BDO nieuwsbrief 5 juli 2017

9 maanden geleden


Text only:

 
 
Bekijk online versie
BDO nieuwsbrief
Nieuwe perspectieven van BDO
5 juli 2017

De BDO e-mailnieuwsbrief is vernieuwd! Dit is de eerste editie in de geheel vernieuwde vormgeving. Met onze nieuwsbrief bieden we u elke twee weken nieuwe perspectieven voor uw organisatie.


Vragen? Mail ze naar nieuwsbrief@bdo.nl.


nieuwe perspectieven
 

Fiscaliteit bij zorg- en welzijnsinstellingen

Telecomgiganten op hun hoede voor boetes van toezichthouders

Zorg en welzijn is een maatschappelijk thema dat voortdurend in de belangstelling staat. Niet verwonderlijk, gezien de vele ontwikkelingen in de afgelopen decennia. Nieuwe wetgeving en...

Het aantal telecomgiganten dat zich zorgen maakt over door toezichthouders opgelegde beperkingen is in één jaar tijd bijna verdubbeld naar 80%. Dat blijkt uit de BDO Telecom Risk Factor Survey 2017...

Lees meerLees meer

Vakantiewerk en uw salarisadministratie

Wat werken aan veilige informatie oplevert in de publieke sector

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Dit gaat bij sommige werkgevers gepaard met een rustigere periode binnen het bedrijf, maar bij andere werkgevers breekt er juist een drukkere periode aan...

Wat zou uw organisatie in de publieke sector, van zorginstelling tot woningcorporatie, maatschappelijke organisatie en gemeente, ermee opschieten? In een whitepaper heeft BDO de voordelen van...

Lees meerLees meer

Nieuw principe-akkoord gemeenten

'Je moet doorvragen, achterhalen wat mensen wérkelijk doen'

Einde van de payroll bij de overheid? Sinds 4 juli is er tussen de VNG en de ambtenarenbonden een nieuw principe-akkoord gemeenten bereikt. Het akkoord loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

BDO interviewde Rob Frankort, de CFO van de Europese afdeling van de multinational Plantronics, voor de nieuwste editie van de BDO Scope tax transparency. Een hot topic waar ook hij dagelijks mee...

Lees meerLees meer

Let op bij onderdekking en loonstamrecht bij uitfasering pensioen in eigen beheer

Mogelijk quotumheffing in 2018 voor sector overheid

Met ingang van 1 april 2017 is de wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Eén van de opties in deze wet is het gefacilieerd afkopen van de fiscale waarde van het pensioen in...

In het sociaal akkoord van april 2013 spraken het kabinet en de sociale partners af om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voldoet men in 2026 niet aan deze afspraak, dan...

Lees meerLees meer

Betaaltermijnen langer dan 60 dagen van de baan voor grote ondernemingen

Geen loondoorbetaling bij ziekte 56-plussers

Op 1 juli trad de wet tot het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen in werking. De wetgeving is van toepassing op alle overeenkomsten die op of na 1 juli 2017 zijn aangegaan. Wat betekent...

Heeft u als werkgever werknemers in dienst die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn? Dan kunt u terugvallen op de compensatieregeling wanneer deze werknemers uitvallen vanwege ziekte.

Lees meerLees meer

Juiste opgave van verloonde uren van belang voor de loonkostenvoordelen

Doorstarten met behulp van een pre-pack: is het einde in zicht?

In 2017 is het lage inkomensvoordeel ingevoerd. Daarnaast wordt per 2018 het systeem van de premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen. Wat betekenen deze wijzigingen voor u?

Is het voor bedrijven wettelijk toegestaan om via een voorbereid faillissement het bedrijf door te laten starten in afgeslankte vorm? En op die manier werknemers zomaar te ontslaan? Het Hof van...

Lees meerLees meer

Is all-in loon een verstandige keuze voor werkgevers?

Socialezekerheidsverdrag Nederland-China treedt in werking per 1 september 2017

Heeft u oproepkrachten in dienst, dan is het vaak praktischer om een all-in uurloon af te spreken. Hierin zijn de vakantiebijslag en de opbouw van vakantiedagen al verwerkt. Maar is een all-in loon...

Met een socialezekerheidsverdrag maken landen afspraken over de sociale verzekeringen van burgers wanneer zij bijvoorbeeld in Nederland wonen en tijdelijk in het buitenland werken. Op 1 september...

Lees meerLees meer

Europese Commissie maakt voorstel nieuwe transparantieregels bekend

Kamervragen vpb-plicht jeugdhulp en jeugdzorg

De Europese Commissie heeft op 21 juni 2017 nieuwe, strenge transparantieregels voorgesteld voor intermediairs die voor hun cliënten fiscale planningsconstructies opzetten en promoten. Deze regels...

Klopt het dat er onduidelijkheid bestaat of het bieden van jeugdhulp en jeugdzorg onder de vennootschapsbelasting valt? En zo ja, waarom? De Kamerleden Raemakers en Bergkamp van D66 stelden...

Lees meerLees meer
Rapport fiscaliteit zorg en welzijn
 

Meer grip, meer kansen...


BDO deed onderzoek naar fiscaliteit bij zorg- en welzijnsinstellingen. De uitkomsten leest u in het rapport Meer grip, meer kansen.


Download rapport
Blogs
 

Financiële verhaal inburgeraars begint nu pas echt

Leidinggevende capaciteiten

Nu de vluchtelingenstroom zo goed als is opgedroogd, opvanglocaties sluiten en de huisvesting van inburgeraars steeds meer is geborgd, verdwijnt de landelijke urgentie van deze problematiek. Maar...

Het belang van goed leiderschap binnen organisaties wordt al lang onderkend. Typ de term Leiderschap in op je toetsenbord en binnen 0,52 seconden schieten tweeëneenhalf miljoen hits via Google over...

Lees blogLees blog

Een externe bestuurder binnen een familiebedrijf, hoe wordt dat een succes?

Navordering 6,5 miljoen; foutje bedankt

Binnen familiebedrijven vindt steeds vaker een bestuurswissel, waarbij een externe bestuurder wordt geworven. Het gevolg: een bestuurslaag die bestaat uit familie en niet-familie. Een uitdaging...

Een grote thuiszorgorganisatie krijgt miljoenen navordering van fiscus. Dit nieuws kwam even binnen. Wat bleek; één zin uit de statuten was niet in lijn met de zorgvrijstelling voor de...

Lees blogLees blog
Whitepaper informatieveiligheid
 

Wat werken aan veilige informatie oplevert in de publieke sector


In dit whitepaper heeft BDO de voordelen van werken aan professionele informatieveiligheid op een rijtje gezet.


Lees meer & download
Agenda
 

Evenementen BDO


Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, workshops en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied.


Bekijk onze evenementen
Nieuws over BDO
 

Reactie BDO op AFM-rapport ‘Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties’

BDO heeft kennisgenomen van het AFM-rapport Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht over de implementatie en borging van de verandertrajecten. Benieuwd naar de reactie van BDO?

Lees meer
Aanmelden BDO e-mailnieuwsbrief
 

Wilt u andere geïnteresseerden attenderen op onze tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief? Verwijs hen dan naar het aanmeldformulier.
nieuwe
perspectieven
Contact -
Aanmelden nieuwsbrief - - Afmelden of gegevens wijzigen

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018