AWTI e-mail alert 17 december 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 17 december 2015


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Wereld bereikt Klimaatakkoord


In Parijs werd afgelopen weekend een akkoord bereikt over het mondiale klimaatbeleid. Artikelen van FastCo.Exist en The New York Times geven kort en krachtig de belangrijkste afspraken én de bedenkingen over de afspraken weer. Volgens een artikel van New Scientist zijn de afspraken niet voldoende om de effecten van de mondiale opwarming binnen de perken te houden. Ook een artikel van Duurzaam Nieuws citeert wetenschappers die de afspraken “ruim onvoldoende” vinden. Het tempo van klimaatinnovatie moet in ieder geval omhoog, betoogt een artikel van bijvoorbeeld Scientific American. De reacties uit het internationale bedrijfsleven zijn in het algemeen zeer positief. Zo voorspelt Unilever-topman topman Paul Polman dat het klimaatakkoord een aanjager zal zijn voor miljarden aan investeringen in duurzame energie en “de immense creativiteit en innovatie van de private sector”.
Artikel FastCo.Exist
Artikel New York Times
Artikel New Scientist
Artikel Duurzaam Nieuws
Artikel Scientific American
Artikel Unilever
Paris Agreement (pdf)
Eindteksten Klimaattop


Europa gaat zich meer richten op klimaatonderzoek en ‑innovatie


Ook in Europa heerst in het algemeen enthousiasme over het akkoord. Zo stelde voorzitter Hans Joachim Schellnhuber van Climate-KIC: “Dit is een keerpunt in de menselijke onderneming. Maar we moeten wel de daad bij het woord voegen.” De Europese Commissie (EC) kondigde aan dat ze het voortouw wil nemen in de race tegen klimaatverandering door middel van onderzoek en innovatie. Minstens 35% van het budget van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 zal worden ingezet voor activiteiten met betrekking tot klimaatverandering. Noorwegen heeft deze slag al ruimschoots gemaakt, blijkt uit een bericht van de Noorse Onderzoeksraad. Op de conferentie in Parijs presenteerde de Britse organisatie Climate Strategies een wetenschappelijk paper over hoe de internationale gemeenschap zou kunnen toezien op de naleving van het Klimaatakkoord. Het legt onder meer uit hoe de afspraken zijn te koppelen aan nationale klimaatacties en hoe dit beleid moet worden verankerd in het nationale recht en beleid.
Nieuwsbericht Climate-KIC
Nieuwsbericht EC
Artikel Noorse Onderzoeksraad
Paper Climate Strategies


Nederlandse universiteiten en Elsevier bereiken principeakkoord over open access


Na meer dan een jaar onderhandelen heeft de VSNU een deal gesloten met uitgeverij Elsevier, aldus Science Magazine. Vanaf 2018 is 30% van de artikelen die Nederlandse wetenschappers schrijven in Elsevier-bladen vrij toegankelijk. Wetenschappers hoeven daar niet zelf voor te betalen, zoals nu nog het geval is. Met andere uitgeverijen bereikte de VSNU al eerder akkoorden. Hoofdonderhandelaar Gerard Meijer toont zich in een artikel van Erasmus Magazine (EM) blij met de afspraken. De League of European Research Universities (LERU) spreekt van een “moderate Christmas deal”.
Nieuwsbericht Science Magazine
Nieuwsbericht VSNU
Artikel EM
Artikel LERU


Nieuws en achtergronden uit Nederland


NWO Graduate Programma ten einde


ScienceGuide meldt dat NWO “zonder veel ruchtbaarheid” een eind heeft gemaakt aan het NWO Graduate Programme. De bestuurders van KNAW en VSNU zouden ermee hebben ingestemd, citeert ScienceGuide uit een brief van NWO aan de onderzoekscholen.
Artikel ScienceGuide


UT-docent start stichting voor robotethiek


Universitair docent Filosofie en Techniek Aimee van Wynsberghe van de Universiteit Twente heeft, samen met professor Noel Sharkey van de Universiteit van Sheffield, een stichting voor robotethiek opgezet. Deze Foundation for Responsible Robotics wil op het gebied van robotethiek een brug slaan tussen de wetenschap en bedrijven die robots maken.
Bericht UT Nieuws
Artikel Financial Times
Website Responsible Robotics


De noodzaak van een Legacy Coalitie


Veel bedrijven en organisaties hebben in de loop van de tijd complexe softwaresystemen opgebouwd die niet meer helemaal voldoen maar ook nauwelijks meer in delen zijn te moderniseren. Dit probleem van software-‘legacy’ remt de invoering van nieuwe innovatieve diensten. Op initiatief van Rene Penning-de Vries van Team ICT doen INSEIT en NWO nu een verkenning naar de mogelijkheid van een Legacy Coalitie in Nederland, die concreet met deze problematiek aan de slag zou moeten gaan.
Nieuwsbericht NWO


Nieuw Nationaal Waterplan: slimmer verbinden van water en ruimte


Nederland heeft een nieuw Nationaal Waterplan. Minister Melanie Schultz van Haegen (IenM) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) hebben voor de komende 6 jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe ons water schoner wordt en hoe we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust gaan inrichten. Hierbij hecht het kabinet grote waarde aan het toepassen van innovatieve oplossingen, ook om zo een sterke thuismarkt te creëren.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nationaal Waterplan 2016-2021 (pdf)


FME blij met 5 miljoen voor Smart Industry


De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om 5 miljoen euro extra te investeren in Smart Industry. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “De Nederlandse Smart Industry loopt achter op andere Europese landen. Daarom is deze ruggensteun vanuit de politiek extra welkom.” In oktober maakte een internationaal inventariserend onderzoek door TNO duidelijk dat grote industrielanden als Duitsland, UK, Frankrijk en de VS tot meer dan een miljard euro investeren in de digitalisering van de industrie. China pompt er zelfs honderden miljarden in. Een artikel van Management Team vertelt meer over het bedrijf 247TailorSteel, dat transformeerde van metaalbedrijf naar softwareontwikkelaar. Daarmee is het één van de voorlopers in Nederland op het gebied van Smart Industry.
Nieuwsbericht Link Magazine
Nieuwsbericht Link Magazine oktober 2015
Artikel MT


Verkenning kernelementen van succesvolle innovatiemilieus


Met het groeiend belang dat gehecht wordt aan innovatie voor economische groei, rijst de vraag in wat voor omgeving innovatie het best gedijt. Een artikel van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de organisatie RUIMTEVOLK identificeert vijf kernelementen. Dat zijn bijvoorbeeld hoge r&d-activiteit of een jarenlange succesvolle groei in termen van werkgelegenheid en productiviteit. Het artikel bevat links naar 6 ‘longreads’ over het onderwerp.
Artikel PBL / RUIMTEVOLK 


Startende ondernemer uit buitenland krijgt meer tijd


Potentieel succesvolle buitenlandse start-ups krijgen meer kans van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VenJ). Hij wil “ambitieuze, innovatieve ondernemers” van elders meer tijd geven om hier een bedrijf op te zetten en te laten groeien. De huidige maximale termijn van 1 jaar is vaak te kort om een bedrijf van de grond te tillen.
Nieuwsbericht Nu.nl
Nieuwsbericht Rijksoverheid


Het geheim van regionale innovatiesamenwerking ontsluierd


Nederland telt 7 Greenports, regio’s waarbinnen Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid met elkaar samenwerken aan kennis- en innovatietrajecten. Onderzoekers van Wageningen UR beschrijven, in opdracht van de Topsector Tuinbouw- en uitgangsmaterialen, per regio één succesvol project. En ze vinden een gedeeld kenmerk: alle belangrijke partners zitten geografisch gezien dicht bij elkaar, wat resulteert in een intensieve uitwisseling van kennis. “In dit netwerk stimuleren ondernemingen en kennisinstituten elkaar om topprestaties te leveren. Lokale en regionale overheden spelen daarbij een belangrijke stimulerende en faciliterende rol.”
Nieuwsbericht Groen Kennisnetwerk
Publicatie Wageningen UR


Brainport 2020 wordt Brainport Network


De Brainport 2020-commissie heeft besloten de naam Brainport 2020 per 1 januari 2016 te veranderen in Brainport Network. De organisatie blijft zich inzetten om Zuidoost-Nederland als openinnovatieregio van Europa uit te bouwen. Eén van de recente successen die de regio-organisatie onlangs boekte, was de ingebruikname van een ‘arbeidsmarktdashboard’. Deze bevat alle actuele informatie over de arbeidsmarkt in Brabant en Limburg. “In het verleden is vaker getracht zoiets als een ‘real time’ arbeidsmarktmodel op te zetten, maar dat bleek telkens niet te werken. Nu zijn we wel in die missie geslaagd”, vertelt de Tilburgse hoogleraar Ton Withagen in de Brainport 2020 Nieuwsbrief.
Nieuwsbericht Brainport 2020
Nieuwsbrief Brainport 2020


InnovationQuarter Zuid-Holland presenteert toekomstplannen


InnovationQuarter heeft zijn jaarplan en een meerjarenstrategie 2016 – 2018 gepresenteerd. Hierin geeft het aan hoe het van Zuid-Holland een economische innovatieve topregio wil maken. InnovationQuarter werd twee jaar geleden opgericht door het Rijk en de provincie met de steden en universiteiten.
Nieuwsbericht InnovationQuarter
Jaarplan 2016
Meerjarenstrategie 2016-2018


YES!Delft focust op versnelling


YES!Delft – de nummer 4 incubator van Europa en de nummer 9 van de wereld – blijft op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de groei van techstart-ups te versnellen. Een artikel van Delft Technology Partners (DTP) vertelt meer over de werkwijze van YES!Delft en het nieuwe incubatieprogramma dat ze vanaf volgend jaar aanbiedt.
Artikel DTP


Nieuws en achtergronden uit Europa


Commissie wil onderzoekers ruimte geven voor ‘data mining’


Publieke onderzoekers moeten ruimte krijgen voor tekst- en datamining. Dat streeft de Europese Commissie (EC) na bij de herziening van het auteursrecht, die in het voorjaar van 2016 wordt gepresenteerd. De League of European Research Universities reageert voorzichtig optimistisch.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht LERU
Persbericht EC
Q&A EC
Toelichting EC (pdf)


Nieuwe impuls voor aanpak ‘Grand Challenges’


Europa moet snelheid maken met het vinden van oplossingen voor de grote uitdagingen waarvoor de wereld staat. Dit is de belangrijkste conclusie van de conferentie Lund Revisited, die de Zweedse overheid organiseerde op verzoek van de Europese Commissie. Zoals ook al uit het voorbereidingsdocument van de conferentie bleek, verloopt de Europese aanpak van de ‘Grand Challenges’ te traag, melden onder andere Neth-ER en VINNOVA. Het nieuwste nummer van de ERA Newsletter gaat in op de rol die Joint Programming bij de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen zou moeten spelen.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht VINNOVA
Lund Declaration 2015 (pdf)
Voorbereidingsdocument conferentie (pdf)
ERA Newsletter Issue 5


Europees innovatiepact gesloten


Tijdens de 7th European Innovation Summit in Brussel is een Pact for Innovation ondertekend. Dit is een initiatief van Knowledge4Innovation, een non-profitplatform met belanghebbenden uit de onderzoeks- en innovatiesector. Het pact streeft onder andere naar een coherent EU-beleid voor innovatie, een nieuwe innovatiefocus in EU-budgetten en het klaarstomen van een volgende generatie onderzoekers en innovators in Europa. Een artikel van EurActiv legt uit waarom Europa zo’n pact nodig heeft. De Europese ‘Digital Champions’ hebben de EU-lidstaten een open brief gestuurd dat ze meer werk moeten maken van het bevorderen van digitale vaardigheden. Europa kent 26 ‘Digital Champions’, die door de lidstaten zijn benoemd om alle Europeanen te helpen ‘digitaal’ te worden. Voor Nederland is dat Tineke Netelenbos.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht Knowledge4Innovation
Artikel EurActiv
Open brief Digital Champions


“De kloof in vaardigheden is de schuld van lage lonen, niet van het onderwijs”


Het gebrek aan werknemers met vaardigheden in wetenschap, wiskunde, techniek en technologie (STEM) en met ‘zachte’ communicatieve vaardigheden is niet te wijten aan problemen met het onderwijs. De oorzaak ligt bij de werkgevers, die niet bereid zijn om hogere lonen te bieden voor voldoende getrainde werkers. Dat concludeert een onderzoek van de Universiteit van Warwick. Hervorming van scholen en universiteiten of het stimuleren dat meer jongeren voor STEM-vakken kiezen, is dan ook niet het antwoord op de kloof in vaardigheden, aldus onderzoeker Thijs van Rens.
Nieuwsbericht University of Warwick
Briefing paper University of Warwick (pdf)


Economische potentie van open data wordt onvoldoende benut


Effectief gebruik van open data zou het energiegebruik in de EU met 16% kunnen verminderen en de wachttijd op EU-wegen met maar liefst 629.000.000 uur. De gecumuleerde kostenbesparing voor de EU-overheden kan naar verwachting oplopen tot 1,7 miljard euro. Dat denkt consultancybureau Capgemini op basis van een onderzoek dat het uitvoerde voor de Europese Commissie. Ze formuleerde ook een aantal aanbevelingen aan overheden. De laatste nieuwsbrief van de Open Innovation Strategy and Policy Group (OISPG) van de Europese Commissie vertelt meer over de benutting van open data en andere vormen van open innovatie door overheden.
Nieuwsbericht Automatiseringsgids
Artikel Capgemini
Rapport Capgemini – 1
Rapport Capgemini – 2
Nieuwsbrief OISPG


EIB maakt 24 miljard euro toegankelijk voor bedrijven kringloopeconomie


De Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) hebben bekendgemaakt dat ze 24 miljard euro aan bestaande investeringsfondsen openstellen voor bedrijven in de kringloopeconomie. Beide instellingen zien hierin niet alleen een belangrijke impuls voor de kringloopeconomie zelf, maar ook voor de strijd tegen de klimaatverandering. Het klimaat profiteert immers mee van een economie die minder grondstoffen verbruikt.
Nieuwsbericht Vleva
Nieuwsbericht EIB
Rapport EIB (pdf)
Samenvatting rapport (pdf)


De wet van de verminderende meeropbrengst klopt niet voor alle r&d-investeringen


Wat gebeurt er als een bedrijf meer investeert in r&d? De wet van de verminderende meeropbrengst leert dat de toegevoegde waarde afneemt. Maar dat blijkt alleen te gelden voor bedrijven die minder kennisintensief zijn, concludeert een onderzoek van het JRC. Hoog-kennisintensieve bedrijven realiseren met extra r&d-investeringen dezelfde of zelfs een hogere meeropbrengst.
Publicatie JRC (pdf)


Europa kan veel leren van VS over interne markt voor mobiele communicatie


De Amerikaanse Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) heeft een rapport met aanbevelingen uitgebracht aan de Europese Commissie. Dit gaat over de integratie van de markt voor mobiele communicatie. Het ITIF-rapport verkent de lessen die de VS hebben geleerd bij het realiseren van een landelijke draadloze markt.
Nieuwsbericht ITIF
Rapport ITIF (pdf)


Ierland: Grote impuls voor de wetenschap en innovatie


De Ierse regering heeft een ambitieus 5-jarige visie gepresenteerd voor het stimuleren van innovatie. Het plan beoogt de totale investeringen in r&d te verhogen met ongeveer twee derde, tot 2,5% van het bbp. In contanten gaat het om een stijging van 2,9 miljard euro nu naar 5 miljard euro in 2020. Het aantal onderzoekers moet stijgen van 25.000 tot 40.000. En ook het aantal PhD’s moet flink omhoog, van 1.750 tot 2.250 in 2020. Een artikel van FinFacts Ireland plaatst zeer kritische kanttekeningen bij het plan en noemt het “een wensenlijst gebaseerd op oneigenlijke gegevens”.
Nieuwsbericht Science Foundation Ireland
Artikel FinFacts Ireland
Rapport Ierse overheid (pdf)


Ierland: Sociale innovatie laatste jaren in opkomst


Een artikel van Social Innovation Europe presenteert de stand van zaken op het gebied van sociale innovatie in Ierland. Tot voor kort kwam het concept niet echt van de grond. Maar de financiële en economische crisis heeft daar verandering in gebracht.
Artikel Social Innovation Europe


Noorwegen: Onderzoeksraad gaat maatschappelijke impact van onderzoek evalueren


Bij evaluaties van vakgebieden en onderzoeksinstituten gaat de Noorse Onderzoeksraad voortaan ook de maatschappelijke impact beoordelen. Nu wordt alleen nog gekeken naar de kwaliteit van het onderzoek. Onder maatschappelijke impact wordt een breed scala aan effecten verstaan, variërend van economisch gewin op de korte termijn tot bijvoorbeeld de vorming van de menselijke identiteit op de lange termijn.
Nieuwsbericht Noorse Onderzoeksraad


Noorwegen: Technisch-industriële instituten van essentieel belang voor waardecreatie


De 14 Noorse technisch-industriële instituten spelen een essentiële rol in de industriële waardecreatie. Dat concludeert een sociaal-economische impactanalyse van de Technopolis Group, uitgevoerd in opdracht van de Noorse Onderzoeksraad. Elke Noorse kroon die de overheid in deze instituten heeft gestoken tussen 1997 en 2013 heeft 3,4 kroon opgeleverd. Het eindrapport van Technopolis verschijnt in februari 2016.
Nieuwsbericht Noorse Onderzoeksraad


Oostenrijk: Van andere landen leren hoe je innovatieleider wordt


Op verzoek van het Oostenrijkse ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Economie heeft ERA Council Forum Austria een vergelijkende studie laten uitvoeren naar het onderzoeks- en innovatiesysteem in Zweden en Denemarken. Oostenrijk wil hieruit leren, omdat het een innovatieleider in Europa wil worden. ERA Council Forum Austria beveelt onder meer aan om het wetenschapssysteem ingrijpend te veranderen.
Bericht University World News
Vergelijkende studie (pdf)
Advies ERA Council Forum Austria (D; pdf)


VK: Nationaal ruimtevaartbeleid “zal het VK een belangrijke speler maken”


De Britse regering heeft plannen om van het land het Europese centrum voor commerciële ruimtevaart en ruimtetechnologie te maken. Daartoe heeft het een plan gemaakt voor investeringen in ruimtevaart en microzwaartekracht, dat de economie een impuls van 11,8 miljard pond (13,8 miljard euro) moet geven.
Nieuwsbericht Business Reporter
Nieuwsbericht Britse overheid
National Space Policy (pdf)


Brede consultatie voor nieuwe leden Scientific Council ERC


De ERC nodigt de Europese koepelorganisaties van onderzoeksinstellingen uit om leden voor te dragen voor zijn Scientific Council.
Nieuwsbericht Neth-ER


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Investeren in PhD’s loont


Afgestudeerden met een PhD hebben onevenredig vaak een baan bij een groot bedrijf met een hoog salaris. Dat constateert een studie van verschillende Amerikaanse universiteiten en het Census Bureau, gepubliceerd in Science. In veel gevallen zijn deze banen geclusterd in de buurt van de universiteiten waar de PhD’s hun promotieonderzoek hebben uitgevoerd. Zo dragen gepromoveerden bij aan de lokale en nationale economische groei.
Nieuwsbericht New York University


Miljard voor onderzoek kunstmatige intelligentie


Elon Musk (Tesla) en Sam Altman (Y Combinator) hebben een instituut opgericht OpenAI. Dat gaat, met een budget van 1 miljard dollar, onderzoek doen naar kunstmatige intelligentie (AI). Het instituut richt zich daarbij op technologie die ten goede komt aan mensen en niet zozeer aan het bedrijfsleven. Een artikel van Harvard Business Review (HBR) vraagt zich af of het instituut wel het juiste probleem aanpakt.
Nieuwsbericht De Telegraaf
Introductie OpenAI
Artikel HBR


Ook al is er geen lineair verband, investeren in r&d leidt wel tot economische groei


Innovatie stimuleert economische groei. Maar wat stimuleert innovatie? Er is geen lineair model voor de omzetting van r&d in innovatie, betoogt Piero Formica, oprichter van de International Entrepreneurship Academy, in een bijdrage op het forum Pulse van LinkedIn. Uit een historische onderbouwing maakt hij op dat wetenschap, innovatie en ondernemerschap elkaar wel wederzijds versterken. Dat zegt ook een artikel van The Innovation Files. Investeringen in r&d leiden daarom wel degelijk tot economische groei. Dat blijkt ook uit een studie van de Universiteit van Ankara naar de relatie tussen r&d-uitgaven en economische groei in 15 OESO-landen tussen 1990 en 2013. Elke 1% stijging van de r&d-uitgaven leidt tot een groei van de economie met 0,61%.
Artikel Pulse / LinkedIn
Artikel The Innovation Files
Artikel Universiteit van Ankara (pdf)


Financiële sector steekt aanzienlijk meer geld in technologie 


De investeringen in de technologische innovatie in de financiële sector nemen dit jaar wereldwijd een grote vlucht. Volgens onderzoek van accountants- en adviesfirma KPMG en investeerder H2 Ventures wordt er dit jaar in totaal 20 miljard dollar (ruim 18 miljard euro) gestoken in het vernieuwen van de financiële dienstverlening. Dat is 66% meer dan vorige jaar.
Nieuwsbericht ANP / Nu.nl
Nieuwsbericht KPMG
Rapport KPMG / H2 Ventures (pdf)


Er komt nog lang geen einde aan de deeleconomie


De deeleconomie wordt niet zonder meer door iedereen geaccepteerd. Dat heeft het afgelopen jaar wel geleerd. Maar de voordelen zijn voor veel consumenten zo groot, dat overheden de bedrijven in deze sector uiteindelijk wel zullen moeten toestaan. Volgens twee artikelen van Knowledge@Wharton zal de deeleconomie zich de komende jaren over nog veel meer sectoren uitspreiden. Er wordt wel gesuggereerd dat de deeleconomie goed is voor het milieu. Een derde artikel van Knowledge@Wharton vindt daar wel aanwijzingen voor, maar de directe en zeker de indirecte effecten zijn zeer moeilijk te meten.
Artikel Knowledge@Wharton – 1
Artikel Knowledge@Wharton – 2
Artikel Knowledge@Wharton – 3


Technologie blijft de wereld veranderen


Elk jaar maakt het weekblad TIME een lijst van 25 beste uitvindingen van het jaar. Daartussen zitten veel consumentenproducten maar ook producten voor de industrie of bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Een artikel van Harvard Business Review (HBR) noemt 8 technologietrends die u het komende jaar in de gaten moet houden. Innovation Excellence doet de voorspelling dat drones in 2016 de wereld gaan veroveren. Een artikel van Technology Quarterly ziet de komende jaren een grote rol weggelegd voor nieuwe materialen voor de maakindustrie. Een artikel van Business Insider denkt dat we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk, waarin technologische veranderingen exponentieel gaan toenemen. Daarin is straks heel veel geld te verdienen (en voor wie niet meedoet: te verliezen). In een tweede artikel van Business Insider vertellen topwetenschappers van de Amerikaanse regering hoe zij denken dat de wereld in 2045 eruit ziet. Een rapport van Raconteur vertelt welke veranderingen op de arbeidsmarkt de komende decennia gaan plaatsvinden.
Artikel Time
Artikel HBR
Artikel Innovation Excellence
Artikel Technology Quarterly
Artikel Business Insider – 1
Rapport Raconteur
Artikel Business Insider – 2


Australië trekt miljard dollar uit voor innovatiefonds voor start-ups


De Australische regering maakt de komende vier jaar 1,1 miljard dollar (720 miljoen euro) vrij voor het stimuleren van wetenschap, innovatie, ondernemerschap en het bevorderen van wetenschap, wiskunde en informatica in scholen. Dat maakte minister-president Malcolm Turnbull bekend. Vorig jaar bracht de toenmalige premier Tony Abbott het wetenschapsbudget nog fors terug.
Nieuwsbericht Startup Smart
Factsheets Australische overheid (pdf)


Australië: Grote bedrijven moeten innovatiecultuur ontwikkelen


Australische bedrijven moeten aan werknemers doelen stellen voor het ontwikkelen van nieuwe business-ideeën. Anders worden ze voorbij gestreefd door hun mondiale concurrenten, stellen twee deskundigen van Deloitte Australië in de Financial Review. Grote bedrijven moeten tevens meer octrooien buiten hun kerngebieden indienen, als onderdeel van een cultuurontwikkeling waardoor ook meer start-ups vanuit het bedrijf ontstaan.
Artikel Financial Review


VS: De meeste indicatoren voor innovatie in de VS staan gunstig, maar niet allemaal


De activiteiten van het Amerikaanse mkb groeien weer, constateert een onderzoek van de Kauffman Foundation. Grote fabrikanten die hun productiecapaciteit willen uitbreiden, doen dat steeds meer in de VS zelf als de vraag naar hun producten daar groeit, constateert een onderzoek van BCG. Dat komt mede door technologische veranderingen. De jaarlijkse Patent Power Scorecard van IEEE laat zien dat veel Amerikaanse bedrijven waardevolle octrooien hebben. Technisch Weekblad schrijft er meer over. Het aantal start-ups in de VS daalt echter, constateert een artikel van Business Insider op basis van cijfers van het U.S. Census Bureau. Bovendien daalt het aantal scale-ups. “En dat is heel slecht nieuws”, aldus het artikel.
Artikel Kauffman Foundation
Artikel BCG
Artikel Technisch Weekblad
Artikel Business Insider


  


Dit is de laatste AWTI e-mail alert van dit jaar. Het volgende nummer verschijnt rond 7 januari. Wij wensen u prettige feestdagen en een sprankelend nieuwjaar!


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018