AWTI e-mail alert 29 oktober 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 29 oktober 2015


Bericht van de AWTI


Briefadvies: blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak


De overheid lijkt met de topsectorenaanpak op de goede weg. Toch is de mooie plaats van Nederland op internationale ranglijsten geen reden om tevreden achterover te leunen. Met name de financiering van crosssectorale thema’s is nog steeds moeilijk is. Daarnaast is de TKI-toeslagregeling te weinig aantrekkelijk en het budget te versnipperd. Dit zijn problemen die op korte termijn aangepakt moeten worden. Dit zegt de AWTI in zijn briefadvies ‘Blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak’. VNO-NCW en MKB-Nederland zien het advies van de AWTI, in combinatie met een rapport van het Rathenau Instituut over r&d van bedrijven (zie hierna) als “een wake-upcall voor het r&d-klimaat van Nederland”. Minister Henk Kamp (EZ) en staatssecretaris Sander Dekker (OCW) zien het briefadvies “als aanmoediging om de topsectorenaanpak voort te zetten en het beleid verder te ontwikkelen”.
Nieuwsbericht AWTI
Briefadvies AWTI (pdf)
Nieuwsbericht VNO-NCW / MKB-Nederland
Kamerbrief (pdf) 


De belangrijkste berichten van de afgelopen twee weken


De waarde van wetenschap is moeilijk te kwantificeren


Investeren in wetenschappelijk onderzoek leidt niet vanzelf tot een hogere economische groei, schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een notitie. Het zou zelfs averechts kunnen werken. “Sommige studies vinden positieve effecten, andere vinden geen of zelfs negatieve effecten. Het economisch rendement van publieke investeringen in R&D hangt sterk af van de nationale context.”
Nieuwsbericht HOP / DUB
Nieuwsbericht CPB
Notitie CPB (pdf) 


Uitgaven aan universitair onderzoek stijgen al jaren


Er gaat steeds meer geld naar onderzoek in het hoger onderwijs. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de uitgaven aan onderzoek aan universiteiten, umc’s en hogescholen is gestegen van 1,7 miljard euro in 1995 tot 4 miljard euro in 2013. Qua investeringen steeg vooral het aandeel ‘gezondheid’, terwijl de sector ‘techniek’ het meest is gekrompen. De instituten als TNO en RIVM en de instituten van NWO en KNAW zitten niet in de berekening. TNO kondigde vorige week aan dat ze haar organisatie ingrijpend gaat aanpassen, door marktontwikkelingen en de daling van de overheidsfinanciering. Het Rathenau Instituut noemt de belangrijkste bronnen van cijfers over wetenschap en r&d in Nederland.
Nieuwsbericht NRC – 1
Nieuwsbericht NRC – 2
Nieuwsbericht TNO
Artikel Rathenau 


OESO waarschuwt: Overheden moeten r&d-uitgaven opvoeren


Zo’n 250 multinationals voeren bijna 70% van de wereldwijde r&d in de particuliere sector. Zij halen bijna 70% van alle octrooien binnen, 80% van de ICT-gerelateerde patenten en 44% van het merkenrecht. De publieke r&d-budgetten zijn de afgelopen 3 jaar alleen maar gedaald, blijkt uit de Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 van de OESO. De organisatie roept haar lidstaten op om de investeringen in fundamenteel onderzoek de komende jaren te verhogen.
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht OESO
OESO Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 (online)
OESO Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 (pdf) 


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Kabinet moet zich buigen over ‘nieuwe universiteit’


Studenten en personeel kiezen het bestuur, raden van toezicht verdwijnen en de financiering moet op de schop. SP-Kamerlid Jasper van Dijk zet op een rij hoe ‘de nieuwe universiteit’ er na de Maagdenhuisbezetting zou moeten uitzien. Hij stuurde een initiatiefnota aan de Tweede Kamer.
Nieuwsbericht HOP / TU Delta
Initiatiefnota Van Dijk (pdf) 


Nationale Wetenschapsagenda moet ‘als een reisgids voor onderzoekers’ worden


De Nationale Wetenschapsagenda klinkt misschien als het zoveelste plan om de wetenschap te sturen, maar is echt vernieuwend. Dat bezwoer voorzitter Beatrice de Graaf tijdens een debatbijeenkomst in het Paushuize in Utrecht. De agenda moet, volgens haar, “een soort routekaart worden voor wetenschappers”.
Nieuwsbericht HOP / TU Delta 


SER wil kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs


De SER steunt de algemene lijn van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs. Maar de raad vindt wel dat een meer evenwichtige financieringssystematiek nodig is. Verder pleit de SER voor kwaliteitsafspraken waarbij opvattingen van studenten, docenten en ondersteunend personeel, maar ook van sociale partners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden betrokken.
Artikel ScienceGuide
Nieuwsbericht SER 


NWO start intern transitieproces


Als gevolg van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs moet NWO een grote omslag maken. ScienceGuide presenteert het Plan van Aanpak dat hiervoor is opgesteld. Het richt zich onder meer op de samenstelling van een nieuw bestuur, de benoeming van domeinvoorzitters en het opzetten van nieuwe financieringsmechanismen.
Artikel ScienceGuide
Plan van Aanpak NWO 


Het belang van escience neemt alleen maar toe


Twee weken geleden schreven we over de NLeSC-award Young eScientist of the Year. Deze werd uitgereikt op het National eScience Symposium ‘Accelerating Scientific Discovery’. In de afgelopen 2 weken verschenen een verslag van dit symposium en de video’s van de sprekers uit het ochtendprogramma, waaronder José van Dijck (KNAW) en Alexander Rinnooy Kan (UvA).
Nieuwsbericht NleSC
Video’s NleSC 


EZ wil geen extra geld geven aan SURF


Minister Henk Kamp (EZ) is niet van plan om 8 miljoen euro extra te investeren in SURF. Bij de begrotingsbehandeling van EZ gaf hij te kennen dat SURF extra geld maar bij de private sector of het ministerie van OCW moet halen.
Nieuwsbericht ScienceGuide 


R&d-geld van Nederlandse bedrijven gaat steeds meer naar buitenland


Nederlandse bedrijven geven steeds meer r&d-geld uit in het buitenland. Buitenlandse investeringen in Nederland blijven achter. Dat toont het Rathenau Instituut in het rapport ‘R&D goes global’. Volgens het rapport kan de concurrentiepositie van Nederland verbeteren als Rijk, regio’s en steden samen optrekken en daarbij ook de kennisinstellingen en het r&d-intensieve bedrijfsleven betrekken. Dat grote bedrijven steeds meer r&d uitvoeren in het buitenland, en dan vooral Azië, is overigens een internationale trend. Dat laat The Global Innovation 1000-studie van Strategy& zien.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)
Nieuwsbericht Strategy&
Rapport Strategy&
Meer informatie Strategy& 


Overheid investeerde in 10 jaar 200 miljoen euro in start-ups


De Nederlandse overheid heeft in de afgelopen tien jaar zo’n 200 miljoen euro in start-ups geïnvesteerd via de regeling SEED Capital. Volgens de RVO heeft de overheid hiermee de investeringen verdubbeld van in totaal 55 investeringsfondsen, die samen in meer dan 280 technostarters hebben geïnvesteerd.
Bericht Sprout / Sublime News
Nieuwsbericht RVO 


Werkgevers pleiten voor verbetering geïntegreerde R&D-regeling


VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de voorstellen vanuit de Tweede Kamer om de ruimte voor innovatie in het mkb verder te verbeteren. Ze steunen het voorstel om de aftrekpercentages te verruimen in de nieuwe r&d-regeling waarin de WBSO en de RDA opgaan. Ze zien echter niet de noodzaak van een plafond in de regeling.
Nieuwsbericht VNO-NCW / MKB-Nederland 


Transitie naar bio-economie vraagt ambitieus overheidsbeleid


Het ontwikkelen van een hoogwaardige biobased economy is kansrijk voor Nederland. Ambitieus beleid en een overheid die haar rol pakt zijn daarbij onmisbaar. De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) presenteerde vorige week haar visie op de ontwikkeling van een duurzame bio-economie. Deze noemt vijf richtingaanwijzers en doet concrete aanbevelingen waar het kabinet direct mee aan de slag kan.
Nieuwsbericht Commissie Corbey
Visie Commissie Corbey (pdf)
Aanbiedingsbrief advies (pdf) 


Kansen echt grijpen in Brazilië


ScienceGuide beschrijft het recente AWTI-briefadvies ‘Collaborate to Innovate: Knowledge and Innovation Cooperation between Brazil and the Netherlands’. Er zijn vooral kansen voor samenwerking op het gebied van duurzame steden, bio-economie, klimaatverandering, astronomie, voedsel en landbouwtechnologie, watermanagement, wetenschaps-communicatie en hernieuwbare energie. Ook Noorwegen kijkt naar Brazilië. De Noorse Onderzoeksraad publiceerde deze week roadmaps voor de onderzoekssamenwerking van Noorwegen met 8 prioritaire landen, waaronder dit Zuid-Amerikaanse land.
Artikel ScienceGuide
Briefadvies AWTI  (pdf)
Landenstudie AWTI (pdf)
Nieuwsbericht Noorse Onderzoeksraad 


“Export technologische industrie is te afhankelijk van EU”


De afgelopen jaren vielen de binnenlandse bestedingen, investeringen en overheidsuitgaven tegen en hield de export de Nederlandse technologische industrie op de been. Maar deze was wel vooral gericht op de EU. De export van de sector naar de rest van de wereld viel tegen. Dat blijkt uit het FME Onderzoek Internationaal Ondernemen 2015. Om concurrerend te blijven, moet de technologische industrie, volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, investeren in innovatie en marktuitbreiding.
Nieuwsbericht FME
Onderzoek FME (pdf) 


Ruimtevaart levert veel kansen op voor innovatie en economie


Het RTL Z-programma Toekomstmakers ging deze week over ruimtevaart. Het bezocht de open dag van ESTEC in Noordwijk en sprak onder andere met Tropomi-engineer Marc Oorts en voormalig astronaut André Kuipers. ESTEC alleen al levert Nederland 400 miljoen euro per jaar op.
Nieuwsbericht RTL Z
Uitzending RTL Z 


Impuls-programma TU/e met industrie levert 278 onderzoeksplaatsen op


De TU/e is de laatste contracten aan het tekenen voor de tweede ronde van haar ‘Impulsprogramma’. In dit TU/e-initiatief, dat begon in 2013, doet de universiteit onderzoek samen met bedrijven, waarbij ze gezamenlijk promotieplaatsen financieren. Opgeteld leveren de twee Impulsprogramma’s 278 onderzoeksplaatsen op, waarvan er circa tweehonderd niet zouden zijn ontstaan zonder dit initiatief.
Nieuwsbericht De Telegraaf
Nieuwsbericht TU/e 


Kwaliteit digitale infrastructuur loopt uiteen tussen provincies


Nederland staat bekend om goede digitale infrastructuur, maar de kwaliteit loopt uiteen tussen provincies, constateert een studie van het ING Economisch Bureau. Noord-Holland is de absolute koploper. Deze provincie herbergt veruit het meeste datacentervloeroppervlak en heeft een zeer hoge 4G-dekking voor snel internet. Groningen en Utrecht staan op de 2e en 3e plek. Hekkensluiters zijn Friesland en Gelderland.
Nieuwsbericht ING
Publicatie ING (pdf) 


Noordvleugel presenteert eigen Smart Industry Actieagenda


Als uitwerking van de landelijke Actieagenda Smart Industry hebben partijen in de Noordvleugel (Noord-Holland, Utrecht, Flevoland) een regionale actieagenda opgesteld. Deze sluit aan op de sterkten van de regio, onder andere op het snijvlak tussen ict, creatieve en maakindustrie, nieuwe technologie in agrifood en slimme materialen en composieten. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat ondernemers in heel Nederland nog te weinig profiteren van de verregaande digitalisering van de bedrijfsvoering. Op de website van McKinsey staat een transcriptie van een panelgesprek over de manier van Smart Industry zich zal ontvouwen.
Nieuwsbericht NHN
Actieagenda Noordvleugel (pdf)
Nieuwsbericht KvK
Onderzoek KvK (pdf)
Artikel McKinsey 


Amsterdam na Londen beste start-upstad van Europa


Amsterdam moet de metropool Londen nog net voor zich dulden. Maar verder is er voor start-ups in Europa geen betere stad om zich te vestigen en door te groeien. Dat blijkt uit de European Digital City Index, die een doorsnede biedt van het digitale ondernemerschap in Europa. Amsterdam presteert op talloze factoren in de absolute top. De eerste plaats van Londen wordt binnenkort nog eens versterkt door de opening van een nieuw start-upcentrum: London Olympic Park. Een artikel van Business Insider laat zien “hoe ongelooflijk” dit project eruit ziet. Amsterdam staat trouwens ook op de tweede plaats van de beste steden in de wereld om je carrière te starten na je studie. Dit is een ranglijst van de Amerikaanse National Association of Colleges and Employers (NACE). Austin (Texas) voert deze lijst aan, die wordt beschreven door Hubspot.
Nieuwsbericht De Telegraaf
Nieuwsbericht Tech.eu
European Digital City Index
Artikel Business Insider (12 p.)
Artikel Hubspot 


Kroes opent StartupDelta Mentoring Network in Silicon Valley


Neelie Kroes heeft StartupDelta Mentoring Network geopend aan de westkust van de VS. Nederlandse startups met internationale ambities kunnen er begeleiding krijgen van ervaren techondernemers.
Nieuwsbericht Emerce 


Nieuws en achtergronden uit Europa


Zo besteedde de ERC 50 miljard euro onder KP7


De European Research Council (ERC) heeft een rapport gepubliceerd met achtergrondinformatie over de beurzen die zijn toegekend. Hieruit komt naar voren dat de ERC-laureaten zich concentreren in een klein aantal regio’s. Mannen dienden meer dan twee derde van alle aanvragen in. Zij hadden ook een hoger slagingspercentage dan vrouwen.
Nieuwsbericht Neth-ER
Publicatie ERC (pdf) 


Hoger onderwijs moet wendbaarder en responsiever worden


Het hoger onderwijs heeft te maken met allerlei vernieuwingen in het meten van de efficiëntie, de doeltreffendheid en het effect van onderzoek en onderwijs. Daarnaast moet het zich voorbereiden op een toekomst die sterk afwijkt van de huidige situatie. In het nieuwste nummer van de nieuwsbrief Technopolitan zet de Technopolis Group de uitdagingen uiteen en de wijze waarop het hoger onderwijs zich hierop kan voorbereiden. In ieder geval zullen instellingen wendbaarder en responsiever moeten worden.
Nieuwsbrief Technopolitan (pdf) 


“De overgang naar ‘open access’ en ‘open science’ vergt veel overleg en afstemming”


Er zit genoeg geld in het publicatiesysteem van wetenschappelijke artikels om de overgang naar ‘open access’ te maken. Dat stelt Ralf Schimmer in een artikel van Research Europe. Schimmer is hoofd wetenschappelijke informatievoorziening van de Max Planck Digitale Bibliotheek in München. “De grote uitdaging zal zijn om de vele spelers te synchroniseren, zodat ze allemaal min of meer op hetzelfde moment handelen.” Een rapport van de OESO zet ‘open access’ in de context van het bredere ‘open science’. En ook dit rapport constateert dat veel overleg en afstemming nodig is om de gewenste doelen te halen. Hierbij moeten overheden een grotere rol gaan spelen.
Artikel Research Europe
Rapport OESO (online)
Rapport OESO (pdf) 


Nieuw werkprogramma EIT


Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) heeft zijn werkprogramma voor de periode 2016-2018 gepresenteerd. Dit bevestigt dat er de komende 3 jaar drie nieuwe Knowledge and Innovation Communities (KICs) worden opgezet. Ook wil het EIT zoveel mogelijk deelnemen aan het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).
Nieuwsbericht Neth-ER
Werkprogramma EIT (pdf) 


Twee Nederlandse incubators in top 10 van Europa


Op de ranglijst van de 10 beste University Business Incubators van Europa staan twee Nederlandse instellingen: YES!Delft op 4 en UtrechtInc op 6. Deze en nog twee toplijstjes voor universitaire en aan universiteiten gelieerde ‘business incubators’ en ‘accelerators’ werden bekendgemaakt op een conferentie in Turijn door de denktank UBI Global. Op de website van UBI Global verscheen een kort artikel over de belangrijkste kenmerken en prestaties van het Europese incubatielandschap.
Nieuwsbericht UBI Global
Artikel UBI Global 


Europese Commissie lanceert Digital4Science platform


De lancering van het platform Digital4Science biedt een digitale plek voor het uitwisselen van informatie over excellente wetenschap. De Europese Commissie (EC) wil met het platform mensen betrekken bij de wetenschap in het digitale tijdperk.
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht EC
Digital4Science platform 


“Geesteswetenschappen kunnen de industrie meer terzijde staan”


De waarde van de geesteswetenschappen voor het bedrijfsleven wordt onderschat. Maar er zijn weinig universitaire afdelingen in staat om de relevantie van hun studies voor de industrie aan te tonen. Het geesteswetenschappelijke onderwijs bereidt studenten ook onvoldoende voor op het ondersteunen van bedrijven. Dat hoorden de aanwezigen op de OESO-conferentie Higher Education Futures in Singapore.
Artikel Times Higher Education 


‘Big data’ wordt steeds meer gebruikt voor beleid


Op een workshop in Brussel is een rapport gepresenteerd over datagedreven methodes, zoals big data, om beleid te onderbouwen. Hiervoor hebben Technopolis Group en het Oxford Internet Institute 58 internationale initiatieven onderzocht. Big data wordt momenteel vooral gebruikt tijdens de eerste fase van de beleidscyclus, zoals agenda-setting en probleemanalyse. Ontwikkelingen naar gebruik voor andere beleidsdoelen verlopen snel.
Nieuwsbericht Data for Policy 


EU wil markt voor durfkapitaal vlottrekken


Europese financieringsprogramma’s van de EU voor het mkb groeien snel. Ze voldoen echter niet aan de verwachtingen, constateerde een rondetafelgesprek van het Science|Business Network. De huidige financieringsprogramma’s trekken onvoldoende traditionele investeerders aan, zeker als het gaat om het verstrekken van venture capital (VC). Ook zijn de belastingen op investeringen in innovatie nog steeds hoog. Bloomberg meldt dat de EU inmiddels een plan heeft gepresenteerd dat het voor VC’s aantrekkelijker moet maken om in Europa te investeren: er komt een ‘fund-for funds’, een ondersteuningsfonds voor VC’s. Dit plan past in de ideeën van de Capital Markets Union.
Artikel Science|Business
Artikel Bloomberg 


IoT-alliantie doet serie aanbevelingen voor Europese toekomst Internet of Things


De Europese Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) heeft twaalf rapporten uitgebracht met aanbevelingen voor de uitwerking van IoT-activiteiten in het kader van Horizon 2020. Deze beschrijven bijvoorbeeld de benodigde innovatie-ecosystemen, de gewenste standaardisering, beleidsaspecten en onderzoeks- en pilotprojecten die in gang kunnen worden gezet.
Artikel EC met links naar rapporten 


Europees Parlement stemt in met zwakkere vorm netneutraliteit


Het Europees Parlement (EP) heeft ingestemd met een EU-brede vorm van netneutraliteit. De Nederlandse netneutraliteit, die een stuk strenger is, lijkt hiermee te worden afgezwakt, meldt Nu.nl. Rejo Zenger van de organisatie Bits of Freedom legt in een artikel van RTL Z uit dat er verbeteringen in de Europese regels nodig zijn. Worden deze niet doorgevoerd, “dan gooien we het innovatieve karakter van Europa weg”.
Nieuwsbericht Nu.nl
Nieuwsbericht RTL Z 


RTO’s zouden een grotere rol moeten krijgen in regionale specialisatiestrategieën


Hoe kunnen we banen scheppen in de achterblijvende Europese regio’s? In het nieuwste denken van de EU moeten universiteiten, onderzoeksinstituten, regionale overheden en het bedrijfsleven roadmaps maken voor een ‘slimme specialisatiestrategie’. In een beleidsbrief zetten EARTO en het JRC uiteen dat nationale Research and Technology Organisations (RTO’s) daarin een grote rol kunnen spelen. Maar welke rol precies, zou nog nader moeten worden onderzocht. Nederland telt drie RTO’s die lid zijn van EARTO: TNO, Deltares en ECN.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht Science|Business
Beleidsbrief EARTO / JRC (pdf) 


Europa stelt Stedelijke Agenda vast


De Europese Commissie en EU-lidstaten hebben, na drie jaar voorbereiding, de EU Stedelijke Agenda inhoudelijk vastgesteld. In dit kader gaan Europese steden nieuwe oplossingen zoeken voor de economie, innovatie, verduurzaming, sociale vernieuwing en klimaatadaptatie. Het Nederlandse Platform31 is, via het European Urban Knowledge Platform (EUKN), nauw bij de uitvoering van de agenda betrokken.
Nieuwsbericht Platform31
Website EUKN 


VK: “Universiteiten moeten ambitieuzer worden bij ondersteunen innovatiesysteem”


Universiteiten kunnen een grote rol spelen bij het herstel van het Britse innovatievermogen. Daarom moeten ze zich nauwer verbinden met regionale economische ecosystemen, aldus topman Richard Jones van de Universiteit van Sheffield op een bijeenkomst van de Association for University Research and Industry Links. “Vraag niet wat de maatschappij kan doen voor ons, maar wat wij kunnen doen voor de maatschappij.”
Artikel Times Higher Education 


VK: Imperial Innovations is voorbeeld van succesvolle tech-transfer


Tien jaar geleden bracht het Imperial College London zijn tech-transfer office als een onafhankelijk bedrijf over naar de London Stock Exchange. Het hoopte zo meer geld te werven om technologieën naar de markt te brengen. Dat werkte. Imperial Innovations heeft inmiddels een portfolio van 327,2 miljoen pond (454,2 miljoen euro). De koers van het aandeel steeg in een jaar met 10%.
Artikel Science|Business 


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


OESO ontwikkelt nieuw systeem voor benchmarking universiteiten


Het Comité voor Onderwijsbeleid van de OESO wil een beter systeem ontwikkelen om de prestaties van universiteiten te vergelijken. Hiermee komt een einde aan het AHELO-project, Assessment of Higher Education Learning Outcomes. Dit werd internationaal als ‘zeer gebrekkig’ ervaren. Europees beleidsadviseur Frans van Vught heeft zijn twijfels bij de haalbaarheid van het nieuwe plan om één benchmarking-systeem te ontwikkelen voor alle opleidingen in het hoger onderwijs.
Artikel University World News 


Overheid heeft rol bij technologische ontwikkeling


Volgens de Italiaans-Britse econoom Mariana Mazzucato zijn de belangrijkste technologieën van de laatste decennia afkomstig uit onderzoek dat door overheden is gefinancierd. Haar ideeën kwamen in deze Nieuwsbrief al vaker aan bod. Mazzucato deed haar verhaal deze week in het VPRO-programma Tegenlicht, dat haar theorie toetste bij vliegtuigfabrikant Airbus, het AMC en Universal Robots. In The Wall Street Journal (WSJ) stelt de Britse wetenschapsjournalist Matt Ridley dat wetenschappelijk onderzoek lang niet altijd een groot effect op technologische innovatie heeft. “Technologische evolutie heeft een eigen dynamiek en het heeft weinig te maken met de abstracties van het lab.” Een artikel van The Guardian weerlegt de gedachtegang van Ridley.
Uitzending Tegenlicht
Artikel WSJ
Artikel The Guardian 


“Snel duidelijkheid over databescherming Europa – VS”


Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat data van Europeanen niet zomaar in de VS mogen worden opgeslagen, omdat de privacybescherming daar gebrekkig is. Dat schrijft bijvoorbeeld de NOS. De Europese privacywaakhonden, waaronder het College Bescherming Persoonsgegevens in Nederland, pleiten er in een gezamenlijke verklaring voor dat er snel een nieuwe versie van Safe Harbor komt. Dat is ook de wens van VNO-NCW en MKB-Nederland. Een artikel van Innovation Files beschrijft de ontwikkeling van Safe Harbor 2.0 in een breder perspectief van regulering van grensoverschrijdende datastromen. Artikelen van Business Insider en Harvard Business Review (HBR) zetten de problematiek in een nóg ruimer perspectief: Europa zou de VS willen dwarszitten omdat het zijn eigen digitale markt wil beschermen. Die loopt namelijk mijlenver achter op de VS.
Nieuwsbericht NOS
Verklaring Privacytoezichthouders (pdf)
Nieuwsbericht VNO-NCW / MKB-Nederland
Artikel Innovation Files
Artikel Business Insider
Artikel HBR 


Gebrekkige cultuur van open innovatie kost grote bedrijven veel geld


Mondiaal adviesbureau Accenture heeft onderzoek gedaan naar de innovatiecultuur bij grote bedrijven. De uitkomsten laten zien dat deze maar al te vaak blijft steken in de eerste fase van samenwerking met andere partijen. Hierdoor zetten ze 1,5 biljoen dollar aan economische groei op het spel.
Artikel Crowdfund Insider
Nieuwsbericht Accenture
Onderzoek Accenture 


Gezocht: Meer vrouwen in de technologie


In een artikel op de website van McKinsey bespreekt Reshma Saujani, CEO en oprichter van Girls Who Code, de noodzaak van genderdiversiteit in de informatietechnologie. Ook vertelt ze welke initiatieven bedrijven zouden moeten nemen. Meer artikelen over de uitdaging van gendergelijkheid in de technologie en mogelijke oplossingen staan in de Women Matter-serie van McKinsey. Hoewel nog geen grote aantallen, zijn er wel degelijk vrouwen die het ver schoppen in de ict. Een artikel van Brookings noemt de 10 machtigste vrouwen in de sector.
Artikel McKinsey
Artikelenserie McKinsey
Artikel Brookings 


Digitale technologie vergt nieuwe ethiek en nieuwe initiatieven


Digitale technologieën hebben allerlei positieve en negatieve bijeffecten. Een artikel van Noor Huijboom, Senior Research Scientist bij TNO, op het weblog van het Rathenau Instituut, werpt de vraag op: wie zorgt ervoor dat fundamentele waarden beschermd blijven? Een artikel op het weblog van het World Economic Forum roept op om ethische waarden te verankeren in de digitale economie. Het pleit voor actief aandeelhouderschap van de burger op het gebied van onderwijs, politiek en bedrijfsleven. Digitale technologieën maken dat mogelijk.
Artikel Rathenau
Artikel weblog WEF 


Nederland verstevigt onderzoekssamenwerking met China


NWO-voorzitter Jos Engelen en Yang Wei, president van de National Natural Science Foundation of China (NSFC), hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Later dit jaar zal NWO een tweede MoU ondertekenen met de Chinese Academy of Sciences (CAS). Voor elk onderzoeksprogramma investeert NWO 1,5 miljoen euro per jaar. Aan Chinese zijde wordt een vergelijkbare investering gedaan.
Nieuwsbericht NWO 


VS: Witte Huis actualiseert strategie om innovatie-economie te steunen


De Amerikaanse Nationale Economische Raad en het Bureau van het Wetenschaps- en Technologiebeleid (OSTP) hebben een update uitgebracht van de nationale strategie voor een innovatie-economie. De overheid gaat bijvoorbeeld zelf meer digitale initiatieven nemen en meer investeren in fundamenteel onderzoek, digitale infrastructuur en STEM-onderwijs. Open innovatie krijgt grotere beleidsaandacht.
Nieuwsbericht The White House
Rapport Amerikaanse overheid (pdf)


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018