AWTI e-mail alert 1 oktober 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 1 oktober 2015


Bericht van de AWTI


Idee voor beleidsexperiment met niet-technologische innovatie


In 2012 en 2014 bracht de AWT adviezen uit over diensteninnovatie respectievelijk sociale innovatie. De rode draad in beide adviezen was dat voor nieuwe waardecreatie zowel technologische als niet-technologische aspecten van belang zijn. Kort geleden reageerde minister Henk Kamp (EZ). Hij kondigde een beleidsexperiment met niet-technologische innovatie aan. In een column op de website van de AWTI doen twee medewerkers van de raad de minister een concreet idee over dit voornemen aan de hand. Centraal staat het formeren van netwerken van bedrijven uit verschillende sectoren. Volgens de schrijvers is dit “een gezamenlijke uitdaging, van de topsectoren, van de kennisinstellingen en van de overheid”.
Column AWTI


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Wetenschap vreest uittocht toptalent naar buitenland


Nederland dreigt achterop te raken in de slag om de topwetenschappers. Door het wegvallen van extra potjes zoals de aardgasopbrengsten en door de loodzware concurrentie om onderzoeksgeld van de overheid, dreigen talentvolle wetenschappers weg te lopen naar het buitenland, aldus een artikel van de Volkskrant. Er zitten trouwens ook wel goede kanten aan de emigratie van toponderzoekers. “Dat straalt weer af op Nederland.”
Artikel de Volkskrant


Nederland stijgt naar plek 5 op wereldranglijst van concurrentiekracht


Nederland is drie plaatsen gestegen op de ranglijst van meest concurrerende economieën in de wereld, van 8 naar 5. Het World Economic Forum (WEF), de maker van de ranglijst, schrijft de stijging toe aan de hervormingen op de arbeidsmarkt en in de financiële sector. De Nederlandse overheid doet het op veel punten goed ten opzichte van die in andere landen. De innovatiecapaciteit van bedrijven en de investeringen in onderzoek en ontwikkeling door bedrijven dalen echter.
Nieuwsbericht de Volkskrant
Nieuwsbericht NRC
Ranglijst WEF
Rapport WEF


Nederland ICT: aanbevelingen AWTI snel uitvoeren


Het AWTI-advies ‘Klaar voor de Toekomst?’ bevat een scherpe analyse van de rol en betekenis van ict voor de Nederlandse economie. Nederland ICT onderschrijft het rapport en roept het kabinet op de aanbevelingen van de raad om te zetten in concrete acties. Ook Nederland komt tot de conclusie dat een integrale kabinetsvisie op ict en de digitale economie mist. ScienceGuide vat het AWTI-advies samen.
Nieuwsbericht Nederland ICT
Artikel ScienceGuide


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Eén op drie buitenlandse promovendi blijft in Nederland


Zo’n 32% van de buitenlandse promovendi bevindt zich tien jaar na de promotie nog in Nederland. Vrouwen blijven vaker dan mannen. Buitenlanders die promoveren in een technische wetenschap blijven vaker dan promovendi uit andere vakgebieden. Dat blijkt uit empirisch onderzoek van het CPB. Het planbureau veronderstelt dat buitenlandse promovendi die in Nederland blijven op de lange termijn veel bijdragen aan onze economie. Voor buitenlandse promovendi die Nederland verlaten, zijn Duitsland, de VS en het VK de populairste bestemmingen.
Artikel CPB
Rapport CPB (pdf)


Kabinet vraagt SER om advies over gevolgen nieuwe technologieën voor arbeidsmarkt


Het kabinet vraagt de SER advies over de gevolgen van technologische ontwikkelingen - waaronder robotisering en verdergaande automatisering - voor de arbeidsmarkt. Vanwege de grote onzekerheden wordt de SER gevraagd met verschillende scenario’s te werken. BCG heeft net een studie afgerond over de manier waarop technologie de arbeid in de toekomst gaat veranderen. Het Rathenau Instituut presenteerde in juni nog een rapport over de gevolgen van technologische ontwikkeling voor de werkgelegenheid. Het schreef er deze week nog een kort artikel over.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Artikel BCG
Artikel Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)


Nederlandse ecosysteem voor ondersteuning en financiering van start-ups in beeld


De ‘venture capital’-firma Peak Capital heeft het Nederlandse ecosysteem van durfkapitaalverschaffers in kaart gebracht. Het overzicht biedt start-ups en andere belangstellenden een beeld van wat voor fondsen en andere vormen van ondersteuning beschikbaar zijn. De huidige kaart is nog niet uitputtend. Daarom nodigen de makers alle partijen uit een bijdrage te leveren.
Nieuwsbericht Startup Juncture


Zo maak je een campus tot innovatiemotor


Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer campussen ontstaan in Nederland. En met reden. De campus, als plek waar kennis en ondernemerschap samenkomen, werkt als aanjager van innovatie. Een artikel van Management Team beschrijft de belangrijkste succesfactoren van campussen: innovatiedrang, samenwerking, een mix van groot en klein, veel jonge mensen en een aantrekkelijke ontmoetingsplek. Begin dit jaar schreef Buck Consultants, in opdracht van de Rijksoverheid, een rapport over campussen in Nederland. Vorige week werd in Eindhoven een intentieovereenkomst getekend voor weer een nieuwe campus: Brainport Industries Campus (BIC). Hier moet de hele hightech-toeleverketen uit de regio een plaats krijgen, meldt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).
Artikel Management Team
Rapport Buck Consultants (pdf)
Nieuwsbericht BOM


Innovatie en digitalisering staan bovenaan agenda grote bedrijven


Als het aan zowel topbestuurders (84%) als toezichthouders (86%) ligt, staat innovatie volgend jaar bovenaan de agenda. De bestuurlijke top van het Nederlandse bedrijfsleven vindt dat innovatie het nummer 1 thema moet zijn in de boardroom. Ook digitalisering scoort hoog, blijkt uit een onderzoek van headhunter The Executive Network (TEN). Helaas vindt 85% van de topbestuurders dat hun commissarissen te weinig weten over innovatie en digitalisering.
Nieuwsbericht De Ondernemer
Uitzending BNR


“Duurzame energievoorziening in 2050 vergt nieuwe aanpak”


In zijn advies ‘Rijk zonder CO2’ stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) dat een trendbreuk nodig is en alles op alles gezet moet worden om in Nederland in 2050 80 tot 95% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Omdat het lastig is te voorspellen welke sociale, technologische, geopolitieke en economisch/financiële ontwikkelingen zich de komende 35 jaar zullen voordoen, benoemt de raad geen specifieke doelen voor energiedragers en toegepaste technologie. Wel zou er een Klimaatwet moeten komen die een kwantitatieve doelstelling voor de reductie van broeikasgasemissies in 2050 vastlegt. Om het gestelde doel te bereiken, is technologische en niet-technologische innovatie nodig. Het kabinet heeft de AWTI gevraagd om binnen de door de RLI geschetste kaders het thema innovatie uit te werken en hierover advies uit te brengen.
Nieuwsbericht Rli
Advies Rli (pdf)


“Overheid zit start-ups in de weg met draconische inlichtingenwet”


De aandacht van het ministerie van EZ voor start-ups is prijzenswaardig, stelt een artikel van Duurzaam Nieuws. Maar er liggen twee gevaren op de loer: de Wet computercriminaliteit III van minister Ard van der Steur en de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) van minister Ronald Plasterk. In hun huidige vorm zijn beide wetsvoorstellen een reëel risico dat technologiebedrijven Nederland gaan mijden.
Artikel Duurzaam Nieuws


Alfa en bèta bundelen krachten voor kunstonderzoek


Nederland is weer een nieuw wetenschappelijk instituut rijker. Het Nicas combineert verschillende disciplines die onderzoek doen naar schilderijen en ander cultureel erfgoed; een wereldwijde primeur. De kern van het centrum is gevestigd in Amsterdam.
Nieuwsbericht NWO
Achtergrondrapport Nicas (pdf)
Website Nicas


“De medische literatuur is niet te vertrouwen”


Wie medische studies herhaalt, stuit op dezelfde replicatieproblemen als de psychologen onlangs ondervonden. Farmacoloog Harald Schmidt van de Universiteit Maastricht schat dat eveneens tweederde van al het farmacologisch onderzoek door de mand valt. Dat schrijft Observant. In een tweede artikel van deze universiteitskrant stelt em. hoogleraar Hans Philipsen dat proefpersonen zich nu anders gedragen dan twintig jaar geleden.
Artikel Observant – 1
Artikel Observant – 2


Delft krijgt innovatiehub RoboValley


Een delegatie van onderzoekers, ondernemers en ‘business developers’ verbonden aan het TU Delft Robotics Institute hebben zich gepresenteerd op de RoboBusiness-conferentie in San José. Hier presenteerden ze de nieuwe RoboValley in Delft. Het doel van het bezoek was om de Amerikaanse robotica-bedrijven en ‑investeerders voor het project te interesseren.
Nieuwsbericht Innovation Quarter
Website RoboValley


TU Delft start platform voor Ocean Energy


De TU Delft heeft een Platform for Ocean Energy opgericht. Dat gaat de verschillende manieren onderzoeken om energie op te wekken uit oceanen. Het Internationaal Energie Agentschap verwacht dat deze energiebron in 2050 in een aanzienlijk deel van de mondiale elektriciteitsbehoefte gaat voorzien.
Nieuwsbericht Innovation Quarter


Tesla opent Tilburg Factory


Het innovatieve autobedrijf Tesla heeft in Tilburg een nieuwe productielocatie geopend. Van hieruit gaat het hybride en elektrische auto’s leveren in heel Europa, meldt Nu.nl. “Tesla maakt geen auto’s maar rijdende computers”, kopt NRCQ. Bij de opening van de nieuwe Tilburg Factory hebben EZ-minister Henk Kamp en Tesla-topman Elon Musk een partnerschap aangekondigd. Deze samenwerking tussen Nederland en Tesla heeft tot doel de ontwikkeling en introductie te versnellen van duurzame en innovatieve producten, diensten en verdienmodellen.
Nieuwsbericht Nu.nl
Artikel NRCQ
Nieuwsbericht Rijksoverheid


Utrecht krijgt groot milieulab


Deltares, TNO en de Universiteit Utrecht hebben hun krachten gebundeld in een nieuw milieulaboratorium: ‘Utrecht Castel’ Centre for Aligned STudies for Environment and Life. Hiermee tillen zij hun samenwerking op het gebied van onderzoek naar een hoger plan. Het samenwerkingsverband staat bovendien open voor andere partners, niet alleen kennispartijen, maar ook bedrijven en overheden.
Nieuwsbericht TNO


Nieuws en achtergronden uit Europa


“Europa moet zich blijven inspannen voor integriteit van onderzoek”


Het is goed dat er een Europees initiatief voor onderzoeksintegriteit komt. Dat stelt de League of European Research Universities (LERU) in een verklaring. Om het wiel niet opnieuw uit te hoeven vinden, zou het initiatief zich moeten baseren op de lessen die lidstaten en hun voornaamste onderzoeksorganisaties in het verleden al hebben geleerd uit maatregelen om onderzoeksintegriteit te bevorderen.
Nieuwsbericht LERU


Grote impulsen voor High Performance Computing


Deze herfst starten in Europa acht Centres of Excellence die supercomputers (‘high performing computers’) gaan inzetten voor onderzoek op terreinen als energie, nieuwe materialen en weer en klimaat. Ook starten 21 projecten die volledig nieuwe supercomputerfaciliteiten – of beter ‘exascale high performance computing’-mogelijkheden – moeten opleveren voor uiteenlopende platforms, technologieën en toepassingen. De projecten krijgen samen 140 miljoen euro van de Europese Commisie (EC)
Nieuwsbericht EC – 1
Nieuwsbericht EC – 2


Kapitaalmarkt Unie moet financiering van bedrijven verbeteren


De Europese Commissie (EC) lanceert een actieplan om ondernemingen in Europa makkelijker toegang te geven tot financiering. De Kapitaalmarkt Unie wil nieuwe bronnen van financiering ontsluiten. Het wil het voor investeerders en ondernemers makkelijker maken om over nationale grenzen heen zaken te doen. En het wil de kosten van leningen omlaag brengen. Een ander onderdeel van het plan is het makkelijker maken van securitisatie. Dat is het bundelen en doorverkopen van een stapel leningen, zoals hypotheken.
Nieuwsbericht Nu.n
Persbericht EC
Factsheet EC
Q&A EC


Horizon 2020 vraagt als het ware om open innovatie


In Horizon 2020 is sprake van een duidelijke verschuiving in de ondersteuning van programma’s. Het gaat niet meer primair om nieuwe uitvindingen en technologieën, maar om het bedenken en ontwikkelen van nieuwe producten, processen, diensten en businessmodellen ten behoeve van mensen. Het concept Open Innovatie 2.0 sluit hier naadloos op aan. Dat zegt de Groningse hoogleraar Dries Faems in een artikel op de website van de Digitale Agenda voor Europa.
Artikel EC


“Privatisering van r&d maakt het moeilijker kennis in te zetten voor algemeen nut”


De geïndustrialiseerde landen zijn tussen 1981 en 2011 steeds minder gaan uitgeven aan r&d. Dat brengt de wetenschappelijke, technologische en sociale vooruitgang in gevaar, waarschuwen twee wetenschappers in een artikel van Research Europe. Ze schreven er een boek over. “Het is van groot belang om deze trend te keren en de overheidsinvesteringen in r&d te verhogen.”
Artikel Research Europe


“Quota voor vrouwen in bètawetenschappen werken niet”


Quota voor het aantal vrouwen in wetenschappelijke functies in de techniek en bèta-vakken pakken niet de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid aan. Daarom werken ze niet, aldus een rapport van de European Molecular Biology Organization (EMBO). “Quota hebben geen effect op het aantal vrouwen dat een academische carrière in de bèta-vakken nastreeft, noch op het aantal vrouwen dat de academische wereld verlaat na de postdoctorale periode.”
Artikel Research Europe
Rapport EMBO (pdf)


Standaardisatie moet een bottom-upproces blijven


De Europese Commissie (EC) is een publieke consultatie gestart over standaardisatie in de Digital Single Market. In een opiniebijdrage op de website EurActiv geeft de technologie-associatie DIGITALEUROPE haar mening. Europa is nu eigenlijk al op de goede weg. Het moet van standaardisatie in ieder geval geen naar binnen gekeerd top-downproces maken. Niet alleen de inbreng vanuit de industrie is van groot belang. Alleen een bottom-upbenadering kan de rest van de wereld in het proces meenemen.
Nieuwsbericht EC
Artikel EurActiv


De vijf belangrijkste innovatietrends van nu


Een artikel van Innovation Management kijkt terug op een voorspelling van anderhalf jaar geleden over de belangrijkste innovatietrends. De website constateert dat ze allemaal zijn uitgekomen of op het punt van doorbraak staan. Het gaat om de mondialisering van de start-uptrend, 3D-printing (‘additive manufacturing’), de ‘on-demand’-economy (voorheen ‘sharing economy’), ‘big data’ en ‘big data’-analyse (‘algorithmic economy’) en de crowd. Eén van de sectoren waarop deze trend grote invloed heeft, is de industrie. Dan hebben we het over Industrie 4.0. Artikelen van Business2Community, New Electronics en The Huffington Post beschrijven wat dit inhoudt. Het Europees Parlement (EP) heeft een briefing over Industrie 4.0 uitgebracht, waarin het Europese beleid dat deze ontwikkeling ondersteunt wordt beschreven en becommentarieerd
Artikel Innovation Management
Artikel Business2Community
Artikel New Electronics
Artikel The Huffington Post
Briefing EP (pdf)


Commissie brengt Europese start-upecosysteem in kaart


De Europese Commissie (EC) heeft een platform laten ontwikkelen dat gedetailleerde en consistente informatie gaat verschaffen over het Europese start-upecosysteem. Het platform, Startup Hubs Europe, heeft tot nu toe gekeken naar Berlijn, Boekarest, Brussel, Helsinki, Londen, Madrid, Manchester, München, Parijs en Stockholm. Het project integreert gegevens van de investeerdersplatforms Angel List, Crunchbase and Seed DB. Meer databronnen worden dit en komend jaar toegevoegd.
Nieuwsbericht EC
Website Startup Hubs Europe


Crowdfunding wordt nu echt cruciale bron van groeikapitaal


Een rapport van de Schotse universiteiten van St. Andrews en Stirling laat zien laat zien dat banken, ‘venture capitalists’ en ‘business angels’ worden verdrongen door crowdfunding-platforms. Volgens het onderzoek hebben start- en scale-ups een voorkeur voor crowdfunding omdat traditionele financiering te duur is en ten koste gaat van de autonomie van de onderneming.
Nieuwsbericht Digital Economics
Nieuwsbericht University of St Andrews
Rapport (pdf)


Europese ‘life sciences’-clusters lopen voorop met gezondheidszorginnovatie


Europa heeft een aantal toonaangevende clusters op het gebied van biowetenschappen. Een analyse van Science|Business zet de 17 belangrijkste in de schijnwerper. Ze legt tevens bloot wat er nodig is om het onderzoek te vertalen in marktrijpe producten. En ze benadrukt de cruciale behoefte aan ondersteuning vanuit het beleid, mechanismen om de vraag naar innovatie te verhogen en betere toegang van bedrijven tot financiering.
Artikel Science|Business


Europa en China tekenen 5G-overeenkomst


EU-commissaris Günther Oettinger (Digitale Agenda) en de Chinese minister Miao We (Industrie en Informatietechnologie) hebben een verklaring getekend over gezamenlijk onderzoek naar 5G-mobiele netwerken. In de overeenkomst staan ook doelen voor 5G-normen en termijnen voor de invoering van de nieuwe technologie. Het 5G-netwerk, dat de infrastructuur moet leveren van het Internet of Things, zou in 2020 voor gebruik in Europa beschikbaar moeten zijn.
Nieuwsbericht EurActiv


Berlijn probeert tech-ondernemers uit Stockholm weg te lokken


Vertegenwoordigers van de Berlijnse start-upscene hebben een lege ruimte in het centrum van Stockholm betrokken. Van hieruit willen ze Zweedse start-ups naar Duitsland trekken. Een artikel van Swedish Startup Space spreekt zelfs over ‘stelen’.
Artikel Swedish Startup Space


VK: Toenemende kritiek op plan om excellente docenten financieel te belonen


Deze zomer kondigde de Britse minister van onderwijs het Teaching Excellence Framework aan. Dit gaat financiële impulsen geven aan excellente universitaire docenten. Times Higher Education (THE) beschrijft de toenemende kritiek op het plan. “Dit betekent nog meer uitbuiting van academici op kortetermijncontracten.”
Artikel THE


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Hoe kom je aan de top op de mondiale innovatieranglijst?


Een artikel van LinkedIn bespreekt de politieke en beleidsmatige waarde van de Global Innovation Index (GII). Die ranglijst bespreken we ook in dit medium elk jaar. Het artikel legt uit hoe je aan de top komt en daar blijft. De kwaliteit van investeringen is bijvoorbeeld belangrijker dan de kwantiteit. En instituties en beleid, inclusief de opstelling van beleidsmakers en politici, zijn van groot belang.
Artikel LinkedIn


Onderzoek onthult succesfactoren van snelgroeiende start-ups


Ervaren leiding, een concept dat is ontworpen voor schaalbaarheid en goede timing. Dat zijn de 3 belangrijkste succesfactoren voor snelgroeiende starters, ook bekend als scale-ups. Dat blijkt uit onderzoek van THNK en Deloitte onder 400.000 start-ups uit 24 landen.
Artikel Innovation Management
Rapport THNK / Deloitte (pdf)


Een nieuwe economische realiteit: stagnovatie


De wereldeconomie zit in een spagaat: enerzijds stagneert de groei, anderzijds zijn er enorme technologische veranderingen gaande. Een artikel van TheLong+Short noemt dit ‘stagnovation’. De belangrijkste dreiging die hiervan uitgaat is een groeiende ongelijkheid en segregatie. Overheden zullen vooral wat moeten doen aan de achterblijvende middeninkomens. En steden kunnen allerlei technologische maatregelen doorvoeren, zoals sneller en goedkoper transport en supersnel internet voor iedereen. Dat laat een studie zien die wordt beschreven in een artikel van TU Delta.
Artikel TheLong+Short
Artikel TU Delta


Het meten van sociale impact van sociale investeringen moet van de grond komen


Het lijkt een retorische vraag of sociale impact relevant is voor investeringen in sociale ondernemingen en innovatie. Maar dat is het niet, stelt een artikel van The Social Innovation Partnership (TSIP). De sector is nog maar nauwelijks toe aan goede financiële verslaglegging. En sociale impact is lastig te meten. Maar investeerders en de maatschappij vragen er wel in toenemende mate om. Dat is ook de opvatting van een artikel van Sociale Vraagstukken. Dat pleit verder voor terughoudendheid van de overheid bij het reguleren van sociale investeringen. In juni verscheen een publicatie van Big Society Capital met tal van voorbeelden van het meten van de impact van sociale investeringen. Deze week kondigde crowdfundingplatform Kickstarter aan dat ze voortaan alleen nog maar investeert in ‘public benefit corporations’ (pbc’s). Het verkiest “het publieke belang voor het grote geld”.
Artikel TSIP
Artikel Sociale Vraagstukken
Publicatie Big Society Capital (pdf)
Nieuwsbericht de Volkskrant


‘Open data’-beweging groeit en maakt steden sterker


De ‘open data’-beweging heeft wereldwijd honderden diensten opgericht die ervoor zorgen dat steden en overheden beter werken en burgers betrokken raken bij het beleid. Een artikel van GreenBiz geeft daarvan een serie voorbeelden. “De kwaliteit van de gegevens die openbaar worden gemaakt, is belangrijker dan de kwantiteit.”
Artikel GreenBiz


Innovatie is nu ook een mondiaal ontwikkelingsdoel


Op zijn bijeenkomst in New York hebben de Verenigde Naties (VN) nieuwe Global Goals for Sustainable Development vastgesteld. Op de website van het World Economic Forum (WEF) staan ruim 20 artikelen over hoe deze zijn te bereiken. Eén van de doelen is ‘het bevorderen van een stabiele infrastructuur, duurzame industrialisatie en innovatie’. Voor dat laatste komt er onder andere een Technology Facilitation Mechanism. Dat moet aan duidelijke voorwaarden voldoen, stelt het artikel op het WEF-weblog. In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN bepleitte premier Mark Rutte veel meer aandacht voor het bedrijfsleven als motor achter de nieuwe mondiale doelstellingen.
Artikel WEF
Artikelenserie WEF
Nieuwsbericht Vice Versa


China: Robotrevolutie raast door bedrijfshallen


Robots zijn sterk in opkomst in de Chinese industrie. Dat is het gevolg van de stijgende lonen in China en bewust overheidsbeleid om zich te ontwikkelen van lagelonenland tot hogekwaliteitsproducent. Een artikel van het Amerikaanse Electronic Component Network (ECN) zet de ontwikkelingen uiteen.
Artikel ECN


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018