BDO nieuwsbrief 22 augustus 2017

8 maanden geleden


Text only:

 
 
Bekijk
online versie

BDO nieuwsbrief
Nieuwe perspectieven van BDO
22 augustus 2017

Met onze e-mail nieuwsbrief bieden we u elke twee weken nieuwe perspectieven voor uw organisatie.


Vragen? Mail ze naar nieuwsbrief@bdo.nl.


nieuwe perspectieven
 


Wet DBA. Stilzitten is geen optieWat kost een leverancierskrediet?
De handhaving van de Wet DBA is in de ijskast gezet tot 1 juli 2018. Voor velen is dit een opluchting. De Wet DBA is echter niet komen te vervallen. 
Bij het structureren van de juiste fundingmix kan het interessant zijn om de daadwerkelijke kosten van het krediet goed in beeld te brengen. 


Lees
meer

Lees
meer


Aangifte verhuurderheffing voor 1 oktoberNiet elke optie op aandelen is een aandelenoptie
Verhuurders moeten vóór 1 oktober aangifte verhuurderheffing doen. Maar welke huurwoningen moet u in de aangifte meenemen en welke niet? BDO heeft daarvoor een gratis quickscan ontwikkeld. 
Voor aandelenopties geldt specifieke LB-wetgeving. Op het moment van het uitoefenen of vervreemden van een aandelenoptie is sprake van een belastbaar moment. 


Lees
meer

Lees
meer


Auto van de zaak? Ook kilometers elektrische auto leiden tot bijtelling!Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017
De regels rond de auto van de zaak blijven complex en veranderen bijna elk jaar. Wordt u er ook helemaal dol van?
Bezoek dan de Landelijke Actualiteitendagen in het najaar. 
Op 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen belangrijke veranderingen voor u als werkgever met zich meebrengen. 


Lees
meer

Lees
meer


Herstelkader rentederivaten ook voor maatschappelijke organisaties interessant
Op 19 december 2016 is het Herstelkader Derivaten MKB vastgesteld. Geeft dit kader ook kansen voor maatschappelijke organisaties op herstel en compensatie, en op welke wijze dan? 


Lees
meer

BDO Familiebedrijvencongres 2017
 


Nieuwe perspectieven op familiewaarden


Op dinsdag 10 oktober organiseren wij ons jaarlijkse familiebedrijvencongres bij theater Flint in Amersfoort. Dit jaar staat het congres geheel in het teken van familiewaarden.


Meld
u aan

Blog
 


Over communicatie binnen het familiebedrijf gesprokenVoor een familie zal het niet altijd meevallen om de relevante thema’s te benoemen, laat staan daar een eensgezinde mening over te vormen. Om alle relevante thema’s bij de hoorn te kunnen vatten en...


Lees
blog

Ondernemersmagazine Anders
 


Nieuwe start voor Veluwezoom Verkerk Bouw


Om uit de crisis te komen moest Veluwezoom Verkerk twee dingen doen: saneren en een nieuwe strategie ontwikkelen. Dit vereiste een zorgvuldige aanpak. Met gevoel. Benieuwd hoe BDO hierbij heeft geholpen?


Lees
het interview

Agenda
 


Evenementen BDO


Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, workshops en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied.


Bekijk
onze evenementen

Aanmelden BDO e-mailnieuwsbrief
 

Wilt u andere geïnteresseerden attenderen op onze tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief? Verwijs hen dan naar het

aanmeldformulier
.


nieuwe
perspectieven
Contact -

Aanmelden nieuwsbrief
- -
Afmelden of gegevens wijzigen

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor degene voor wie dit bericht is bedoeld. Het bericht kan gegevens met betrekking tot een derde bevatten. Is de ontvanger van
dit bericht niet degene voor wie dit bericht is bedoeld, noch degene die bevoegd is dit bericht namens laatstgenoemde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht
en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan degene voor wie dit bericht is bedoeld is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally
to, and thus solely meant for the person this message is intended for. The message may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the person this message is intended for, nor a person empowered to receive this message on behalf
of the latter, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the person this message is intended for is illegal towards the sender and the aforementioned
third party.

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018