AWTI e-mail alert 24 september 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 24 september 2015


 Bericht van de AWTI


“Nederland moet veel breder en intensiever inzetten op ict”


Overal veranderen ict-toepassingen het karakter van onze economie, ons werk en ons leven. Zonder ict geen kennissamenleving. Toch wordt de betekenis van ict onderschat, net als de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. De ontwikkeling van de Nederlandse ict-capaciteit moet daarom in het hart van het overheidsbeleid staan, stelt de AWTI. In zijn nieuwste advies ‘Klaar voor de Toekomst? Naar een brede strategie voor ICT’ adviseert de raad dat de topsectoren een gezamenlijk ict-offensief opzetten. De overheid zou meer moeten investeren in de ict-infrastructuur voor het wetenschappelijke onderzoek. En het onderwijs zou meer moeten inzetten voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden.
Nieuwsbericht AWTI
Advies AWTI (pdf)
Samenvatting Advies AWTI (pdf)


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Recordbedrag voor Nederlands biotechbedrijf


Het Amerikaanse biofarmaceutische concern Amgen neemt alle aandelen over van het Hollandse biotechbedrijf Dezima Pharma. Daarvoor betaalt het in eerste instantie 300 miljoen dollar (265 miljoen euro). Maar er kan nog 1,25 miljard dollar (1,1 miljard euro) bijkomen als het medicijn van Dezima een succes wordt. Dit is waarschijnlijk één van de grootste overnames ooit van een jong bedrijf in de biotechsector. Voor Nederland is dit de derde grote overname van een start-up uit de biotechsector van dit jaar.
Nieuwsbericht NRC
Nieuwsbericht Dezima Pharma


Werkplekinnovatie is sleutel tot beter gebruik menselijke talenten en vaardigheden


Eurofound heeft het rapport gepubliceerd dat 51 projecten uit Europa beschrijft op het gebied van werkplekinnovatie. Deze vorm van innoveren wordt vaak ingegeven door het streven naar efficiencyverbetering en verbetering van de innovatiecapaciteit, maar leiden bijna altijd ook tot betere processen en een hogere kwaliteit van arbeid. In het overheidsbeleid zou meer aandacht voor werkplekinnovatie moeten komen.
Nieuwsbericht Eurofound
Rapport Eurofound (pdf)


“Elk land heeft een IoT-strategie nodig”


Het Internet of Things (IoT) maakt een enorme opkomst door, die wordt gevoed door ontwikkelingen in 5G, de cloud en big data. Maar de technologische ontwikkelingen zijn veelvormig, de strategieën van de betrokken industrieën gefragmenteerd en de pogingen tot regelgeving weinig gestructureerd. Een artikel van Ericsson pleit voor nationale IoT-strategieën om het volledige potentieel van ‘the connected world’ te benutten. Overheden en bedrijven zouden zulke strategieën gezamenlijk moeten ontwikkelen.
Artikel Ericsson


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Gender beïnvloedt toekenning onderzoeksfinanciering


Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in academische topposities. Een van de verklaringen ligt mogelijk in de onderzoeksfinanciering. Aanvragen van vrouwen bij de beoordeling voor Veni-beurzen van NWO, bijvoorbeeld, worden lager geprioriteerd dan die van mannen. Dat constateert een onderzoek dat deze week wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.
Nieuwsbericht NWO


Het beroepsonderwijs is toe aan vernieuwing


Om het hoofd te bieden aan de vragen van de samenleving op het gebied van innovatie en human capital, moet de inrichting van het beroepsonderwijs veranderen. Meer publiek-private samenwerking, meer aansluiten op de ontwikkelingen in de regio, een andere bestuurlijke regeling. Aldus Jeroen van der Veer, voorzitter van de Raad van Toezicht van Platform Bèta Techniek. Het recent opgerichte Forum Beroepsonderwijs – waar de AWTI ook bij betrokken is – heeft als doel het debat hierover aan te zwengelen.
Nieuwbericht Platform Bèta Techniek 


Nederlander Sijbrand de Jong gekozen tot voorzitter raad CERN


In Genève is de Nederlandse hoogleraar experimentele natuurkunde Sijbrand de Jong unaniem gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Raad van CERN, het Europees onderzoeksinstituut voor deeltjesfysica. De Raad is het hoogste orgaan binnen CERN en bestaat uit afgevaardigden van de 21 lidstaten.
Nieuwsbericht Rijksoverheid\


Hoe je start-ups naar Nederland haalt


Het valt niet mee om buitenlandse start-ups naar Nederland te halen. Dat concludeert de masterstudent Bas Smit uit een onderzoek naar de redenen waarom start-ups internationaal verhuizen. Volgens Smit moet de politiek vooral de maatregelen doorvoeren die special envoy Neelie Kroes eind juni noemde in haar brief aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Hij wijst onder andere op de belastingmaatregelen waarvoor Kroes toen pleitte. En het overheidsbeleid zou starters een goed gevoel over Nederland moeten geven.
Artikel StartupJuncture
Brief Kroes (pdf)


Extra ondersteuning van bedrijven bij zoektocht naar krediet


Minister Henk Kamp (EZ) heeft de Nationale Financieringswijzer geopend. Deze moet mkb-ondernemers op weg helpen bij de voorbereiding op financiering en het bepalen van de meest passende financieringsvorm. VNO-NCW, MKB-Nederland, diverse brancheorganisaties, financiers en overheid zijn initiatiefnemers voor de site en app. Het ministerie van EZ heeft verder, samen met de Europese Investeringsbank, een co-investeringsfonds gelanceerd. Samen met ervaren investeerders, zogenaamde business angels, zal hiermee 90 miljoen euro in veelbelovende bedrijven worden gestoken. Het vinden van financiering is een van de grootste problemen voor groeiplannen van start-ups en het naar de markt brengen van innovaties. Het CPB heeft in kaart gebracht hoe innovatie door jonge ondernemingen in Nederland verder gestimuleerd zou kunnen worden. Het rapport constateert dat de Nederlandse markt voor durfinvesteringen sneller groeit dan in onze buurlanden. De financiering van start-ups heeft in ons land bovendien een sterk internationaal karakter. Onderzoek van het Amerikaanse Autopsy.io, beschreven op de website van Dell, laat zien dat het niet kunnen vinden van financiering inderdaad een belangrijke reden is voor het falen van veel start-ups. Vaak zijn echter ook de producten gewoon niet goed.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief Overheidsondersteuning voor ondernemingsfinanciering (pdf)
Website Nationale Financieringswijzer
Nieuwsbericht CPB
Rapport CPB (pdf)
Artikel Dell
Onderzoek Autopsy.io


Shimano vestigt hoofdkantoor op High Tech Campus Eindhoven


Het Europees hoofdkantoor van Shimano wordt per 1 januari 2017 gevestigd op de High Tech Campus (HTC) in Eindhoven. De mondiale marktleider in onder meer de ontwikkeling en productie van fietscomponenten kiest voor HTC vanwege het groeiende belang van een internationaal georiënteerde businessomgeving, de aanwezigheid van jong talent en een sterke focus op innovatie.
Nieuwsbericht De Ondernemer


Groningen gaat krachten van start-upbroedplaatsen bundelen


Groningen heeft nu al meer dan twintig broedplaatsen voor start-ups, constateert Frans Donders, directeur van het Groningen Center for Entrepreneurship Value050. “Op het eerste gezicht erg mooi natuurlijk, maar het roept tevens vragen op over de onderlinge wisselwerking.” Het initiatief ‘Founded in Groningen’ moet de krachten bundelen.
Artikel Groninger Internet Courant


Overijssel ondersteunt voedselinnovatie


De Provincie Overijssel biedt bedrijven uit de agro- en voedselsector de mogelijkheid om hun innovaties te presenteren op de website Dutch Food Innovations.Volgens Gedeputeerde Eddy van Hijum heeft deze sector grote groeikansen. “Overijssel kan zich profileren als een belangrijke proeftuin en etalage voor nieuwe ontwikkelingen.”
Nieuwsbericht Provincie Overijssel
Website Dutch Food Innovations


Nieuws en achtergronden uit Europa


Is digitaal leren weggegooid geld?


Vorige week wezen we op onderzoek van de OESO waaruit blijkt dat investeringen in ict in het onderwijs wereldwijd niet hebben geleid tot betere prestaties van leerlingen. Een artikel van New Scientist verklaart dit vanuit de psychologie en neurowetenschappen. Zo verwerken onze hersenen de inhoudelijke informatie die wordt aangeboden door ict minder goed dat informatie uit boeken en kranten. De video’s en hyperlinks in de informatie op digitale media leiden meer af dan dat ze bijdragen aan begrip. En digitale media kennen ook bijeffecten zoals afleiding, verslaving en slapeloosheid.
Artikel New Scientist


“Hoger onderwijs is geen garantie voor toekomstig succes”


EY (voorheen Ernst & Young), een van de belangrijkste recruiters van afgestudeerden in het VK, streeft niet langer een minimumaandeel hoger opgeleiden in zijn werknemersbestand na. Uit een intern onderzoek is gebleken dat “eerder succes in het hoger onderwijs niet is gecorreleerd met succes in toekomstige beroepskwalificaties.”
Artikel The Huffington Post UK


“De waarde van persoonlijke gegevens moet ook mensen zelf ten goede komen”


Persoonlijke informatie is geld waard. Veel geld. De Europese Commissie schat dat de waarde van persoonsgegevens in de Europese Unie in 2020 oploopt tot wel 1 biljoen euro. De baten komen voornamelijk terecht bij de grote internetbedrijven. Dankzij de Data Privacy Directive, die in 2016 van kracht wordt, krijgen Europese consumenten veel meer te zeggen over hun data. Dat is maar goed ook, stelt een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF).
Artikel WEF


Wetenschap ontmoet Europees Parlement


Op 15 september vond een ontmoeting plaats tussen wetenschappers uit heel Europa en leden van het Europese en verschillende nationale parlementen. Doel was het verbeteren van de cultuur van onderzoeksgedragen beleidsvorming. Er was een plenaire bijeenkomst in de vergaderzaal van het Europees Parlement. Daarnaast vonden veel bilaterale gesprekken plaats over specifieke onderwerpen. In landen als Duitsland, Frankrijk en het VK zoeken wetenschappers en politici elkaar regelmatig op.
Nieuwsbericht JRC


Nieuwe plannen voor energietechnologie


De Europese Commissie heeft een nieuw Strategisch Plan voor Energietechnologie (SET) gepresenteerd. Dit past in de plannen van de Commissie om een Energie-Unie op te richten. SET bevat tien prioriteiten, waaronder de ontwikkeling van ‘high performance’ hernieuwbare technologieën, de ontwikkeling van flexibele, veilige en intelligente energiesystemen en het intensiveren van het onderzoek naar en innovatie van CO2-afvangst en ‑gebruik.
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht EC
Plan EC (pdf)


Vervoerscommissie Europees Parlement wil dronesindustrie bevorderen


Er zijn nieuwe regels nodig om een veilig gebruik van drones te garanderen. Dat beveelt de commissie Transport van het Europees Parlement aan in een nieuw rapport. Er zouden no-fly-zones kunnen komen, maar er is geen nieuwe privacy-wetgeving nodig, stelt een verslag van de Britse conservatieve Europarlementariër Jacqueline Foster.
Nieuwsbericht EU Observer
Video-interview Europees Parlement


Investeringsplan voor Europa: 1 miljard euro voor Duitse starters


Het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Duitse KfW Bankengruppe hebben een overeenkomst gesloten over de ondersteuning van start-ups in Duitsland. Het Europese geld komt uit het Investeringsplan van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker (EFSI). De verwachting is dat met de 1 miljard euro die in de overeenkomst is opgenomen, meer dan 15.000 starters in Duitsland kunnen worden geholpen.
Nieuwsbericht EIF


Duitsland: Onderzoeksinitiatief moet nieuwe impulsen geven aan ‘Energiewende’


Het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek heeft een onderzoeksinitiatief aangekondigd voor de verduurzaming van de Duitse energievoorziening. De zogeheten Kopernikus-projecten moeten oplossingen opleveren voor onder andere tijdelijke energieopslag, flexibele energienetten en de wisselwerking van duurzame en conventionele energie. Voor elk onderwerp wordt een consortium van onderzoekspartners opgezet. Het budget voor het Kopernikus-programma is 120 miljoen euro tot 2018. De 7 jaar daarna komt er nog 280 miljoen euro bij.
Nieuwsbericht Duitse overheid (D)


Duitsland: Ontwikkeling snelle en veilige ruimte voor dataopslag en ‑uitwisseling van start


Deze week is een vlaggenschip van het Duitse Industrie 4.0-programma officieel van start gegaan: de ontwikkeling van een Duitse ‘Industrial Data Space. Daaraan werkt een consortium van circa 20 grote Duitse bedrijven en vier ministeries. De operationele leiding is in handen van het Fraunhofer Gesellschaft (FHG). Dat presenteerde een half jaar geleden de hoofdlijnen van het programma. Een artikel van de Nederlandse Innovatie Attaché (IA) in Berlijn geeft een korte inleiding.
Artikel FHG
Nieuwsbericht Produktion (D)
Artikel FHG
Paper Industrial Data Space – FHG (pdf)
Artikel IA Berlijn


VK: Jong bedrijf helpt technologieoverdracht verbeteren


Samenwerking tussen universiteiten en bedrijven is een goede manier om de impact van onderzoek te vergroten, maar is nog niet zo makkelijk. In het VK is anderhalf jaar geleden een bedrijfje opgezet, IN-PART, dat universiteiten hierbij nu helpt.
Artikel Times Higher Education
Website IN-PART


VK: Het beschermen van intellectueel eigendom is vaak belangrijker dan gedacht


Intellectueel eigendom (IP) kan tot wel 80 procent van de waarde van een bedrijf bepalen. Maar veel bedrijven beseffen dat niet. Uitgeverij Raconteur presenteert een rapport over de strategische kansen van IP, de veranderingen in de Britse IP-wetgeving, de belangrijke rol van de IP-officer, namaak, octrooi-trollen en bescherming tegen diefstal van gegevens.
Rapport Raconteur
Infographic Raconteur


Zweden: Onderzoeksraad vraagt meer middelen voor ‘vrij onderzoek’


Een groter deel van de middelen voor onderzoek moet worden besteed aan het vrije onderzoek of door onderzoekers geïnitieerde projecten. Dat stelt de Zweedse Onderzoeksraad in een bijdrage aan het Witboek van de regering over de toekomst van het onderzoek. Er zou te veel geld gaan naar specifieke thema’s en projecten.
Artikel University World News


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Nog een lijst van innovatieve universiteiten


Drie weken geleden presenteerden we een nieuwe mondiale ranglijst van innovatieve universiteiten, opgesteld door Times Higher Education (THE) in samenwerking met uitgeverij Elsevier. Deze keek vooral naar de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven. Afgelopen week verscheen een ranglijst van Reuters, die vooral kijkt naar de originaliteit van het onderzoek, het nut van de technologie en de economische impact. In de top 100 van Reuters staan twee Nederlandse universiteiten: de TUD op 72 en de EUR op 92. Helemaal bovenaan de lijst staan vrijwel uitsluitend Amerikaanse universiteiten. Een opvallende 16e plaats is weggelegd voor de KU Leuven.
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht Reuters


Nederland haalt Finland in op mondiale innovatie-index en staat nu op 4


Nederland is gestegen van de 5e naar de 4e plaats op de Global Innovation Index (GII) 2015. Dit is de jaarlijkse ranglijst van de business-school Insead (Cornell University) en de World Intellectual Property Organization (WIPO). In termen van innovatiekwaliteit – gemeten naar prestaties van universiteit, het bereik van wetenschappelijke artikelen en de internationale dimensie van octrooiaanvragen – staat Nederland op een 9e plaats, aldus een artikel van The Economist.
Bericht RTL Nieuws
Artikel The Economist
Nieuwsbericht Insead
Persbericht GII
Website GII
Rapport (pdf)


De arbeidsproductiviteit moet omhoog, maar hoe?


De groei van de productiviteit vertraagt over de hele wereld. Een artikel op de economen-website Vox.eu constateert dat deze ontwikkeling moeilijk is te beïnvloeden. Het is deels een kwestie van tijd wanneer de productiviteit weer gaat groeien. In juli publiceerde de OESO een rapport over dit onderwerp. Het constateerde dat overheden bepaalde wetten en regels kunnen aanpassen om de productiviteit te vergroten. Daarnaast moeten ze in ieder geval, net als bedrijven, meer investeren in r&d. Ook moeten er betere mechanismen komen voor technologieoverdracht.
Artikel Vox.eu
Beleidsnotitie OESO (pdf)
Meer informatie OESO


“Technologie vergroot ongelijkheid, maar dat doet economische groei altijd”


Technologische vooruitgang begunstigt geschoolde werknemers. Dit is één van de belangrijkste drijfveren achter de ongelijkheid in Amerika. Maar de kloof tussen arm en rijk groeit ook van nature, simpelweg als een economie zich ontwikkelt. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Princeton.
Artikel Princeton


Zes megatrends in de technologie die de toekomst van de samenleving vormgeven


De ontwikkelingen in de digitale technologie van de afgelopen jaren zijn dramatisch en de gevolgen verstrekkend. De meeste mensen, ook zakenleiders en politici, zijn zich er niet van bewust. Daarom heeft het World Economic Forum (WEF) het rapport gemaakt ‘Deep Shift: Technologie Tipping Points and Societal Impact’. SAP heeft de belangrijkste trends in de digitale economie op een rij gezet die de toekomst van het bedrijfsleven gaan bepalen. In een artikel van Strategy+Business wijst professor Kentaro Toyama van de Universiteit van Michigan erop dat technologie alleen de wereld niet verandert. “Of technologische veranderingen bijdragen aan het verbeteren van de wereld, hangt af van menselijke vaardigheden. … Kritisch denken en een zekere mate van scepsis worden belangrijker dan ooit.” In een artikel van RTL Z vertellen de trendgoeroes Richard en Lieke Lamb wat hun Trendverwachtingen voor 2016 zijn.
Nieuwsbericht WEF
Rapport WEF (pdf)
Artikel D!gitalist Magazine SAP
Presentatie SAP (Slideshare)
Artikel Strategy+Business
Artikel RTL Z


De tien beste landen van de wereld in nanotechnologie


Insider Monkey heeft een top 10 gemaakt van landen op het gebied van nanotechnologie. Daarbij is gekeken naar twee factoren: de hoeveelheid geld die ze uitgeven aan nanotechnologie en het aantal papers over dit onderwerp. Op 1, 2 en 3 staan de VS, China en Japan. Nederland komt niet in de lijst voor.
Artikel Insider Monkey


Uber noopt steden tot nieuwe vormen van stedelijke en mobiliteitsplanning


Uber, vooral bekend van zijn smartphone-gebaseerde taxiservice, breidt zijn diensten snel uit met initiatieven op het gebied van massamobiliteit. Dat roept vragen en weerstand op bij bestaande partijen. Maar het schept ook kansen. Een artikel van Sustainable Cities Collective schetst hoe steden zich moeten bereiden op mobiliteitssystemen die zowel publiek als privaat zijn, met en zonder bestuurder, solo en gedeeld.
Artikel Sustainable Cities Collective


VS: Gebrek aan jonge bedrijven


Jonge bedrijven zijn het belangrijkst voor groei. Ze zijn de primaire bron van werkgelegenheid in de economie en dragen bij aan de economische dynamiek van concurrentie en innovatie. Helaas daalt de snelheid gestaag waarmee in de VS nieuwe bedrijven worden opgericht. Dat heeft verontrustende gevolgen voor de economische dynamiek en groei. De Kauffman Foundation doet aanbevelingen voor ingrepen op verschillende overheidsniveaus.
Artikel Kauffman Foundation


VS: Netwerk van ecosystemen voor technisch en bèta-onderwijs op komst


Technisch en bèta-onderwijs werkt het beste als het wordt opgezet vanuit lokale ecosystemen. In de VS worden deze ondersteund door het STEM Ecosystems Initiative. Dat heeft nu 27 projecten aangewezen die als voorbeeld kunnen dienen voor de rest van het land. Zij hebben ermee ingestemd om hun opgedane kennis en ervaring te gaan delen.
Artikel STEM Ecosystems Initiative


VS: Regering gaat werk maken van slimme steden


In de afgelopen jaren heeft de federale regering weinig steun gegeven aan ‘slimme steden’, constateert een artikel van GreenBiz. Maar daarin komt nu radicaal verandering met een set van onderzoeks- en uitvoeringsprogramma’s, gebundeld onder de naam ‘Smart Cities Initiative’. De regering heeft er 160 miljoen dollar (145 miljoen euro) voor uitgetrokken.
Nieuwsbericht GreenBiz
Factsheet Het Witte Huis 


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018