AWTI e-mail alert 2 juli 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 2 juli 2015


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Hoger onderwijs en onderzoek moeten weer nauwer verweven worden


Onderwijs en onderzoek zijn in de academie altijd met elkaar verbonden geweest. Maar volgens het AWTI-advies ‘Verwevenheid van onderzoek en hoger onderwijs’ veronachtzamen hogescholen en universiteiten het onderwijs, constateert een artikel van ScienceGuide. “Op universiteiten zou veel meer aandacht voor de onderwijscarrière moeten komen, terwijl het HBO de focus moet richten op bijscholing in onderzoek.” Ook HOP / TU Delta schrijft over het advies.
Nieuwsbericht HOP / TU Delta
Nieuwsbericht ScienceGuide
AWTI-advies


Wat steden kunnen doen om start-ups te stimuleren


Afgelopen week verscheen een gids voor overheden over het bevorderen van innovatie en ondernemerschap in steden. Het CITIE-rapport is geschreven door de Britse ngo Nesta, managementadviesbureau Accenture en het Britse innovatie-initiatief Catapult! De gids bevat o.a. een diagnostisch hulpmiddel, onderzoeksresultaten en inspirerende verhalen. Uit de onderzoeksresultaten over 2015 blijkt dat New York haar start-ups op de beste manier ondersteunt. Op een ranglijst voor deze ondersteuning door 40 steden in de wereld staat Amsterdam op 5. Een artikel van Business Insider beschrijft de lessen van de top 5. Een artikel van Wired en een blogpost van The Wall Street Journal noemen de vijf belangrijkste bevindingen van het CITIE-project tot nu toe. Een artikel van Startup Smart noemt een relatief nieuwe manier waarop lagere overheden kunnen bijdragen aan de financiering van start-ups: via Early-stage venture capital limited partnerships (ESVCLP).
Artikel Business Insider
Artikel Wired
Blogpost The Wall Street Journal
Website CITIE
Artikel Startup Smart


Alleen ingrijpende maatregelen kunnen technologiegedreven werkloosheid voorkomen


Een groep vooraanstaande Amerikaanse technologen, economen en investeerders heeft een Open Letter on the Digital Economy gepubliceerd. Hierin pleiten ze voor ingrijpende beleidsmaatregelen op het gebied van onderwijs, infrastructuur, ondernemerschap, handel, immigratie en onderzoek. Ze roepen topmensen uit bedrijven modellen en benaderingen te ontwikkelen voor welvaart voor iedereen. En ze pleiten voor veel meer onderzoek naar de sociale en economische implicaties van de digitale revolutie, aldus een artikel van MIT Technology Review. Een artikel van Forbes gaat dieper in op de noodzakelijke veranderingen in het onderwijs. Een artikel van Harvard Business Review stelt dat het onderwijs veel moet gaan doen aan STEM-vaardigheden, “maar vergeet de geesteswetenschappen niet”.
Artikel MIT Technology Review
Open Letter on the Digital Economy
Beleidsaanbevelingen
Onderzoeksagenda
Artikel Forbes
Artikel Harvard Business Review


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Big Data Alliance moet economische kansen creëren en helpen benutten


Universiteiten, bedrijven en kennis- en onderzoeksinstituten hebben hun krachten gebundeld in de Big Data Alliance (BDA). Het doel van de BDA is om kennis te ontsluiten, onderzoek en expertise te delen en innovatie op het gebied van ‘big data’ te stimuleren. Dit moet nieuwe economische kansen opleveren. BNR besteedde er in een uitzending aandacht aan.
Nieuwsbericht Ortec
Uitzending BNR
Website BDA


Kamp en Kroes lanceren toegangspoort en trefpunt voor start-ups


Minister Henk Kamp (EZ) en ‘startup envoy’ Neelie Kroes hebben de website StartupDelta.org in gebruik gesteld. Via deze ‘portal’ hebben startups uit binnen- en buitenland direct en eenvoudig toegang tot ondersteuning, technologie, fiscale informatie en financiële regelingen op maat. De website moet ook een trefpunt worden van start-ups, investeerders en adviseurs.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Website StartupDelta.org


Kroes bepleit belastingverlichting start-ups


In een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer doet ‘startup envoy’ Neelie Kroes 5 voorstellen om het belastingstelsel beter af te stemmen op start-ups. Zo zouden ze in de eerste 2 jaar van hun bestaan moeten kunnen worden uitgezonderd van de gebruikelijkloonregeling. Een artikel van Startup Juncture vertelt meer over de voorstellen. In een tweede artikel van deze website vertellen Kroes en haar ‘rechterhand’ Sigrid Johannisse wat hun ideeën zijn over de toekomst van de Nederlandse start-upscene.
Artikel Startup Juncture – 1
Artikel Startup Juncture – 2
Brief Kroes (pdf)


IBM investeert in Nederlandse startups


IBM gaat een extra bijdrage leveren aan het Nederlandse start-upecosyteem. Na New York, Berlijn en Londen is Nederland de vierde locatie in Europa waar IBM dit gaat doen. De ondersteuning bestaat uit het leveren van technologie, het beschikbaar stellen van IBM-experts en actieve participatie in de start-up- en developer community.
Nieuwsbericht Dutch IT-channel


Utrecht heeft nu ook een platform voor start-ups


Elf partijen uit de regio Utrecht hebben een convenant gesloten over versterking van het start-upecosysteem. Startup Utrecht gaat onder andere events organiseren met investeerders, business angels, start-ups, co-founders en coders. En het gaat kennisuitwisseling bevorderen tussen de diverse start-upinitiatieven in de regio. De belangrijkste groeisectoren in en om Utrecht zijn ‘langer gezond leven’ en ‘vergroening van de economie’.
Nieuwsbericht Economic Board Utrecht


Eindhoven is niet zo’n groot, maar wel een sterk Europees centrum voor start-ups


Techinvesteerders in Europa kijken vooral naar Londen en Berlijn. Maar er gebeurt meer, stelt een artikel van Forbes. Het noemt 5 “minder bekende maar minstens zo vruchtbare innovatie-hotspots voor baanbrekende ondernemers” in Europa. De eerste daarvan is Eindhoven.
Artikel Forbes


Zuid-Holland ontwikkelt zich als topregio


In Zuid-Holland heeft zich een stevige kennis- en diensteneconomie ontwikkeld, met groeiende clusters als Life Sciences & Health, Cleantech, Safety & Security, ICT en zakelijke en financiële dienstverlening. Dat constateert de Economische Monitor Zuid-Holland 2015. De provincie is, volgens het rapport, nu dé hightech en dé start-upregio van Nederland. Dat levert een stevig economisch potentieel op, dat echter nog niet ten volle wordt benut.
Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland
Economische Monitor Zuid-Holland 2015 (pdf)


Hogescholen zijn essentieel voor toekomst van steden


Medio april bracht de AWTI het advies ‘Mkb en hogescholen’ uit. Daarin pleitte de raad voor betere samenwerking tussen het hbo en het midden- en kleinbedrijf in de regio. Het HBO-discours van 24 juni constateerde dat kennissteden hierin een grote rol spelen. Dit zou moeten worden weerspiegeld in de ‘Agenda Stad’ die het kabinet momenteel opstelt, vertelt een verslag van de Vereniging Hogescholen. In een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de ‘Agenda Stad’ erkent het kabinet het belang van het hbo voor innovatie en de arbeidsmarkt in steden.
Verslag Vereniging Hogescholen
Kamerbrief (pdf)
AWTI-advies Mkb en hogescholen (pdf)


Nieuws en achtergronden uit Europa


Kans op succes in Horizon 2020 daalt tot 12 procent, Commissie neemt maatregelen


Science|Business meldt dat het steeds moeilijker wordt om een onderzoeksvoorstel binnen te halen bij Horizon 2020. Lag het slagingspercentage bij KP7 nog op 19 tot 21 procent, in maart was het al gedaald tot 14,5 procent en nu ligt het op 12 tot 14 procent. De Europese Commissie (EC) bereidt maatregelen voor. Op de website van Cordis staan inmiddels meer dan 4.000 factsheets over projecten in het kader van Horizon 2020.
Nieuwsbericht Science|Business – 1
Nieuwsbericht Science|Business – 2
Nieuwsbericht Cordis


Richtlijnen voor transparantie en reproduceerbaarheid in wetenschapsbedrijf


Het magazine EuroScientist heeft zijn nieuwste nummer volledig gewijd aan Open Science, ook wel Science 2.0 genoemd. Centrale onderwerpen zijn transparantie, verantwoording, waardering van onderzoekers voor hun werk, alsmede de invloed van technologie op deze paradigmaverschuiving. De inleiding van het themanummer constateert dat de term Open Science op veel manieren wordt geïnterpreteerd. Dat blijkt ook uit twee artikelen in Science Magazine. Het ene stelt dat nieuwe instrumenten, zoals ‘open source software’, de mogelijkheid schept om op een ‘open’ manier aan wetenschap te doen. Het tweede artikel stelt dat we er nieuwe impulsen moeten komen voor het stimuleren van wetenschappelijke integriteit. “Onderzoekers worden nu te veel gestimuleerd om alleen nieuwe, positieve resultaten te presenteren.” Het Transparency and Openness Promotion Committee van het Center for Open Science heeft richtlijnen opgesteld die transparantie en reproduceerbaarheid van onderzoek moeten garanderen. Een derde artikel van Science Magazine presenteert deze richtlijnen. Een artikel van The Guardian schrijft erover.
Special Issue Euroscientist
Artikel Science Magazine –1
Artikel Science Magazine –2
Artikel Science Magazine –3
Transparency and Openness Promotion (TOP) Guidelines
Artikel The Guardian


Bedrijfsvriendelijke tarieven voor eenheidsoctrooi


Het Europees Octrooibureau (EPO) heeft de tarieven vastgesteld voor het nieuwe Europese eenheidsoctrooi. Daar is een bijzondere formule voor bedacht: de tarieven worden even hoog als de bedragen die bedrijven nu kwijt zijn aan het vastleggen van octrooien in Duitsland, Frankrijk, het VK en Nederland samen. Dat zijn de landen waarvoor het vaakst octrooien worden aangevraagd. De overige landen krijg je er dan als het ware gratis bij.
Nieuwsbericht EPO


Smits blijft topambtenaar Onderzoek en Innovatie


De Europese Commissie (EC) heeft haar ambtelijke top ingrijpend aangepast. Desondanks blijft Robert-Jan Smits directeur-generaal Onderzoek en Innovatie. Een andere Nederlander, de huidig directeur-generaal Mededinging Alexander Italianer, wordt de nieuwe secretaris-generaal. De Brit Robert Madelin, nu nog directeur-generaal van DG CONNECT, wordt ‘Hors Classe Senior Adviser for Innovation’ bij het European Political Strategy Centre (EPSC). Dat is de nieuwe interne denktank van de EC.
Nieuwsbericht Science|Business
Persbericht EC


Extra impuls nodig voor sleuteltechnologieën


De High Level Group on Key Enabling Technologies (HLG KET) heeft haar eindrapport gepubliceerd. Daarin constateert ze dat het niet goed genoeg gaat met de ontwikkeling van sleuteltechnologieën, zoals nanotechnologie en fotonica. Ze doet 8 aanbevelingen om hierin verandering te brengen. Zo zouden bedrijven aan meer strategische Europese projecten moeten meedoen. De EU zou de sleuteltechnologieën een grotere rol moeten geven in het beleid op terreinen als energie, transport en kringloopeconomie. Een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF) schetst het enorme – zelfs geopolitieke – belang van nanotechnologie. Een artikel van ABN AMRO Insights schetst de perspectieven van fotonica.
Nieuwsbericht EC
Rapport HLG KET (pdf)
Blogpost WEF
Artikel ABN AMRO Insights


EU en China intensiveren r&d-samenwerking


De Europese Unie en China hebben nieuwe afspraken gemaakt om samen te werken op het gebied van onderzoek en innovatie. Op 29 juni 2015 is de 17e bilaterale top tussen de EU en China gehouden. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over het versterken van ERC-teams met Chinese toponderzoekers.
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht EC – 1
Persbericht EC – 2
Persbericht EC – 3 (pdf)


Duitsland: Strikte beperkingen aan crowdfunding


Kleine investeerders mogen voortaan niet meer dan 1.000 euro per project beleggen via crowdfunding-sites. Dat heeft de Duitse regering besloten na een aantal liquidaties van bedrijven die via crowdfunding geld binnenhaalden. Italië heeft bijvoorbeeld ook een strak gereguleerde markt. In andere landen, zoals Nederland en het VK, zijn de regels soepeler.
Nieuwsbericht Science|Business


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Regionale context is doorslaggevend voor innovatieprestaties bedrijven


De regionale context is van fundamenteel belang bij het bevorderen van innovatie door middel van cluster- en netwerkbeleid. Hoe meer er in regio’s wordt geïnvesteerd in r&d en hoe hoger het opleidingsniveau, des te vaker leidt samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen tot radicale innovaties. Dat concludeert een Noors onderzoek, dat wordt beschreven op de website van het World Economic Forum (WEF).
Artikel WEF


De belangrijkste vorm van innoveren is innovatie van het businessmodel


De meeste innovatie richt zich nog steeds op het creëren van nieuwe producten of diensten, stelt een artikel van Innovation Excellence. Maar het zou zich juist moeten richten op het actualiseren en veranderen van businessmodellen. Nieuwe producten en diensten zijn alleen maar interessant als bijproducten of uitkomsten van de inspanningen die nodig zijn voor het behoud van het concurrentievoordeel op de lange termijn. Een tweede artikel van Innovation Excellence noemt dit ‘de bredere definitie van innovatie’. Beide artikelen baseren zich op een ‘white paper’ over dit onderwerp van Agility Innovation Specialists en Ovo Consultants. Een artikel van Baron LLC vertelt wat tegenwoordig de vijf belangrijkste concurrentiefactoren voor bedrijven zijn.
Artikel Innovation Excellence – 1
Artikel Innovation Excellence – 2
White paper (pdf)
Artikel Baron LLC


De 50 slimste bedrijven van 2015


MIT Technology Review heeft zijn jaarlijkse ranglijst van 50 Smartest Companies gepubliceerd. Tesla Motors is gestegen van plaats 2 naar 1. Op nummer 3 staat de winnaar van vorig jaar Illumina. De grote stijgers op de lijst zijn Chinese bedrijven, met Xiaomi op 2 (van 30) en Alibaba op 4 (nieuw). Om op de lijst te komen, moet een bedrijf in zijn sector het afgelopen jaar technologisch en economisch de agenda hebben bepaald.
Artikel MIT Technology Review


“3D-printing staat nog in de kinderschoenen, maar gaat de toekomst bepalen”


De afgelopen 10 jaar was 3D-printing de speeltuin van hobbyisten die op kleine schaal dingen wilden produceren. Commerciële toepassingen bleven beperkt tot prototyping. Maar nu heeft het industriële 3D-printen zijn omslagpunt bereikt, stelt een artikelenreeks van Forbes. “3D-printing wordt mainstream en gaat een economische revolutie veroorzaken.”
Artikel Forbes – 1
Artikel Forbes – 2
Artikel Forbes – 3


Waarom vergroot nieuwe technologie de productiviteit niet?


De enorme ontwikkelingen in technologie leveren nieuwe markten, diensten, producten en technologiebedrijven op. Maar zowel in de VS als in China leidt dit nauwelijks tot groei van de arbeidsproductiviteit. Volgens een blogpost op de website van het World Economic Forum (WEF) is dit, op zijn zachtst gezegd, verontrustend nieuws.
Blogpost WEF


Met lokale r&d verover je geen wereldmarkt


Start-ups zijn feitelijk altijd gebaseerd op eigen O&O. De meeste blijven dat ook in hun zoektocht naar volgende grote innovaties. Onderzoek van de Universiteit van Harvard laat zien dat dit een verkeerde strategie is. “De meest succesvolle start-ups in de wereld reiken voorbij hun bestaande technologische mogelijkheden en trachten overal kennis op te doen, ook in opkomende markten.”
Artikel Harvard Business Review


Een jaar later: Observaties bij de opkomst van innovatiedistricten in steden


Een jaar geleden publiceerde de Amerikaanse denktank Brookings het rapport ‘The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America’. Dat heeft veel discussie losgemaakt. Maar veel steden zijn ook actief met de aanbevelingen uit het boek aan de slag gegaan. In een artikel blikt Brookings een jaar terug en trekt een aantal conclusies: de hoofdlijn van de theorie staat nog overeind, er zijn nog terreinen waarop nader onderzoek nodig is en op basis van ervaringen voegen steden veel praktijkkennis toe.
Artikel Brookings
Rapport 2014


China is op weg naar grote rol Industrie 4.0


China is hard op weg een hoofdrolspeler te worden op het gebied van Fabrieken van de Toekomst (Industrie 4.0). Onderzoek van Fraunhofer IAO laat zien dat Chinese onderzoekers de afgelopen 3 jaar belangrijke uitvindingen hebben geoctrooieerd op het gebied van draadloze sensornetwerken, embedded systemen, goedkope robots en big data. De octrooien zijn overigens niet allemaal even geschikt voor praktische toepassing.
Nieuwsbericht Fraunhofer IAO


VS: Gemengde berichten over de opbrengsten van technologieoverdracht


Een rapport van het U.S. Department of Agriculture (USDA) rapporteert dat elke dollar die universiteiten en onderzoeksinstellingen hierin steken, 20 dollar aan de economie toevoegt. Het rapport noemt enkele aansprekende voorbeelden. Een artikel van de Idaho Statesman laat zien dat de universiteiten uit deze staat er niet in slagen om aan technologieoverdracht geld over te houden.
Artikel
Rapport (pdf)
Artikel Idaho Statesman


VS: Start-ups worden vooral gefinancierd met spaargeld en persoonlijke leningen


Start-ups in de VS krijgen nog geen procent van het geld dat ze nodig hebben van ‘venture capital’-fondsen. En nog geen 3 procent van ‘business angels’. Veruit het meeste geld komt uit eigen spaarpotjes van de oprichters of uit het aangaan van schulden, al dan niet via een creditcard. Dat werpt een nieuw licht op het beleid om de financiering van start-ups te verbeteren, aldus de denktank Kauffman Foundation in zijn laatste Entrepreneurship Policy Digest.
Nieuwsbericht FinFacts
Publicatie Kauffman Foundation 


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018