De Letselschade Raad Nieuwsbrief

1 jaar geleden


Text only:

-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">


DLR mailing

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hierop heeft geabonneerd.


Wordt deze email niet juist getoond? Bekijk de nieuwsbrief in de browser.


 

december 2016


In deze uitgave:


Nieuwe Toelichting Aanbeveling 18 Gedragscode GOMA

Nieuwe Toelichting Aanbeveling 18 Gedragscode GOMA


Sinds de inwerkingtreding in 2010 van de GOMA, de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, bereikten De Letselschade Raad regelmatig signalen over verschil van inzicht tussen medische aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers over de interpretatie van Aanbeveling 18 GOMA.


Naar aanleiding daarvan heeft De Letselschade Raad de Permanente Commissie GOMA de opdracht gegeven de Toelichting op de Aanbeveling te verfijnen. Inmiddels heeft de werkgroep zijn resultaat opgeleverd. Aanbeveling 18 zelf is ongewijzigd; de bijbehorende Toelichting is aangepast en aangevuld met good practices.


Bekijk hier de nieuwe Toelichting


.De Letselschade Raad
Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag
Postbus 93309, 2509 AH Den HaagT 088 - 33 22 555
E info@deletselschaderaad.nl


 

Klik hier om u af te melden


 


Deletselschaderaad.nl

Categorieën: Advocaten
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018