De Letselschade Raad Nieuwsbrief

1 jaar geleden


Text only:

-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">


DLR mailing

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hierop heeft geabonneerd.


Wordt deze email niet juist getoond? Bekijk de nieuwsbrief in de browser.


 

januari 2017


In deze uitgave:


GOMA Symposium 12 mei 2017: JUST TRUST
Geen vermelding van burgerservicenummer
Aanbod opleidingen

GOMA Symposium 12 mei 2017: JUST TRUST


Het GOMA Symposium 2017, met als titel JUST TRUST, vindt plaats op vrijdagmiddag 12 mei, in Gooiland te Hilversum. Sprekers vanuit verschillende disciplines lichten vanuit hun eigen vakgebied het thema ‘vertrouwen’ toe. Wat gebeurt er als het vertrouwen ontbreekt - tussen professionals onderling en tussen professional en patiënt met letselschade; waarom is vertrouwen belangrijk en hoe kan het worden hersteld? Wat is de relatie tussen vertrouwen en transparantie? Hoe verhoudt de GOMA zich tot dit thema? Pierre Campbell van de Britse Medical Defence Union, de aansprakelijkheidsverzekeraar van een groot aantal ziekenhuizen, licht het Britse verzekeringssysteem toe dat is gebaseerd op wantrouwen.
Kortom, het wordt een interessante middag die stof biedt tot nadenken en napraten!


N.B. Aanmelden kan nog niet; meer informatie volgt binnenkort.


Geen vermelding van burgerservicenummer


Met ingang van 1 januari 2017 vermeldt DLR niet langer het burgerservicenummer (BSN) in de werkdocumenten behorende bij de Medische Paragraaf bij de GBL.


Het BSN is in de eerste plaats bedoeld voor het contact tussen burgers en de overheid en voor overheden onderling. Het nummer ondersteunt een foutloze uitwisseling van persoonsgegevens door overheidsorganisaties. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en zorgverzekeraars. Het (vragen naar het) BSN hoort daarom niet thuis in deze werkdocumenten.
(bron Rijksoverheid)


Aanbod opleidingen


Cursusreeks 'Aansprakelijkheid in medische zaken'


Ook in 2017 organiseert De Letselschade Raad in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch een aantal trainingen op het gebied van medische aansprakelijkheid. Meer informatie en aanmelden
 
Trainingen Werken met de GBL en de Medische Paragraaf


Op 20 maart, 12 juni en 6 november 2017 organiseert De Letselschade Raad weer trainingen Werken met de GBL en de Medische Paragraaf. Meer informatie en aanmeldenDe Letselschade Raad
Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag
Postbus 93309, 2509 AH Den HaagT 088 - 33 22 555
E info@deletselschaderaad.nl


 

Klik hier om u af te melden


 


Deletselschaderaad.nl

Categorieën: Advocaten
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018