AWTI e-mail alert 26 november 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 26 november 2015


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Onderzoek naar belemmeringen voor doorgroei van academische start-ups


In opdracht van de ministeries van OCW en EZ heeft Technopolis Group onderzoek gedaan naar de knelpunten voor doorgroeiende academische start-ups in Nederland. Het rapport doet drie aanbevelingen aan de universiteiten en hun ‘technology transfer offices’ (TTO’s), en drie aanbevelingen aan de overheid voor verbetering van de situatie. Science|Business heeft een analyse gemaakt van principes en strategieën die TTO’s succesvol maken. Centraal staat KU Leuven Research & Development (LRD), een van de oudste TTO’s van Europa maar tevens ook een de meest productieve.
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas
Rapport Technopolis (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport Science|Business (pdf; registratie verplicht)


Evaluatie KP7 roept op tot strategische keuzes in onderzoeksbeleid


Horizon 2020 en toekomstige Europese kaderprogramma’s moeten zich richten op een beperkt aantal strategische onderzoeksterreinen. Europa moet zich ten doel stellen op deze terreinen toonaangevend in de wereld te worden. Dat is een van de aanbevelingen uit het ex-post evaluatierapport van KP7. Het rapport werd opgesteld door een groep van internationale experts, onder leiding van WUR-voorzitter Louise Fresco.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht Research Europe
Evaluatierapport (pdf)


Duidelijke digitale trends in steden


Het media‑ en onderzoeksbedrijf e.Republic heeft een infographic gemaakt. Deze laat de belangrijkste trends zien in digitale technologieën waarmee Amerikaanse steden aan de slag zijn. De ‘winnende combinatie’ bestaat o.a. uit breedband, cloud-gebonden systemen, prioriteit voor mobiele oplossingen, responsieve ‘portals’, collaboratieve oplossingen en het streven naar een ‘open overheid’. Een uitgebreid artikel van Govtech.com vertelt meer over de 2015 Digital Cities Survey, waarop de infographic is gebaseerd. Het artikel geeft ook veel voorbeelden – met links – van succesvolle aanpakken, niet alleen in grote maar ook in kleine Amerikaanse steden. Zie ook het bericht ‘Gestandaardiseerde methoden voor innovatie in steden’.
Infographic e.Republic
Artikel Govtech.com


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Kabinetsreactie op advies ‘De waarde van creativiteit’


Minister Jet Bussemaker (OCW) en minister Henk Kamp (EZ) hebben de Tweede Kamer een interactieve reactie gestuurd op het briefadvies ‘De waarde van creativiteit’ van de Raad voor Cultuur en de AWTI. Het kabinet omarmt de doelstellingen van het advies. Het geeft hier en daar echter een wat andere invulling aan de uitwerking. Zo pleiten de raden voor het beter op elkaar laten aansluiten van de beleidsinstrumenten voor internationalisering van de ministeries van OCW, EZ en BZ. Het kabinet wil alleen de dienstverlening van deze instrumenten verbeteren. Het kabinet vraagt de raden om de vinger aan de pols te houden van de creatieve sector en, indien nodig, te adviseren over nieuw of aanvullend beleid.
Kabinetsreactie (interactief)
Kabinetsreactie (pdf)
Advies Raad voor Cultuur / AWTI (pdf)


Internationale studenten hechten zich aan Nederland


Internationale studenten blijven vaker dan verwacht in Nederland wonen en werken na hun studie. Dit blijkt uit een studie van het CBS, uitgevoerd in opdracht van EP-Nuffic. Van alle afgestudeerden met een internationale achtergrond woont 38% vijf jaar later nog steeds in ons land. Dit is twee keer zoveel als de 19% waar een CPB-studie uit 2012 op uitkwam.
Nieuwsbericht EP-Nuffic


Nederlands onderwijs scoort goed


Het Nederlandse onderwijs presteert over het algemeen genomen goed. Dat laat het landenrapport van de OESO, Education at a Glance 2015, zien. Het wordt beschreven door ScienceGuide en HOP / Observant. Nederlandse studenten krijgen meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere OESO-landen. Met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Verder is Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse studenten.
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP / Observant
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Rapport OESO (online)
Samenvatting rapport (online)


Dutch digital delta presenteert Human Capital Agenda voor ict


Het Team ICT van het topsectoren-doorsnijdende thema ‘dutch digital delta’ heeft een Human Capital Agenda op het gebied van ict gepresenteerd. Dit moet het tekort aan ict-professionals verkleinen door een betere aansluiting van vraag en aanbod te realiseren op de arbeidsmarkt voor ict’ers en door een leven lang leren te stimuleren.
Nieuwsbericht dutch digital delta
Agenda (pdf)


Nieuw platform voor kennis over mkb


Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben de handen ineengeslagen om meer informatie en gegevens over het mkb te verzamelen en het daarmee beter van dienst te zijn. De informatie wordt gebundeld op het nieuwe kennisplatform De Staat van het MKB. Bij de lancering van het platform is een overzichtspublicatie ‘De staat van het mkb 2015’ gepresenteerd. Panteia presenteerde een onderzoek naar diversiteit in het mkb. De Staat van het MKB is een initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering, het ministerie van EZ, het CBS, MKB-Nederland en DARE, een groep hoogleraren die zich richt op ondernemerschap.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht CBS
Website De Staat van het MKB
Overzichtspublicatie CBS
Nieuwsbericht Panteia
Rapport Panteia (pdf)


Nederlandse maakindustrie kent vijf succesfactoren


De redactie van Management Team deed de afgelopen maanden een aantal diepte-interviews met ceo’s van industriële bedrijven. Daaruit komen vijf succesfactoren van de Nederlandse maakindustrie naar voren: innovatief vermogen, Smart Industry, creatieve financiering, duurzaam denken en een hoog kennisniveau.
Artikel Link Magazine
Dossier Maakindustrie MT


Amsterdam laat binnen- en buitenlandse start-ups pitchen voor bedrijven


Binnen- en buitenlandse ondernemers krijgen begin december de kans om hun start-up te pitchen bij grote 14 grote bedrijven uit de regio Amsterdam, waaronder Eneco, KLM en de Amsterdam Arena. StartupAmsterdam stelt het concept van het evenement beschikbaar aan andere gemeenten, zodat Launchpad volgend jaar waarschijnlijk ook in steden als Groningen en Nijmegen neerstrijkt.
Nieuwsbericht Sprout


Rotterdam lanceert Innovation District


Havenbedrijf Rotterdam N.V. en de gemeente Rotterdam hebben samen het Rotterdam Innovation District gelanceerd, “de grootste innovatiewerkplaats van Europa”. Het bestaat uit twee deelgebieden. RDM Rotterdam richt zich op duurzame oplossingen voor bouwen, mobiliteit en energie. Merwe-Vierhavens (M4H) richt zich op medische technologie, food en cleantech.
Nieuwsbericht Innovation Quarter
Website Rotterdam Innovation District  


Resato International wint Erasmus Innovatie Award 2015


Op het Innovation Festival 2015 in de Rotterdam Science Tower is Resato International uitgeroepen tot de meest innovatieve onderneming van Nederland. Het bedrijf, dat waterstraalmachines ontwikkelt voor het snijden van metaal, beton en steen, investeert veel in r&d, is een toonbeeld van sociale innovatie en begeeft zich actief op nieuwe markten. Een artikel van Management Team (MT) vertelt meer over de innovatiewijze van Resato en 3 andere bedrijven die voor prijs waren genomineerd.
Nieuwsbericht ANP
Artikel MT


Nederland luistert EU-voorzitterschap op met groots start-upfestival


Neelie Kroes en Constantijn van Oranje hebben vorige week de aftrap gegeven voor Startup Fest Europe. Dit festival, dat tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland gaat plaatsvinden in alle Nederlandse innovatiehubs, heeft als doel: start-ups helpen bij het vinden van de juiste investeringen, het aantrekken van talent en het sluiten van deals met het bedrijfsleven. Neth-ER, de vertegenwoordiging van het Nederlandse kennisveld in Brussel, heeft een Kennis en Innovatie Agenda voor Europa gepresenteerd. Deze bevat alle evenementen die Nederlandse kennisinstellingen organiseren tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.
Nieuwsbericht Innovation Quarter
Promotievideo Startup Fest Europe
Website Startup Fest Europe
Nieuwsbericht Neth-ER
Kennis en Innovatieagenda (online)
Kennis en Innovatieagenda (pdf)


Nederland bespreekt innovatiebeleid met Japan en medtech met Taiwan


Tijdens het bezoek van premier Mark Rutte en minister Henk Kamp (EZ) aan Japan stond innovatie prominent op de agenda. Zo werd op het 6th Japan-Netherlands Joint Committee on Cooperation in Science and Technology gesproken over het innovatiebeleid in beide landen. Ook uitbreiding van technologische samenwerking op terreinen als cybersecurity, land‑ en tuinbouw, hernieuwbare energie en kwantumtechnologie kwam hier aan de orde, aldus de RVO. Enkele dagen na het bezoek aan Japan bezocht een Nederlandse medtech-missie Taiwan.
Verslag Japan RVO (pdf)
Verslag Taiwan RVO (pdf)


Nieuws en achtergronden uit Europa


Weer een stap dichter bij eenheidsoctrooi


De EU-lidstaten die meepraten over het eenheidsoctrooi hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de inkomsten die octrooiaanvragers gaan betalen. Het Europees Octrooibureau (EPO) krijgt 50% van de opbrengsten. De andere helft wordt, volgens een verdeelsleutel, verdeeld over de EU-lidstaten die deelnemen aan het eenheidsoctrooi.
Nieuwsbericht EC


‘Skills gap’ is ook een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven


Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om de vaardighedenkloof te dichten, met het aanbieden van stages, een goed personeelsbeleid en aandacht voor bijscholing. Dit zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek van Cedefop ‘Skill shortages and gaps in European enterprises’.
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht Cedefop
Rapport Cedefop (pdf)


Studenten en onderzoekers mogen negen maanden naar (nieuwe) baan zoeken


Het Europees Parlement (EP), de Europese Commissie en de Raad van Europa hebben een compromis gesloten: studenten en onderzoekers die niet uit de EU komen, mogen na het behalen van hun diploma of het aflopen van hun onderzoekscontract, 9 maanden naar een vaste baan zoeken. In die tijd mogen ze vrij door heel Europa reizen.
Nieuwsbericht EP


Duitsland: Zorgen over behoud industrieel leiderschap


Europa’s grootste economie is terecht bang dat digitalisering een bedreiging is voor zijn industrieel leiderschap. Volgens een artikel van The Economist is het gevoel van urgentie voor maatregelen nergens groter dan in Duitsland. Met name de auto-industrie wordt bedreigd. Software krijgt een steeds grotere rol in auto’s en Amerikaanse bedrijven, zoals Apple en Google, hebben daarin een bijna onoverbrugbare voorsprong genomen.
Artikel The Economist


Frankrijk: De nieuwe producent van start-ups


Vier introducties op de NASDAQ. Grote Amerikaanse VC-investeringen. Drie nieuwe ‘unicorns’. Het zijn enkele van de wapenfeiten van de Franse start-upsector van de afgelopen 2 jaar. Een artikel van Mediuim.com vraagt zich af: “Sacrebleu! Wat gebeurt er in Frankrijk?”
Artikel Medium.com


VK: Smart-cityprogramma heeft groot effect


In het kader van het project Future Cities UK daagde Innovate steden uit om wonen en werken te verbeteren met behulp van nieuwe technologieën. In totaal kregen 30 steden elk 50.000 pond (71.00 euro) om hun plannen te realiseren. Dit heeft 100 miljoen pond (142 miljoen euro) aan private investeringen losgemaakt, meldt Innovate UK.
Nieuwsbericht Innovate UK
Rapport Innovate UK (pdf)


Zweden: Stockholm is een vooraanstaande innovatiestad, Lund straks ook?


Stockholm is een van de belangrijkste startup-centra van de wereld. SparkLabs Global Ventures plaatst de Zweedse hoofdstad mondiaal zelfs op de tweede plaats, direct achter Silicon Valley, vertelt een artikel van Inc. Onderzoek van de denktank Brookings noemt 5 aandachtspunten voor de stad om voorop te blijven lopen. Om voldoende talent te behouden, zou ze onder andere meer buitenlanders moeten aantrekken, zowel wetenschappers als ondernemers. Onderzoek van Swedish Startup Space laat zien dat de helft van de succesvolste Zweedse start-ups oprichters heeft met een buitenlandse achtergrond. De Zweedse stad Lund wil innovatieclusters opzetten rondom twee nieuwe wetenschappelijke faciliteiten: de MAX IV synchrotron en de European Spallation Source. Dat zal zeker wetenschappers aantrekken, stelt een artikel van Science|Business. Maar voor zulke clusters heb je meer nodig dan laboratoria alleen.
Artikel Inc.
Artikel Brookings
Artikel Swedish Startup Space
Artikel Science|Business


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Thomson Reuters presenteert 2015 Top 100 Global Innovators


Thomson Reuters heeft voor de vijfde keer zijn top 100 van meest innovatieve organisaties ter wereld gepresenteerd. Belangrijke criteria hiervoor zijn het bezit en de benutting van octrooien. Philips is het enige Nederlandse bedrijf in de Top 100, nu al voor de 4e keer. Japan domineert de lijst met 40 bedrijven, gevolgd door de VS met 36. Het hoogst genoteerde Europese land is Frankrijk (10). Er staat geen enkele Brits bedrijf in de top 100. Een belangrijke trend op de lijst is dat bedrijven specialistische kennis en technologie op steeds meer terreinen gaan toepassen.
Nieuwsbericht Reuters
Thomson Reuters 2015 Top 100 Global Innovators


De 10 technologieën die de toekomst van de maakindustrie gaan bepalen


Deloitte Global en de US Council on Competitiveness (CoC) hebben een studie uitgebracht naar de toekomstige kwetsbaarheden van het Amerikaanse innovatie-ecosysteem. Het identificeert ook de 10 meest veelbelovende geavanceerde productietechnologieën. Dat zijn bijvoorbeeld voorspellende analyses, slimme verbonden producten, geavanceerde materialen en slimme fabrieken.
Nieuwsbericht Deloitte
Rapport Deloitte / CoC (pdf)


Aanpak klimaatverandering: genoeg innovatie maar te weinig implementatie


“De wereld heeft alle technologie die ze nodig heeft om volledig over te schakelen naar hernieuwbare energie”. Dat zei Dietmar Torbier, technologieleider van GE Global R&D op een bijeenkomst van Science|Business in Barcelona. Veel sprekers beaamden zijn woorden. De samenleving en overheden laten het echter afweten. Ondanks aanhoudende toezeggingen zou ook de EU meer kunnen doen. “Brussel zou moeten overschakelen van beleidsvoornemens naar implementatie.” Aan het einde van de bijeenkomst namen de aanwezige onderzoekers en innovatoren The Barcelona Climate Declaration aan. Daarin pleiten ze voor blijvende investeringen in onderzoek en innovatie. Een artikel van de Amerikaanse website The Conversation bespreekt hoe snel de overgang naar een duurzame energievoorziening zou kunnen verlopen.
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel Science|Business
The Barcelona Climate Declaration (pdf)
Artikel The Conversation


Gestandaardiseerde methoden voor innovatie in steden


De Task Force van de City Protocol Society – een internationaal publiek-private samenwerking van steden, bedrijven, academia en ngo’s – heeft 4 publicaties uitgebracht over de aanpak van grote gemeenschappelijke uitdagingen in steden. Het gaat om protocollen die innovatoren helpen om cross-sectorale oplossingen te ontwikkelen. Door dit op een gestandaardiseerde wijze te doen, kunnen steden van elkaar leren en elkaars oplossingen gebruiken. Het internationale project ‘Local Governments and the Sharing Economy’ heeft een roadmap gemaakt voor steden die een duurzame weg willen inslaan. Deze is bedoeld voor professionals en betrokkenen.
Artikel Urenio
Publicaties City Protocol Society
Rapport Local Governments and the Sharing Economy (pdf)
Website Local Governments and the Sharing Economy


Canada: Universiteiten zoeken balans bij aanvaarden geld van bedrijven


In Canada is rumoer ontstaan rond de inmenging van energiebedrijf Enbridge Inc. met onderzoek van de Universiteit van Calgary. Daaraan had het bedrijf 2,5 miljoen dollar bijgedragen. Een artikel van The Globe and Mail waarschuwt ervoor dat meer universiteiten met zulke controverses te maken krijgen als ze hun relatie met particuliere financiers niet heroverwegen.
Artikel The Globe and Mail


China verdrievoudigt aantal supercomputers


China investeert fors in supercomputers. In de afgelopen zes maanden werd het aantal actieve supercomputers zelfs verdrievoudigd, meldt de BBC. Tegelijkertijd nam het aantal Amerikaanse supercomputers in de top 500 van de wereld af. Met 200 exemplaren domineren de VS nog steeds de lijst, maar dat aantal was sinds 1992 nog nooit zo laag.
Nieuwsbericht BBC
Nieuwsbericht Business Insider
Top 500


VS: Buiten de 3 topregio’s vinden ook veel VC-investeringen plaats


Silicon Valley, New York en Massachusetts zijn nog steeds veruit de belangrijkste Amerikaanse regio’s voor ‘venture capital’-investeringen (VC; ongeveer 75%). Maar de rest van het land zit niet stil. In de overige 47 staten werd afgelopen jaar samen bijna 16 miljard euro aan durfkapitaal geïnvesteerd. Dat is 6 keer meer dan in Duitsland.
Artikel CB Insights


 


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018