AWTI e-mail alert 26 juni 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 26 juni 2015


Bericht van de AWTI


Extra aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs is op zijn plaats


Zeker in bepaalde delen van het hoger onderwijs staat de onderwijskwaliteit onder druk. Dat geldt met name bij bacheloropleidingen en bij studies met veel studenten. En dan weer vooral in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. In zijn nieuwe advies ‘Verwevenheid van onderzoek en hoger onderwijs. Eenheid in verscheidenheid’ heeft de AWTI zich gebogen over de vraag: Hoe kan het beleid stimuleren dat de verwevenheid tussen hoger onderwijs en onderzoek sterk(er) bijdraagt aan de onderwijskwaliteit, de onderzoekskwaliteit en de toekomstperspectieven van studenten? Na een analyse van de huidige problemen, komt de Raad tot 5 aanbevelingen aan de overheid: Stimuleer dat instellingen intensiever gaan denken over, en het verbeteren van de relatie tussen hun onderzoek en onderwijs (1). Breng de waardering voor onderwijs meer in balans met die voor onderzoek. Bouw daartoe ook impulsen in, zoals het ontwikkelen en bijhouden van indicatoren voor de onderwijskwaliteit (2). Ga door met het ontwikkelen van de onderzoeksfunctie van hogescholen (3). Benut de groeiende samenwerking tussen universiteiten en hogescholen tevens voor betere verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs (4). En investeer in systematisch onderzoek naar de betekenis van onderzoek voor het hoger onderwijs.
Advies AWTI (pdf)


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Slechts 1 op 10.000 starters wordt succesvolle start-up


Hoewel Nederland voldoende kennis, innovatiekracht, kapitaal en ondernemerschap heeft is het aantal succesvolle start-ups beperkt. Daaronder worden bedrijven verstaan met een (wereldwijd) schaalbaar businessmodel. Jaarlijks beginnen 127.000 mensen een eigen bedrijf. Hiervan zijn er ongeveer 200 start-ups. En daarvan groeit maar 1 op de 10 uit tot een succesvol bedrijf. De overige 90% blijft klein of wordt binnen een aantal jaren gestaakt.
Factsheet ING Economisch Bureau (pdf)


Eurocommissaris Moedas overweegt oprichting Europese Innovatieraad


Eurocommissaris Carlos Moedas (Onderzoek) wil bij de midterm review van Horizon 2020 nadenken over de oprichting van een European Innovation Council (EIC). Deze zou toegepast onderzoek en innovatie in Europa moeten gaan financieren. Met dit idee wil Moedas het succes van de European Research Council herhalen, die fundamenteel onderzoek financiert. Hij deed zijn voorstel op de tweedaagse conferentie ‘Opening Up to an ERA of Innovation’. AWTI-raadslid Luc Soete, die hier ook sprak, zag wel wat in het idee. Hij pleitte tevens voor een Europees innovatiebeleid. Op de website van de conferentie staan videoverslagen van alle gehouden toespraken en sessies.
Nieuwsbericht Science Insider
Nieuwsbericht Neth-ER
Website Conferentie


Landen weten buitenlandse studenten niet voor de arbeidsmarkt te behouden


Internationale studenten worden steeds meer gezien als deel van de oplossing voor toekomstige tekorten aan talent, met name in de bètawetenschappen en techniek. Veel buitenlandse studenten willen na het afstuderen ook graag nog een tijd in het gastland verblijven en werken. Maar velen kunnen geen werk vinden. Een studie naar de situatie in Canada, Duitsland, Nederland en Zweden brengt het probleem in beeld en doet aanbevelingen aan instellingen, werkgevers en beleidsmakers.
Artikel University World News
Studie (pdf)


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Drukbezochte bijeenkomsten Nationale Wetenschapsagenda


Vorige week vonden 3 bijeenkomsten plaats in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda: Science for Science, Science for Competitiveness en Wetenschap en Maatschappij in Gesprek (de maatschappij spreekt blijkbaar geen Engels). De website Historici.nl doet in 3 artikelen verslag van de drukbezochte bijeenkomsten. Op de tweede dag hield minister Henk Kamp (EZ) een toespraak. Over de derde bijeenkomst verscheen ook een artikel van het Rathenau Instituut. Verder is er een anekdotisch twitterverslag van de 3 dagen. En op YouTube staat een zeer kort filmpje (< 1 min.), waarin de voorzitters Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf terugblikken op de bijeenkomsten. Conclusies zijn nog niet getrokken.
Artikel bijeenkomst Science for Science – Historici.nl
Artikel bijeenkomst Science for Competitiveness – Historici.nl
Artikel bijeenkomst Wetenschap en Maatschappij in Gesprek – Historici.nl
Toespraak Kamp – Rijksoverheid.nl
Artikel Rathenau Instituut
Filmpje MKB Nederland (YouTube)
Twitter-verslag bijeenkomst
Filmpje Rinnooy Kan / De Graaf (YouTube)


Van ondernemerschapsbeleid naar beleid voor een ondernemende economie


Regionaal beleid voor ondernemerschap maakt momenteel een overgang door van het verhogen van het aantal ondernemers naar het verhogen van de kwaliteit van het ondernemerschap. De volgende stap is het uitbreiden van het concept van ondernemerschap naar de hele economie, aldus een paper van onderzoeker Erik Stam van de Universiteit Utrecht (UU).
Paper UU (pdf)


Wet- en regelgeving moeten mee-innoveren


Innovaties komen soms maar moeizaam van de grond, ook als de technologie direct toepasbaar is en de klanten in de rij staan. Soms ligt dat aan wet- en regelgeving, die achterloopt bij de technologische ontwikkelingen. Meer vrijheid, meer openheid en meer mogelijkheden om te experimenteren kunnen een innovatie een betere start geven.
Artikel TNO Magazine


ROM’s en High Tech NL gaan samenwerken aan versterking Nederlandse hightech


De vijf Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) en High Tech NL gaan nauw samenwerken. Dit met als doel gezamenlijk het hightech ecosysteem in Nederland te versterken ter bevordering van innovatie en groei in de sector.
Nieuwsbericht BOM


Datacentermarkt van toenemend belang voor Nederlands it-ecosysteem


De Nederlandse datacentermarkt groeit hard en staat er internationaal gezien sterk voor. De branche vormt bovendien een onmisbare ruggengraat voor de Nederlandse economie, de it-sector en de maakindustrie. Dat concludeert het Dutch Datacenter Report 2015 van de Dutch Datacenter Association (DDA).
Nieuwsbericht DDA
Rapport DDA (pdf)


Brainport 2020 scherpt doelstellingen en werkwijze aan


Zuidoost-Nederland slaat de komende jaren nieuwe wegen in. Op de jaarbijeenkomst van Brainport 2020 kwamen onder andere de 3 thema’s aan bod die de komende jaren een grote rol gaan spelen: kapitaal, arbeidsmarkt en EU. Trekkers van deze thema’s zijn Harry Hendriks, Ton Wilthagen en Atzo Nicolaï. Voormalig AWT-voorzitter Joop Sistermans nam op de bijeenkomst afscheid als gedelegeerd bestuurder. Op de website van Brainport 2020 staan 18 artikelen die samen een verslag van de bijeenkomst vormen.
Website Brainport 2020


Ontwerpadvies SER: talentontwikkeling en ondernemerschap voor een sterke stad


Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bijdragen aan, en profiteren van het succes van de stad moet het ontwikkelen en benutten van talent en van ondernemerschap centraal staan. Hierbij is samenwerking tussen alle betrokkenen in de regio essentieel. Maar ook tussen stedelijke regio’s is bestuurlijke afstemming en regie nodig, aldus een advies van de SER aan het kabinet.
Nieuwsbericht SER
Advies SER (pdf)


“Nederland zou moeten inzetten op circulaire agenda”


Door slimmer om te gaan met grondstoffen kan Nederland kostenbesparingen, innovatie en nieuwe verdienmogelijkheden realiseren. Het kabinet zou plannen hiervoor moeten uitwerken in een circulaire agenda, aldus een advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). In het rapport Tussenbalans Groene Groei 2015 erkent het kabinet dat ons land nog steeds te veel grondstoffen gebruikt. “Er liggen nog belangrijke kansen voor recycling van afval en bijproducten.” De ‘Tussenbalans’ beschrijft hoe het kabinet het beleid voor groene groei, samen met partijen in de samenleving, de komende jaren wil voortzetten. Ook in Europa wordt nagedacht over een circulaire agenda. De milieucommissie van het Europees Parlement stemde vorige week in met een ambitieuze resolutie over de circulaire economie. De landen van Noordwest-Europa zijn al met de Europese Commissie (EC) overeengekomen dat het efficiënt gebruiken van hulpbronnen een belangrijke plaats krijgt in het regionale beleid. Dat is vastgelegd in het Interreg-programma North West Europe.
Persbericht Rli
Advies Rli
Kamerbrief Tussenbalans (pdf)
Tussenbalans Groene Groei 2015 (pdf)
Nieuwsbericht The Parliament Magazine
Nieuwsbericht EC


Nieuws en achtergronden uit Europa


Veel digitale doelen liggen op schema, behalve die voor opleidingen en onderzoek


De Europese Commissie (EC) heeft het Digital Agenda Scoreboard 2015 gepresenteerd. De meeste, maar niet alle, doelstellingen liggen op schema. Met name het aantal ict-geschoolden en de investeringen in onderzoek en innovatie blijven achter op de doelen, ook in Nederland. De bevindingen zijn, volgens de EC, een bevestiging van de noodzaak van de strategie voor de eengemaakte digitale markt. Volgens de European Council on Foreign Relations (ECFR) voldoet deze strategie echter nog lang niet, bezien vanuit economische, diplomatieke en veiligheidsoverwegingen.
Nieuwsbericht Neth-ER
Digital Agenda Scoreboard  
Rapporten Digital Agenda Scoreboard
Resultaten op Sleutelindicatoren
Gegevens Nederland
Artikel ECFR


Disruptieve innovaties als gevolg van het Internet of Things


Het Internet of Things (IoT) is zowel de industrie als ons persoonlijke leven ingrijpend aan het veranderen. Voor de industrie hebben een rapport en een artikel van MvKinsey het over 4 ontwikkelingen: big data, nieuwe analyse-instrumenten, nieuwe vormen van mens-machine-interactie, en nieuwe instrumenten als robots en 3D-printng. Een rapport van het Business Innovation Observatory van de Europese Commissie (EC), beschreven door UNU-MERIT, noemt voor burgers drie punten van ontwrichtende verandering: continue lichaamsmonitoring, mens-robotsamenwerking en zelfrijdende auto’s. Het artikel van McKinsey beschrijft hoe bedrijven op de ontwikkelingen moeten inspelen. Daarvoor heeft het adviesbureau een ‘digital compass’ ontwikkeld. Het rapport van de EC noemt de uitdagingen voor het overheidsbeleid in termen van gegevensbeveiliging, technologiestandaards en het tekort aan ict-vaardigheden. Volgens een artikel van TechCrunch zou de Europese industrie voorop kunnen gaan lopen in de ontwikkeling van het IoT, maar dan moet Europa met de aanpak wel een voorbeeld nemen aan Duitsland.
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey (pdf)
Artikel UNU-MERIT
Rapport EC (pdf)
Samenvatting Rapport EC (pdf)
Artikel TechCrunch


Europese start-ups en durfkapitaalfondsen in de lift


Van april 2014 tot een jaar later heeft Europa 13 ‘unicorns’ geproduceerd, tegen 22 uit de VS. ‘Unicorns zijn techstart-ups met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. ‘ In aantallen begint Europa hiermee de kloof met de VS te dichten, in waarde blijven de verschillen nog steeds groot, aldus een bericht van FinFacts. Een artikel van Knack Datatrends noemt de 24 ‘hotste’ Europese techstart-ups van dit moment. Het gaat om de winnaars van The Europas Awards. Volgens een bericht van The Irish Times ontwikkelt ook het durfkapitaal in Europa zich goed. Recentelijk werden weer twee nieuwe grote fondsen opgericht: Felix Capital (ruim 100 miljoen euro) en Point Nine Capital (55 miljoen euro). Binnen Europa doet vooral Ierland het opvallend goed als het gaat om venture capital, meldt The Independant. Maar volgens een bericht van City A.M. is Londen toch nog steeds de absolute start-uphoofdstad van Europa, op ruime afstand gevolgd door Parijs. Op één punt heeft Europa, en dan met name het VK, de VS al wel ingehaald: op het punt van aantal vrouwen in de tech-scene. Dat meldt een artikel van Business Insider.
Nieuwsbericht FinFacts
Artikel Knack Datanews
Nieuwsbericht The Irish Times
Nieuwsbericht City A.M.
Artikel The Independent
Artikel Business Insider


Ook de bouwsector wordt speelbal van ontwrichtende innovatie


De bouwsector gaat de komende jaren weer flink groeien. Maar dat gaat wel gepaard met grote, ontwrichtende veranderingen, aldus een rapport van Raconteur. Het wijst onder andere op de opkomst van digitale bouw en andere nieuwe bouwtechnologieën, duurzaam ontwerpen, meer samenwerking in de keten en tal van constructie-innovaties. Voor al die veranderingen moeten medewerkers goed worden opgeleid.
Rapport Raconteur
Top 10 constructie-innovaties


VK: Universiteiten raken internationaal achterop als het gaat om innovatie


Britse universiteiten raken achterop als het gaat om onderwijsvernieuwing. Dat constateert een onderzoek van PA Consulting Group. Het adviesbureau keek onder andere naar hervormingen in de curricula, flexibele studievormen en de integratie van leren en werken.
Artikel University World News
Rapport PA Consulting


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Hoger onderwijs moet jongeren beter voorbereiden op de arbeidsmarkt


Mondiaal zijn 73 miljoen jonge mensen op zoek naar werk. Velen daarvan zijn hoog opgeleid, maar werkgevers klagen over een gebrek aan STEM-afgestudeerden. Bovendien zouden studenten onvoldoende ‘zachte’ vaardigheden leren, op gebieden als communicatie, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Een artikel van het weblog van het World Economic Forum (WEF) wijst op een oud onderzoek van EY. Dat pleit ervoor dat professoren en professionals met elkaar gaan praten over een beter onderwijssysteem. En daarna met studenten erbij. In de VS verscheen het rapport The State of Making, beschreven in een artikel van de Amerikaanse non-profitorganisatie SSTI. Dit laat zien hoe 40 instellingen uit het Amerikaanse hoger onderwijs werken aan een onderwijssysteem dat beter aansluit op de wensen van de maakindustrie.
Artikel WEF
Rapport McKinsey (pdf)
Artikel SSTI
Rapport The State of Making (pdf)


Naar betere technologische partnerschappen tussen universiteiten en industrieën


Er is niet één optimaal model voor het bevorderen van commercialisering van universitair onderzoek. Elk land heeft zijn eigen context, met inbegrip van politieke en economische en culturele waarden. Een ecosysteem van universiteiten en bedrijven moet daarop worden afgestemd. Dat blijkt uit onderzoek in het VK, Hong Kong, Zuid-Korea en Brazilië. Een artikel van University World News geeft wel enkele algemene richtlijnen. Een artikel van de Journal of Technology Management & Innovation (JoTMI) beschrijft de uitkomsten van een casestudie in het Braziliaanse olie-innovatie-ecosysteem. Een artikel van de Amerikaanse non-profitorganisatie SSTI beschrijft verschillende initiatieven van Amerikaanse universiteiten om de commercialisering van universitair onderzoek te verbeteren. De University of Princeton gaf er een rapport over uit, Entrepreneurshop The Princeton Way.
Artikel University World News
Artikel JoTMI
Paper (pdf)
Artikel SSTI
Rapport University of Princeton


Creëert technologie een baanloze toekomst?


Er blijven regelmatig publicaties verschijnen over de effecten van de toenemende automatisering en robotisering op de werkgelegenheid. De afgelopen week publiceerde het Committee for Economic Development of Australia (CEDA) zo’n rapport. Dit denkt dat 40% van de banen – niet alleen in Australië maar in alle ontwikkelde landen – op het spel staat. Een artikel van Startupsmart verwacht een enorme toename van de werkloosheid. Een rapport van het Nederlandse Rathenau Instituut relativeert dit doemscenario. Het adviseert overheden wel om te investeren in training en opleidingen. Verder moeten ze de vinger aan de pols te houden. In een rapport over de arbeidsmarkt in 2025 constateert het CBS dat vooral de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt het nog moeilijker gaat krijgen. Een artikel van CNN Money constateert, op basis van cijfers, dat automatisering en robotisering niet automatisch tot minder banen leiden. Dat is ook de stellingname van een artikel van Harvard Business Review. Volgens een artikel van MIT Technology Review hangt het ervan af wie de robots in bezit krijgen: een elite of de maatschappij in het algemeen.
Artikel Startupsmart
Rapport CEDA
Rapport Rathenau
Rapport CBS
Artikel CNN Money
Artikel Harvard Business Review
Artikel MIT Technology Review


De fundamenten van ‘smart city’-beleid heroverwogen


De Britse denktank Nesta heeft een rapport uitgebracht over de meest fundamentele vraag waarvoor ‘smart cities’ staan: hoe zet je digitale technologieën in om burgers nauwer bij de stad te betrekken en optimaal van de stad gebruik van te maken? Het rapport vertelt de verhalen van steden over de hele wereld, van Beijing tot Amsterdam en van Londen tot Jakarta. Op basis van deze beschrijven komt het tot 5 beleidsaanbevelingen. De website Urenio meldt dat de Wereldbank en het European Network of Living Labs (ENOLL) een gids hebben uitgebracht met methoden voor het stimuleren van burgergerichte innovatie in smart cities. Eén van de methoden is actief aan de slag te gaan met start-ups. Op die manier wordt de stad zelf ook een soort start-up, constateert een artikel van het Smithsonian Magazine.
Nieuwsbericht Nesta
Rapport Nesta (pdf)
Artikel Urenio
Rapport Wereldbank / ENOLL (pdf)
Artikel Smithsonian Magazine


China: Staatsbedrijven spelen ook een grote rol in de industriële revolutie


In de aanloop naar het jaarlijkse Summer Davos Forum, dit jaar in Dalian (China), heeft de Chinese premier Li Keqiang wederom duidelijk gemaakt dat zijn land hoog inzet op innovatie en ondernemerschap. Hij hoopt dat de bijeenkomst in Dalian hieraan een extra impuls geeft. Het is overigens zeker niet zo dat innovatie en ondernemerschap in China voornamelijk uit de private sector komt. Een artikel op de website van het World Economic Forum (WEF) laat zien dat veel grote staatsbedrijven op deze punten minstens net zo actief en succesvol zijn.
Nieuwsbericht ECNS
Artikel WEF


Zuid-Korea: Nieuwe initiatieven op het gebied van innovatie


De regering van Zuid-Korea heeft haar plan afgerond voor de Pangyo Creative Economy Valley. Dit moet binnen 2 jaar gereed zijn. Samen met de reeds bestaande Pangyo Techno Valley moet dit de Koreaanse versie van Silicon Valley opleveren. In 2018 moeten er al 600 technologiebedrijven werkzaam zijn, waarvan de helft start-ups en de andere helft scale-ups. Dat meldt de Korea JoongAng Daily. Eén van de speerpunten van et Koreaanse overheidsbeleid is de gezondheidszorg. De website Healthcare Innovation meldt dat Zuid-Korea een ‘Healthcare Industry Promotion Plan’ heeft uitgebracht dat de concurrentiekracht van deze sector moet versterken. R&d neemt in dit plan een belangrijke plaats in.
Nieuwsbericht Korea JoongAng Daily
Nieuwsbericht Healthcare Innovation 


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018