De Letselschade Raad Nieuwsbrief

1 jaar geleden


Text only:

-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">


DLR mailing

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hierop heeft geabonneerd.


Wordt deze email niet juist getoond? Bekijk de nieuwsbrief in de browser.


 

december 2016


In deze uitgave:


DE LETSELSCHADE RAADSDAG 2016 - IMPRESSIE

De Letselschade Raadsdag 2016 - Impressie


Deetman en Barendrecht tijdens Letselschade Raadsdag: De Letselschade Raad verdient structurele subsidie


De Letselschade Raad (DLR) en de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) zijn 'niet meer weg te denken'. Na een eerste fase van opzetten en een tweede van consolideren is nu de derde aangebroken: de fase van doorontwikkeling en synthese. Binnen het verband van De Letselschade Raad heeft de branche, dankzij de inspanningen van alle partijen, veel bereikt. De aanwezigen mogen trots zijn op de gezamenlijk behaalde resultaten; reden om nu samen stil te staan bij het 10-jarig bestaan van de GBL.


Dat zei DLR-directeur Deborah Lauria tijdens De achtste Letselschade Raadsdag, die op 17 november in Amersfoort werd gehouden. De bijeenkomst, voorgezeten door prof. mr. Ivo Giesen en verluchtigd met optredens van theatergroep The Big Mo, stond in het teken van het 10-jarig bestaan van de GBL. Lauria sprak uit naam van voorzitter Aleid Wolfsen, die was verhinderd. Ze deelde mee dat Wolfsen, die onlangs voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens is geworden, na acht jaar 'met pijn in het hart' zijn functie bij DLR neerlegt.
Kern van de derde fase is dat de onderwerpen waarover overeenstemming moet worden bereikt, steeds 'groter, serieuzer en moeilijker' worden, zei Lauria. 'Denk aan onderwerpen als zorgschade, smartengeld en één medisch adviseur. We zullen tevens meer naar onszelf als branche gaan kijken, onder meer door een centrale meting van klanttevredenheid.'


Deborah Lauria: ‘Ik ben dankbaar voor alles wat De Letselschade Raad heeft bereikt dankzij de inzet van de vele professionals vanuit de branche.’


Dagvoorzitter Ivo Giesen


Routes naar het recht


Twee van de sprekers pleitten voor overheidssubsidie voor DLR. Prof. mr. Maurits Barendrecht, hoogleraar privaatrecht Universiteit van Tilburg, noemde het vreemd dat Nederland miljarden investeert in zijn wegennetwerk, maar zo weinig in de 'routes naar het recht'. 'De Letschade Raad en de GBL voorkomen juridisering. Daar hebben we allemaal belang bij. Dus zeg ik: ministerie, zorg voor continuïteit.'


Drs. Wim Deetman, oud-voorzitter van het Nationaal Platform Personenschade, de voorloper van DLR, toonde zich voorstander van structurele subsidie. 'Een tijdelijke subsidie geven om te kijken of iets werkt, is niet zo gek. Maar áls het werkt – en dat doen DLR en de GBL – , dan moet je een subsidie structureel maken.'


Prof. dr. Ko de Ridder, hoogleraar vergelijkend publiek management, Rijksuniversiteit Groningen, adviseerde vijf jaar geleden de staatssecretaris om de subsidie aan DLR continueren. 'Waarna hij helaas besloot de subsidie uit te faseren.' Hij noemde DLR die zachte toezichthouder die betrokkenen bij de les houdt.


De subsidie van het ministerie van Justitie loopt dit jaar af. Daarom zal van de markt een hogere bijdrage worden gevraagd. Lauria was blij met de pleidooien van de sprekers. 'Als iedereen ons werk belangrijk vindt, moet er dan ook financiële steun komen.'


Fusie


Tijdens de Raadsdag werd de fusie tussen DLR en de Stichting Keurmerk Letselschade (SKL) bekend gemaakt voor het grote publiek. SKL beheert een kwaliteitskeurmerk voor rechtshulpverleners in de letselschadebranche.


Met de fusie worden twee kwaliteitssystemen samengebracht tot één Register Letselschade. Dit zal synergie teweegbrengen, voorspelde Lauria.


Volgens SKL-bestuurslid Victor Jammers brengt de stichting veel kennis van de letselschademarkt mee. Hij noemde de platformfunctie van DLR een plezierige aanvulling op zijn stichting. 'Wij missen vooral de dialoog met de markt, die kan veel sterker.'


Gevraagd naar valkuilen van de fusie antwoordde Jammers: 'We zijn een onafhankelijke club met een grote deskundigheid. Bij DLR heeft iedereen een achterban. Daar zit een risico in. Daarom zullen we ook na de fusie de onafhankelijkheid van het nieuwe Register Letselschade borgen.'


‘Deborah Lauria en Victor Jammers: fusie DLR en SKL’


Joris Luyendijk, antropoloog en journalist/schrijver: 'Morele spier van Britten lijdt aan totale atrofie'


Lees hier het uitgebreide verslag van De Letselschade Raadsdag


Meer foto’s van De Letselschade Raadsdag


Presentaties van sprekers van De Letselschade RaadsdagDe Letselschade Raad
Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag
Postbus 93309, 2509 AH Den HaagT 088 - 33 22 555
E info@deletselschaderaad.nl


 

Klik hier om u af te melden


 


Deletselschaderaad.nl

Categorieën: Advocaten
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018