AWTI e-mail alert 9 juli 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 9 juli 2015


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Minister presenteert Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek


Het hoger onderwijs krijgt er duizenden docenten bij. Studenten krijgen meer ruimte om zelf hun studie vorm te geven. En het accent bij universiteiten verschuift meer in de richting van het onderwijs. Deze en vele andere ambities staan in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 van minister Jet Bussemaker (OCW). Artikelen van HOP / TU Delta beschrijven de hoofdlijnen van de agenda, de gevolgen ervan voor de strategische vrijheid van universiteiten, en de (voornamelijk positieve) reacties van universiteiten (VSNU), hogescholen (VH) en studenten (LSVb). Ook een artikel van ScienceGuide bespreekt de voornemens en reacties. Het recentelijk uitgebrachte AWTI-advies ‘Verwevenheid van onderzoek en hoger onderwijs’ heeft mede aan de nieuwe strategie van Bussemaker ten grondslag gelegen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Strategische Agenda (pdf)
Artikel HOP / TU Delta – 1
Artikel HOP / TU Delta – 2
Artikel HOP / TU Delta – 3
Artikel ScienceGuide
Reactie VSNU
Reactie Vereniging Hogescholen (VH)
Reactie LSVb
AWTI-advies


Ict, kennis en economie, 2015


Het CBS heeft de publicatie ‘Ict, kennis en economie 2015’ uitgebracht. Deze beschrijft uitgebreid hoe personen en bedrijven ict gebruiken. Ook andere aspecten van de kenniseconomie, zoals onderwijs en onderzoek, komen uitvoerig aan bod. De vele grafieken en tabellen maken de publicatie een toegankelijk en volledig naslagwerk.
Publicatie CBS (pdf)


VK: Industrie 4.0 vergt veel meer werknemers met it-vaardigheden


De opmars van robotica en 3D-printen vergroot de vraag naar hoogopgeleide it-medewerkers aanzienlijk. Dat concludeert een rapport van de UK Commission for Employment and Skills (UKCES). Voor dit soort banen zijn nu al weinig medewerkers te vinden en dat wordt tot 2020 alleen meer lastiger. De industrie en het hoger onderwijs zouden samen naar oplossingen moeten zoeken.
Nieuwsbericht The Manufacturer
Rapport UKCES (pdf)
Samenvatting rapport (pdf)
Infographic UKCES (pdf)


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Universiteiten voeren strijd met Elsevier over ‘open access’ op


De Nederlandse universiteiten hebben een akkoord bereikt over ‘open access’ met uitgeverij SAGE. Dat meldt de VSNU in een persbericht. Met Elsevier lukt het echter nog steeds niet om tot overeenstemming te komen, melden NRC.nl en HOP / EM Online. Elsevier zou er niet aan willen meewerken dat alle wetenschappelijke publicaties voor iedereen gratis te lezen worden. De VSNU heeft daarom bijna 900 wetenschappers gevraagd hun werk als (hoofd)redacteur bij een van de 2.200 Elseviertijdschriften neer te leggen. Hiernaast roept ze wetenschappers op geen artikelen meer in te dienen bij Elsevier-tijdschriften. Ze zouden en voortaan alleen nog ‘open access’ moeten publiceren.
Persbericht VSNU
Nieuwsbericht NRC
Nieuwsbericht HOP / EM Online
Verklaring VSNU (pdf)


Integratie van fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA


Minister Henk Kamp (EZ) kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de fiscale innovatieregelingen WBSO en Research & Development Aftrek (RDA) worden samengevoegd. De aanvraagprocedure wordt eenvoudiger.
Kamerbrief (pdf)


Hightechsector heeft grootse plannen voor innovatie en groei


De Nederlandse hightechsector wil de export de komende tien jaar bijna verdubbelen tot bijna 75 miljard euro. Dat staat in het Holland High Tech Visiedocument 2025. Het document beschrijft zes prioriteiten. Zo moeten de private én publieke investeringen in r&d toenemen. De internationale samenwerking in r&d moet worden versterkt. En er moeten voldoende bèta- en technisch mensen worden opgeleid en uit het buitenland aangetrokken. VNO-NCW gaat het visiedocument van de hightechsector gebruiken als input voor een algemeen Visiedocument Topsectoren 2025. Een onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes en Brainport Industries, beschreven door Managers Online, wijst erop dat de Nederlandse investeringscultuur niet is toegerust op het investeren in innovatie in de hightechsector. Daar zou verbetering in moeten komen. Een artikel van Tech Crunch steekt de loftrompet over de Nederlandse hightechsector. Ook dit artikel noemt als belangrijkste probleem de financiering van innovatie. Tot slot: vorige week werd een nieuwe website over innovatie in de Nederlandse hightech gepresenteerd.
Nieuwsbericht Holland High Tech
Holland High Tech Visiedocument 2025 (pdf)
Nieuwsbericht Managers Online
Artikel TechCrunch
Website Technologische Ontwikkeling


Ruim half miljoen huishoudens doen mee aan de deeleconomie


Vorig jaar hebben ruim 550 duizend Nederlandse huishoudens (8%) naar eigen zeggen iets tegen betaling afgenomen of uitgeleend binnen de deeleconomie. Een rapport van het ING Economisch Bureau brengt de ontwikkelingen in beeld. Het constateert dat vooral jongeren, hoger opgeleiden en mensen met een hoog inkomen gebruik maken van de deeleconomie. Een selecte groep aanbieders verdient 80% van al het geld dat in de Nederlandse deeleconomie omgaat. De deeleconomie is overigens nog lang niet uitontwikkeld.
Rapport ING Economisch Bureau (pdf)


Omslag naar innovatieve circulaire economie is niet makkelijk maar zou wel renderen


De transitie naar een circulaire economie kan grote milieuwinst en meer dan 80.000 banen opleveren. Die conclusie trekt de Rabobank uit zijn onderzoek ‘De potentie van de circulaire economie’. Om deze innovatieve richting op te gaan, is wel ander overheidsbeleid nodig. En alle actoren in de economie zullen moeten veranderen. “Maar als er één land is dat de circulaire economie zou moeten kunnen adopteren, dan is het Nederland.”
Nieuwsbericht Rabobank
Rapport Rabobank


Start Up Campus-hub: Brainport wil naar 1.000 start- en 200 scale-ups per jaar


Om het start-upecosysteem van Brainport te versterken, beginnen publieke en private partijen in de regio Zuidoost-Brabant een Start Up Campus-hub. De samenwerking moet vanaf 2020 mede leiden tot 1.000 starters en 200 groeiers die jaarlijks in Brainport tot wasdom komen.
Nieuwsbericht Brainport


Amerikaans innovatiecentrum geeft impuls aan start-upecosysteem Rotterdam


Het Amerikaanse Cambridge Innovation Center (CIC) start een eerste buitenlandse vestiging. Deze komt in het Groot Handelsgebouw aan het Weena in Rotterdam. CIC wil hier de komende 5 jaar rond de 550 innovatieve bedrijven in huisvesten en zo haar internationale netwerk van ondernemers, investeerders en bestaand bedrijfsleven samenbrengen en uitbreiden.
Nieuwsbericht Innovation Quarter
Nieuwsbericht Startup Juncture


Venlo wordt ‘Blue Innovation Region’


Rabobank Venlo, Solarus en Blue Innovation Center hebben aangekondigd dat Venlo een Blue Innovation Region wordt. Bedrijven moeten hier “op natuur geïnspireerde innovaties realiseren die substantieel bijdragen aan werkgelegenheid, innovatiekracht, innovatiecultuur en economische groei in Venlo, Nederland en de wereld”.
Nieuwsbericht Vraag en Aanbod
Website Blue Innovation Center


Nieuws en achtergronden uit Europa


Nederlandse onderzoekers en instellingen halen weer veel topbeurzen binnen


Nederlandse onderzoekers in Europa hebben samen 18 beurzen voor toponderzoekers gewonnen, de ERC Advanced Grants. Op de ranglijst van nationaliteiten staat Nederland daarmee op de 3e plaats, na het VK en Duitsland. Op de ranglijst van vestigingsplaatsen staat Nederland 5e. De instellingen voor wetenschappelijk onderzoek in ons land kregen samen ook 18 beurzen. Binnen Nederland gaan de meeste Advanved Grants naar de TU Delft. In het algemeen valt op dat vrouwelijke onderzoekers maar weinig topbeurzen hebben gekregen. Slechts 13%, meldt Times Higher Education (THE).
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht THE
Persbericht ERC (pdf)
ERC Advanced Grant 2014 – Honoreringen (pdf)


Drie verkenners moeten wetenschappelijke adviseurs gaan vinden


De Europese Commissie heeft een trio van scouts gevraagd om de leegte te helpen vullen die de voormalige Chief Scientific Adviser (CSA) heeft achtergelaten. De drie worden belast met het vinden van geschikte wetenschappers voor een zeven personen sterke ‘high level group’ die de commissie moet gaan adviseren over wetenschappelijke onderwerpen. Een van de 3 verkenners is de Tilburgse hoogleraar Rianne Letschert.
Nieuwsbericht Science Insider
Nieuwsbericht Tilburg University


EuroTech Universities Alliance gaat ondernemerschap in hoger onderwijs stimuleren


Universiteiten spelen een centrale rol in het voeden van innovatie en ondernemerschap. Het zou goed zijn als dit breder wordt onderkend, benut en ondersteund, stelt een paper van de EuroTech Universities Alliance. De technische universiteiten die aan dit samenwerkingsverband deelnemen, waaronder die van Eindhoven, doen er veel onderzoek naar, wisselen actief kennis uit en voeren tal van programma’s uit om innovatief ondernemerschap te bevorderen. In Brussel werd afgelopen week het European Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB.EU) gepresenteerd. Dat gaat aandacht voor ondernemerschap in het hele Europese onderwijs bevorderen.
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht EuroTech Universities Alliance (pdf)
Paper EuroTech Universities Alliance (pdf)
Nieuwsbericht Europese Commissie
Website EE-HUB.EU


Extra voorwaarden nodig om te zorgen dat ‘patent boxes’ echt werken


Multinationals verleggen grote delen van de kosten van hun r&d naar landen waar ze belastingaftrek kunnen krijgen via ‘patent boxes’. Dit gebeurt zonder dat ze in die landen meer r&d gaan uitvoeren, blijkt uit onderzoek van het Joint Reserach Centre (JRC) van de Europese Commissie. De uitkomst is een steun in de rug voor de ‘modified nexus approach’: landen met een ‘patent box’ zouden aan de fiscale aftrek voorwaarden moeten verbinden over lokale investeringen in r&d.
Nieuwsbericht Accountant Week
Rapport JRC (pdf)


Sleuteltechnologieën kunnen een rol spelen in slimme-specialisatiestrategieën


Het Joint Reserach Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de rol van sleuteltechnologieën (Key Enabling Technologies, KETs), zoals bio- en nanotechnologie, in regionale economieën. Dat is gebeurd op basis van koppeling van regionale gegevens aan octrooitoepassingen over de periode 1980 – 2010. Hieruit komt naar voren dat KETs in het algemeen een positieve invloed hebben op het ontstaan van regionale technologische voordelen.
Rapport JRC (pdf)


Website om Europese start-upecosystemen met elkaar te verbinden


Startup Europe heeft een website gemaakt die geheel is gewijd aan Europese techstart-ups. De bedoeling is dat de site de ecosystemen van deze bedrijven met elkaar gaat verbinden. Startup Europe heeft tot doel het ondernemingsklimaat voor web- en ict-ondernemers te versterken, zodat hun ideeën en bedrijven kunnen groeien en bloeien in de EU.
Nieuwsbericht EC
Website Startup Europe


Noorwegen: Onderzoeksraad presenteert strategie 2015 - 2020


De Onderzoeksraad van Noorwegen publiceerde in mei zijn toekomststrategie voor de komende 5 jaar. Afgelopen week verscheen het rapport in het Engels. De strategie richt zich op uitbreiding van de innovatiecapaciteit in zowel de private als de publieke sector en op het vinden van nieuwe, meer duurzame oplossingen voor de maatschappij als geheel.
Nieuwsbericht Onderzoeksraad van Noorwegen
Strategie 2015 - 2020 (pdf)


Britse universiteiten moeten kwaliteit onderwijs gaan aantonen


Universiteiten moeten bewijzen dat ze goed zijn in lesgeven. De nieuwe Britse minister voor Wetenschap en Universiteiten Jo Johnson wil dit gaan meten. Hij laat een nationale ‘audit’ opzetten met ‘resultaatgerichte criteria en statistieken’. Hierbij denkt hij bijvoorbeeld aan cijfers over de inkomsten van afgestudeerden.
Nieuwsbericht The Guardian


VK: Regelingen r&d-samenwerking universiteiten en bedrijven moeten eenvoudiger


In het VK is een overvloed ontstaan aan programma’s gericht op het stimuleren van onderzoekssamenwerking tussen universiteiten en bedrijven. Volgens Ann Dowling, president van de Royal Academy of Engineering, is de tijd gekomen om het hele instrumentarium aanzienlijk te vereenvoudigen. Dat schrijft ze in een rapport in opdracht van de Britse overheid.
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Royal Academy of Engineering
Rapport Dowling (pdf)


Zweden: Koploper op het gebied van start-ups in Europa


Gemeten naar het aantal start-ups per hoofd van de bevolking komt Zweden mondiaal gezien op de tweede plaats, na Silicon Valley. Dat stelt een artikel van The Telegraph, dat vertelt hoe het zover is gekomen en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Volgens een artikel van Tech.eu zijn start-ups trouwens ook sterk in opkomst in het zuiden van Europa. Afgelopen dinsdag vond in Griekenland nog een seminar plaats over innovatie en ondernemerschap, meldt Startup Juncture.
Artikel The Telegraph
Artikel Tech.eu
Artikel Startup Juncture


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Beleid om langetermijninvesteringen in innovatie te ondersteunen


De tijdshorizon van een overheid zou beduidend langer moeten zijn dan die van kortetermijnbeleggers. Een artikel van het Centre for American Progress zet uiteen welk innovatiebeleid hierbij past. Dat omvat onder meer heroverweging van het octrooirecht, systematische ondersteuning van investeringen in werknemers. Daarnaast is fiscaal beleid nodig dat langetermijninvesteringen beloont. Het artikel is geschreven voor de Amerikaanse overheid. Het bevat echter ook waardevolle inzichten voor andere westerse overheden.
Artikel Centre for American Progress


Hoe bedrijven innovaties tot een succes maken


Elk bedrijf, van elke omvang, in elke sector kan succesvol nieuwe producten op de markt brengen. Die conclusie trekt het onderzoeks- en adviesbureau Nielsen, dat meer dan 20.000 recente productlanceringen onderzocht. Het Nielsen Innovation Breakthrough-rapport noemt de winnaars van dit jaar en beschrijft hun belangrijkste lessen. “Succesvolle bedrijven zetten de klant in het centrum van de innovatie.”
Nieuwsbericht Innovation in Practice
Rapport Nielsen (pdf; registratie verplicht)


Europa en VS moeten de verborgen waarde van digitale handel ontsluiten


Data worden steeds belangrijker in de internationale handel. Niet alleen om de klant te leren kennen en de wereld om ons heen te begrijpen, maar ook als dienst en als ‘eindproduct’. Dit zorgt voor een totale omslag van de economie. Afnemers kunnen nu bijvoorbeeld uit de hele wereld komen en toeleveringsketens worden complexer. De denktanks The Lisbon Council (Brussel) en Progressive Policy Institute (PPI; Washington DC) schreven er een paper over. Het paper doet tevens aanbevelingen aan beleidsmakers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan voor het benutten van de enorme kracht van data voor de economie.
Paper The Lisbon Council / PPI (pdf)
Presentatie paper (pdf)


Er moet meer onderzoek komen naar start-upfinanciering


De wereld van startkapitaal is de laatste jaren flink veranderd door de introductie van crowdfunding en de samensmelting van de traditionele vormen van ‘angel’ en ‘venture capital’. Overheden hebben ook maatregelen genomen om de financiering van veelbelovende nieuwe ventures te bevorderen. We weten echter nog maar weinig over de gevolgen van deze veranderingen. Een artikel van de Kauffman Foundation pleit daarom voor uitgebreid onderzoek.
Artikel Kauffman Foundation


Gids voor het opzetten van sociale-innovatielabs


Sociale innovatie lijkt vaak een onmogelijke opgave. Er zijn echter wel degelijk mogelijkheden voor. Een onderzoek van het Waterloo Institute for Social Innovation and Resilience (WISIR; Canada) laat goede voorbeelden zien en beschrijft een stapsgewijze aanpak om sociale-innovatielabs op te zetten.
Nieuwsbericht WISIR
Rapport WISIR (pdf)


Gids over ‘machine learning’


‘Machine learning’ is het verbeteren van algoritmen op basis van data, zonder gebruik te maken van op regels gebaseerde programmering. Het gaat een steeds grotere rol spelen in de wetenschap en het bedrijfsleven. Een uitgebreid artikel van McKinsey beschrijft de technologie, de ontwikkelingen daarin, de verwachte ontwrichtende effecten en de maatregelen die bedrijven moeten nemen om aan de ontwikkelingen mee te doen.
Artikel McKinsey


Smart cities zijn letterlijk een bijna onzichtbare ontwikkeling


Slimme steden gaan zorgen voor betere gezondheidszorg, meer mobiliteit, minder congestie en bijvoorbeeld minder milieuvervuiling. Dat zal mede het gevolg zijn van kunstmatige intelligentie, robots en onbemande auto’s. Maar nog veel meer van de onzichtbare toename van het verzamelen van data en het gebruik ervan. “Smart cities zien er niet anders uit, ze veranderen vooral de omgang met de burgers.” De nieuwe Nederlandse website Mijn Gemeente geeft een beeld van de toekomst van ‘smart cities’.
Artikel Raconteur
Website Mijn Gemeente


Canada: Te weinig impulsen voor een bloeiend innovatie-ecosysteem


Wil innovatie floreren, dan is een ecosysteem vereist. Het Canadese innovatiebeleid richt zich weliswaar op wetenschap, technologie en innovatie, maar doet bijna niets aan onderlinge samenhang en interactie, stelt een artikel van Policy Options. Het gaat dan ook niet goed met innovatie en productiviteitsontwikkeling in Canada.
Artikel Policy Options


Latijns-Amerika loopt nog ver achter met innovatie


Nieuwe cijfers laten een scherpe daling zien van de buitenlandse investeringen in Latijns-Amerika. Maar er zijn andere, minder opvallende, gegevens die nog veel meer alarmbellen zouden moeten laten rinkelen, stelt een artikel van de Miami Herald. “De meest recente indicatoren van innovatie hebben een veel grotere impact op de toekomst.” Op het gebied van octrooien bijvoorbeeld, doen alleen Brazilië en Mexico internationaal een beetje mee. De Wereldbank publiceerde anderhalf jaar geleden al een rapport ‘Latin American Entrepreneurs: Many Firms but Little Innovation’.
Artikel Miami Herald
Rapport Wereldbank (pdf)


VS: Politieke overtuiging meestal niet doorslaggevend voor mening over wetenschap


Ideologie is niet de dominante factor als het gaat om het denken van Amerikanen over de meeste wetenschapsgerelateerde kwesties. Volgens een peiling van het Pew Research Center voorspellen politieke opvattingen wel de houding van mensen tegenover klimaatverandering en een handvol energievraagstukken. Maar bij veel andere controversiële onderwerpen, zoals inentingen of het gebruik van proefdieren, spelen geslacht, leeftijd, religie, ras of onderwijs een grotere rol.
Nieuwsbericht Science Magazine
Rapport Pew Research Center


VS: Regels voor crowdfunding worden aangepast


De VS hebben de zogeheten ‘Regulation A+’-regels in het Federaal Register aangepast. Particulieren hoeven nu niet meer heel rijk te zijn om in start-ups te mogen investeren. Zolang de start-up niet meer dan vijftig miljoen dollar per jaar aantrekt, mag iedereen meedoen. De nieuwe regulering moet kleine en opkomende bedrijven met een financieringsbehoeften en burgers die wat geld over hebben meer kansen geven om deel te nemen aan de kapitaalmarkt.
Nieuwsbericht The Huffington Post


Het volgende nummer van de AWTI e-mail alert verschijnt eind augustus.


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018