AWTI e-mail alert 15 oktober 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 15 oktober 2015


Bericht van de AWTI


Kies voor gerichte r&d-samenwerking met Brazilië


Nederland is gebaat bij meer samenwerking met Brazilië op het domein van innovatie en wetenschap. Maar dan moeten we wel gerichte keuzes maken voor bepaalde domeinen, zoals water of gezondheid. Verder moeten we ons profileren als land dat veel ervaring heeft met publiek-private samenwerking in de ‘gouden driehoek’. En we moeten goed de lange termijn in het oog houden. Er zijn geen ‘quick wins’. Dit staat in het briefadvies ‘Collaborate to innovate’, dat voortbouwt op een landenstudie over Brazilië.
Nieuwsbericht AWTI  
Briefadvies AWTI  (pdf) 
Landenstudie AWTI (pdf) 


Blijf scherp op continue ontwikkeling van de topsectorenaanpak


De AWTI heeft een briefadvies over de topsectorenaanpak aangeboden aan minister Henk Kamp (EZ) en staatssecretaris Sander Dekker (OCW). Het staat vanaf maandag 19 oktober a.s. op de AWTI-website.
Briefadvies Topsectorenaanpak (link werkt v.a. 19 oktober)


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Innovatie in Nederland kan nog beter


Het denken over innovatie in Nederland zou baat hebben bij het verleggen van de focus van ‘robots’ naar computers, data en het Internet of Things. Het is veel meer de digitalisering dan de robotisering die Nederland in economische zin op z’n kop kan zetten, aldus de ING Innovatie Index. En Nederland heeft nog een potentiële groeimotor: de provincies Zeeland, Limburg, Overijssel, Drenthe en Friesland. Tot nu toe is het verandertempo hier relatief laag. Beleidsmakers en bedrijfsleven zouden moeten samenwerken om ondernemers en werknemers in deze provincies mee te trekken en ‘smart industry’ en ‘smart farming’ op te bouwen.
ING Innovatie Index (pdf)


‘Big ideas’-wetenschap is opwindend, maar is het ook renderend?


Een kleine, maar groeiende groep Amerikaanse universiteiten zet interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s op voor de mondiale Grand Challenges. Vorige week maakte bijvoorbeeld de Indiana University bekend dat ze hiervoor 300 miljoen dollar uittrekt. Niet iedereen is even enthousiast over deze ambitieuze benadering. Onderzoek met grote teams levert zelden het verwachte rendement op.
Artikel Inside Higher Ed


Er is maar één toekomstbestendig bedrijfsmodel


De snelst groeiende en meest invloedrijke bedrijven van vandaag hebben een heel nieuw bedrijfsmodel. Het zijn bedrijven die op alle mogelijke manieren communiceren met, en reageren op hun omgeving. Ze zijn ‘responsive’. Je kunt ze beschrijven aan de hand van 5 P’s: Purpose, Process, People, Product en Platform. Hoe beter ze op deze thema’s scoren, hoe meer kans ze maken dat ze zich handhaven in het komende digitale tijdperk, aldus een essay op de website Medium. Een artikel van Harvard Business Review (HBR) legt uit hoe zo’n transformatief bedrijfsmodel in de maakindustrie eruit ziet.
Essay Medium
Artikel HBR


Nieuws en achtergronden uit Nederland


NWO en SURF verlengen financiering Netherlands eScience Center


NWO en SURF financieren het Netherlands eScience Center opnieuw voor vijf jaar. Daartoe krijgt het NLeSC een basisfinanciering van 5,4 miljoen euro per jaar. Het merendeel van dit geld zal worden toegekend aan samenwerkingsprojecten in de Nederlandse wetenschap. NLeSC heeft in de afgelopen vier jaar ruim 50 Big Data-projecten opgestart. Deze week wees NLeSC van het UMC Utrecht Wim Otte aan als Young eScientist of the Year.
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht NLeSC


Prijskaartje Nationale Wetenschapsagenda: 87 miljoen euro


Het leek dit voorjaar een vrijblijvend gezelschapsspel: vragen stellen aan de wetenschap. Maar nu blijkt dat de universiteiten jaarlijks 87 miljoen euro moeten uitgeven aan onderzoek dat in de Nationale Wetenschapsagenda past.
Nieuwsbericht HOP / DUB


Nederlandse ontwikkelingsbank kan 14 miljard extra investeringen opleveren


Bij de voltooiing van zijn taak als eerste voorzitter van het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) heeft Jeroen Kremers het kabinet geadviseerd een Nederlandse ontwikkelingsbank/instelling voor te bereiden. Deze zou de Nederlandse economie moeten stimuleren en meefinancieren daar waar banken en andere private financiers het niet alleen kunnen. Volgens Kremers zou zo’n bank/instelling moeten streven naar 14 miljard euro aan extra investeringen in de Nederlandse economie. In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Henk Kamp (EZ) zich achter de ideeën van Kremers op.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Advies Kremers (pdf)
Kamerbrief (docx)
Website NIA


“Investeer in de digitale economie”


D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven doet zeven voorstellen om Nederland in 2030 tot digitale koploper van Europa te maken. Hij pleit bijvoorbeeld voor verbetering van het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven, de omvorming van Nederland tot een digitaal laboratorium, meer ruimte voor start-ups om te groeien en extra investeringen in onderzoek.
Nieuwsbericht D66


Maatschappelijk verantwoord innoveren richt zich vanaf 2016 op alle topsectoren


Het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren van NWO is vanaf 2016 verbreed naar alle topsectoren, nu de topsectoren Creatieve Industrie en Logistiek ook ruimte hebben gemaakt voor MVI-onderzoek. Met ruim 6 miljoen euro heeft NWO-MVI daarmee een prominente plaats in de NWO-bijdrage aan het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2016 en 2017.
Nieuwsbericht NWO


Topbestuurders uit de industrie zijn vol vertrouwen over innovatie


Op 5 en 6 maart van dit jaar vond op landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort de Strategie Summit Industrie plaats. Circa 50 bestuurders uit de industriesector discussieerden hier over de thema’s Smart Industry en Fit for the Future. Uit interviews die werden afgenomen voorafgaand aan de bijeenkomst, valt op te maken dat de Nederlandse industrie innovatie met kracht aanpakt. Er zijn wel zorgpunten, zoals de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, het samenwerken met andere bedrijven en kennisinstellingen, en het buiten de gebaande paden treden.
Rapport (pdf)
Presentaties bijeenkomst


Opleidingskloof in Nederland blijft groot


De groep hoger opgeleiden in Nederland is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Hierbij is een aanzienlijke kloof ontstaan tussen hoger en lager opgeleiden op het gebied van de arbeidsmarkt, attitudes, politieke participatie en gezondheid. Opleidingsniveau is ook een belangrijke factor bij vrijwilligerswerk, de huwelijksmarkt en het vermijden van sociale daling. De laatste jaren is de kloof echter niet groter geworden, concluderen onderzoekers van de Radbout Universiteit. Een internationale groep van onderzoeksinstituten, waaronder de TU Delft, heeft een boek geschreven over de toenemende sociaal-economische tweedeling in Europese hoofdsteden. Daarvan is toch ook in Amsterdam sprake, al is het lang niet zo erg als bijvoorbeeld in Tallinn en Stockholm.
Nieuwsbericht Radboud Universiteit
Nieuwsbericht TU Delft
Boek – introductie (pdf)
Boek – conclusies (pdf)


Vijf ruimtelijk-economische maatregelen kunnen concurrentiekracht versterken


In opdracht van het ministerie van I&M heeft Buck Consultants een analyse gemaakt van de kritische ruimtelijk-economische maatregelen waarmee de concurrentiekracht van Nederland, en dat met name de regio’s Noordvleugel, Zuidvleugel en Eindhoven, kunnen worden versterkt. Het zijn er 5: kennisnetwerken, infrastructuur & bereikbaarheid, toplocaties, vergroening van energie en productketens, en woon- en leefklimaat.
Artikel Wij Maken Nederland!
Rapport Buck Consultants (pdf)


Eerste Fieldlab Smart Industry een feit


Nog geen jaar na de aftrap van de Actieagenda Smart Industry heeft de minister Henk Kamp (EZ) in het Brabantse Rijen het eerste Smart Industry Fieldlab geopend. In totaal moeten er 10 van dergelijke Fieldlabs komen, die de industrie gaan helpen bij digitalisering. Het Smart Industry Fieldlab Campione richt zich op het volledig voorspelbaar maken van het onderhoud bij chemiebedrijven uit Midden-Brabant.
Nieuwsbericht Smart Industry


Komst Indiaas bedrijf bevestigt status van The Hague Security Delta


Het bedrijf SkillCube, een van de snelst groeiende start-ups uit India, heeft Den Haag uitgekozen als Europees hoofdkwartier. SkillCube levert ontwikkelingsprogramma’s en aanverwante diensten voor studenten, academici en professionals in de industrie, op het gebied van cyberveiligheid. Den Haag ziet de keuze van het bedrijf als bevestiging van zijn reputatie als Security Delta.
Nieuwsbericht Innovation Quarter


Groningen krijgt Energy Transition Centre


Koning Willem-Alexander heeft in Groningen het Energy Transition Centre (EnTranCe) geopend. In deze proeftuin voor energietransitie van de Hanzehogeschool Groningen en Energy Academy Europe werken studenten en onderzoekers nauw samen met bedrijven aan innovatieve schone energiebronnen. Een artikel van TNO zet de bedoeling van het nieuwe centrum nader uiteen.
Nieuwsbericht Hanzehogeschool Groningen
Artikel TNO
Website EnTranCe


Vier Nederlanders in Kairos 50-lijst van mondiale ondernemers


Nederlandse start-ups doen het goed op het wereldtoneel: vier van hen zijn opgenomen in de prestigieuze Kairos 50-lijst. Het zijn Adjuvo Motion, AVA, Nederlands UAS en Printr. Zij krijgen steun aangeboden van respectabele mentoren.
Nieuwsbericht Startup Juncture


Nieuws en achtergronden uit Europa


Veel vernieuwing in onderzoeksplannen Horizon 2020


Sinds kort staan de ontwerp-onderzoeksplannen voor Horizon 2020 voor de periode 2016-2017 online. Science|Business schrijft er twee artikelen over. Het eerste bespreekt aan aantal hoofdlijnen, zoals ‘open science’, gendergelijkheid en het streven naar ontwrichtende innovatie. Een tweede artikel beschrijft 10 nieuwe programmaonderdelen en ‑competities. Neth-ER meldt dat er voor de komende twee jaar 16 miljard euro beschikbaar is voor onderzoek en innovatie.
Artikel Science|Business – 1
Artikel Science|Business – 2
Nieuwsbericht Neth-ER
Onderzoekspannen 2016 – 2017


Weerstand tegen overmatige betaling van wetenschappelijke uitgeverijen


De League of European Research Universities (LERU) vindt dat Europa moet stoppen met honderden miljoenen euro’s per jaar te laten wegvloeien naar uitgevers die daar weinig tegenover stellen. De Europese Commissie en het komende Nederlandse voorzitterschap van de EU zouden hiervoor, samen met belanghebbenden en betrokken instanties, verstandige oplossingen moeten bedenken. EU-commissaris Carlos Moedas en de Nederlandse staatssecretaris Sander Dekker hebben academische uitgevers opgeroepen om een nieuw bedrijfsmodel te ontwikkelen, meldt ScienceGuide. Die website publiceert ook een artikel over het doorbreken van de hegemonie van Elsevier op het gebied van wetenschappelijke tijdschriften.
Nieuwsbericht LERU
Nieuwsbericht ScienceGuide
Artikel ScienceGuide


“Nu doorpakken met gendergelijkheid aan universiteiten”


De Europese Commissie ijvert al jarenlang voor meer gendergelijkheid op universiteiten. Er verandert echter nauwelijks iets. Mede omdat de huidige EU-voorzitter, Luxemburg, gendergelijkheid hoog op de agenda heeft staan, zou het Europese beleid nu moeten doorpakken. Dat vindt de League of European Research Universities (LERU). Universiteiten moeten minstens gedwongen worden actieplannen voor gendergelijkheid op te stellen.
Nieuwsbericht LERU


Europese Commissie richt platform op voor discussie over wetenschapsbeleid


De Europese Commissie (EC) lanceerde vorige week het platform Digital4Science. Het staat open voor iedereen - wetenschappers, burgers en beleidsmakers - die geïnteresseerd is in onderzoek en innovatie en die zijn of haar mening wil delen over wetenschap in het digitale tijdperk. Excellente wetenschap, Future & Emerging Technologies (FET), Open Science en e-infrastructuren zijn de belangrijkste onderwerpen waarover meningen worden gevraagd.
Nieuwsbericht EC
Platform Digital4Science


Interactieve kaart van universitaire fusies


De European University Association (EUA) presenteert een interactieve kaart van universitaire fusies in Europa. Fusies en concentraties zijn een trend in de universitaire sector. De University Merger Tool verwijst naar bijna 100 gevallen in de afgelopen 15 jaar. De ‘tool’ laat zich het beste gebruiken in combinatie met het recentelijk verschenen EUA-rapport ‘Designing Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe (DEFINE)’. Dat beschrijft de effecten van fusies en concentraties van universiteiten en de manieren waarop deze vorm (kunnen) krijgen.
Nieuwsbericht EUA
University Merger Tool EUA
Rapport EUA (pdf)


“We moeten de waarde van universiteiten beter over het voetlicht brengen”


Neth-ER sprak met Rolf Tarrach, de nieuwe voorzitter van de European University Association (EUA). Tarrach denkt dat universiteiten meer kunnen betekenen voor de maatschappij. Ze kunnen bijvoorbeeld meer doen voor immigranten of minder, maar beter publiceren over onderzoek. Daarnaast wil Tarrach werken aan meer waardering voor universiteiten. “Ze hebben een veel grotere waarde dan waarvoor ze meestal krediet krijgen.”
Artikel Neth-ER


Internationalisering bevorderen onder PhD’s


Internationale ervaringen van promovendi zijn een verrijking voor de universiteit en de promovendus. Dat stelt de EUA in het eindrapport van het FRINDOC-project. Het rapport presenteert een beknopt model om internationalisering van promovendi te bevorderen.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport EUA (pdf)


Nieuwe Excellentiekeur moet kwaliteit regionale onderzoeksfinanciering verbeteren


De Europese Commissie (EC) heeft een Excellentiekeur in het leven geroepen. Dit etiket wordt op een onderzoeksvoorstel geplakt dat van hoge kwaliteit is maar toch niet in aanmerking komt voor financiering door Horizon 2020. Het keurmerk moet projectindieners helpen bij het vinden van andere financieringsbronnen. Denk aan de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en nationale of regionale investeringsprogramma’s.
Nieuwsbericht EC
Q&A EC


Beoordelingscriteria voor twee nieuwe KICs bekend


Op 14 januari 2016 gaan de calls open voor twee nieuwe Kennis- en Innovatie Centra (KICs) van het European Institute for Innovation and Technology (EIT). De een is op het gebied van Food, de ander op dat van Manufacturing. Deze week werden de beoordelingscriteria bekend. In 2018 volgt nog een call voor een KIC Urban Mobility.
Nieuwsbericht Neth-ER


Europa heeft beter opgeleide medewerkers maar ook betere banen nodig


In Europa is sprake van een wanverhouding tussen vraag naar en aanbod van arbeid: afgestudeerden zijn niet goed opgeleid en werkgevers doen te weinig aan het afstemmen van banen op de kwaliteit van hun medewerkers en het opleiden van hun werknemers. Maar liefst 25% van de afgestudeerden werkt onder zijn of haar niveau, aldus een (nog te verschijnen) rapport van Cedefop. De organisatie pleit onder andere voor meer ‘work-based learning’.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht Cedefop
Aanbevelingen Cedefop (pdf)


Eurostars leidt tot innovatie en groei in mkb


Het Eurostars Joint Programme 2008-2013 heeft geleid tot meer innovatieve groei in het mkb. Er is nog wel ruimte voor verbeteringen in de financiering, concludeert de Europese Commissie in een evaluatie. Inmiddels is de opvolger al van start, het Eurostars-2 Joint Programme. Dit programma loopt tot 2020.
Nieuwsbericht Neth-ER


Europese regionale innovatiepilot 3D-printen start 7 demonstratieprojecten


Zuid Nederland is een van de leiders van het Europese project High Performance Production through 3D-Printing. Dit is een pilot van Vanguard, een strategisch initiatief van 28 regio’s in Europa om nieuwe veelbelovende technologieën en applicaties sneller op de markt te krijgen. Nadat alle capaciteiten, uitdagingen en ambities van de betrokken regio’s in kaart zijn gebracht, gaan nu 7 demonstratieprojecten plaatsvinden in uiteenlopende sectoren, meldt Brainport 2020. Een artikel van het magazine Panorama van de Commissie vertelt meer over het Vanguard Initiative en de pilotprojecten die daarbinnen plaatsvinden. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV heeft een 3D-Print Atlas van Nederland gelanceerd. Deze laat zien waar je in Nederland de juiste kennis, partners, leveranciers of voorbeelden van succesvolle toepassingen vindt.
Nieuwsbericht Brainport 2020
Website Vanguard
Project High Performance Production through 3D-Printing
Artikel Panorama (pdf; p. 24 – 29)
3D-Print Atlas van Nederland


“Kapitaalmarkt Unie moet zich vooral richten op risiconemers”


De plannen van de Europese Commissie voor een Kapitaalmarkt Unie zijn te algemeen, stelt een artikel van het Britse Policy Network. Daarom kan de Kapitaalmarkt Unie zich beter toespitsen op investeringen in snelgroeiende bedrijven met een hoge financieringsbehoefte en vaak ook een hoog risicoprofiel. Daar komen de echte innovaties en nieuwe werkgelegenheid vandaan. In een video van Politico legt EU-commissaris Jonathan Hill (Financiën) uit wat het idee achter de Kapitaalmarkt Unie is.
Video Politico
Artikel Policy Network


EuroScientist wijdt speciaal nummer aan ‘evidence-based policy’


Het laatste nummer van het magazine EuroScientist is gewijd aan overheidsbeleid op basis van onderzoek. Het openingsartikel gaat over het belang hiervan op alle mogelijke terreinen. Een tweede artikel gaat over wetenschappelijk advies en de impact van onderzoek. Daarna komen twee casestudies aan bod: het emissiebeleid voor de staalindustrie en de regulering van de veiligheid van voedsel, geneesmiddelen en chemische stoffen.
Special Issue EuroScientist (pdf)


Lobby farmaceutische industrie geeft gezondheidsonderzoek andere wending


Bijna een derde van het budget voor gezondheidsonderzoek in Horizon 2020 is toegewezen aan het Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2). Dit is een publiek-privaat partnerschap van de EU met de farmaceutische industrie. Het geld komt echter niet uit het budget voor fundamenteel onderzoek en industrieel leiderschap. Het komt uit dat voor preventieprogramma’s, het aanpakken van maatschappelijke ongelijkheid en het verbeteren van de gezondheidszorg. Volgens een artikel van Research Europe had dit nooit mogen gebeuren.
Artikel Research Europe


Commissie lanceert programma voor gevluchte wetenschappers


Vluchtelingen met een wetenschappelijke achtergrond krijgen hulp van de Europese Commissie (EC). Het initiatief ‘science4refugees’ maakt het voor vluchtelingen en asielzoekers mogelijk om hun wetenschappelijke carrière voort te zetten in Europa. Onderzoeksinstellingen kunnen zich melden als ‘refugee-welcoming organisation’.
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht EC


Finland: Lessen uit het bevorderen van snelgroeiende ondernemingen


ScienceBusiness onderzocht de effectiviteit van het Finse ondernemerschapsbeleid: lost dit de problemen op het gebied van financiering en vaardigheden op en helpt het zo nieuwe bedrijven te laten groeien? Enkele lessen: ondersteun vooral ambitieuze ondernemers, geef ondersteuning in goed afgebakende stadia en bevorder publiek-private samenwerking.
Rapport (pdf; registratie verplicht)


Ierland: Een land met veel innovatiepotentie


Ierland heeft niet de reputatie van een start-upecosysteem van wereldklasse. Het land is ook geen voor de hand liggende keuze voor wie een start-up wil opzetten. Maar met goed beleid kan dat veranderen, stelt een artikel van Silicon Republic. Een tweede artikel op deze website laat zien dat Ierland in ieder geval al wel een belangrijk centrum voor het Internet of Things (IoT) is.
Artikel Silicon Republic – 1
Artikel Silicon Republic – 2


Noorwegen: Fors bezuinigen maar toch meer investeren in onderzoek en innovatie


Tot vorig jaar ging de economische crisis grotendeels voorbij aan Noorwegen. Maar door de val van de olieprijs is de economie in zwaar weer gekomen. Terwijl de werkloosheid oploopt, moet het land fors bezuinigen, zet een artikel van The Economist uiteen. Maar dat gaat niet ten koste van onderzoek en innovatie, vertelt de directeur-generaal van de Noorse Onderzoeksraad Arvid Hallén. De overheid geeft deze onderwerpen het komende jaar zelfs hogere prioriteit dan ooit.
Artikel The Economist
Artikel Noorse Onderzoeksraad


Zwitserland: Nieuw nationaal Innovatiepark


Zwitserland bouwt een nieuw nationaal innovatiepark: Swiss Innovation Park. Dat biedt ook kansen voor het Nederlandse mkb. Met het park, op 5 locaties, hoopt Zwitserland de concurrentie aan te kunnen gaan met bijvoorbeeld Silicon Valley. Het innovatiepark biedt hightech campussen waar bedrijven, start-ups, onderzoeksinstellingen en universiteiten elkaar kunnen vinden en intensief kunnen samenwerken.
Nieuwsbericht RVO.nl


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Drie nieuwe ideeën voor het hoger onderwijs om meer STEM-studenten aan te trekken


Om ervoor te zorgen dat meer jongeren kiezen voor bèta en techniek (STEM), moeten universiteiten en hogescholen hun leeromgeving aanpassen. Een artikel van FastCo.Exist doet 3 voorstellen. Haal de laboratoria uit de kelder en zet ze – goed zichtbaar – middenin gebouwen. Omarm een start-upcultuur. En integreer zoveel mogelijk technologie in de onderzoeks- en leeromgeving.
Artikel FastCo.Exist


Nobelprijs Economische Wetenschappen


Deze week keerde het Nobelcomité nog een laatste prijs voor dit jaar uit: de Nobelprijs voor Economische Wetenschappen. Deze gaat naar Angus Deaton. De Schot, die les geeft aan de Amerikaanse universiteit Princeton, krijgt de prijs voor zijn analyse van consumptie, armoede en welzijn.
Nieuwsbericht Nobelprize


Simulaties kunnen verborgen effecten van innovatiebeleid onthullen


Veel geïndustrialiseerde landen voeren overheidsbeleid dat is gericht op ondersteuning van de industriële r&d. Echter, de complexiteit van de innovatiesystemen maakt het moeilijk om zeker te zijn van de bedoelde en onbedoelde effecten van dit beleid. Een artikel van Research Europe beschrijft een methode om de effecten te schatten. Deze is gebaseerd op innovatiebeleid in Korea. Ze moet nog worden getoetst voor, en uitgebreid naar de rest van de wereld.
Artikel Research Europe


Internationaal veel aandacht voor digitalisering van de maakindustrie


Een internationaal inventariserend onderzoek door TNO wijst uit dat grote industrielanden als Duitsland, het VK, Frankrijk en de VS tot meer dan een miljard euro investeren in de digitalisering van de industrie. China investeert er honderden miljarden in. In kleinere landen is het beeld verdeeld. Er valt veel te leren van initiatieven in andere landen en samenwerking zou nieuwe kansen creëren.
Nieuwsbericht Smart Industry
Rapport TNO (pdf)


Innoveren in een dienstengedreven economie


De digitale economie verandert de consumptiemaatschappij, de verwachtingen over de dienstverlening en financieringsmodellen voorgoed. Het is een Amazon-economie. Een nieuw boek, ‘Innovating in a Service-driven Economy’, beschrijft een innovatieproces waartoe alle dienstverlenende bedrijven nu gedwongen worden: de Diensten Innovatie Driehoek. Deze wordt gepresenteerd aan de hand van een reeks van vergelijkende casestudies, waaronder Apple versus Nokia. Ook een artikel van McKinsey beschrijft hoe je digitale disruptie aanpakt.
Nieuwsbericht ITIF
Hoofdstuk Apple versus Nokia (pdf)
Artikel McKinsey


Citibank: Schone energie kan wereld 1,8 biljoen euro besparen in 2040


In Nederland denken we bescheiden. “Nationale Energieverkenning 2015 voorspelt toename hernieuwbare energie”, kopt RVO. Er zijn wel “nieuwe beleidsimpulsen” nodig “voor verdere stappen richting een schoon en betrouwbaar energiesysteem na die periode”. Volgens Citibank gaat klimaatverandering ons in 2060 wereldwijd 44 biljoen dollar kosten als we de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch beteugelen. Om dit bedrag in perspectief te zetten: dat is ongeveer het gecombineerde bbp van de VS, China en de EU samen. Maar er is een alternatief: de overgang naar een schone-energie-economie. Die zou ons geld ópleveren: al 1,8 biljoen in 2040. Er zijn wel tal van innovatieve financieringsinstrumenten voor nodig om de transitie te kunnen bekostigen. De Amerikaanse onderzoeker, ondernemer en publicist Vivek Wadhwa ziet deze toekomst zelfs als onvermijdelijk. De exponentiële daling van de kostprijs van met name zonne-energie, als gevolg van innovatie en schaalvergroting, gaat ervoor zorgen dat zon in 2030 in 100% van de huidige energiebehoefte kan voorzien. Vanaf 2035 is zonne-energie bijna gratis. Elk duurzaam energiesysteem kan niet bestaan zonder ‘giga’ energie-opslag, meent NLIngenieurs. In een ‘white paper’ zet de beroepsvereniging uiteen dat Nederland harder moet gaan werken aan betaalbare opslagtechnieken. Een artikel van FastCo.Exist meldt dat die technologie net in een stroomversnelling komt. Energy Storage NL (ESNL) legt in een artikel van FME uit wat de belangrijkste institutionele knelpunten zijn die de ontwikkeling van energieopslag in Nederland momenteel beperken.
Nieuwsbericht RVO.nl
Artikel GreenBiz
Rapport Citibank (pdf)
Artikel Vivek Wadhwa
Nieuwsbericht NLIngenieurs
White paper NLIngenieurs (pdf)
Artikel FastCo.Exist
Artikel FME


“Vroegtijdig inspelen op opkomst robots is goed voor economie en werkgelegenheid”


Uit eerdere ervaringen met de opkomst van nieuwe technologie (stoommachine, elektriciteit en computers) valt niet op te maken dat deze leidt tot netto banenverlies. Dat is ook niet te verwachten bij de opkomst van robots. Het is wel zo dat landen die voorop lopen in zo’n ontwikkeling de transitie sneller en succesvoller doormaken. Vroegtijdig inspelen op de komende veranderingen op de arbeidsmarkt en investeren in nieuwe technologie lijken de transitie soepeler te laten verlopen, concluderen de economen Bas Ter Weel en Luc Soete (tevens AWTI-raadslid) in ESB Groei & Conjunctuur. Een paper van de Amerikaanse Association For Advancing Automation (A3) trekt een vergelijkbare conclusie. Het wordt beschreven in een artikel van ZD Net. Een artikel van Global Manufacturing vraagt zich af hoe snel de doorbraak van robots in de maakindustrie zal verlopen. Dat is precies wat het Rathenau Instituut komend jaar in Nederland gaat onderzoeken op verzoek van Stichting Management Studies.
Artikel ESB Groei & Conjunctuur
Artikel ZD Net
Paper A3 (pdf)
Artikel Global Manufacturing (p. 8 – 13)
Nieuwsbericht Rathenau


De 10 belangrijkste it-trends voor 2016 volgens Gartner


Onderzoeksbureau Gartner presenteerde vorige week zijn jaarlijkse lijstje met belangrijkste strategische technologietrends voor het volgende jaar. De fysieke en virtuele werelden smelten steeds verder samen, onder meer doordat sensoren en netwerken beter gaan samenwerken. Daarnaast neemt bijvoorbeeld de impact van algoritmes toe.
Artikel Marketingfacts
Rapport Gartner (pdf; registratie verplicht)


Hoe kan technologie het basis- en middelbaar onderwijs verbeteren?


Dat het basis- en middelbaar onderwijs zich moet aanpassen aan de digitale maatschappij, is duidelijk. Maar hoe? Een artikel van het weblog van het World Economic Forum (WEF) stelt dat dit type onderwijs veel kan leren van de initiatieven die universiteiten nemen op het gebied van ‘actief leren’ en ‘leren op afstand’. In het project ‘New Vision for Education’ van het WEF worden nu modellen ontwikkeld voor de basis- en middelbare school. Die moeten in de hele wereld kunnen worden toegepast. Het leren programmeren, waarvoor deze week in het AD een ‘hartstochtelijk pleidooi’ werd gehouden, maakt daarvan onderdeel uit. Maar de modellen omvatten bijvoorbeeld ook het aanleren van ‘soft skills’.
Blogpost WEF
Artikel AD


  


Het volgende nummer verschijnt over twee weken.


 


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018