AWTI e-mail alert 10 december 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 10 december 2015


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Het hogeronderwijsstelsel is nog niet toekomstproof


De Vereniging Hogescholen organiseerde, ter gelegenheid van haar veertigjarig jubileum, een debat over de toekomstbestendigheid van het hoger onderwijs. Deelnemers aan het HBO-discours waren voorzitter Thom de Graaf, Dirk Van Damme (OESO), Karl Dittrich (VSNU), Stefan Wirken (LSVb) en Linde de Nie (ISO). Uit de discussie kwam onder andere naar voren dat de overheid zich te sterk met de instellingen bemoeit. Ook is de scheiding tussen universiteiten en hogescholen te scherp afgebakend. Ter introductie op het discours sprak Dirk Van Damme een column uit onder de titel ‘Toekomst-proof? Wat bedoelen we dan: weerbarstig, transparant, participatief, innoverend?’. Een dubbelessay van Thom de Graaf en Karl Dittrich, ‘Overheid op afstand’, sloot de bijeenkomst af.
Verslag Vereniging Hogescholen
Column Van Damme
Essay De Graaf / Dittrich (pdf)


Nauwere samenwerking topsectoren voor ‘toekomstbehendige’ beroepsbevolking


Doekle Terpstra heeft de gezamenlijke Human Capital Roadmap voor de negen topsectoren (en het doorsnijdende thema ict) aangeboden aan minister Henk Kamp (EZ). De roadmap schetst de gezamenlijke ambities van de topsectoren voor voldoende en goed opgeleide professionals. De missie is een toekomstbehendige beroepsbevolking als voorwaarde voor een florerende economie en een positieve maatschappelijke dynamiek. Tijdens de presentatie van de roadmap werd ook de nieuwe website dutchdigitaldelta.nl gelanceerd, een digitale ontmoetingsplek voor het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid.
Nieuwsbericht Topsectoren.nl – 1
Human Capital Roadmap (pdf)
Nieuwsbericht Topsectoren.nl – 2


Is Europa slim in 2050?


Hoe ziet de toekomst van Europa eruit? Wordt het sterk en samenhangend, of versplintert het in kleine natiestaten? Die vraag leeft bij velen, vooral vanuit een politiek oogpunt. Een nieuw advies aan de Europese Commissie (EC) ziet de vraag in een nieuw perspectief: Hoe ziet de toekomst van het Europese kennissysteem eruit? Een groep van deskundigen heeft twee contrasterende scenario’s gemaakt. Ze constateren dat beide scenario’s zeer verschillende beleidskeuzen met zich meebrengen en tot zeer verschillende uitkomsten leiden, bijvoorbeeld in termen van excellentie en ongelijkheid.
Artikel Science|Business
Rapport (pdf)


Nieuws en achtergronden uit Nederland


UT meest ondernemende universiteit van Nederland


De Universiteit Twente (UT) is uitgeroepen tot de beste Nederlandse universiteit op het gebied van valorisatie: het vertalen van wetenschappelijke kennis naar maatschappelijk en economisch nut. In 2013 ontving de UT deze onderscheiding ook al. De ranking is een samenwerking van onderzoeks- en adviesbureau ScienceWorks en Elsevier. Ze kijkt niet alleen naar euro’s, octrooien en spin-offs, maar bijvoorbeeld ook naar de aanwezigheid van universiteiten als kennisbron in het publieke domein. Het onderzoek ontdekte verder bijvoorbeeld dat universiteiten de laatste jaren steeds minder inkomsten verwerven bij bedrijven.
Nieuwsbericht Elsevier
Nieuwsbericht ScienceWorks


“Knip die universiteit in stukken”


Nederlandse universiteiten zijn uitgegroeid tot enorme instellingen die steeds meer moeten: én onderwijs geven én onderzoek doen én maatschappelijke kwesties op de agenda zetten. Dat gaat niet meer, zeggen Patricia Faasse en Barend van der Meulen van het Rathenau Instituut in een interview met NRC.nl. “Laat elke universiteit zich specialiseren.”
Artikel NRC.nl


Nieuw onderzoekscentrum voor kwantumsoftware in Amsterdam


Op 3 december is op het Amsterdam Science Park QuSoft van start gegaan, een onderzoekscentrum voor kwantumsoftware. Het is een initiatief van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), de VU en de UvA. Het onderzoek van QuSoft is complementair aan dat van QuTech (TU Delft), dat zich richt op de ontwikkeling van kwantumhardware.
Nieuwsbericht UvA
Website QuSoft


SURF kan weer door


SURF krijgt 8 miljoen euro voor de versterking van de ict-infrastructuur voor de Nederlandse kennissector. Er was lang gesteggel tussen de ministeries van OCW en EZ over wie dit bedrag moest ophoesten. Nu is er een oplossing gevonden door in het toekomstfonds het benodigde bedrag te oormerken.
Nieuwsbericht ScienceGuide


WRR bepleit inclusieve robotagenda die mensen leert met robots werken


In de toekomst zal het werk verder veranderen door automatisering en robotisering. Onderzoek van de Boston University School of Law, beschreven in een blogpost van The New York Times (NYT), maakt duidelijk dat de werkgelegenheid in beroepen die gebruik maken van een computer in het verleden alleen maar sterk is gegroeid. Of dat met robotisering ook gebeurt, is de vraag. Daarom adviseert de WRR de overheid om een robotagenda op te stellen die ertoe leidt dat robotisering goed uitpakt voor de economie en voor werkenden. In die agenda moet de complementariteit van mensen en machine centraal staan: mensen samen met robots beter laten werken. De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) heeft preadviezen uitgebracht over het omgaan met de gevolgen van technologische verandering op de arbeidsmarkt. Een artikel van Economisch Statistische Berichten (ESB) vertelt meer. De preadviezen betreffen onder meer het creëren van banen in nieuwe beroepen, het omgaan met nieuwe vormen van organiseren van werk en het beschermen van de inkomenspositie van zwakkeren. Twee medewerkers van het Rathenau Instituut schreven een ‘longread’ over werken in de robotsamenleving. Veel van de gedachten uit bovengenoemde stukken stonden al in het AWTI-advies ‘Klaar voor de Toekomst’ van september 2015.
Blogpost NYT
Rapport Boston University School of Law
Nieuwsbericht WRR
Publicatie WRR (pdf)
Publicatie ESB
Artikel Rathenau
AWTI-advies


Honderd miljoen voor onderzoek naar nieuwe materialen in chemie


De komende tien jaar komt ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar materialen met geheel nieuwe eigenschappen die energie en grondstoffen besparen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Chemical Building Blocks Consortium. Dit is een nieuw samenwerkingsverband van Akzo Nobel, Shell, BASF, UU, TU/e, RUG, NWO en het ministerie van EZ. Bij de presentatie van het consortium, werd ook het Chemieloket gelanceerd. Hier kunnen chemische bedrijven en bedrijven die actief zijn met chemische stoffen terecht als ze tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aanlopen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Website Chemieloket


Denk mee over standaardisatie in de ‘smart industry’


Het slimmer produceren in de keten, een vergaande integratie van producten met de processen van de klant en grote betrokkenheid van de producent gedurende de hele levensduur vereisen afspraken over interoperabiliteit van systemen. Hierbij kunnen standaarden een grote rol spelen. FME, TNO, NEN en het Ministerie van EZ hebben de handen ineen geslagen om een Smart Industry Standaardisatie­agenda op te stellen. De initiatiefnemers zijn nu op zoek naar bedrijven die willen meedenken.
Nieuwsbericht Smart Industry


Prijzen voor Nederlandse start-ups


Recentelijk wonnen Nederlandse start-ups verschillende prijzen. Zo eindigde Catawiki, als eerste Nederlandse bedrijf ooit, bovenaan de Deloitte Technology Fast500 EMEA 2015 ranking. EMEA staat voor Europa, Midden-Oosten en Afrika. Biotechbedrijf Mimetas won begin november de eerste prijs in de competitie ‘Ideas from Europe’. Deze start-up ontwikkelt organs-on-a-chip, bedoeld voor het testen van geneesmiddelen. Begin december verkoos Management Team (MT) Mimetas tot ‘Gamechanger van 2015’, het ‘meest disruptieve bedrijf’ van Nederland. Robot Care Systems won de LiveWIRE innovatieprijs 2015 van Shell en de Kamer van Koophandel (KvK). Deze start-up ontwikkelde een robot om ouderen langer zelfstandig te laten functioneren. Op de LiveWIRE Finale in Amsterdam werd uitgebreid gesproken over een onderzoek van GFK naar de innovativiteit van Nederlandse ondernemers. BNR Nieuwsradio doet verslag.
Nieuwsbericht Deloitte
Nieuwsbericht Ideas from Europe
Nieuwsbericht MT
Nieuwsbericht KvK
Uitzending BNR Nieuwsradio


IBM en StartupJuncture richten platform zelflerende technologie op


De Nederlandse website StartupJuncture en IBM gaan samenwerken. Ze hebben een platform opgericht dat inzicht gaat bieden in de laatste ontwikkelingen op het gebied van cognitieve en zelflerende technologie. Daarnaast willen ze Nederlandse initiatieven en start-ups die gebruik maken van deze technologie in kaart brengen.
Nieuwsbericht Emerce
Nieuwsbericht StartupJuncture


Artikelenserie Smart Cities in Nederland


In 2015 is, voor de verkiezing van de Slimste Binnenstad van Nederland, een uitgebreid onderzoek gedaan de status van ‘Smart Cities’ in ons land. Sinds vorige week verschijnt elke donderdag een artikel over de bevindingen. Het eerste ging over de versnippering, het ontbreken van visie en de vaak technologische aanpak van ‘Smart City’-initiatieven, zowel in concept als in de uitvoering.
Artikel Smart Data City


The Next Web en Google openen broedplaats voor tech-startups in Amsterdam


In hartje Amsterdam openen techblog The Next Web en Google in het voorjaar van 2016 een broedplaats voor techstart-ups. Het gebouw biedt plek aan 120 startups.
Nieuwsbericht StartupJuncture


Rotterdam wint C40 award


Rotterdam is een van de winnaars van de C40 Cities Awards 2015. Deze prijzen worden toegekend in 10 categorieën en bieden wereldwijde erkenning voor steden die leiderschap tonen op het gebied van klimaatmaatregelen. Rotterdam kreeg de prijs in de categorie ‘Adaptation Planning & Assessment’. Inmiddels doen meer dan 80 wereldsteden mee aan het samenwerkingsverband. De serie ‘Let’s Launch In’ van de Financial Times (FT) besteedde vorige week aandacht aan Rotterdam als start-upcentrum.
Nieuwsbericht C40 Cities
Artikel FT


Nieuws en achtergronden uit Europa


32 ERC Starting Grants naar Nederland


Nederland heeft 32 van de 291 ERC Starting Grants in de wacht gesleept, bedoeld voor onderzoekers die een eigen team willen opbouwen. Maar liefst 7 winnaars gaan aan de slag bij de TU Delft, zes bij de UvA en vier bij de UU.
Nieuwsbericht Bits&Chips
Nieuwsbericht ERC (pdf)
Gehonoreerde aanvragen (pdf)


Moedas roept lidstaten op onderlinge afstemming onderzoek te omarmen


Eurocommissaris voor Onderzoek Carlos Moedas heeft een beroep gedaan op de lidstaten om hun inzet voor de gezamenlijke programmering van wetenschappelijk onderzoek te verhogen. Tot nu toe stuit de bundeling van de uitgaven voor onderzoek voortdurend op problemen.
Nieuwsbericht Science Europe


Onderzoeksintegriteit vraagt om nieuwe maatregelen


Wetenschap kan alleen bijdragen aan de maatschappij als onderzoek integer wordt uitgevoerd. De opkomst van ‘open science’ dwingt hiertoe des te meer. Daarom moet er binnen Europa nog meer in het werk gesteld worden om onderzoeksintegriteit te verzekeren. Dit concludeerde de Raad voor Concurrentievermogen op zijn laatste bijeenkomst. Er werden ook conclusies aangenomen over gendergelijkheid in de wetenschap en de adviesstructuur van de ERA, aldus Neth-ER. Een paper van Science Europe, beschreven in een tweede bericht van Neth-ER, zet uiteen hoe integriteitsbeleid in de wetenschap eruit zou moeten zien.
Nieuwsbericht Neth-ER – 1
Nieuwsbericht Neth-ER – 2
Persbericht Science Europe (pdf)
Paper Science Europe (pdf)


Hoe verbeter je technologieoverdracht?


Universiteiten staan onder toenemende druk om de bredere impact van hun onderzoek te tonen. Science|Business bracht een aantal van de meest ervaren ‘technology transfer offices’ (TTO’s) bij elkaar om de ‘do’s and don’ts’ te bespreken. Een tweede artikel van Science|Business legt uit hoe de European Research Council (ERC) het vertalen van onderzoek naar de markt stimuleert. Een artikel van SSTI vertelt hoe Amerikaanse universiteiten partnerschappen opbouwen die start-ups helpen financieren.
Artikel Science|Business – 1
Artikel Science|Business – 2
Artikel SSTI


R&d-uitgaven in de EU stabiel op iets meer dan 2% van het bbp


In 2014 hebben de EU-lidstaten samen rond de 283 miljard euro uitgegeven aan O&O. De O&O-intensiteit, dat wil zeggen uitgaven aan O&O als percentage van het bbp, bedroeg 2,03% in 2014. Dat is even hoog als in 2013. Tien jaar geleden (2004), was de O&O-intensiteit nog 1,76%. Met het nieuwe cijfer blijft de EU ver achter op Zuid-Korea (4,15%) en Japan (3,47%) en in mindere mate op de VS (2,81% in 2012). We staan nu op ongeveer hetzelfde niveau als China (2,08%). Dat is echter bezig met een inhaalrace.
Nieuwsbericht Eurostat


Innovatief besturen


Het European Digital Forum heeft een publicatie uitgebracht over hoe digitale technologie onze manier van besturen verandert. De auteur, Sergey Filippov van The Lisbon Council, stelt zich een wereld voor waarin burgers en overheden samenwerken aan de co-creatie van publieke diensten. Hij beschrijft ook een aantal ‘best practices’.
Nieuwsbericht The Lisbon Council
Publicatie European Digital Forum (pdf)


Meer innovatie in bèta- en techniekonderwijs nodig in Europa


Twee ‘keynote speakers’ op het Eminent-evenement, gehouden in Barcelona op 19 en 20 november, geven inzicht in de plannen en ambities van de EU voor bèta- en techniekonderwijs. Ze lieten zien dat er nog steeds veel innovatie in dit onderwijs nodig en mogelijk is. Er moet meer en diepgaander onderzoek komen om het effect te vergroten.
Artikel Scientix


De nieuwste kennis over sociale innovatie


De belangstelling voor sociale innovatie blijft stijgen, van regeringen die sociale-innovatielabs opzetten tot grote bedrijven die sociale-innovatiestrategieën ontwikkelen. Maar de theorie blijft achter bij de praktijk. Een gratis te downloaden boek van de Britse denktank Nesta probeert een deel van deze achterstand goed te maken. Het bevat theoretische hoofdstukken en beschrijvingen van empirische studies. Het boek is bedoeld voor studenten, onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Het Luxemburgs Voorzitterschap van de EU publiceerde een verslag van een conferentie over het bevorderen van sociale innovatie.
Nieuwsbericht Nesta
Boek Nesta (pdf)
Artikel Luxemburgs Voorzitterschap


Mkb komt makkelijker aan geld


Het Europese mkb meldt dat het weer wat makkelijker aan geld komt. De bereidheid van banken om geld uit te lenen is het afgelopen jaar iets toegenomen. Het vinden van geld voor bedrijfsplannen is maar voor 11% van het mkb een probleem. Het veiligstellen van de vraag naar hun producten, blijft de belangrijkste zorg voor kleine en middelgrote bedrijven. Dat melden de ECB en de EC op basis van de jaarlijkse Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE). Volgens een artikel van MeJudice is de kredietverlening aan het Nederlandse mkb sinds 2013 aan het afnemen. Dat wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan beschikbaar krediet bij banken, maar door een sterke afname van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de vraag naar krediet.
Persbericht ECB
Resultaten onderzoek ECB / EC
Artikel MeJudice


Commissie kiest voor circulaire economie maar verlaagt ambities


De Europese Commissie (EC) hoopt met een New Circular Economy Package de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. In deze transitie hebben onderzoek en innovatie een kerntaak te vervullen. Hiervoor is in het werkprogramma 2016-2017 van Horizon 2020 650 miljoen euro gereserveerd. Ook introduceert de commissie ‘Innovation deals’. Deze moeten obstakels in de regelgeving identificeren en aanpakken. Volgens een artikel van EurActiv heeft het nieuwe beleidspakket minder ambities dan eerdere Europese afvalbeleidsnota’s. Europees Commissaris Frans Timmermans verdedigt het beleid: “Ik heb liever realistische ambitieuze stappen voorwaarts dan loze beloften.” De VNCI heeft hoge verwachtingen van het circulaire-economiepakket van de Europese Commissie.
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht EC
Factsheet EC
Nieuwsbericht EurActiv
Nieuwsbericht VNCI


Europese bedrijven willen koolstofarme economie, maar hebben niet juiste middelen


Onderzoek van Climate-KIC toont aan dat het Europese bedrijfsleven strategieën hebben ontwikkeld om te kunnen omgaan met klimaatverandering. Maar door een gebrek aan focus en innovatie zijn deze waarschijnlijk niet effectief genoeg om binnen de marge van 2°C mondiale temperatuurstijging te blijven. Aan de vooravond van de afrondende onderhandelingen in Parijs, kunnen we u alleen verwijzen naar de voorlopige overeenkomst van COP21 van 5 december en de wijzigingen die hierop intussen zijn aangebracht.
Persbericht Climate-KIC
Rapport (pdf)
Stand COP21


Steden lanceren klimaatplatform


Climate-KIC kondigt de oprichting aan van het platform voor stedelijke klimaatactie City Actions. Andere initiatiefnemers zijn onder andere ICLEI - Local Governments for Sustainability, South Pole Group, CDP (voorheen het Carbon Disclosure Project) en het WWF. Het City Actions Platform stelt steden in staat om informatie te delen, zich te verbinden en gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de klimaatverandering.
Persbericht Climate-KIC
Website City Actions Platform


Steeds meer steden sluiten zich aan bij Open & Agile Smart Cities (OASC)


Het Europese initiatief Open & Agile Smart Cities (OASC) tracht wereldwijd de ontwikkeling van slimme steden te versnellen. Dat doet het door het, vanuit de praktijk en stapsgewijs, bevorderen van de interoperabiliteit en het vrije verkeer van gegevens binnen en tussen ‘smart cities’. Steeds meer steden uit steeds meer landen sluiten zich bij het initiatief aan. Engeland is (nog) geen lid van het netwerk. Toch is het juist Londen dat voorop loopt in de wereldwijde ontwikkeling van slimme steden, meent een artikel van The Telegraph.
Artikel Europese Commissie
Website OASC
OASC-leden
Artikel The Telegraph


Zweden: Hoe laat je politici meer nadenken over de lange termijn?


Innovatie en de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen vragen om langetermijnbeleid. Dat staat soms op gespannen voet met de politiek, die vaak meer naar de waan van de dag handelt. De Zweedse minister voor Toekomst, Strategie en Samenwerking legt, in een artikel van Motherboard, uit hoe zij politici stimuleert meer over de lange termijn na te denken.
Artikel Motherboard


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Effect wetenschaps- en innovatieadvisering is afhankelijk van veel factoren


Het Zweedse agentschap voor innovatie VINNOVA heeft de wetenschaps- en innovatieadvisering geanalyseerd in 12 landen, waaronder Nederland, Duitsland, de VS en Korea. De invloed van de adviesraden in deze landen blijkt sterk te wisselen. Dat is onder andere afhankelijk van hun verbondenheid met de politiek, hun focus op thema’s (breed of nauw), hun (inter)nationale gerichtheid, hun beschikbare middelen en de openheid van de overheid voor nieuwe inzichten en opinies. Het rapport noemt ook een aantal nieuwe trends, zoals een focus op de verdere toekomst of het inschakelen van meer buitenlandse expertise.
Publicatie VINNOVA (pdf)


Chinese universiteiten bezig met inhaalslag op rest van de wereld


Chinese universiteiten dichten snel de kloof met de mondiale topinstellingen. Dat concluderen de samenstellers van de nieuwste Times Higher Education (THE) Index voor BRICS-landen en Opkomende Economieën. In de top 200 staan twee Chinese universiteiten bovenaan en is de helft van de top 10 Chinees. In totaal heeft China 39 plaatsen in de top 200.
Bericht University World News
THE BRICS and Emerging Economies Rankings


De meest innovatieve bedrijven van 2015 volgens BCG


BCG heeft voor de tiende keer zijn jaarlijkse lijst van meest innovatieve bedrijven ter wereld gepubliceerd. Apple, Google en Tesla Motors staan bovenaan. Volgens het onderzoek beschouwen ‘executives’ vier onderwerpen als doorslaggevend voor de toekomst van hun bedrijf. Daartoe behoren de nadruk op snelheid en goed (heel vaak ‘lean’) gerunde r&d-processen. Ook het omarmen van technologie wordt als cruciaal beschouwd.
Nieuwsbericht BCG
Rapport BCG


Meer inzicht in ondernemende ecosystemen


De term ‘ondernemende ecosystemen’ of ‘ecosystemen voor ondernemerschap’ valt geregeld, zowel in de wetenschap als in het beleid. Op de Entrepreneurship Ecosystem Conference van de Amerikaanse Kauffman Foundation werd uitgebreid gesproken over de precieze inhoud van deze term. Ook kwam aan bod welke ervaringen tot nu toe zijn opgedaan met het opzetten van zulke ecosystemen en op welke terreinen nadere studie nodig is. Een paper van de Amerikaanse denktank Economic Development Research Partners (EDRP) noemt meer manieren, naast ondernemerschap, waarop overheden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de private sector. Ze worden beschreven in een artikel van The Next Silicon Valley.
Artikel Kauffman Foundation – deel 1
Artikel Kauffman Foundation – deel 2
Artikel The Next Silicon Valley


IoT kan duurzame ontwikkeling bevorderen, zegt Gartner


Het Internet of Things (IoT) is misschien wel de belangrijkste bron van productiviteitsgroei in het komende decennium. Het zal dan ook de ontwikkelingen in sectoren gaan beheersen die samen goed zijn voor bijna twee derde van de wereldproductie. Uit onderzoek concludeert Accenture echter dat slechts weinig bedrijven het volle potentieel van het IoT overzien. Daar moeten ze wat aan doen. Overheden kunnen de gewenste ontwikkelingen stimuleren door te zorgen voor goede infrastructuur, goed opgeleide mensen en het uitvoeren van proefprojecten.
Artikel Accenture
Rapport Accenture (pdf)


Culturele en creatieve sector goed voor 29,5 miljoen banen wereldwijd


Volgens een rapport van de UNESCO genereert de culturele en creatieve industrie in de wereld 2,25 biljoen dollar per jaar, of wel 3% van het mondiale bbp. Er werken 29,5 miljoen mensen in, 1% van de actieve wereldbevolking. De studie maakt het belang duidelijk van cultuur bij de ontwikkeling van de samenleving en de noodzaak van bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen.
Nieuwsbericht UNESCO
Rapport (pdf)
Samenvatting (pdf) 


Er ontstaan overal Silicon Valleys


Het tijdperk van ‘Silicon Everywhere’ is aanstaande en begint overal vorm te krijgen: Silicon Alley (New York), Silicon Wadi (Tel Aviv), Silicon Sentier (Paris) en Silicon Roundabout in Londen (nu Tech City). Die verspreiding heeft een aantal redenen. Durfkapitaal is overal. Ideeën verspreiden zich sneller dan ooit. Steden worden de dragers van innovatie en start-ups. Je kunt overal in de wereld produceren dankzij 3D-printing. En omdat alles digitaal is, kun je je overal op de wereld vestigen.
Artikel Project Syndicate 


VS: IEEE werkt aan standaarden voor ‘smart cities’


Het Amerikaanse Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) legt in een artikel van Sustainable Cities Collective uit hoe ze werkt aan standaards voor technologieën van ‘smart cities’. Dan gaat het bijvoorbeeld om ict en netwerken, ‘augmented reality’, cloud-computing, e-health, het Internet of Things (IoT) en slimme netten. Die standaards moeten bijdragen aan economische doelen, maar ook aan duurzaamheid en verbetering van de levenskwaliteit.
Artikel Sustainable Cities Collective


 


 


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018