De kunst van het binnenhalen van uw incasso vorderingen

3 jaren geleden
  • Html
  • Tekst
Nieuwsbrief maart 2016
View this email in your browser


De kunst van het binnenhalen van uw incassovorderingen

 

Als ondernemer heeft u de plicht om uw betalingen op tijd te voldoen. Wel zo fijn als uw debiteuren dat ook bij u doen. Maar in de praktijk loopt het soms anders. Zeker in de huidige economische tijd. Het effectief binnenhalen van een openstaand bedrag vergt soms een gestructureerde aanpak.
'De valkuilen waar een ondernemer mee te maken krijgt bij het incasseren van een vordering' 
 

Naar het artikel

Maak kennis met het Juridisch Partner Abonnement. 

Meer artikelen

Geen extra aanmaning voor de incassokosten
Voor het kunnen innen van incassokosten, hoeft de schuldeiser na de bekende ‘veertiendagenbrief’ geen extra aanmaning te sturen. Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad in juni 2014. Eind vorig jaar adviseerde een landelijk overleg van rechters nog om deze extra aanmaning wel verplicht te stellen.
Naar het artikel
Omzeilen transitievergoeding langdurig zieke werknemer
Tot 1 juli 2015 was het vrij eenvoudig afscheid te nemen van een werknemer die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt was geweest. U vroeg als werkgever een ontslagvergunning aan bij het UWV en zei vervolgens de arbeidsovereenkomst op. Alleen als een ontslag kennelijk onredelijk was, kon nog een vergoeding verschuldigd zijn aan de werknemer (al was dit meestal niet het geval). Dat laatste is gewijzigd.
Naar het artikel  

Volg ons:

Copyright © 2016 Van Zandvoort Legal, All rights reserved.
Van Zandvoort Legal Advocaten | Bedrijfsjuristen
Bram van den Berghstraat 22 ,5348 JT OSS, tel: 0412 - 64 91 09
Voor meer nieuws en informatie kijkt u op http://zandvoort-legal.nl
U ontvangt deze mail omdat u op de partnerlijst vernoemd staat. Wij houden niet van spam. Wel willen we u blijven informeren met actualiteiten op juridisch gebied. Wilt u toch geen mail meer van ons ontvangen, klik dan hier.

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019