AWTI e-mail alert 12 november 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 12 november 2015


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Nederland heeft veel snelgroeiende bedrijven maar aandeel daalt


Nederland scoort bovengemiddeld goed als het gaat om het percentage snelgroeiende bedrijven. Dit blijkt uit de nieuwe ScaleUp Dashboard van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). “Ondanks deze sterke uitgangspositie is het percentage aan snelgroeiende bedrijven in Nederland wel drastisch gedaald”, stelt onderzoeksleider Justin Jansen. “Om de voorsprong te behouden zullen we ons meer moeten richten op het stimuleren en faciliteren van snelgroeiende bedrijven.” Een column op de website van Amsterdam Economic Board (AEB) bespreekt de belangrijkste ideeën van de Amerikaanse ondernemer, investeerder en onderzoeker Sherry Coutu over het laten groeien van scale-ups. Coutu publiceerde vorig jaar een rapport over dit onderwerp. Deloitte schreef er een ondersteunend rapport bij.
Nieuwsbericht RSM
Rapport RSM (pdf)
Artikel AEB
Rapport Coutu (pdf)
Rapport Deloitte (pdf) 


Grote r&d-investeerders vestigen zich daar waar hoogwaardige kennis is


Technologische factoren bepalen in hoge mate de plaats waar de grootse r&d-investeerders van de wereld hun onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten vestigen. Daarbij zijn ze vooral op zoek naar nieuwe kennis. Momenteel kijken ze bijvoorbeeld sterk naar de voordelen die vestigingsplaatsen hebben op het gebied van opkomende technologieën. Landen die hoogwaardige investeringen in r&d willen aantrekken, moeten daarom een gunstig klimaat creëren waarin het bedenken en ontwikkelen van ideeën met een hoge groeipotentie kan bloeien, aldus onderzoek van het JRC.
Rapport JRC


Zeventien overheden nemen internationaal handvest Open Data aan


Het publiceren van datasets van overheden voor hergebruik door burgers, organisaties en bedrijven neemt een hoge vlucht. Negen landen en acht lokale overheden ondertekenden vorige week het International Open Data Handvest dat deze praktijk verder wil stimuleren. Het gaat onder andere om Chili, Frankrijk, Italië, Zuid-Korea, het VK, Buenos Aires en Montevideo. Zij gaan de belangrijkste principes en praktijken van het Handvest verankeren in hun beleid en openbare diensten. Dertien organisaties, waaronder de Wereldbank, ondersteunen het initiatief. Een artikel in The Huffington Post noemt resultaten van diverse studies naar de macro-economische effecten van open data. Die zijn allemaal positief.
Persbericht Open Data Charter
Open Data Charter
Website Open Data Charter
Artikel The Huffington Post


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Hogescholen en universiteiten presenteren ‘Visie Global Development’


De Nederlandse hogeronderwijsinstellingen zien voor zichzelf een grotere rol weggelegd bij ontwikkelingssamenwerking. Ze denken een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de groeiende vraag naar kennis en hoger onderwijs in die landen. Daarbij moet het niet zozeer gaan om kennisoverdracht, maar veeleer om samen met partijen uit ontwikkelingslanden kennis ontwikkelen en toepassen. De Visie Global Development sluit nauw aan op het AWT-advies ‘Kennis zonder grenzen’ uit 2010. Een NWO-publicatie over het pionierend onderzoeksprogramma CoCooN – Conflicts and Cooperation over Natural Resources in Developing Countries – geeft voorbeelden van geslaagde samenwerking tussen wetenschappers en beleidsmakers in ontwikkelingslanden. Het rapport wordt beschreven door One World.
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
Visie Global Development (pdf)
AWT-advies (pdf)
Artikel One World
Publicatie NWO (online)


Jongvolwassenen steeds vaker aan de slag als ondernemer


Het aandeel ondernemers in Nederland is in 2014 vrijwel stabiel gebleven. Een kleine 10% van de beroepsbevolking is actief betrokken bij het opstarten of voeren van een onderneming jonger dan 3,5 jaar. Wel zijn ondernemers steeds vaker jongvolwassenen. Zowel op het gebied van ondernemers als ondernemende medewerkers scoort ons land boven het gemiddelde van de EU en de OESO. Dit blijkt uit de Nederlandse rapportage van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), opgesteld door Panteia.
Nieuwsbericht Panteia
Rapport Panteia (pdf)


Europa’s eerste Growth Hacking Academy van start gegaan


In Amsterdam is een 3 maanden durende postdoc-opleiding Growth Hacking van start gegaan. Growth Hacking is een methode om start-ups snel te laten doorgroeien door het ontwikkelen en direct testen van nieuwe digitale producten. Binnenkort start een parttime cursus en er zijn ook plannen voor een minor. De Growth Tribe Academy in Amsterdam is de eerste in zijn soort in Europa.
Nieuwsbericht Emerce
Nieuwsbericht Startup Juncture
Website Growth Tribe Academy


“Ondernemers zijn onbekend met nieuwe financieringsvormen”


Ondernemers zijn nog te weinig op de hoogte van de nieuwe financieringsvormen en overheidsregelingen voor financiële steun. Dat concludeert de Kamer van Koophandel (KvK) uit een onderzoek onder 3.200 ondernemers. Er wordt bijvoorbeeld weinig gebruik gemaakt van factoring, leasing of Qredits, of van de starterslening en het overbruggingskrediet. Een artikel van Management Team (MT) vertelt hoe de financiële markten momenteel ontwrichten onder invloed van ‘een stortvloed’ aan start-ups. Het artikel bevat naar links naar drie voorbeelden van zulke start-ups.
Nieuwsbericht De Telegraaf
Nieuwsbericht KvK
Rapport KvK / Hogeschool Utrecht (pdf)
Artikel MT


Nauwere samenwerking op gebied micro- en nanotechnologie in Twente


De Universiteit Twente (UT) en Saxion bundelen hun krachten op het gebied van micro- en nanotechnologie. Op deze manier willen ze innovatie versnellen, doorstroommogelijkheden voor studenten vergroten, faciliteiten efficiënter inzetten en ondernemerschap beter stimuleren. Dit alles moet leiden tot een groeiende industrie van op micro- en nanotechnologie gebaseerde producten en diensten afkomstig uit Twente.
Nieuwsbericht UT


Big data voor Brabant


Vorige week hield Kenneth Cukier, data-redacteur van The Economist en co-auteur van het boek De big data-revolutie, een lezing in ‘s-Hertogenbosch. Hij zette uiteen wat big data gaat betekenen voor de samenleving en economie. Door de schat aan informatie die big data behelst kunnen we de wereld om ons heen beter begrijpen en voorspellen wat er zal gebeuren. Met behulp van de patronen, algoritmes en correlaties uit big data kunnen niet alleen consumentengedrag worden voorspeld, maar bijvoorbeeld ook epidemieën en crimineel gedrag. Een blogpost van het Rathenau Instituut plaatst een kanttekening bij de belofte van big data: er moet ethisch verantwoord mee worden omgegaan. Daar ligt een uitdaging voor de overheid.
Nieuwsbericht Brabant Kennis
Lezing Cukier (YouTube)
Artikel Rathenau


“Eindhovense campussen profiteren van elkaars succes”


De TU/e en de High Tech Campus (HTC) Eindhoven zitten allerminst in elkaars vaarwater. Dat stellen Steef Blok, directeur van het TU/e Innovation Lab, en Bert-Jan Woertman, marketingdirecteur van de HTC. De twee Eindhovense organisaties profiteren volgens beiden juist van elkaars succes. “Ons gezamenlijke doel is om de regio te laten floreren.”
Artikel Cursor


Nieuws en achtergronden uit Europa


Uiteenlopende trends in Europese overheidsfinanciering universiteiten


De European University Association (EUA) heeft haar jaarlijkse Public Funding Observatory uitgebracht. Het rapport signaleert ‘verontrustende’ ontwikkelingen in Noord-Europa. Met name de Deense en de Finse overheid zijn gestart met kostenbesparende programma’s voor de sector.
Nieuwsbericht EUA
Rapport EUA


Europese Commissie huurt zeven topwetenschappers in voor beleidsreflectie


De Europese Commissie (EC) heeft een High Level Group van wetenschappelijk adviseurs aangewezen. Het gaat om zeven Europese topwetenschappers die over het Europese beleid gaan adviseren op basis van wetenschappelijke inzichten. Eén van de verkozenen is Pearl Dykstra, hoogleraar empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens lid van de KNAW. “Politici zouden hun ideologische ideeën vaker moeten durven toetsen aan wetenschappelijk bewijs.” Dat stelt Adam Afriyie, voorzitter van het Britse Parliamentary Office of Science and Technology, in een artikel van Times Higher Education (THE). In een ander artikel op dezelfde website stelt Helga Nowotny, voormalig president van de European Research Council (ERC), dat wetenschappers wel terughoudend moeten zijn met het uitventen van hun inzichten. “Het is cruciaal dat wetenschappers het publiek en de politiek duidelijk maken dat absolute zekerheden niet bestaan.”
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht KNAW
Artikel THE – 1
Artikel THE – 2


Onderwijs moet discrepantie met arbeidsmarkt overbruggen


Om een grotere rol te spelen in het bestrijden van werkloosheid, zouden onderwijsinstellingen in Europa meer aansluiting moeten zoeken bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Dit is één van de aanbevelingen in een nieuw rapport van Cedefop. Onderwijsinstellingen zouden bijvoorbeeld meer contact moeten leggen met het werkveld en curricula in overleg met werkgevers moeten opstellen. Nederland wordt verschillende keren in het rapport als voorbeeld aangehaald. Eind oktober vond in Thessaloniki een workshop plaats over vaardigheden en de discrepantie met de arbeidsmarkt.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht Cedefop
Rapport Cedefop (pdf)


Europese start-ups kunnen steeds beter op tegen Silicon Valley


Recente studies laten zien dat Europese start-ups bloeien. Het ondernemingsklimaat in Europa wordt steeds gunstiger, onder meer door het groeiende aantal incubators en accelerators en de toenemende beschikbaarheid van durfkapitaal. En Europese start-ups onderscheiden zich steeds duidelijker van de Amerikaanse. Zo richten ze zich veel sterker op diensteninnovatie, terwijl Amerikaanse start-ups vooral zijn gebaseerd op r&d.
Artikel EurActiv


Duitsland: 25 procent meer vrouwelijke onderzoekers in vijf jaar


Het aantal vrouwelijke onderzoekers in Duitsland is de afgelopen 5 jaar veel sneller gegroeid dan het aantal mannelijke onderzoekers. Wetenschappelijke publicaties van uitsluitend vrouwen zijn vaak in internationale samenwerking tot stand gekomen. En ze zijn vaker monodisciplinair van opzet, aldus een onderzoek van Elsevier. De resultaten werden gepresenteerd voorafgaand aan de Europese Gender Top in Berlijn. In Nederland verloopt de opkomst van vrouwelijke onderzoekers langzamer. HOP / Delta meldt dat vorig jaar onnieuw meer vrouwen zijn gepromoveerd. Maar nog altijd wordt meer dan de helft van de proefschriften geschreven door mannen.
Bericht Science Newsline
Rapport Elsevier
Nieuwsbericht HOP / TU Delta


Finland: Minister wil dat universiteiten zich gaan specialiseren


De Finse minister van Onderwijs Sanni Grahn-Laasonen heeft de universiteiten in haar land aangespoord om serieus na te denken over studierichtingen waarin ze zich willen specialiseren in 2025. Grahn-Laasonen wijst er onder andere op dat de onderwijsinstellingen nu inefficiënt met hun middelen omgaan, aldus een bericht van Yle Uutiset.
Nieuwsbericht Yle Uutiset


Finland: Geld verdienen aan onderwijsexpertise


University World News meldt dat de Finse regering een plan heeft gepresenteerd dat moet leiden tot grotere export van onderwijsproducten en ‑diensten. Voorbeelden zijn programma’s voor virtueel leren, onderwijs-games en onderwijs-platforms.
Bericht University World News


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


“Oude universiteiten doen beter onderzoek”


Wijsheid komt met de jaren: oude universiteiten leveren over het algemeen meer toponderzoek af dan jonkies. Dat zeggen de samenstellers van de Europese ranglijst voor het hoger onderwijs U-Multirank. Jonge universiteiten zagen wel aan de stoelpoten van de oudere, constateren de samenstellers.
Nieuwsbericht HOP / Delta
Nieuwsbericht U-Multirank (pdf)
Website U-Multirank


“De robot wordt eerder arts of advocaat dan kapper”


Robots staan hoog op de agenda omdat ze banen zouden inpikken. Maar ze kunnen nog lang niet wat mensen kunnen. “Het is gewoon erg moeilijk om alle motoriek, sensoren en visuele systemen goed op elkaar te laten aansluiten”, aldus een artikel van NRC.nl. Omdat robotsoftware zich sneller ontwikkelt dan robothardware, zouden robots eerder advocaat of arts worden dan kapper. Ook McKinsey verdiepte zich in de gevolgen van robotisering op de arbeidsmarkt. Het concludeert dat werkzaamheden in álle geledingen van bedrijven, van de laagst betaalde medewerkers tot de directie, gaan veranderen.
Artikel NRC.nl
Artikel McKinsey


Canada: “Het is tijd voor een ministerie van Steden”


De nieuwe Canadese regering staat voor een aantal uitdagingen, zoals het bevorderen van innovatie en productiviteit, het overwinnen van de ongelijkheid en de wederopbouw van een haperende middenklasse. Al deze onderwerpen draaien om één ding, zegt Richard Florida (The rise of the creative Class) in een artikel voor The Globe and Mail: de gezondheid en het welzijn van steden. Daar moet een speciaal ministerie voor komen, meent hij.
Artikel The Globe and Mail


VS: Hoe komen er meer vrouwelijke ondernemers in de innovatiegemeenschap?


Er zijn relatief weinig vrouwelijke ondernemers in de innovatiegemeenschap. Onderzoek van enkele Amerikaanse universiteiten en de Kauffman Foundation laat zien hoe hierin verandering is te brengen. Het gaat vooral om meer aandacht schenken aan vrouwen binnen algemene programma’s voor de ondersteuning van startende en doorgroeiende bedrijven. Maatregelen alleen gericht op vrouwelijke ondernemers werken niet.
Nieuwsbericht Kauffman Foundation
Onderzoeksrapport


VS: Durfkapitaal heeft aanzienlijke economische impact


Durfkapitaal is uitgegroeid tot een dominante kracht in de financiering van innovatieve bedrijven. In de VS hebben bedrijven die ‘venture capital’ aantrokken vier miljoen mensen in dienst. Ze zijn goed voor een vijfde van de marktkapitalisatie en voor 44% van de r&d-uitgaven van publiek gefinancierde ondernemingen.
Artikel ValueWalk


VS: Bedrijfsleven in New York richt innovatieraad op


Het bedrijfsleven in New York heeft een Innovation Council opgericht. Dit panel van experts uit de industrie gaat proberen ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving van de stad gelijke tred houdt met de technologische revolutie die het bedrijfsleven en de economie transformeren.
Nieuwsbericht Finextra


 


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018