AWTI e-mail alert 3 december 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 3 december 2015


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Nederland investeert te weinig in innovatie


In vergelijking met de rest van de EU, investeert Nederland weinig in onderzoek en innovatie. Gemiddeld geven de EU-lidstaten 2,03% van hun bbp uit aan r&d. Wij blijven steken op 1,97%. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Ook de Annual Growth Survey 2016 en het Alert Mechanism Report 2016 van de Europese Commissie (EC) wijzen hierop, meldt Neth-ER. De Commissie doet nu nog alleen aanbevelingen voor heel Europa om groei en innovatie te bevorderen. In februari 2016 zal de Commissie aanbevelingen doen aan alle individuele lidstaten.
Nieuwsbericht Eurostat
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht EC
Factsheet EC
Annual Growth Survey 2016 (pdf)
Alert Mechanism Report 2016 (pdf)


De eerste Nationale Wetenschapsagenda is klaar


De Nationale Wetenschapsagenda 2016 is klaar. Uit de 11.700 ingediende vragen zijn 140 clustervragen gedestilleerd, met zowel een theoretische als een praktische invalshoek en met vertakkingen naar uiteenlopende disciplines. De stuurgroep van de kenniscoalitie plus het onafhankelijk voorzitterschap van Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan constateert dat er extra middelen nodig zijn om met veelbelovende routes stevige stappen voorwaarts te maken. Dat constateert ook Robbert Dijkgraaf in een interview met ScienceGuide. De Vereniging Hogescholen, de VSNU, VNO-NCW en MKB Nederland reageren allemaal positief op de nieuwe Wetenschapsagenda en willen er graag verder mee. In een Kamerbrief leggen de ministers Henk Kamp (EZ) en Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Sander Dekker (OCW) uit hoe ze de Wetenschapsagenda willen inzetten in het beleid. De bedoeling is dat de agenda voortdurend in ontwikkeling blijft.
Nieuwsbericht Wetenschapsagenda.nl
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Artikel ScienceGuide
Reactie Vereniging Hogescholen
Reactie Vereniging Universiteiten
Reactie VNO-NCW / MKB Nederland
Kamerbrief (pdf)


Wetenschap en innovatie kunnen grote bijdrage leveren aan aanpak klimaatprobleem


Het mondiale onderzoeks- en innovatiesysteem moet maximaal worden ingezet voor het zoeken naar en implementeren van oplossingen voor de klimaatproblematiek. Dat stelde het IPCC Assessment Report ‘Mitigation of Climate Change’ uit 2014 al. Aan de vooravond van de Klimaattop in Parijs conferentie bevestigden bijvoorbeeld een artikel van Science|Business en een podcast van Brookings de noodzaak van deze stap. Daar zou de wereld ook duidelijke afspraken moeten maken, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘low emission technology commitment’. Een artikel van The Washington Post meldt dat minstens 19 landen, waaronder de VS, China en India, meedoen aan een ‘Mission Innovation’. Zij gaan hun publieke investeringen in energietechnologie de komende 5 jaar verdubbelen. Hetzelfde artikel meldt ook dat een groep supperrijken, onder de naam Breaktrough Energy Coalition, miljarden gaat investeren in klimaatvriendelijke technologieën. Een artikel van TheLong+Short zet uiteen welke technologische mogelijkheden er zijn voor de bestrijding van de mondiale opwarming en het aanpassen van de wereld aan de belangrijkste gevolgen. TNO en ABN AMRO Economisch Bureau hebben een rapport geschreven over de transitie van de energiemarkt in Nederland en Europa.
Rapport IPCC (pdf; HS 15)
Artikel Science|Business
Podcast Brookings
Artikel The Washington Post
Artikel TheLong+Short
Rapport TNO / ABN AMRO


Nieuws en achtergronden uit Nederland


NWO voert ‘direct’ Open Access in


NWO heeft per 1 december haar subsidievoorwaarden op het gebied van Open Access aangescherpt. Alle publicaties die voortkomen uit een ‘call for proposals’ die NWO na deze datum openstelt, moeten op het moment van publicatie direct openbaar toegankelijk zijn. In een artikel van HOP / UT Nieuws geeft NWO-voorzitter Jos Engelen een toelichting op de stap van zijn organisatie.
Nieuwsbericht NWO
Artikel HOP / UT Nieuws
Q&A NWO en Open Access
Toelichting op Open Access-beleid NWO


ABN AMRO: Nederland kan wereldspeler in bioplastics worden


De vraag naar bioplastics verviervoudigt de komende 5 jaar, ondanks de lage olieprijs. Dat voorspelt een rapport van ABN AMRO. Met de aanwezige kennis en ervaring is Nederland goed in staat om de productie van biobased kunststoffen op te schalen. Bovendien zijn Nederlandse akkerbouwers in potentie een belangrijke leverancier van grondstoffen.
Nieuwsbericht Duurzaam Bedrijfsleven
Nieuwsbericht ABN AMRO
Rapport ABN AMRO (pdf)


Innovatie stimuleren om koppositie landbouw te behouden


De kennisontwikkeling en het innovatievermogen van de Nederlandse landbouwsector staan er goed voor. Een onderzoek van de OESO in opdracht van het ministerie van EZ, prijst de exportgerichtheid van de sector, de innovatiekracht, de vraagsturing van de onderzoeksagenda’s en de samenwerking tussen overheid, onderwijs, onderzoek en de sectoren. Om deze positie vast te houden en te versterken moeten innovatie en verduurzaming in de sector gestimuleerd blijven worden. Eén van de mogelijkheden hiertoe is precisielandbouw. De Britse denktank Nesta publiceerde hier begin oktober een rapport over.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Persbericht OESO
Rapport OESO (online)
Rapport Nesta


Nederland krijgt een nieuwe, innovatieve bank


Sinds woensdag is de digitale bank Bunq actief. Ze wil de markt veroveren via een app waarmee mensen onderling betalingen kunnen regelen. Bunq heeft een officiële bankvergunning van De Nederlandsche Bank, meldt een artikel van NRC.nl. In een artikel van Business Insider spreekt Antony Jenkins, de voormalige CEO van Barclays, de verwachting uit dat veel traditionele banken zullen worden weggevaagd door nieuwe financiële dienstverleners. Een rapport van Accenture beschrijft de 5 grote technologische trends waarmee banken te maken krijgen. Een rapport van McKinsey beschrijft hoe de betalingsindustrie momenteel wordt ontwricht. Een rapport van BCG beschrijft hoe bestaande banken aan ontwrichting kunnen ontsnappen.
Nieuwsbericht NRC.nl
Artikel Business Insider
Artikel Accenture
Rapport Accenture
Rapport McKinsey
Rapport BCG


Hoe goed werkt het regionale innovatiebeleid met ‘hotspots’?


Elke regio in Nederland heeft wel een campus, valley of hotspot Wat komt er van alle innovatieplannen terecht? FD-redacteur Ilse Zeemeijer zocht het uit.
Artikel FD (met links; registratie verplicht)


Nieuws en achtergronden uit Europa


DG Onderzoek en Innovatie richt beleidsplatform ‘Open Science’ op


Het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD) van de Europese Commissie bereidt de oprichting voor van een Open Science Policy Platform. Dit moet gaan adviseren over het ontwikkelen en implementeren van beleid voor open wetenschap. Het platform krijgt 8 werkgroepen, op thema’s als ‘Rewards’, ‘Altmetrics’, ‘Open Science Cloud’ en ‘Changing business models for publishing’. Er worden leden gezocht onder doelgroepen als universiteiten, wetenschapsorganisaties, de burgerwetenschap, uitgevers en bibliotheken. In oktober publiceerde de OESO een uitgebreid rapport over de introductie van ‘open science’.
Mededeling DG RTD (pdf)
Meer informatie Open Science – DG RTD
Rapport OESO (pdf)


Er is nog veel onderzoek nodig naar het effect van innovatiebeleid


Hoe maximaliseer je de effecten van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid? Een beleidsbrief van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie laat zien dat we daar feitelijk nog maar weinig over weten. Hoeveel extra innovatie levert beleid bijvoorbeeld op ten opzichte van niets doen? En waarin druk je (extra) innovatie uit? Octrooien geven bijvoorbeeld maar een beperkt beeld van innovatiewinst.
Beleidsbrief JRC (pdf)


Werk in de digitale samenleving


De digitale revolutie gaat ons leven in de komende jaren drastisch veranderen. Dat vormt een belangrijke beleidsuitdaging. Social Europe en de Hans Böckler Stiftung hebben 25 artikels van vooraanstaande auteurs over dit onderwerp verzameld. Een artikel van de Amerikaanse denktank Brookings legt uit hoe de werknemers van de toekomst moeten worden voorbereid op de ‘machine age’. In Nederland heeft minister Lodewijk Asscher (SZW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de manier waarop het kabinet zich voorbereidt op de ontwikkelingen die komen gaan.
Artikelenoverzicht Social Europe
Artikel Brookings\
Kamerbrief (doc)


Het is aantrekkelijk voor regio’s om zich te specialiseren in sleuteltechnologieën


De beste manier voor regio’s om op kennis gebaseerde groei te bevorderen, is het diversifiëren in technologieën, producten en diensten die nauw verwant zijn aan de bestaande dominante technologieën en regionale basisvaardigheden. Onderzoek van het JRC laat zien dat het daarbij extra loont om in te zetten op sleuteltechnologieën, de ‘Key Enabling Technologies’ (KET’s). Dat zijn bijvoorbeeld nanotechnologie, fotonica of geavanceerde materialen.
Technisch rapport JRC


“Europa is een relevante start-upregio geworden”


De website Pando interviewt durfinvesteerder Saul Klein. Hij constateert dat Europese start-ups er beter voor staan dan ooit. We hebben goede ondernemers. Europese start-ups groeien regelmatig uit tot ‘unicorns’. En er is in principe voldoende investeringsgeld. De hoeveelheid ‘late-stage capital’ zou zelfs mogen halveren. “Dan is er nog voldoende geld voor alle goede bedrijven beschikbaar.”
Artikel Pando


Londen is nog de start-uphoofdstad van Europa, maar de concurrenten zitten niet stil


Volgens de Britse premier David Cameron moet het VK de start-upnatie van Europa worden. Het VK loopt momenteel al voorop, constateert een artikel van CityMetric. Met name Londen kent heel wat ‘unicorns’ en durfinvesteerders. De stad heeft ook een ondernemend klimaat. Maar Londen heeft ook nadelen, zoals zeer hoge huizenprijzen, belastingen en kosten van levensonderhoud. Volgens het artikel zijn met name Amsterdam en Berlijn sterke concurrenten. Een artikel van The Telegraph vertelt meer over de ‘smart city’-initiatieven van Londen. Maar ook op dat punt is Amsterdam een geduchte concurrent, vertelt CityMetric.
Artikel CityMetric
Artikel The Telegraph


Geef uw input op de EC-moderniseringsagenda Hoger Onderwijs


De Europese Commissie (EC) roept belanghebbenden op hun mening te geven over de huidige hogeronderwijssystemen in de Europese Unie. Op basis hiervan wil de Commissie haar prioriteiten bijstellen en aanbevelingen doen aan instellingen om het hoger onderwijs te verbeteren. De consultatie sluit op 29 februari 2016.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht EC
Consultatie


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Grand Challenges nopen tot nieuwe wetenschap en nieuwe rol voor de wetenschap


Voor het oplossen van de grote maatschappelijke problemen waarvoor de wereld staat, is intensieve multidisciplinaire samenwerking nodig die kan leiden tot volledig nieuwe oplossingen. “Goed leiderschap en strategische planning worden belangrijker dan ooit”, stelt een artikel van de Amerikaanse denktank Brookings. Het laatste nummer van Euro Scientist gaat geheel over de rol van wetenschap bij de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen. Eén van de artikelen pleit in dit verband voor een nieuw sociaal contract tussen wetenschap en maatschappij.
Euro Scientist – Special Issue
Artikel Brookings


Data voor een betere maatschappij


Hoe kunnen we data gebruiken om de positie van burgers te versterken? Kunnen data echt gemeenschappen helpen of komen ze alleen ten goede aan grote bedrijven? Moet de overheid meer gegevens publiek maken? Hoe zou dat burgers beïnvloeden? Over deze en andere vragen is Stanford Social Innovation Review (SSIR) een serie begonnen. Er zijn inmiddels twee artikelen verschenen.
Artikel SSIR – 1
Artikel SSIR – 2


Lagere overheden gaan burger in 2016 veel beter bedienen


Allerlei trends op het gebied van innovatie gaan komend jaar ook de dienstverlening van lagere overheden ingrijpend veranderen. Dat verwacht een artikel van TechCrunch. Het noemt vier ontwikkelingen. Van achteruitkijkend en reactief naar vooruitziend en pro-actief. Meer transparantie dankzij ‘open data’. De benutting van technologie om meer waarde voor burgers te creëren. En benutting van de deeleconomie door gemeenten zelf.
Artikel TechCrunch


“Disruptie is meer dan uitvinder Christensen stelt”


Aan het debat over de betekenis van het begrip ‘disruptieve innovatie’ voegt een artikel van The Economist een nieuw discussiepunt toe: disruptie hoeft niet alleen te ontstaan aan de onderkant van de markt. Het kan net zo goed plaatsvinden aan de top. Dat bewijst Apple. Een artikel van The Washington Post voegt daaraan toe: of uit volledig nieuwe markten. Uber ontstond bijvoorbeeld “uit het niets”. Een artikel van Forbes noemt 5 vernieuwende aspecten van disruptieve innovatie. Een artikel van Silicon Republic toont weer een ander aspect: de grootste ontwrichtende partijen zijn platforms, die zelf niet beschikken over fysieke middelen: Uber bezit geen eigen taxi’s, Airbnb heeft geen eigen onroerend goed, Skype heeft geen telecominfra, Alibaba heeft geen inventaris, Apple en Google schrijven zelf geen apps, enzovoort.
Artikel The Economist
Artikel The Washington Post
Artikel Forbes
Artikel Silicon Republic


27 feiten over startups die de meeste mensen niet kennen


Welke landen hebben de meeste starters? Welke landen bieden starters de beste overheidssteun? Wat zijn de beste starters van de wereld? Op deze en nog 24 vragen geeft een infographic van Dr-Discount.nl antwoord.
Infographic Young Startup


Ook juridische sector staat voor grote innovatie-uitdaging


Er is een toenemende druk op juridische afdelingen en adviesbureaus om efficiënter te werken en tegelijkertijd meer waarde te leveren. Een special van het tijdschrift Raconteur gaat in op de noodzaak van, en mogelijkheden voor innovatie in deze sector. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe businessmodellen, de strijd tegen ‘cyber crime’ en de benutting van nieuwe technologieën.
Inleidend artikel Raconteur
Raconteur – Special Issue


IoT-industrie groeit nu echt hard


Volgend jaar zullen 5,5 miljoen nieuwe apparaten per dag worden verbonden met het Internet of Things (IoT). Dat voorspelt Gartner. Het technologieonderzoeksbureau denkt dat in 2016 wereldwijd 6,4 miljard IoT-apparaten worden gebruikt, een stijging van 30% ten opzichte van dit jaar. Tegen 2020 zal het aantal de 20 miljard overschrijden. Op Tech.eu staat een verslag van de IoT Shifts-conferentie in Barcelona. Hier kwamen de belangrijkste ontwikkelingen in IoT aan bod. Volgens een artikel van EurActiv komt de Europese Commissie medio 2016 met een plan voor IoT. De voortgang van het plan verloopt traag, omdat er veel discussie is over privacyvraagstukken. Die discussie zou de Commissie willen oplossen binnen het bredere plan voor de Digital Single Market (DSM).
Nieuwsbericht Network World
Persbericht Gartner
Artikel Tech.eu
Artikel EurActiv


De belangrijkste tech-trends voor de komende jaren


Cloud computing is de belangrijkste technologie voor de nabije toekomst. Dat denken althans de 5.000 topmensen uit 70 landen die IBM ondervroeg voor zijn Global C-suite Study. Op de tweede en derde plaats komen mobiele oplossingen en het Internet of Things. Een artikel van NRC Q vertelt er meer over. Begin dit jaar presenteerde het World Economic Forum (WEF) een rapport over de tien belangrijkste opkomende technologieën. Beide lijstjes overlappen niet geheel.
Artikel NRC Q
Studie IBM (pdf)
Blogpost WEF
Rapport WEF (pdf)


Zuid-Korea: Interessante maar weinig bekende industriële r&d-programma’s


De Zuid-Koreaanse overheid heeft verschillende r&d-programma’s voor ondernemingen, onderzoeksinstituten en universiteiten. Deze worden beheerd door het Korea Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT). Buitenlandse organisaties met een kantoor in Zuid-Korea mogen aan de programma’s deelnemen, maar veel belangstelling is er tot nu toe niet. Dat heeft vooral te maken met onbekendheid, stelt een artikel van de Nederlandse Innovatie-attaché in Seoel. Eén van de industriële sectoren die de Koreaanse overheid heeft aangewezen als motor voor de Koreaanse economie is Virtual Reality. Daar gaat een tweede artikel van het Innovatie Attaché Netwerk Seoel over.
Artikel Innovatie Attaché Netwerk Seoel – 1 (pdf)
Artikel Innovatie Attaché Netwerk Seoel – 2 (pdf)


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018