AWTI e-mail alert 27 augustus 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 27 augustus 2015


De belangrijkste berichten van deze zomer


StartupDelta in top 20 start-upregio’s van de wereld


Het Nederlandse start-upecosysteem StartupDelta is binnengedrongen in de top 20 van de Global Startup Ecosystem Ranking van Startup Compass Co. De top van de ranking bestaat uit Silicon Valley, New York, Los Angeles, Boston en Tel Aviv. Binnen de EU is StartupDelta de 4e regio, na Londen, Berlijn en Parijs. Het tijdschrift De Ingenieur publiceerde artikelen over 4 regionale hotspots in het Nederlandse start-upecosysteem.
Nieuwsbericht Silicon Canals
Nieuwsbericht StartupDelta
Nieuwsbericht Startup Compass
2015 Global Startup Ecosystem Ranking (registratie verplicht)
Artikel De Ingenieur Amsterdam Science Park
Artikel De Ingenieur High Tech Campus Eindhoven
Artikel De Ingenieur Kennispark Twente
Artikel De Ingenieur Watercampus Leeuwarden


Nederland investeert nog steeds te weinig in onderzoek en innovatie


Nederland investeert bijna een half procentpunt minder in onderzoek en innovatie dan het gemiddelde van OECD-landen. Wel scoort Nederland iets boven het Europees gemiddelde. Ook is het percentage van het bbp dat wordt besteed aan r&d in 2013 iets toegenomen, van 1,95 maar 1,98%. Dat blijkt uit cijfers van de OECD. Nu.nl meldt dat Nederland, volgens TNO-directeur Paul de Krom, meer moet gaan investeren om de doelstelling voor 2020, 2,5% van het bbp, te kunnen halen. Volgens VNO-NCW ligt hier vooral een taak voor de overheid.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht Nu.nl
Main Science and Technology Indicators OECD


Hoe Europa de digitale achterstand op de VS kan inlopen


De EU zou zich geen zorgen moeten maken over de kracht van Amerikaanse internetreuzen als Google en Amazon. In plaats van deze bedrijven aan banden te leggen, kan ze zich beter richten op een digitale transformatie van de Europese dienstensector zelf. Dat stelt een rapport van het Centre for European Reform (CER). Volgens een artikel van FastCompany zet Europa al goede eerste stappen in die richting. De OECD Digital Economy Outlook 2015 legt uit hoe landen het potentieel van de digitale economie kunnen optimaliseren.
Nieuwsbericht CER
Rapport CER (pdf)
Artikel FastCompany
Rapport OECD (online)
Samenvatting rapport OECD (online)


Technologie is goed én slecht voor economie en welvaart


In het algemeen zorgt technologische verandering voor hogere productiviteit en meer werkgelegenheid, waardoor de welvaart toeneemt. Tegelijkertijd is de verdeling van die welvaart een toenemende bron van zorg, stelt een studie van het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB). Door de opkomst van ict nam de loonongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden toe en de werkgelegenheid onder middelbaar opgeleiden af. Onderwijs zou een grote rol kunnen spelen in de oplossing. Volgens artikelen van The Guardian en Project Syndicate komt technologische innovatie nu steeds een kleine groep aandeelhouders en bestuurders van succesvolle bedrijven ten goede. Innovatie zou beter verspreid moeten worden over de hele economie. En werknemers zouden in de baten van productiviteitsgroei moeten meedelen. Een artikel van Brookings laat zien dat onderwijs niet alleen bijdraagt aan het verminderen van de ongelijkheid als gevolg van nieuwe technologie. Het maakt blijvende vernieuwing mogelijk en houdt daarmee welvaartsgroei in stand. Het OECD-rapport ‘The future of productivity’, beschreven op Bloomberg View, redeneert door op de hiervoor genoemde oplossingen.
Nieuwsbericht CPB
Rapport CPB (pdf)
Artikel The Guardian
Artikel Project Syndicate
Artikel Brookings
Artikel Bloomberg View
Nieuwsbericht OECD
Rapport OECD (pdf)


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Utrecht wederom beste onderzoeksuniversiteit van Nederland


De Universiteit Utrecht is voor de dertiende keer op rij als beste Nederlandse universiteit geëindigd in de Academic Ranking of World Universities (56). In de top 100 van de Shanghai-ranking staan verder nog Groningen (75), Leiden (82) en de VU (98). Mondiaal scoren Amerikaanse universiteiten nog steeds veruit het beste. De opkomst van Chinese universiteiten zet zich voort.
Nieuwsbericht Nu.nl
Bericht University World News
Shanghai-ranking 2015
Shanghai-ranking Nederland


KNAW bepleit voldoende ruimte voor fundamenteel ongebonden onderzoek


Universiteiten, subsidiegevers en de overheid moeten zich beraden over maatregelen om het kwetsbare ongebonden fundamenteel onderzoek beter te beschermen. Aldus een KNAW-adviescommissie. Deze bracht, op verzoek van de vorige staatssecretaris van OCW, mogelijk ongewenste effecten van het topsectorenbeleid en universitaire profilering in kaart.
Nieuwsbericht KNAW
Rapport KNAW (pdf)


Wetenschap heeft goed imago


Nederlanders hebben veel vertrouwen in de wetenschap, meer dan in welk ander instituut dan ook. Uit een enquête van het Rathenau Instituut blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden het dan ook prima vindt als de wetenschap zijn eigen koers vaart. Iets meer dan veertig procent vindt echter dat ‘het brede publiek’ moet meebeslissen over de onderwerpen waar wetenschappers zich op storten. Een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF) constateert evenwel dat de maatschappelijke waardering voor nieuwe technologieën afneemt. Het ziet slechts één oplossing om het tij te keren: meer leiderschap en responsiviteit vanuit de politiek.
Bericht UT Nieuws
Persbericht Rathenau
Artikel WEF


Kabinet schaart zich achter AWTI-adviezen diensten- en sociale innovatie


Medio juli heeft minister Henk Kamp (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer formeel gereageerd op twee AWTI-adviezen: ‘Diensten Waarderen’ (december 2012) en ‘De kracht van sociale innovatie’ (januari 2014). Op hoofdlijnen neemt Kamp alle aanbevelingen over en heeft vele daarvan al in gang gezet. Sommige punten, zoal het bevorderen van de bewustwording van het belang van (sociale) innovatie voor groei en concurrentievermogen, hebben zijn permanente aandacht. Engineers Online meldt dat minister Lodewijk Asscher (SZW) deze week een overeenkomst tekende met FME, FNV en CNV over de oprichting van een Fieldlab Sociale Innovatie.
Kamerbrief (pdf)
Nieuwsbericht Engineers Online
Leaflet Fieldlab Sociale Innovatie (pdf)


Plasterk maakt 550 datasets openbaar, andere overheden zouden moeten volgen


De rijksoverheid heeft 550 datasets beschikbaar gemaakt voor hergebruik door het publiek. Deze staan op de nieuwe website data.overheid.nl. Er wordt gewerkt aan de openbaarmaking van nog eens bijna 300 datasets. Minister Ronald Plasterk (BZK) roept andere overheden op zijn voorbeeld te volgen.
Nieuwsbericht NU.nl
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Website


Twee derde van middelen bedrijvenbeleid komt bij mkb terecht


Van de middelen van het bedrijvenbeleid van het ministerie van EZ komt naar schatting twee derde ten goede van het mkb. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia. Veel van het geld dat bij het mkb terecht komt, is speciaal bedoeld voor innovatie.
Nieuwsbericht Topsecoren.nl


Nederland moet sneller profiteren van nieuwe technologie en verdienmodellen


Het kabinet wil innovatieve ondernemers en Nederlandse consumenten in staat stellen om als eerste te profiteren van ontwikkelingen als de deeleconomie, digitalisering en 3D-printen. Om dat te realiseren, worden het komende half jaar binnen en buiten de bestaande wetgeving verschillende te experimenteren uitgevoerd, aldus een brief van minister Henk Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer. Het ministerie van EZ bracht vorige maand ook een nieuw E-magazine uit. Het eerste nummer gaat volledig over innovatief ondernemen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (pdf)
E-magazine ministerie EZ (online)


“Grote Nederlandse bedrijven steken massaal geld in start-ups”


Het investeren van geld in start-ups is populair onder grote Nederlandse bedrijven. De Volkskrant meldt dat alleen al Eneco, Aegon, KPN en Microsoft Nederland dit jaar 255 miljoen euro in jonge ondernemingen willen investeren. Overigens is niet al het nieuws over start-ups even positief. De Telegraaf Media Group kondigde juist de sluiting aan van incubator TMG Startups, aldus Startup Juncture.
Nieuwsbericht de Volkskrant
Nieuwsbericht Startup Juncture


Helft van de Nederlandse start-ups weet beginfase te overleven


In Nederland doen start-ups het gemiddeld beter dan in andere landen. Uit het OECD-rapport ‘Entrepreneurship at a Glance 2015’ blijkt dat 53% van de nieuwe Nederlandse bedrijven de eerste vijf jaar van zijn bestaan overleeft. Bij de 25 onderzochte landen ligt dat gemiddeld op 44%. België scoort goed, met 60%. Zweedse start-ups presteren het best: 62%. Overigens functioneert maar een heel klein deel van de start-ups die de eerste vijf jaar overleven als een banenmotor, constateert een artikel van FinFacts.
Nieuwsbericht NRCQ
Nieuwsbericht OECD
Rapport OECD (online)
Artikel FinFacts


“Creatieve industrie moet topsector blijven, maar beleid moet anders”


De creatieve industrie heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een echte topsector. Het boek ‘Pieken en Dalen in de Creatieve Industrie’ beschrijft de ontwikkelingen. Het constateert dat de sector niet meer valt weg te denken uit het Nederlandse innovatielandschap. Ze zou dan ook topsector moeten blijven. Maar het beleid vergt wel de nodige aanpassingen. De Nederlandse Innovatie Attaché (IA) in Brussel schreef een artikel van 8 pagina’s over de ondersteuningsmogelijkheden die de Europese Commissie biedt aan de creatieve industrie.
Nieuwsbericht Federatie Dutch Creative Industry
E-pub
Artikel IA Brussel (pdf)


Rathenau buigt zich over gevolgen robotsamenleving


Robots worden gemeengoed, nu ook buiten de industrie. In zijn relatiemagazine Flux buigt het Rathenau Instituut zich over deze ontwikkeling. Zullen robots zich aanpassen aan onze chaotische omgeving en ons onvoorspelbare gedrag? Of passen wij ons aan? Volgens Rathenau-directeur Melanie Peters moeten politici, burgers en ontwerpers meer gaan nadenken over de maatschappelijke aspecten van de ‘robotsamenleving’. Aan de basis van het artikel staat het Rathenau-rapport ‘Werken aan de robotsamenleving’.
Nieuwsbericht Rathenau
Flux Magazine Rathenau (pdf)
Rapport Rathenau (pdf)


Amsterdam vraagt hulp van start-ups om stadsproblemen op te lossen


De gemeente Amsterdam roept start-ups uit de stad op om mee te denken over oplossingen voor 10 grote problemen. Deze hebben betrekking op stedelijke mobiliteit, de circulaire economie, gezondheid en levendigheid. Het idee van het programma Startup in Residence Amsterdam is een kopie van een gelijknamig programma uit San Francisco.
Nieuwsbericht NRC.nl
Startup in Residence Amsterdam
Startup in Residence San Francisco


Nieuwe bron van economische groei voor regio Eindhoven


Partijen in de regio Eindhoven denken dat ze, na de chipmachine van ASML, een nieuw economisch wonder hebben gecreëerd: een optische chip die een sleutelrol zou kunnen spelen in het Internet of Things. Bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties in de regio hebben zich gebundeld in Photon Delta. Deze gaat onder andere de aandacht voor de nieuwe technologie en de komst van opleidingen in fotonica bevorderen.
Nieuwsbericht ED.nl
Nieuwsbericht TU/e


TU/e en gemeente sluiten convenant ‘technologie voor maatschappelijke uitdagingen’


De Technische Universiteit en de gemeente Eindhoven hebben een convenant getekend tot een strategische samenwerking waarbij technologie, design en innovatie verbonden worden aan maatschappelijke uitdagingen. Het is gericht op structurele (strategische) afstemming in concrete gezamenlijke proeftuinen en onderzoeks- en valorisatieprogramma’s.
Nieuwsbericht Brainport Eindhoven


Nieuws en achtergronden uit Europa


Pleidooi voor diamanten route ‘open access’


Het comité maatschappijwetenschappen van Science Europe heeft een opiniestuk uitgebracht over ‘open access’ in Europa. Het rapport kiest voor de ‘diamanten’ route. Hierbij worden de kosten van redactie, peer review, online publicatie, hosting enzovoort gedragen door instituten, fondsen of samenwerkingsverbanden. Volgens een artikel van Times Higher Education (THE) staan steeds meer wetenschappers positief tegenover ‘open access’. Er zijn wel veel vragen over de kwaliteit van ‘open access’-tijdschriften.
Nieuwsbericht Science Europe (pdf)
Opiniestuk Science Europe (pdf)
Artikel THE


Nederland is zeer succesvol, mede door veel aanvragen Horizon 2020


Nederland is een van de meest succesvolle landen in het nieuwe Europese wetenschapsprogramma Horizon 2020, meldt UT Nieuws. In amper anderhalf jaar tijd sleepten wetenschappers uit ons land meer dan 520 miljoen euro aan subsidie in de wacht. Eén van de redenen hiervoor is dat Nederland veel subsidieaanvragen indient, aldus een tweede bericht.
Bericht UT Nieuws – 1
Bericht UT Nieuws – 2
Rapport EC (pdf)
Horizon 2020-statistieken


EC opent call adviesgroep topwetenschappers


De Europese Commissie is een zoektocht gestart naar topwetenschappers die in het Scientific Advice Mechanism (SAM) willen gaan adviseren. SAM is het nieuwe instrument voor wetenschapsadvisering aan de Commissie. De deadline voor aanmeldingen is 10 september. Wetenschappers mogen niet zichzelf nomineren.
Nieuwsbericht Neth-ER
Meer informatie EC


Hoe je een ondernemerschaps-ecosysteem in kaart brengt


Een artikel van het Global Entrepreneurship Research Network (GERN) vertelt meer over ecosystemen voor ondernemerschap en hoe deze te bevorderen. Uitgangspunt is steeds het in beeld brengen van het ecosysteem. Hiervoor heeft GERN het ‘ecosysteem-canvas’ ontwikkeld. Dit is voor het eerst toegepast in Berlijn.
Artikel GERN


Initiatief voor slimme industriële mkb-bedrijven boekt eerste successen


In 2013 startte in de EU het initiatief ‘Innovation for Manufacturing SMEs’ (I4MS). Het richt zich op de digitale transformatie van de Europese maakindustrie. Een brochure van de Europese Commissie (EC) beschrijft de eerste successen die in dit initiatief zijn behaald.
Nieuwsbericht EC
Brochure EC (pdf)


VK: Veel academici begrijpen het mkb niet


De meeste mkb-bedrijven hechten grote waarde aan samenwerking met universiteiten. Maar in de praktijk zijn ze lang niet allemaal enthousiast over de resultaten, blijkt uit een onderzoek van het Britse bureau Beauhurst. Volgens een derde van de respondenten zijn wetenschappers te veel bezig met ‘leuke onderwerpen’ en te weinig met de behoeften van ondernemingen.
Artikel Times Higher Education
Rapport Beauhurst (pdf; registratie verplicht)


VK: Nieuwe standaards voor innovatieve technologieën


Het British Standards Institution (BSI) heeft standaards en richtlijnen gepresenteerd voor vier opkomende technologieën: synthetische biologie, zelfstandig wonen, celtherapie en offshore hernieuwbare energie. De vroegtijdige publicaties van de standaards moet innovatieve Britse bedrijven een ‘first mover advantage’ geven.
Nieuwsbericht Britse overheid
Meer informatie BSI


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Hoe universiteiten de nieuwe generatie innovatoren opleiden


De meeste Amerikaanse universiteiten geven lessen in ontwerp, innovatie en ondernemerschap. Verschillende gaan nog verder en maken innovatie en ondernemerschap een integraal onderdeel van het onderwijs. Weer andere bieden studenten actief ondersteuning bij het opzetten van een activiteit of onderneming. Een artikel van Smithsonian zet de verschillende aanpakken uiteen. Volgens een artikel van Forbes werken de vergaande ondernemerschapsinitiatieven niet. “Van alle afgestudeerden zullen maar weinigen echt CEO worden.” Instellingen moeten hun studenten wel leren wat ondernemershap is en wat het oprichten van een eigen bedrijf met zich meebrengt, maar ze moeten het niet aanmoedigen. Ze hebben namelijk geen enkel idee van de manier waarop studenten zullen slagen als ondernemer en hoe niet.
Artikel Smithsonian
Artikel Forbes


De cruciale rol van kennisinstellingen in Leven Lang Leren


In de kenniseconomie zal iedereen zijn leven lang moet blijven leren. Daar ligt een grote taak weggelegd voor universiteiten, stelt het UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) in de publicatie ‘The Role of Higher Education in Promoting Lifelong Learning’. Tot nu toe geven die instellingen daar op zeer verschillende manieren invulling aan. Hun ambities verschillen vaak ook sterk. Met het boek hopen de auteurs een gemeenschappelijk conceptueel begrip van levenslang leren te bevorderen en een bijdrage te leveren aan een meer uniforme integratie van het levenslang onderwijs in het institutionele beleid en de praktijk van universiteiten.
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht UNESCO
Publicatie UNESCO (pdf)


Toolbox voor innovatiebeleid


De Amerikaanse Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) heeft een toolbox voor beleidsmakers gemaakt. Hoewel specifiek geschreven voor de VS, voorziet deze in een serie ideeën die ook in andere landen bruikbaar kunnen zijn om technologische innovatie, groei en vooruitgang te bevorderen. Het Britse ‘What Works Centre for Local Economic Growth’ doet al geruime tijd onderzoek naar de effectiviteit van innovatiebeleid op lokaal niveau. Die blijkt nog niet zo eenvoudig aan te tonen, constateert een artikel van de denktank Nesta.
Rapport ITIF
Artikel Nesta


Het ontwikkelen van innovatie-ecosystemen


Innovatie-ecosystemen zijn van groot belang voor de economie en het welzijn van een land of regio. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek in Noorwegen (Vox.eu) en Oostenrijk (Universiteit van Graz). Toch vindt er te weinig onderzoek naar plaats, constateert een artikel van OpenInnovation.eu. Het artikel legt uit wat er op hoofdlijnen al wel bekend is. Ook beschrijft het de onderwerpen waarop het overheidsbeleid voor innovatie-ecosystemen zich zou moeten richten. Artikelen van DC Inno en FastCo.Design vertellen hoe steden innovatie-ecosystemen kunnen ontwikkelen. Dan hebben we het doorgaans over innovatie-‘districten’. Een tweedelig artikel op het weblog Hype Innovation legt uit hoe bedrijven in innovatie-ecosystemen te werk kunnen gaan. Hongaars onderzoek (Széchenyi István Universiteit) laat zien dat open innovatie in dergelijke omgevingen ook gunstig kan uitpakken voor mkb-bedrijven. Startup Europe heeft deze zomer een portal geopend dat tot doel heeft om start-upecosystemen in Europa bij elkaar te brengen.
Artikel Vox.eu
Artikel Universiteit van Graz (online)
Artikel OpenInnovation.eu
Artikel DC Inno
Artikel FastCo.Design
Artikel Hype Innovation – 1
Artikel Hype Innovation – 2
Artikel Széchenyi István Universiteit (pdf)
Portal Startup Europe


Nederland op tiende plek in mondiale creativiteitsindex


Nederland is op de 10e plaats geëindigd op de Global Creativity Index 2015 van het Canadese Martin Prosperity Institute (MPI). Deze index rangschikt landen aan de hand van een 3T-model, waarbij de T’s staan voor talent, technologie en tolerantie. Australië staat dit jaar bovenaan. De winnaar van vorig jaar, Zweden, is weggezakt naar plaats 7. De Verenigde Staten staan tweede, Nieuw-Zeeland derde, Canada vierde en Denemarken en Finland gedeeld vijfde.
Nieuwsbericht MPI
Rapport MPI (pdf)


Discussie over octrooien laait weer op


Twee artikelen van The Economist over octrooien riepen deze zomer op de sociale media veel discussie op. De strekking: een octrooisysteem is niet per se nutteloos, maar wel altijd te duur. En bovenal: het houdt innovatie uiteindelijk meer tegen dan het bevordert. Een artikel van WorldCrunch noemt nog een ander argument: we staan aan de vooravond van een tijdperk van continue en open innovatie. Dan is praten over octrooien zinloos. Een tegenreactie stond bijvoorbeeld in The Hill: “Een sterk octrooistelsel is cruciaal voor een sterke economie”.
Artikel The Economist – 1
Artikel The Economist – 2
Artikel WorldCrunch
Artikel The Hill


Een innovatieagenda voor de publieke sector


De publieke sector blijft tot nu toe achter op het gebied van innovatie. Het boek ‘The Innovation Imperative in the Public Sector’ van de OECD zoekt uit hoe dit komt en doet voorstellen om de situatie ten goede te keren. Middelen daartoe zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de positie en opleiding van de beroepsbevolking, het introduceren van nieuwe werkmethoden en het verminderen van de complexiteit van de regelgeving.
Boek OECD (online)


Tien voorbeelden van mensgerichte ‘smart city’-initiatieven


Als slimme steden tot bloei willen komen, moeten ze hun aandacht richten op de burgers, niet alleen op technologie. De Britse denktank Nesta heeft op zijn website tien voorbeelden gezet van steden in de wereld die daar op verschillende manieren aan werken. Een artikel van FastCo.Exist zet uiteen hoe steden hierbij kunnen samenwerken met start-ups. Het artikel is gebaseerd op het Britse project CITIE. Dit is een samenwerkingsinitiatief van Accenture, de denktank Nesta en het Catapult-programma (overheidsondersteunde regionale innovatiecentra). CITIE richt zich sterk op innovatie die ten goede komt aan de stedelijke samenleving.
Website Nesta
Artikel FastCo.Exist
Website CITIE-project


World Economic Forum presenteert Technology Pioneers 2015


Het World Economic Forum (WEF) selecteert jaarlijks een lijst van jonge bedrijven die betrokken zijn bij het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van nieuwe technologieën en die, naar verwachting, een grote invloed gaan hebben op het bedrijfsleven en de samenleving. Maak kennis met de Technology Pioneers 2015.
Artikel WEF


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018