AWTI e-mail alert 19 juni 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 19 juni 2015


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Belastingmaatregelen hebben bescheiden effect op uitgaven aan r&d


Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van belastingvoordelen voor r&d. Een ‘discussion paper’ van het CPB analyseert deze onderzoeken. Het concludeert dat belastingvoordelen leiden tot een bescheiden toename van de uitgaven van het bedrijfsleven aan r&d. “R&d-belastingvoordelen zijn hiermee waarschijnlijk geen doorslaggevende factor voor hoe innovatief een economie is.”
Nieuwsbericht CPB
Discussion Paper CPB (pdf)


We moeten ons goed voorbereiden op de robotsamenleving


Volgens het Rathenau Instituut komt de robotsamenleving er onvermijdelijk aan. Een rapport van het instituut roept de politiek op om daar een wenkend perspectief van te maken, een uitgangspunt dat richting kan geven. “De geschiedenis laat zien dat dat kan door te investeren in maatschappelijk verantwoorde innovatie, in onderwijs en in aandacht voor de verdelingen van kosten en baten.”
Nieuwsbericht ScienceGuide
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)


Europa: Nieuwe financiële instrumenten voor innovatie en ondernemerschap


De Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie (EC) hebben drie nieuwe financiële producten gelanceerd om de concurrentiepositie van innovatieve bedrijven in Europa te stimuleren. Het gaat om de financiering van energiedemonstratieprojecten (100 miljoen euro), marktintroductieprojecten van geneesmiddelen tegen besmettelijke ziekten (100 miljoen euro) en durfkapitaal voor het mkb (430 miljoen euro).
Nieuwsbericht EIB
Meer informatie (pdf)


Nieuws en achtergronden uit Nederland


VSNU presenteert toekomstvisie op academisch onderwijs


In 2025 staan de beste onderzoekers voor de klas en is het contact tussen studenten en docenten kleinschaliger en intensiever. Studenten krijgen meer individuele feedback en meer begeleiding, die door meer docenten wordt gegeven, aldus de nieuwe strategische onderwijsvisie van de gezamenlijke universiteiten: ‘Goedemorgen professor. Visie op studeren in een nieuwe tijd’.
Nieuwsbericht VSNU
Visie VSNU (pdf)


Vier Spinozawinnaars 2015 en twee winnaars Gilles Holst Medaille 2015


NWO meldt dat ze 4 Spinozapremies toekent aan topwetenschappers in Nederland. Het gaat om organisch chemicus René Janssen, religiewetenschapper Birgit Meyer, statisticus Aad van der Vaart en humaan geneticus Cisca Wijmenga. Ze ontvangen ieder 2,5 miljoen euro voor verder wetenschappelijk onderzoek. De KNAW meldt dat Paul Blom en Dago de Leeuw de Gilles Holst Medaille 2015 van het Max Planck Institute for Polymer Research Mainz ontvangen. Zij voeren onderzoek uit op het grensvlak van natuurkunde en scheikunde. Ook op Europees niveau vielen Nederlandse ontdekkers in de prijzen (zie Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht KNAW


Subsidie voor originele ideeën met maatschappelijke impact


Maatschappelijk betrokken onderzoekers zitten vaak vol originele ideeën om de wereld verder te helpen. Technologiestichting STW biedt 3 van hen nu een laagdrempelige subsidie, genaamd Open Mind. Daarmee krijgen ze een jaar de tijd om hun idee uit te werken.
Nieuwsbericht STW


Studierichting heeft grote gevolgen voor salaris en arbeidscontract


Sommige universitaire studies leiden makkelijk tot een goedbetaalde vaste baan, zoals wiskunde, fiscaal recht of econometrie. Voor hbo’ers zijn dat bijvoorbeeld zee- en de luchtvaart. Maar er zijn ook richtingen met lage salarissen, waar de kans op een vaste aanstelling gering is. Dat blijkt uit het onderzoek van tijdschrift Elsevier en wetenschappelijk instituut SEO. Op de website van het weekblad staan de resultaten voor 110 studies. Waarschijnlijk wordt de situatie in de nabije toekomst nog schever. Op het evenement Think Tomorrow - Think Talent, dat plaatsvond tijdens de Dutch Technology Week, werd duidelijk dat de vraag naar tech- en it-talent alleen maar zal stijgen. Op de website Brainport Next Generation staan de presentaties van de bijeenkomst.
Nieuwsbericht HOP / Observant
Website Elsevier
Artikel Brainport Next Generation


“Bezuinigingen op onderzoek en innovatie terugdraaien”


Het kabinet moet de bezuinigingen op het toegepast onderzoek en de fiscale innovatie-instrumenten terugdraaien, vindt VNO-NCW. “Continuïteit van beleid is van belang. Als iets het Nederlands industriebeleid de laatste jaren heeft gekenmerkt, dan is het wel het continue wisselen van beleid. Nederland zou heel wat van het Duitse beleid kunnen leren.”
Nieuwsbericht VNO-NCW


Regionale aanpak Techniekpact is succesvol


De arbeidsmarkt voor technische beroepen komt meer in balans. Deze conclusie trekt de voortgangsrapportage over het Techniekpact., Er zijn overigens nog wel steeds 28.000 openstaande vacatures voor bijvoorbeeld elektromonteurs en cybercrime specialisten.
Nieuwsbericht Brainport 2020
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Rapportage Nationaal Techniekpact 2020 (pdf)
Stand van zaken per maatregel van het Techniekpact juni 2015 (pdf)
Stand van zaken per landsdeel juni 2015 (pdf)


Ict is een sleutelsector voor de economie


Ict heeft tussen 2000 en eind 2010 een positief effect gehad op de economie. Uit cijfers van het CBS blijkt dat bedrijven in bedrijfstakken waar ict intensief wordt gebruikt steeds productiever worden. Ook nam in die periode het aantal werknemers bij deze bedrijven toe. Bij bedrijven met een lagere arbeidsproductiviteit werd het personeelsbestand juist kleiner. Een artikel op het weblog van LinkedIn laat zien dat de digitale ontwikkeling van bedrijven een stapsgewijs proces is dat een lange adem vergt.
Persbericht CBS
Artikel LinkedIn


High Tech Business Lab biedt mkb’ers nieuwe marktkansen in binnen- en buitenland


Ambitieuze hightechbedrijven kunnen zich voortaan laten ondersteunen bij het verder onderzoeken en ontwikkelen van hun ideeën. De innovatieformule High Tech Business Lab biedt mkb’ers de mogelijkheid nieuwe marktkansen te realiseren in binnen- en buitenland.
Nieuwsbericht HighTechNL


Mogelijkheden voor financiering van groeiplannen in de creatieve industrie


Het mkb, zeker ook in de creatieve industrie, ondervindt door verschillende oorzaken problemen bij het verkrijgen van financiering. Een publicatie van onder meer de Dutch Creative Council brengt helderheid in het bestaande aanbod en reikt nieuwe oplossingen aan. Het presenteert ook enkele ‘best practices’ van creatieve ondernemers die wel financiering wisten te vinden voor hun plannen.
Nieuwsbericht Topsectoren.nl
Publicatie (pdf)


Amsterdam ArenA proeftuin voor technische innovaties


Van 3 tot en met 5 juni vond in Amsterdam het jaarlijkse Internationale Smart City Event plaats. Op de website Smart Circle staat een verslag. De website Amsterdam Smart City maakte een dagelijks videojournaal. Volgens een artikel van US News is Amsterdam een belangrijk centrum voor start-upinnovatie in Europa. De Amsterdam ArenA, waar het evenement plaatsvond, wordt een proeftuin voor technische innovaties, meldt Emerce. Het moet uitgroeien tot hét kennis- en innovatiecentrum in Nederland op het gebied van slimme en duurzame steden.
Verslag Smart Circle
Videojournaal Amsterdam Smart City
Artikel US News
Nieuwsbericht Emerce


Nieuws en achtergronden uit Europa


EC publiceert alle ondertekende projecten Horizon 2020


De Europese Commissie (EC) heeft alle Horizon 2020-projecten gepubliceerd die inmiddels zijn ondertekend. De details van de projecten, zoals de totale kosten, wie de coördinator is en wie de deelnemers zijn, staan op de website van Cordis. Selecteer ‘Horizon 2020’ in de linker kolom. U kunt zoeken op programmaonderdeel of per land.
Website Cordis


Onderzoekers uit Nederland winnen verschillende European Inventor Awards


De Nederlandse Laura van ‘t Veer heeft de European Inventor Award 2015 ontvangen in de categorie ‘Kleine en middelgrote ondernemingen’. Ze krijgt de prestigieuze onderscheiding voor de uitvinding van MammaPrint, een borstkankertest gebaseerd op genonderzoek. Dat meldt NewScientist. Emerce meldt dat Franz Amtmann en Philippe Maugars van het Nederlandse bedrijf NXP Semiconductors de European Inventor Award wonnen in de categorie ‘Industrie’. Ze doen onderzoek naar Near Field Communication (NFC), een technologie die talloze nieuwe applicaties mogelijk maakt voor smartphones, tablets en andere mobiele apparaten.
Nieuwsbericht NewScientist
Nieuwsbericht Emerce
Nieuwsbericht EPO
Videoverslag bijeenkomst EPO


“Innovatiebeleid moet verder kijken dan de economie”


Innovatiebeleid moet zich niet alleen richten op economische groei maar ook kijken naar maatschappelijke implicaties, zoals de gezondheidssituatie en klimaatverandering. Deze boodschap klonk op het European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation, van 9 tot 11 juni 2015 in Helsinki, Finland.
Artikel Research Europe


Nieuw regionaal beleid binnenkort van start, maar twijfels over de uitvoering


Dit najaar presenteert de Europese Commissie (EC) de eerste subsidieoproep voor het programma Interreg IVC. Volgens een bericht van Vleva ligt de focus van het programma op het uitwisselen van ervaringen en beleid om beter beleid te maken voor regionale ontwikkeling. Ook wil het programma mkb’ers nauwer bij de projecten betrekken. Het programma financiert projecten en platforms rond vier thema’s, waaronder onderzoek & innovatie en concurrentievermogen van het mkb. Daarbij vindt afstemming plaats met het programma Horizon 2020. In het magazine van het Europees Parlement roept de Nederlandse Europarlementariër Lambert van Nistelrooij achterblijvende regio’s op om zich sterker te maken voor het aantrekken van regionale en onderzoekssubsidies. Op de conferentie van de Week of Innovative Regions in Europe (Wire), beschreven door Science|Business, uitten onderzoekers en mkb’ers kritiek op de bureaucratie en ongunstige terugbetalingregels van de Europese ondersteuning. “Er zit een kloof tussen de politieke retoriek en de werkelijkheid.” Het DG voor Regionaal Beleid maakte voor 28 landen, waaronder Nederland, factsheets over de stand van hun regionaal beleid.
Nieuwsbericht Vleva
Nieuwsbericht Interreg IVC
Artikel The Parliament Magazine
Artikel Science|Business
Overzicht landenprofielen DG voor Regionaal Beleid
Profiel Nederland DG voor Regionaal Beleid (pdf)


Open innovatie kan Europese economie op de weg voorwaarts zetten


In alle sectoren komen innovatieve ideeën met potentie te weinig tot uitvoering. Tijdens de Open Innovation 2.0 Conference in Espoo, Finland, kwamen verschillende ideeën aan de orde om hierin verbetering te brengen. Een artikel van Neth-ER selecteert er drie: de universiteit als tempel van innovatie, innovatie als thema in het hele universitaire onderwijs en overheidsbeleid warbij bedrijven, kennisinstellingen en burgers actief worden betrokken. Volgens een artikel van het EU Committee of the Regions (CoR) zou open innovatie een grotere rol moeten gaan spelen in het Europese investeringsplan van Juncker, de stedelijke agenda en het beleid voor Industrie 4.0.
Artikel Neth-ER
Artikel CoR


Steun voor nieuwe regels gegevensbescherming voor eengemaakte digitale markt


De Europese ministers van Justitie zijn het eens geworden over een voorstel van de Europese Commissie (EC) voor de aanpak van gegevensbescherming. Deze moeten Europa klaar maken voor het digitale tijdperk. Nog deze maand start de EC onderhandelingen met het Parlement en de Raad. Voor het einde van dit jaar moet een definitief akkoord zijn bereikt. Een factsheet beschrijft de hoofdlijnen van het voorstel. Europese onderzoekers zijn blij met het voorstel, meldt Research Europe.
Persbericht EC
Factsheet EC
Nieuwsbericht Research Europe


De beste start-upacceleratorprogramma’s van Europa


De website StartupFactories heeft een lijst gemaakt van de acceleratorprogramma’s voor start-ups. De website AlphaGamma heeft de lijst gecontroleerd op relevantie en waar mogelijk geactualiseerd. Dat blijft ze de komende tijd ook doen.
Overzicht AlphaGamma
Overzicht StartupFactories


Duitsland: Onderzoekscampussen beginnen van de grond te komen


In augustus 2011 lanceerde het Duitse ministerie van Onderzoek en Onderwijs (BMBF) het initiatief ‘onderzoekscampus - publiek-private samenwerking voor innovatie’. Dit wordt gezien als een nieuwe manier om de Hightech-Strategie te ondersteunen. Een artikel van de Innovatie Adviseur in Berlijn geeft een overzicht van de stand van zaken.
Artikel Innovatie.de


VK: Hoe kunst ons kan redden van robots


De creatieve economie in het VK is ‘een bbp-krachtpatser’ stelt een artikel van Alphr. De bijbehorende werkgelegenheid groeit drie keer zo snel als die van de beroepsbevolking als geheel. Uit onderzoek van Nesta blijkt dat 87% van de creatieve banen geen of een laag risico op automatisering heeft, tegenover 40% voor de bredere economie. Het onderwijssysteem moet zich niet langer richten op Science, Technoly, Engineering and Mathematics, maar ook op Arts. Een pleidooi voor omzetting van STEM in STEAM.
Artikel Alphr


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


China heeft voor het eerst meeste universiteiten in Asia University Rankings


De Universiteit van Tokyo staat nog steeds op nummer 1 van de Asia University Rankings van Times Higher Education (THE). Maar China heeft dit jaar voor het eerst de meeste universiteiten in de top 100: 21. Vorig jaar waren dat er nog 18. De Universiteit van Beijing staat van de Chinese universiteiten het hoogst, op 4, gevolgd door de Tsinghua Universiteit op 5.
Nieuwsbericht Xinhuanet
Nieuwsbericht THE
Asia University Rankings 2015 THE


Duurzaamheidsdoelen realiseren via ondernemerschap, innovatie en nieuwe banen


De Verenigde Naties zou een resolutie moeten aannemen om ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid in de wereld te ondersteunen. Daarnaar streeft Michael Dell, CEO van het gelijknamige computerbedrijf. Volgens hem is dat niet alleen de beste manier om economische groei te realiseren, maar ook om de overige duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Daar is echter niet iedereen het mee eens. “We moeten ons richten op een betere wereld, niet op economische groei”, zegt de Amerikaanse hoogleraar Brad George (Babson College) in een artikel van Inc.
Artikel Dell
Internetactie Dell
Artikel Inc.


Waarom de overheid zo moeilijk innoveert


Grootschalige ict-projecten van de overheid verlopen altijd moeizaam en mislukken soms zelfs geheel. Volgens de Maastrichtse promovendus Niels Groen komt dat door het proces van ‘escalerend commitment’. Hierbij blijkt de onhaalbaarheid van bepaalde doelstellingen pas in een vergevorderd stadium. ScienceGuide bespreekt de bevindingen van Groen. Volgens een artikel van de Amerikaanse denktank Brookings is het management van dit soort projecten op vele punten niet strak genoeg. Dat komt mede door een slappe managementcultuur. Beide artikelen doen aanbevelingen voor verbetering.
Nieuwsbericht Maastricht University
Artikel ScienceGuide
Artikel Brookings


Cijfers over toekomst Internet of Things kloppen meestal niet


Een tweedelig artikel van Brookings wijst op de grote verschillen in cijfers over de toekomst van het Internet of Things (IoT). De meeste berekeningen komen uit op een exponentiële groei. Volgens de Amerikaanse hoogleraar Philip N. Howard (University of Washington) is feitelijk sprake van een geleidelijke ontwikkeling.
Artikel Brookings – deel 1
Artikel Brookings – deel 2


Het Wilde Oosten van de biotech


China investeert de laatste jaren in hypermoderne labs en haalt zijn beste wetenschappers terug uit het buitenland. Daardoor begint het land de westerse biotechindustrie voorbij te streven, stelt een artikel van De Standaard. Dat komt ook omdat Chinese wetenschappers ethische grenzen overschrijden die in het Westen nog worden gerespecteerd. Overigens is van een echte voorsprong nog geen sprake.
Artikel De Standaard


De toekomst van de deeleconomie


De meeste steden in de wereld zijn voorstander van groei van de deeleconomie, omdat deze ten goede zou komen aan burgers en het milieu. Ze proberen deze markt daarom ook niet te strak te reguleren. Dat blijkt uit onderzoek van de National League of Cities, beschreven door FastCo.Exist. De Amerikaanse hoogleraar (Boston College) Juliet Schor is kritisch over deze ontwikkeling, zeker als het gaat om bedrijven zoals Airbnb en Uber. “Zodra grote bedrijven de platformen voor de deeleconomie gaan domineren, en dat is nu gaande, slokken zij een groot deel van de winst op en dicteren ze alle voorwaarden”, zegt zij in een interview met de Volkskrant. Ook artikelen van de P2P Foundation en The Nation wijzen op dit gevaar. Ze noemen echter ook oplossingen. Voor Airbnb zouden dat bijvoorbeeld Cobnb, Munibnb of Allbnb kunnen zijn.
Artikel FastCo.Exist
Rapport National League of Cities (pdf)
Artikel de Volkskrant
Artikel P2P Foundation
Artikel The Nation


Singapore zet 3D-printtechnologie in voor versterking maakindustrie


Singapore investeert via de ‘National Research Foundation’ de komende jaren meer dan 200 miljoen euro in O&O van nieuwe productiemethoden en -processen. Een kort artikel van de Nederlandse Innovatie Adviseur (IA) in Singapore zet de plannen op het gebied van 3D-printen uiteen. Artikels van het Manufacturing Innovation Blog en The Motley Fool beschrijven de perspectieven van 3D-printen (ook wel ‘additive manufacturing’ genoemd).
Artikel IA Netwerk (pdf)
Artikel Manufacturing Innovation Blog
Artikel The Motley Fool


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018