AWTI e-mail alert 5 november 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 5 november 2015


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


CBS: Meer onderzoek en innovatie bij Nederlandse bedrijven


Nederlandse bedrijven en instellingen hebben in 2014 ruim 13 miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Dit is 3% meer dan in 2013. Bedrijven en hogeronderwijsinstellingen gaven meer geld uit, publieke onderzoeksinstellingen (zoals TNO en RIVM) minder. Ook het aantal bedrijven dat innoveert nam de afgelopen jaren toe, aldus het CBS. De uitgaven aan r&d in Nederland kwamen in 2014 overeen met 2% van het bbp.
Nieuwsbericht CBS 


De valkuilen van kennis-valleys


Journalist en economisch geograaf Amanda Verdonk maakte een rondgang langs de belangrijkste kennis-valleys en ‑campussen van Nederland. Ze merkte dat het lastig is grip te krijgen op deze bundeling van bedrijven en kennisinstellingen. Of ze bijdragen aan innovatie en werkgelegenheidsgroei staat nog allerminst vast. RTV Noord meldt dat het Chemiepark Delfzijl wel degelijk vruchten afwerpt. Het afgelopen jaar zijn er 266 directe en 399 indirecte banen bijgekomen.
Artikel De Ingenieur
Nieuwsbericht RTV Noord


Fintech-bedrijven kunnen financieringsproblemen van het mkb helpen oplossen


Wereldwijd komen mkb-bedrijven 2 biljoen dollar tekort aan financiering. Fintechbedrijven, zoals crowdfunding-platforms, zouden hier soelaas kunnen bieden. Dit stelt een ‘white paper’ van het World Economic Forum (WEF). Van 2013 tot 2014 steeg de omzet van deze sector al van 12 tot 40 miljard euro. De meeste fintechstart-ups komen uit de VS en het VK. Ze worden echter evengoed opgericht in opkomende landen. Een artikel van Sprout vertelt hoe fintech-ondernemingen in de praktijk een geldrevolutie aan het ontketenen zijn.
Blogpost WEF
White paper WEF (pdf)
Artikel Sprout


Nieuws en achtergronden uit Nederland


“Onderzoek en ontwikkeling zijn letterlijk van onschatbare waarde”


Vorige week maakten we melding van een CPB-studie naar het macro-economische rendement van publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Die blijkt moeilijk te berekenen. Deze week reflecteert een van de auteurs, econoom Bas ter Weel, in een artikel van ESB op de bevindingen. “Publieke investeringen in O&O leiden niet direct tot een hogere economische groei of productiviteit. … Het totale rendement lijkt mij veel meer afhankelijk van de efficiënte inzet van middelen dan de absolute hoogte.”
Artikel ESB


“Betaalmuur Nature is niet van deze tijd”


Zowel wetenschap als maatschappij hebben er geen enkel belang bij als kennis achter betaalmuren verdwijnt. In opiniestuk voor de Volkskrant pleit NWO-voorzitter Jos Engelen voor het doorbreken van de onaantastbare positie van wetenschappelijk tijdschrift Nature. Het tijdschrift moet, volgens hem, overgaan op een ‘open access’-verdienmodel.
Opiniestuk NWO


Meer vrouwen en allochtonen in wetenschap vergt lange adem


Er zijn nog steeds weinig vrouwelijke (top)wetenschappers en hoogleraren in Nederland en slechts een enkeling met een niet-Westerse achtergrond. Hoe bereiken we meer diversiteit op de academische werkvloer? Die vraag stond centraal op een door De Jonge Akademie georganiseerd symposium. Het onderwerp, dat nu al decennialang speelt, moet in ieder geval steeds opnieuw worden geagendeerd.
Artikel De Jonge Akademie


Rathenau en Universiteit Leiden starten leerstoel wetenschapsbeleid


ScienceGuide meldt dat Barend van der Meulen van het Rathenau Instituut aan de Universiteit Leiden is benoemd tot bijzonder hoogleraar Evidence for Science Policy. Hij gaat methoden ontwikkelen om betrouwbare informatie te verkrijgen over het wetenschapssysteem.
Nieuwsbericht ScienceGuide


Steeds meer hogescholen hebben lectoraat Smart Industry


Acht hogescholen hebben inmiddels een lectoraat op het gebied van Smart Industry. Zo kent de Hogeschool Rotterdam er één op het gebied van the Internet of Things and Advanced Manufacturing. Hogeschool Saxion (Enschede, Deventer) heeft recentelijk een lector benoemd op het gebied van Strategisch HRM. En de Hogeschool Utrecht heeft een lectoraat Coöperatief Ondernemerschap. Het Programmabureau Smart Industry wil door middel van een platform de lectoraten met elkaar verbinden.
Nieuwsbericht Platform Smart Industry


Nationale innovatieprijzen bekendgemaakt


Accenture heeft de winnaars bekendgemaakt van zijn Innovation Awards 2015. Het gaat om 10 prijzen in door Accenture gedefinieerde innovatie- en groeithema’s. Daarnaast riep een vakjury Jeroen Tas, CEO Healthcare Informatics, Solutions & Services bij Philips, uit tot Innovator of the Year 2015. Het RTL Z-programma Toekomstmakers heeft de Toekomstmakers Top 100 bekendgemaakt. Deze lijst tracht Nederland op de kaart te zetten als innovatief en ondernemend land en wil buitenlands bezoek kennis laten maken met het Nederlands vernuft. De MKB Krachtcentrale ten slotte, het landelijk platform dat slim ondernemen stimuleert in Nederland, heeft 3 bedrijven en 1 instelling benoemd tot Slimste bedrijf van Nederland 2015.
Nieuwsbericht Dutch IT-channel
Website Accenture Innovation Awards
Toekomstmakers Top 100
Nieuwsbericht MKB Krachtcentrale


Nerdalize wint Europese innovatieprijs


De Delftse start-up Nerdalize heeft de Venture Competition 2015 van Climate-KIC gewonnen. Het bedrijf ontwikkelde een radiator die wordt verwarmd door een ingebouwde computerserver. Momenteel vindt een proef plaats met vijf server/radiatoren. Komend jaar wil Nerdalize, in samenwerking met Eneco, het project opschalen. De Nederlandse start-up Fleetcleaner won de publieksprijs van de Venture Competition van Climate-KIC.
Nieuwsbericht ANP
Nieuwsbericht Climate-KIC


Rotterdamse haven lanceert start-up accelerator


Havenbedrijf Rotterdam heeft, samen met internationaal erkende partners, het start-up acceleratorprogramma PortXL gelanceerd. Het is een honderd dagen durend openinnovatieprogramma, waarbinnen tien geselecteerde start-ups door mentoren intensief worden gecoacht om hun start-up van de grond te krijgen. Naar eigen zeggen is PortXL een wereldprimeur in de havensector.
Nieuwsbericht Port of Rotterdam


Nog weinig codeerlesin Nederland


Nederland loopt achter in het geven van onderwijs in coderen. De meeste Europese landen zijn veel verder in het opnemen van dit vak in hun curricula. Dat blijkt uit het rapport ‘Computing our future: Computer programming and coding - Priorities, school curricula and initiatives across Europe’ van European Schoolnet.
Nieuwsbericht Neth-ER
Publicatie European Schoolnet


Nieuws en achtergronden uit Europa


Human Brain Project in volgende fase


De Europese Commissie (EC) heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Human Brain Project (HBP). Deze formaliseert de langetermijnverbondenheid, de rollen en de verantwoordelijkheden van het projectconsortium en de Commissie tot 2020. De cognitieve neurowetenschappen hebben nu ook een plaats in het project gekregen. Het Human Brain Project is een van de twee vlaggenschipprojecten van de EC, waarvoor tot 2023 ongeveer 1 miljard euro wordt uitgetrokken.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht HBP
Overeenkomst (pdf)


EFSI investeerde al 1 miljard euro in durfkapitaal


Sinds het begin van dit jaar hebben het Europees Investeringsfonds (EIF) en Europese kapitaalfondsen investeringsovereenkomsten gesloten met een waarde van meer dan 1 miljard euro. In totaal kregen 28 programma’s ondersteuning van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). De programma’s moeten vooral investeringen bevorderen van start-ups, mkb-bedrijven en ‘midcaps’ in vernieuwing en groei.
Nieuwsbericht EC
Overzicht ondersteuning (pdf)


Vijf redenen waarom Europa een start-upvisum moet krijgen


Europa heeft nog een lange weg te gaan voordat zijn start-ups kunnen concurreren met die uit Silicon Valley. Maar de VS beginnen iets aan terrein te verliezen aan het buitenland. Door een Europabrede visumregeling in te voeren voor de oprichters van start-ups, zou Europa zich nu positief kunnen onderscheiden. Dit stelt migratie-expert Joséphine Goube in een opiniebijdrage van Tech.eu. Ze noemt vijf argumenten.
Artikel Tech.eu 


Europeanen gebruiken vooral Amerikaanse online diensten


Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft een paper uitgebracht over online-diensten in de EU, variërend van de levering van digitale media of zoekresultaten tot e-commerce en e-reisdiensten. Europeanen blijken vooral te surfen op Amerikaanse websites (54%). In mindere mate doen ze dat op Europese sites (42%). Ook andere cijfers uit het paper bevestigen de marktdominantie van de VS als leverancier van wereldwijde online-diensten.
Nieuwsbericht JRC
Paper JRC (pdf)


Commissie gaat Europese economische integratie verder brengen


De Europese Commissie (EC) heeft een rapport gepresenteerd over de voortgang van de Europese economische integratie (1). Tegelijkertijd presenteerde ze een plan om de Europese interne markt weer een aantal stappen verder te brengen (2). Voor het mkb moet dit onder andere leiden tot betere financieringsmogelijkheden voor innovatie en groei, en eenvoudiger regels voor bijvoorbeeld intellectueel eigendom (IP).
Artikel Science|Business
Nieuwsbericht EC
Factsheet EC
Rapport EC – 1 (pdf)
Rapport EC – 2 (pdf)


Meningen over deeleconomie in Europa zijn verdeeld


De Europese Commissie gaat een agenda opstellen voor een open digitale en deeleconomie. Volgens het hierboven genoemde artikel van Science|Business zijn de meningen hierover binnen Europa sterk verdeeld. Dat blijkt ook uit een verslag van EurActiv van de Frans-Duitse conferentie voor een Digitale agenda, vorige week in Parijs. De onderwerpen deeleconomie en ‘digital single market’ werden hier door de Europese Commissie uitgebreid aan de orde gesteld. Maar beide landen zwegen erover. Het onderwerp komt ook niet voor in het Frans-Duitse actieplan voor de digitale economie, dat op de conferentie werd gepresenteerd. Een artikel van The Atlantic gaat erover dat de deeleconomie meer is dan een samenstel van voornamelijk Amerikaanse bedrijven met quasi monopolie-achtige structuren. Overal op de wereld kunnen groepen onafhankelijke ontwikkelaars de functionaliteiten van platforms kopiëren, verbeteren en echt sociaal maken. Daar zijn dan wel eerlijke mededingingsregels bij nodig.
Artikel EurActiv
Frans-Duits Actieplan (pdf)
Artikel The Atlantic


Europees Parlement wil regels voor drones


Het Europees Parlement (EP) heeft een resolutie aangenomen over het veilig gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS), beter bekend als drones. Volgens de leden zijn nieuwe regels nodig om de ontwikkeling van de sector te stimuleren. Onnodige regelgeving die investeringen ontmoedigt, moet worden vermeden. De resolutie vloeide voort uit een verslag van EP-rapporteur Jacqueline Foster over het veilig gebruik van drones.
Nieuwsbericht EP
Resolutie EP
Video-interview EP-rapporteur Jacqueline Foster


De burger centraal stellen bij ontwikkeling ‘smart cities’


“We kunnen niet toestaan dat de techreuzen onze slimme steden gaan regeren.” Dat stelt een opiniebijdrage in The Guardian naar aanleiding van de opkomst van het IoT in steden. Een tweede artikel op deze website laat zien dat Europa wat dit betreft al op de goede weg is. Het artikel noemt 5 voorbeelden: Amsterdam, Manchester, Helsinki, Barcelona en Stockholm. Een artikel van iMinds laat zien dat Living Labs een goede manier zijn om overheden, bedrijven, onderzoekers, start-ups en burgers bij stedelijke innovatie te betrekken. Dit Europese concept begint de grenzen over te steken naar de VS, Canada, Australië en China. Een artikel van Urenio noemt 3 rapporten die recentelijk zijn uitgekomen over ‘urban science’. Deze relatief nieuwe tak van wetenschap kijkt vooral naar de rol van burgerparticipatie en open data bij de ontwikkeling van steden.
Artikel The Guardian – 1
Artikel The Guardian – 2
Artikel iMinds
Website European Network of Living Labs (ENoLL)
Website Connected Smart Cities Network EU
Nieuwsbericht Urenio


VK: Pleidooi voor meer thematisch en probleemgericht onderwijs aan universiteiten


Universiteiten hebben een belangrijke rol te spelen bij de voorbereiding van studenten voor hoofdrollen in het bedrijfsleven en de samenleving. Maar in het huidige onderwijs leren ze multidisciplinaire problemen, zoals klimaatverandering, uitsluitend vanuit één verzuilde academische discipline kennen. Een opiniebijdrage van Times Higher Education (THE) pleit voor meer thematisch onderwijs.
Artikel THE


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Tien Nederlandse universiteiten in top 200 Best Global Universities ranking


Tien Nederlandse universiteiten staan in de top 200 van de Best Global Universities ranking. Dit is een rangschikking van de Amerikaanse uitgever US News & World Report. De hoogste genoteerde Nederlandse universiteit is die van Utrecht. De Best Global Universities rankings kijkt naar onderzoeksprestaties en de reputatie van een universiteit bij onderzoekers. De lijst is te doorzoeken per onderwerp, regio en land.
Nieuwsbericht Neth-ER
Ranglijst
Ranglijst Nederlandse universiteiten


Hoe de overheid digitaal kan transformeren


Pogingen van overheden om een transformatie te maken naar digitaal, worden vaak belemmerd door culturen, processen en vaardigheden die niet meer passen in het technologisch geavanceerde, burgergerichte tijdperk. Een artikel van Deloitte University Press legt uit hoe overheden deze barrières kunnen overwinnen. Leiderschap en governance-structuren spelen een hoofdrol.
Artikel Deloitte University Press


Fraunhofer-achtige instituten succesvol met naar de markt brengen van onderzoek


Veel door overheid gefinancierd onderzoek komt aan zijn einde in The Valley of Death. Om dat te voorkomen heeft het VK een serie catapult centres opgezet, naar analogie van de Duitse Fraunhoferinstituten. De industrie en universiteiten werken hierin – inmiddels met veel succes – samen aan commercialisering. In Canada is 5 jaar geleden een vergelijkbaar publiek-privaat initiatief van de grond gekomen. Ook hier waren de Fraunhoferinstituten de leidende voorbeelden.
Artikel Science|Business


Innovatiecapaciteit verschuift naar Azië


Vorige week schreven we al dat grote bedrijven steeds meer r&d uitvoeren in het buitenland, en dan vooral Azië. Dat komt naar voren uit The Global Innovation 1000-studie van Strategy&. Een artikel op de website van Strategy+Business laat zien dat de hele wereldorde in uitgaven aan r&d binnen acht jaar op zijn kop is gezet. In 2007 gaven bedrijven nog het meeste geld aan r&d uit in Europa, gevolgd door de VS en China. Nu is de volgorde precies omgedraaid. Europa blijft nu echt achter op het gebied van r&d-uitgaven ten opzichte van China en de VS.
Artikel Strategy+Business – 1
Artikel Strategy+Business – 2


Techbedrijven ontwrichten markten


Een artikel van Singularity Hub vertelt hoe twaalf techbedrijven bestaande markten ontwrichten. Denk aan Facebook en de markt van sms-berichten, Tesla en energieopslag en Google en mobiele telefonie. Ook een artikel van The Economist ontwaart deze trend. Het constateert tevens dat veel techbedrijven een nieuwe eigendomsvorm hebben. Ze zijn niet beursgenoteerd, maar in handen van de oprichters, ‘venture capitalists’ en kleine investeerders (via crowdfunding). Daardoor zijn ze beter in staat en er meer op gericht om nieuwe ideeën om te zetten in bedrijvigheid.
Artikel Singularity Hub
Artikel The Economist


Theorie over disruptie ligt onder vuur


In The Boston Globe wordt een discussie gevoerd over het realiteitsgehalte van de theorie van Clayton M. Christensen over ontwrichtende innovatie (‘disruptive innovation’). Een eerste artikel is geschreven naar aanleiding van een studie van MIT Sloan Management. Die constateert onder meer dat een aanzienlijk deel van de ontwrichtende innovaties op de langere termijn geen stand houdt. In een tweede artikel van The Boston Globe weerlegt Christensen de argumenten.
Artikel The Boston Globe – 1
Artikel MIT Sloan Management
Artikel The Boston Globe – 2


Wat Google het meest innovatieve bedrijf van de wereld maakt


In een artikel van Huffington Post legt professor Bill George van de Harvard Business School uit waarom Google het meest innovatieve bedrijf van de wereld is. Dat heeft alles te maken met het aantrekken en koesteren van innovatieleiders. Deze hoeven niet te denken aan kortetermijnresultaten voor aandeelhouders, maar mogen zich richten op echte doorbraken.
Artikel Huffington Post


China: Innovatie heeft de komende 5 jaar hoge prioriteit


China gaat zich de komende vijf jaar richten op betere kwaliteit en meer efficiëntie, gebaseerd op innovatie. Dat stelde de heersende Communistische Partij na zijn jaarlijkse beleidsvormingsbijeenkomst, vorige week in Beijing. De South China Morning Post doet verslag. Er komen onder meer belastingmaatregelen voor r&d en impulsen voor de groei van durfkapitaal, aldus The Shanghai Business Times. Volgens Business Insider komen er ook veel ‘onderwijsfabrieken’ om het gebrek aan goed opgeleide mensen op te lossen. Innovatie in China laat momenteel een gemengd beeld zien, constateert een studie van McKinsey. Als het land een hoge economische groei wil behouden, dan zal het zijn innovatievermogen op veel punten moeten versterken. Daarbij vraagt de ene sector andere maatregelen dan de andere. Een artikel van de Chinese University of Hong Kong (CUHK) stelt dat er ook nog veel moet verbeteren op het gebied van ondernemerschap.
Nieuwsbericht South China Morning Post
Nieuwsbericht The Business Times
Nieuwsbericht Business Insider
Rapport McKinsey (pdf)
Artikel CUHK


VS: Kennis- en innovatiebeleid moet nieuwe impuls krijgen


De VS leiden de wereld in technologische innovatie. Toch kan het land achterop raken als de overheid niet de groeiende hiaten in innovatiebeleid opvult en meer investeert in wetenschappelijk onderzoek. Dat stelt een nieuw voortgangsverslag over het Renewing America-initiatief van de denktank Council on Foreign Relations (CFR). Het verslag is gebaseerd op de laatste resultaten van een Innovation Scorecard.
Artikel CFR
Rapport CFR (pdf)
Innovation Scorecard CFR (pdf) 


VS: De 5 kenmerken van staten met veel start-ups


In april 2015 verscheen de eerste Innovation Scorecard van de Amerikaanse Consumer Electronics Association (CEA). Een artikel van Tech.Co probeert te achterhalen wat de kenmerken zijn van de staten die het aantrekkelijkst zijn voor start-ups. Het zijn er vijf. Ze staan open voor de nieuwe businessmodellen van de deeleconomie. Ze hebben een belastingvriendelijk klimaat voor starters. Ze hebben een goed opgeleide beroepsbevolking. Ze hebben snel internet. En ze hebben genoeg geld voor ‘venture capital’ en r&d-investeringen.
Artikel Tech.Co


VS: Grote angst voor technologie


Technologische bedreigingen zoals cyberterrorisme en het volgen van persoonlijke informatie door bedrijven en overheden behoren tot de belangrijkste angsten van Amerikanen. Belangrijker nog dan oorlog, Obamacare of ziekte. Dat blijkt uit de Chapman Survey of American Fears. Volgens een artikel van Brookings is er vooral sprake van angst voor het onbekende. Voor tal van mensen bestaat de wereld uit ‘black boxes’.
Artikel Brookings
Artikel Chapman University


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018