Privacy - DMCA - Digital Millennium Copyright Act

(Zie gebruikersvoorwaarden artikel 16 'Auteursrecht- en merkrechtrichtlijnen')

Het is Newslettercollector’s beleid om te reageren op kennisgevingen van beweerdelijke auteursrechtinbreuk, indien deze in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde internationale intellectuele eigendomsregelgeving (daaronder begrepen, in de Verenigde Staten, de Digital Millennium Copyright Act) en om accounts van partijen die herhaaldelijk inbreuk maken af te sluiten.

Als u denkt dat de inhoud van uw site illegaal naar een andere site is gekopieerd, kunt u ons een kennisgeving van een vermeende inbreuk sturen door de onderstaande procedure te volgen. Zodra we uw melding hebben ontvangen, kunt u er zeker van zijn dat we de benodigde stappen ondernemen. Meer informatie over ons DMCA-proces.

Een melding van inbreuk op auteursrechten indienen:

We behandelen een kennisgeving van een auteursrechtschending alleen als we deze in schriftelijke vorm ontvangen en deze de onderstaande gegevens bevat. Houd er rekening mee dat u door de vermeende overtreder aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade (inclusief gemaakte kosten en het honorarium van zijn of haar advocaat), als u niet kunt aantonen dat met een product of activiteit inbreuk wordt gepleegd op uw auteursrechten. Neem daarom eerst contact op met een advocaat als u niet zeker weet of bepaald materiaal van u auteursrechtelijk beschermd is.

We kunnen uw verzoek sneller verwerken als u dit als volgt organiseert (inclusief sectienummers):

 • Identificeer duidelijk op welk auteursrechtelijk beschermd werk op uw site inbreuk wordt gemaakt. Voorbeeld: 'Het auteursrechtelijk beschermde werk in kwestie is de tekst die wordt weergegeven op http://www.geenauteursrechten.nl/geenauteursrechten.html'.
 • Identificeer het materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk dat bij punt 1 hierboven wordt vermeld. Neem de URL's op van alle pagina's die dergelijk materiaal bevatten.
 • Geef aan hoe Newslettercollector contact met u kan opnemen (bij voorkeur via een e-mailadres).
 • Neem de volgende verklaring op: 'Ik ben er oprecht van overtuigd dat er voor het gebruik van de hiervoor beschreven auteursrechtelijk beschermde materialen geen toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.'
 • Neem de volgende verklaring op: 'Ik verklaar op straffe van vervolging voor meineed dat de informatie in het bericht juist is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat onderwerp is van de vermeende inbreuk.'
 • Onderteken het document.
 • Stuur de schriftelijke verklaring naar het volgende adres:

  Newslettercollector LTD.
  Attn: Newslettercollector Legal Support, DMCA Complaints
  Laan van Niftarlake 101
  3612BP Tienhoven The Netherlands

  Of mail de schriftelijke verklaring naar:

  info@newslettercollector.com, Onderwerp: Newslettercollector Legal Support, DMCA Complaints


Elke kennisgevingen van beweerdelijke auteursrechtinbreuk nemen wij zeer serieus

© 2019