AWTI e-mail alert 4 september 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 4 september 2015


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Tilburg en Eindhoven horen bij de meest innovatieve universiteiten van de wereld


Verbinding met het bedrijfsleven wordt steeds nadrukkelijker een opdracht van universiteiten, naast het verzorgen van onderwijs en opleidingen, en het uitvoeren van onderzoek. Times Higher Education (THE) publiceerde deze week, in samenwerking met uitgeverij Elsevier, vier ranglijsten die iets zeggen over deze samenwerking. Dat levert verrassend andere lijstjes op dan die we gewend zijn. Op de lijst van samenwerking met de industrie staat de TU/e op de 7e plaats van de wereld. Op de lijst van bijdragen aan de industrie staat Tilburg University 6e. De UT kondigde deze week aan dat ze, samen met de industrie, de komende jaren 100 extra promotieplaatsen creëert. Daarnaast stelt de UT nog dit jaar 20 innovatievouchers à 10.000 euro beschikbaar voor het mkb. Aan de Radboud Universiteit promoveert vandaag (3 september) Laura Berger op de samenwerking tussen universiteiten en technologische industrie. Op basis van haar bevindingen doet ze enkele handreikingen voor succesvolle samenwerking.
Nieuwsbericht THE
Ranglijsten THE (jpg)
Artikel THE
Nieuwsbericht UT
Nieuwsbericht Radboud Universiteit


Nieuwe strijd om budget Horizon 2020 dreigt


De Europese Raad van ministers overweegt nieuwe bezuinigingen op het budget van het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. De League of European Research Universities (LERU) verwerpt de plannen onder het motto: “Horizon 2020 is not a lemon! Stop squeezing it!” Secretaris-Generaal van LERU Kurt Deketelaere zette eind juli in Research Europe uiteen dat er nog veel meer veranderingen op de Europese universiteiten afkomen.
Persbericht LERU
Artikel Science Europe


Pleidooi voor ‘ontwrichtende’ regulering innovaties


In de afgelopen jaren worden toezichthouders en wetgevers overrompeld door snel opkomende nieuwe innovaties. Denk aan 3D-geprinte vuurwapens, genetisch gemodificeerde planten en drones, en nieuwe businessmodellen als gevolg van de deeleconomie. Een artikel van Deloitte University Press geeft aanwijzingen hoe overheden op een slimme manier nieuwe regels kunnen opstellen. Samenwerking met burgers is daarbij een belangrijk punt. Een artikel van Singularity Hub ziet nog een heel andere optie: de regels laten opnemen in de software van innovatieve systemen.
Artikel Deloitte University Press
Artikel Singularity Hub


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Start academisch jaar: universiteiten willen meer werken op basis van vertrouwen


Iets meer vertrouwen graag. Dat vroegen bestuurders en wetenschappers aan de politiek bij de opening van het academisch jaar. Ze willen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor goed, toegankelijk en toekomstbestendig onderwijs. Het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) schreef een artikel naar aanleiding van alle toespraken die verspreid over het land werden gehouden. Het verscheen onder andere in Cursor. In een artikel van HOP / Observant Online plaatst NVAO-voorzitter Anne Flierman enkele kanttekeningen bij de wens van de universiteitsbestuurders en ‑docenten. “Weet wat je wenst.” Vorige week pleitte de Onderwijsraad voor meer inbreng van studenten en docenten bij het vormgeven van het onderwijs aan universiteiten en hogescholen. Daarbij wil ze wel het instrument van opleidingsaccreditatie behouden. De Nederlandse universiteiten willen van dat laatste echter af, stellen ze in een reactie. “De kwaliteitscultuur (…) kan veel beter vorm krijgen als de externe verantwoording op instellingsniveau wordt afgelegd.”
Artikel HOP / Cursor
Artikel HOP / Observant
Persbericht Onderwijsraad
Advies Onderwijsraad (pdf)
Nieuwsbericht VSNU


Essay: Tijd voor universiteiten op maat


Het huidige Nederlandse systeem met dertien universiteiten, die allemaal ongeveer hetzelfde doen en willen, heeft zijn langste tijd gehad. Dat stellen Patricia Faasse en Barend van der Meulen van het Rathenau Instituut in een essay over de toekomst van de universiteiten. Het wordt tijd voor een omslag van ‘een universiteit voor iedereen’ naar ‘iedereen zijn universiteit’.
Persbericht Rathenau
Publicatie Rathenau


Grens open voor hoogopgeleiden


Het moet voor bedrijven makkelijker worden om hoogopgeleiden van buiten de Europese Unie naar Nederland te laten komen voor tijdelijke werkzaamheden. Dat heeft minister Lodewijk Asscher (SZW) gezegd op een bijeenkomst in Marknesse, aldus het FD. Eerder pleitte de Sociaal-Economische Raad (SER) al voor een ruimhartiger toelatingsbeleid.
Nieuwsbericht Nu.nl


Kamp schetst contouren toekomstig economisch beleid


Op een EZ-netwerkconferentie heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken de hoofdlijnen uiteengezet van het economisch beleid voor de komende jaren. Sleutelwoorden zijn dynamiek, ambities en verduurzaming. Daarbij kiest het kabinet voor een aanpak samen met de wetenschap, de maatschappij en het bedrijfsleven. “Regelgevende kaders moeten, meer dan nu het geval is, evenwicht brengen in dynamische beweging.”
Toespraak Kamp


Science Parks samen op zoek naar investeerders


De acht grootste campussen in Nederland hebben de handen ineengeslagen voor het oprichten van een gezamenlijk fonds. Dat moet de Europese Investeringsbank, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers verleiden tot investeren.
Nieuwsbericht ScienceGuide


Kabinet werkt aan nieuw dronesbeleid


Het kabinet gaat met particulieren, bedrijven en overheidsinstanties in gesprek over nieuwe regels voor het gebruik van drones. Dat schrijft het Kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Op 1 juli werden voorlopige regels van kracht voor beroepsmatig en recreatief gebruik. Nieuwe regels moeten onder andere verdere innovatie en ontwikkeling van drones mogelijk maken.
Nieuwsbericht NOS
Kamerbrief (docx)
Huidige regelgeving


De 50 meest veelbelovende techbedrijven van Nederland


Het bedrijf Nmbrs mag zich het komende jaar ‘Coolest Tech Company’ van ons land noemen. Overige veelbelovende Nederlandse techbedrijven zijn bijvoorbeeld Adyen, ORTEC Consulting Group en SpamExperts. Ieder jaar presenteert marktonderzoek- en consultancybureau The METISfiles de Dutch Tech Fab 50. Hierbij maakt ze gebruik van 10 andere lijsten, waaronder de Red Herring Top 100 Europe, de FD Gazellen awards en de Deloitte Technology Fast 50.
Nieuwsbericht Consultancy.nl
Nieuwsbericht The METISfiles
Infographic Dutch Tech Fab 50 (png)


Fraunhofer vestigt Project Center op campus Universiteit Twente


De Universiteit Twente (UT) en Fraunhofer gaan een langdurige samenwerking aan op het vlak van toegepaste, technologische wetenschap. De eerste stap is de oprichting van een Fraunhofer Project Center voor ‘Design and Production Engineering in Complex High-Tech Systems’ op de campus van de UT.
Nieuwsbericht UT


Rotterdamse haven op zoek naar start-ups


Van 4 tot 6 september zijn de Wereldhavendagen in Rotterdam. Het thema van dit jaar is ‘De droomhaven’. Rotterdam is op zoek naar start-ups met nieuwe ideeën waaruit technische en sociale innovaties kunnen voortkomen. Onderdeel van de Wereldhavendagen is een World Port Hackaton, dat nieuwe oplossingen moet opleveren op het gebied van logistiek, infrastructuur en veiligheid van de haven.
Artikel FD (abonnement of registratie verplicht)
Artikel ScienceGuide
Website Wereldhavendagen


Van den Ende stopt 100 miljoen in techstart-ups


Mediamagnaat Joop van den Ende en zakenman Hubert Deitmers hebben een nieuwe gezamenlijke investeringsmaatschappij opgericht. Deze gaat zich volledig richten op het verstrekken van groeikapitaal aan internetbedrijven. Het fonds, Endeit Capital genaamd, bevat bij aanvang 107 miljoen euro. De website DeOndernemer.nl sprak met Van den Ende. En nog meer goed financieel nieuws voor de Nederlandse start-upscene: KLM en Schiphol gaan investeren in ‘Internet of Things’-startup Undagrid. Met dit geld kan de jonge onderneming, die al verschillende prijzen won, versneld internationaal groeien en nieuwe markten aanboren.
Nieuwsbericht De Ondernemer
Interview De Ondernemer
Nieuwsbericht KLM


SER stelt advies Agenda Stad vast


Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bijdragen aan, en profiteren van het succes van de stad – onder andere op het gebied van innovatie – moet het ontwikkelen en benutten van talent en van ondernemerschap centraal staan. Hierbij is samenwerking tussen alle betrokkenen in de regio essentieel. Maar ook tussen stedelijke regio’s is bestuurlijke afstemming en regie nodig om versnippering te voorkomen. Dit geeft de SER het Kabinet mee voor zijn Agenda Stad.
Nieuwsbericht SER
Advies SER (pdf)
Achtergronddocument SER (pdf)


Nieuws en achtergronden uit Europa


Science Europe: “Doorgaan met Joint Programming”


De Europese Unie moet doorgaan met de gezamenlijke programmering van onderzoek rond de grote maatschappelijke uitdagingen. Dat stelt Science Europe in een verklaring. De Joint Programming Initiatives (JPIs) zorgen in ieder geval voor stroomlijning van onderzoek en innovatie in de keten en voor het bundelen van onderzoeksmiddelen. De komende evaluatie van de JPIs moet vooral worden aangegrepen om de systematiek verder te verbeteren.
Persbericht Science Europe (pdf)
Position Statement Science Europe (pdf)


Europees Jaarverslag onderzoek en technologische ontwikkeling gepresenteerd


De Europese Commissie (EC) heeft een verslag uitgebracht over alle activiteiten van de Europese Unie op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling in 2014.
Jaarverslag EC (pdf)


Slimme specialisatie van regio’s staat nog voor grote uitdagingen


De ontwikkeling van Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) boekt vooruitgang. Maar er ligt nog een ‘bumpy road ahead’. Dat is de conclusie van een onafhankelijke expertgroep opgezet door DG Research & Innovation. Deze onderzocht de vorderingen van RIS3 in de context van de ‘Europa 2020’-strategie. Het rapport bevat aanbevelingen aan Europese, nationale en regionale overheden.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport (pdf)


Duitsland: Betere technologieoverdracht vergt betere carrièreperspectieven voor wetenschappers


De Duitse regering publiceerde in april een plan om innovatie te stimuleren door de technologieoverdracht vanuit universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen te verbeteren. Hiervoor wordt onder andere een ‘personeelsoffensief’ uitgewerkt. De Duitse vereniging van onderzoeksuniversiteiten U15 bracht deze week een ‘position paper’ uit over de voorwaarden waaraan zo’n offensief zou moeten voldoen. Het moet bijvoorbeeld gaan om een langetermijnprogramma met bijbehorende financiering.
Nieuwsbericht U15
Position paper U15 (pdf)
Plan Duitse overheid (pdf)


Online design-platform voor intelligente productieprocessen in de maak


Het Europese project Manutelligence ontwikkelt een online platform voor de maakindustrie dat de efficiëntie moet vergroten van het ontwerpen van nieuwe diensten en producten. Het platform gaat het hergebruik en de optimalisatie van ontwerpen mogelijk maken. Ook moet het het gat gaan dichten tussen ontwerp, productie en testen.
Artikel Europese Commissie
Website Manutelligence-project


Het verspreiden van sociale innovaties over Europa


Goede ideeën worden nog beter als ze gedeeld worden. Onder dit motto ontwikkelt het Europese project Benisi ondersteuningsmechanismen die sociale ondernemers moeten helpen bij het verspreiden van innovaties over Europa. Het gaat om een netwerk van incubators en geharmoniseerde vormen van bedrijfsondersteuning.
Artikel


Het gebruik van onderzoek in de publieke beleidsvorming


Adviesbureau Technopolis heeft een rapport uitgebracht over het gebruik van onderzoeksresultaten in de beleidsvorming. Het is geschreven in opdracht van de Deense Raad voor het Onderzoeks- en Innovatiebeleid. Het rapport doet een aantal voorstellen om het gebruik van onderzoeksresultaten te verbeteren.
Nieuwsbericht Technopolis
Rapport Technopolis (pdf)


Deel uw eerste ervaringen met Horizon 2020


De Europese Commissie (EC) doet een oproep aan managers van onderzoeksprojecten, onderzoekers en projectadministratoren om hun ervaringen te delen over subsidie- en beursaanvragen in het kader van Horizon 2020. De vragenlijst kan nog tot en met 1 oktober a.s. worden ingevuld.
Nieuwsbericht Vleva
Vragenlijst EC


Duitsland: Programma om jonge Israëlische ondernemers naar Berlijn te trekken


De Duitse overheid heeft een regeling in het leven geroepen die jonge ondernemers van Israëlische universiteiten en onderzoeksinstellingen naar Berlijn moet trekken om daar een eigen bedrijf te beginnen: EXIST Start-Up Germany. Deelnemers kunnen een beurs krijgen tot een maximale waarde van 150.000 euro voor 1 jaar.
Nieuwsbericht Innovation Germany
Website EXIST Start-Up Germany


VK: Nieuwe aanpak van megaprojecten vindt internationaal weerklank


Het Verenigd Koninkrijk heeft de laatste jaren een aantal grote, innovatieve infrastructuurprojecten gerealiseerd. Denk aan het Olympisch Park, de nieuwe Terminal 5 van vliegveld Heathrow of de getijdecentrale bij Swansea. Daarbij werd gebruik gemaakt van een planningsmethodiek die volop ruimte laat aan innovatie: het ‘flexible megaproject delivery model’. Internationaal is er veel belangstelling voor. Nationaal wil de methodiek nog niet doordringen tot kleinere projecten.
Artikel The Raconteur


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Hoe techclusters tot stand komen


In een artikel van Strategy+Business legt professor Brett Gilbert (Rutgers Business School) uit hoe technologieclusters ontstaan en zich ontwikkelen. Ze beschrijft de voordelen voor (startende) bedrijven, maar wijst ook op risico’s. Zo blijken start-ups in techclusters minder snel nieuwe producten te ontwikkelen. Er is ook een video met een interview. Een artikel op Epicenter National Center for Engineering Pathways to Innovation beschrijft hoe partijen in de praktijk ecosystemen voor innovatie en ondernemerschap tot bloei kunnen brengen.
Artikel Strategy+Business
Video Strategy+Business
Artikel Epicenter


Amsterdam heeft eerste crowdsourced IoT-netwerk van de wereld


Sinds 21 augustus heeft Amsterdam een dekkend ‘Internet of Things-netwerk (IoT), melden bijvoorbeeld Silicon Canals en The Next Web. Het draadloze en gratis te gebruiken – overigens wel zeer trage – netwerk is het initiatief van non-profit organisatie The Things Network. Middelen voor het plan werden binnen 6 weken binnengehaald door crowdfunding. The Things Network wil binnen een jaar naar heel de wereld uitbreiden. Een artikel van Sprout beschrijft wat momenteel de ‘coolste’ start-ups zijn in de IoT-wereld. Een artikel van Forbes zet een serie publicaties op een rij die afgelopen zomer verschenen over de toekomst van het IoT. Deloitte University Press schreef een volledig magazine over het IoT. Small Business Computing schreef een artikel over het belang en de mogelijkheden van het IoT voor kleine bedrijven. Een artikel van ZD Net plaatst grote vraagtekens bij de veiligheid van het IoT.
Nieuwsbericht Silicon Canals
Nieuwsbericht The Next Web
Artikel Sprout
Artikel Forbes
Magazine Deloitte University Press
Artikel Small Business Computing
Artikel ZD Net


Voordat een robot je werk overneemt, ga je er eerst mee samenwerken. Wat daarna komt, hangt van vele zaken af


De afgelopen maanden verscheen een enorm aantal journalistieke, semi-wetenschappelijke en wetenschappelijke artikelen over de gevolgen van de opkomst van robots. Daar zitten zoveel aspecten aan dat we deze niet eenvoudig kunnen samenvatten. De beste artikelen die wij lazen waren:
Beyond Automation – Harvard Business Review (juni 2015)
The Challenges And Benefits Of Robotics In The Next 5 Years – WT Vox (1 juni 2015)
Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation – American Economic Association (juni 2015)
The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different? – American Economic Association (juni 2015)
Is a Cambrian Explosion Coming for Robotics? – American Economic Association (juni 2015)
Preparing Students for the Robotic Revolution – OEB The Future of Learning (13 juli)
We need a new version of capitalism for the jobless future – Vivek Wadhwa (24 juli 2015)
The automation myth. Robots aren’t taking your jobs - and that’s the problem – Vox.com (27 juli 2015)
Robots Might Take Your Job, But Here’s Why You Shouldn’t Worry – FastCompany (28 juli 2015)
De nieuwe robot leert steeds beter samenwerken met de mens – Management Team (1 september 2015)


‘Smart cities’ ontwikkelen zich in 3 fasen


Een artikel van FastCo.Exist stelt dat er 3 generaties ‘smart cities’ zijn. De eerste generatie wordt aangestuurd door technologiebedrijven. De tweede door de stedelijke overheid. En de derde door de burger. “Steden moeten de omslag maken van het behandelen van burgers als ontvangers van diensten naar burgers als deelnemers aan een proces van co-creatie.”
Artikel FastCo.Exist


Rosenthal in raad van bestuur Canadese International Development Research Center


AWTI-voorzitter Uri Rosenthal is toegetreden tot de Board of Governors van het Canadese International Development Research Center. Het IDRC zet zich in voor innovatieve, grootschalige oplossingen voor economische en maatschappelijke vraagstukken in Azië, Afrika en Latijns Amerika. Bijzondere aandacht heeft de wetenschappelijke en technologische samenwerking. Het IDRC zetelt in Ottawa en heeft vestigingen in New Delhi, Caïro, Nairobi en Montevideo. Het budget van 260 miljoen Can. dollar (175 miljoen euro) komt van de Canadese overheid en van partnerschappen met de particuliere sector.


Singapore zoekt heil in technologie


Intelligent en duurzaam zijn twee zijden van dezelfde medaille. Daarom trekt Singapore volop de technologiekaart. Tegen 2030 wil ze milieuvriendelijk zijn, met een ‘zero-afvalcultuur’ en een bloeiende groene economie. Tegenstanders vrezen dat technologie de kloof tussen arm en rijk zal vergroten.
Artikel De Standaard


VS: Eerste Wearable Tech R&D Center ter wereld in Silicon Valley


Het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Defensie richten, samen met een grote groep bedrijven en academische instellingen, een onderzoeks- en innovatiecentrum voor ‘flexibele’, ofwel draagbare technologie, op in Silicon Valley. Volgens een onderzoek van IDTechEx, beschreven door Business Reporter, heeft de markt van ‘wearables’ in 2020 een omvang van circa 70 miljard dollar (60 miljard euro). Een artikel van WT Vox gaat inhoudelijk in op de marktperspectieven van draagbare technologie, de kansen en de bedreigingen.
Nieuwsbericht ZD Net
Nieuwsbericht FastCompany
Nieuwsbericht Het Witte Huis
Artikel Business Reporter
Artikel IDTechEx
Artikel WT Vox


VS: Wat de regering goed doet bij het bevorderen van innovatie


In de VS leven breed twee, zeer tegengestelde opinies over de rol van de Amerikaanse overheid in innovatie. Sommigen vinden dat de overheid onvoldoende investeert in nieuwe wetenschap en technologieontwikkeling. Anderen vinden dat de overheid juist belastinggeld verspilt door te investeren in onderzoek waarvan ze noch de risico’s noch de marktpotentie kent. Maar volgens een artikel Techonomy is de realiteit dat de Amerikaanse regering juist een belangrijke rol speelt in het faciliteren en bevorderen van innovatie, bijvoorbeeld door het verminderen van risico’s.
Artikel Techonomy


 


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018