Deborah Lauria neemt afscheid als directeur van De Letselschade Raad

1 jaar geleden


Text only:

Afscheid Deborah Lauria als directeur

Stichting De Letselschade Raad


De Letselschade Raad werkt met alle betrokken partijen aan een beter proces van afwikkeling van letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid, respect en verbetering van het schaderegelingsproces. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.


Deborah Lauria neemt afscheid als directeur van De Letselschade Raad


Het Bestuur van De Letselschade Raad maakt bekend dat Deborah Lauria haar functie als directeur van De Letselschade Raad per 16 oktober 2017 neerlegt. Na een dienstverband bijna zeven jaar zal zij een nieuwe stap in haar carrière zetten.


Sinds maart 2011 gaf Deborah Lauria leiding aan het bureau van De Letselschade Raad, gevestigd te Den Haag. Haar opdracht was om de organisatie sterker te positioneren, een kwaliteitssysteem te ontwikkelen voor de bij De Letselschade Raad aangesloten organisaties en de normering van letselschade verder te professionaliseren. Centrale doelstelling daarbij was, samen met alle betrokken professionele partijen in de letselschadebranche, de positie van mensen met letselschade te versterken door te werken aan verbeteringen in het proces van letselschadeafwikkeling.
In de afgelopen bijna zeven jaar zijn op al deze fronten mooie resultaten geboekt. Deborah Lauria is het gezicht van De Letselschade Raad geworden en een gewaardeerde gesprekspartner voor belangenbehartigers, verzekeraars, politiek, wetenschap, overheden en patiënten- en slachtofferorganisaties. Het Bestuur van De Letselschade Raad kijkt zeer tevreden terug op de samenwerking met Deborah Lauria in de afgelopen jaren en is haar erkentelijk voor haar inzet voor de Raad en de branche.


Het Bestuur van De Letselschade Raad heeft inmiddels opdracht gegeven aan executive search- en adviesbureau Holtrop Ravesloot tot het werven van een nieuwe directeur. Met ingang van 16 oktober a.s. zal Theo Kremer, voormalig algemeen directeur van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV), de functie van Deborah Lauria tijdelijk waarnemen. Het Bestuur van De Letselschade Raad vertrouwt erop hiermee de continuïteit binnen de Raad te waarborgen tijdens het wervingsproces van de nieuwe directeur.


Deborah Lauria zal per 1 november 2017 als directeur in dienst treden bij Cliëntenbelang Amsterdam.


Contact
De Letselschade Raad
Postbus 93309
2509 AH Den Haag
info@deletselschaderaad.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Deletselschaderaad.nl

Categorieën: Advocaten
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018