Het laatste nieuws omtrent btw, editie oktober 2017

1 jaar geleden


Text only:

Btw-nieuwsbrief oktober 2017
Het laatste nieuws omtrent btw
Bekijk de online versie van dit bericht.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

Btw-nieuwsbrief oktober 2017
Beste relatie,
Met deze btw-nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het meest actuele nieuws omtrent btw. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan staan wij voor u klaar. 
Met vriendelijke groet, 
Jos Maaskant (Belastingadviseur)
Jos Philips (Btw-adviseur)
Wat staat u in de toekomst nog te wachten?
Volgens het Belastingplan 2018 en het regeerakkoord staat het volgende op de planning:
De landbouwregeling in de btw wordt afgeschaft per 1 januari 2018; iedere agrariër valt voortaan in de btw.
Leveringen naar, en diensten aan zeeschepen zijn belast met 0% btw. Vanaf 1 januari 2018 moeten de schepen daadwerkelijk op volle zee gaan buiten de 12 mijlszone. Anders worden deze  diensten en leveringen belast met 21% btw.
Tandpasta en zonnebrandcrème worden voortaan belast met 21% btw in plaats van 6%. De definitie van het begrip “geneesmiddel” wordt namelijk aangepast en gekoppeld aan de handelsvergunning.
Pand- en hypotheekhouders kunnen aansprakelijk worden gesteld als de goederen worden geëxecuteerd en daarbij aan particulieren worden verkocht. Als de schuldenaar de btw niet betaalt, dan draait de pand/hypotheekhouder daarvoor op.
Het kabinet is van plan het verlaagd btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Een ingangsdatum staat nog niet vast!
Detacheren personeel vrij van btw in de medische sector en het onderwijs?
In de gezondheidszorg en het onderwijs bestaat vaak de wens om (onderling) personeel uit te lenen. Voor de btw pakt dit nadelig uit: de dienst is belast met btw, want het is geen medische dienst of onderwijsdienst. Het ter beschikking stellen van personeel is een prestatie die is belast met 21% btw en de afnemer kan de btw niet in aftrek brengen.
 
Lees verder »
Verzendkosten met btw belast
Voor universele postdiensten verricht door postvervoersbedrijven die aan de voorwaarden voldoen geldt een btw-vrijstelling. Een omschrijving van universele postdiensten en de voorwaarden vindt u in de Postwet. PostNL voldoet aan de voorwaarden en kan daarom vrijgesteld haar postdiensten verlenen.
 
Lees verder »
Europa wil afrekenen met fraude in de interne markt: btw wordt in land van oorsprong geheven
De Europese Commissie heeft in oktober 2017 een ingrijpend voorstel gelanceerd om btw-fraude (carrouselfraude) hard aan te pakken. De Commissie spreekt over een 'big bang' in de bestaande btw-regels die de nationale schatkisten zeker 40 miljard euro per jaar kan opleveren.
Volgens Europees Commissaris Moscovici (belastingen) moeten de huidige regels compleet op de schop om de btw-fraude effectief te bestrijden.
Uitgangspunt is dat de leverancier in het land van herkomst zelf direct de btw int, conform het tarief dat geldt in het land van bestemming. De Belastingdienst in het oorsprongsland maakt dat dan over naar de collega's in het land van bestemming.
We denken dat het met de wijziging nog niet zo’n vaart zal lopen. Binnen de EU zitten een aantal landen niet te wachten om belasting te gaan overhevelen van het ene naar het ander land.
Teruggaaf btw oninbare debiteuren
Heeft u een vordering waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken vóór 1 januari 2017, maar die op die datum niet (geheel) is ontvangen? En is die vordering vóór 1 januari 2017 niet oninbaar? Dan begint er op 1 januari 2017 een termijn van één jaar te lopen.
Dit betekent dat deze vordering op 1 januari 2018 als oninbaar wordt aangemerkt voor zover de vordering op die datum nog steeds niet is ontvangen. Wanneer de oninbaarheid van deze vordering in de loop van 2017 op een andere wijze is komen vast te staan, ontstaat uiteraard al op dat moment het recht op teruggaaf.
Ga na welke openstaande vorderingen er op 1 januari 2017 ook al waren en vraag straks over het eerste tijdvak 2018 de btw terug.
Kom in actie bij minimaal één jaar lang nihilaangifte btw
Heeft een ondernemer minimaal één jaar lang geen btw aan de Belastingdienst afgedragen of in aftrek gebracht, dan ontvangt hij een dezer dagen een brief. De Belastingdienst gaat er dan namelijk vanuit dat de onderneming is beëindigd. De Belastingdienst stuurt een brief getiteld 'Intrekken van uw btw-nummer' naar alle ondernemers die minimaal één jaar lang nihilaangiften hebben gedaan.
Als je het btw-nummer wil behouden moet je dat zo spoedig mogelijk gemotiveerd aangeven ! Bij geen tijdige reactie, trekt de Belastingdienst namelijk het btw-nummer in.
Btw-scan
Wilt u ervan verzekerd zijn dat u geen fiscale risico's loopt? Onze btw-specialisten kunnen een btw-scan bij u uitvoeren waarbij risico's en mogelijkheden in kaart worden gebracht. Wilt u hierover met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op.
Contact
Heeft u vragen over deze onderwerpen of andere vragen over btw? Neem dan contact op met onze btw-specialisten Jos Maaskant of Jos Philips. Te bereiken via telefoonnummer 0113 - 23 94 00.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

 

Over Schipper


Nieuws


Vestigingen & Contact


Downloads


Links


Disclaimer© 2011 - 2017

Schipper Groep


Aanmelden

   |   

Voorkeuren aanpassen

   |   

Afmelden

schippergroep.nl

Categorieën: Belastingen Diensten | Vakmensen Financieel Raadgevend Zakelijke goederen
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder 7 t/m 13 jaar

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018