Het laatste nieuws omtrent btw met o.a : wijziging kleine ondernemingsregeling en online btw-nummers opzoeken

7 maanden geleden


Text only:

Btw-nieuwsbrief april 2018
Het laatste nieuws omtrent btw
Bekijk de online versie van dit bericht.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

Btw-nieuwsbrief april 2018
Beste relatie,
Met deze btw-nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het meest actuele nieuws omtrent btw. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan staan wij voor u klaar. 
Met vriendelijke groet, 
Jos Maaskant (Belastingadviseur)
Jos Philips (Btw-adviseur)
Online btw-nummers opzoeken: kans of bedreiging?
Iedereen kan een btw-nummer controleren op de site van de EU. Maar wat als u een btw-nummer wilt opzoeken van een klant of leverancier?
Dan kunt u deze tool gebruiken: www.essentia.vat-search.eu. De tool kan erg handig zijn, maar het is niet helemaal duidelijk wie erachter zit (blijkbaar Linkomat GmbH in Wenen). Door de Nederlandse koppeling tussen uw BSN en uw btw-nummer ligt misbruik ook op de loer. Wees dus voorzichtig bij het gebruik van deze tool!
Btw op niet betaalde vorderingen
 
Hebt u vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? Dan zijn deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in uw eerste btw-aangifte van 2018. Vul het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van die aangifte.
 
Laag btw-tarief verkoop wifi door vakantiepark
 
Rechtbank Gelderland oordeelt dat het ter beschikking stellen van wifi opgaat in de verhuur van de vakantiebungalows. Het verlaagde btw-tarief is dan van toepassing op deze dienst.
Een ondernemer exploiteert een vakantiepark. Zij biedt haar gasten, tegen betaling, wifi en flessengas aan. In geschil is het btw-tarief hierover. Rechtbank Gelderland oordeelt dat het ter beschikking stellen van wifi opgaat in de verhuur van de vakantiebungalows. Volgens de rechtbank is de dienst onlosmakelijk verbonden met de huur van de vakantiebungalow en kan de dienst praktisch gezien niet los van de verhuur van de vakantiebungalow plaatsvinden.
De rechtbank overweegt daarbij verder nog dat wifi inmiddels zo gewoon en algemeen is geworden, dat niet gezegd kan worden dat de wifi voor de klant een doel op zich is, net zo min als andere bijkomende diensten als stromend water, elektriciteit en een televisie dat zijn. Voor het leveren van flessenglas geldt volgens de rechtbank dat dit als een afzonderlijke prestatie moet worden beschouwd. Voor het aanbieden van wifi geldt dan het lage btw-tarief en voor het verkopen van gas het normale.  
Btw-vrijstelling sportaccommodaties uitgebreid
Deze vrijstelling kan voor sportverenigingen en gemeenten leiden tot een lastenverzwaring. De gemeente/sportstichting kan nu namelijk alle voorbelasting in aftrek brengen omdat zij "gelegenheid geeft tot sportbeoefening". Deze dienst wordt in 2019 vrijgesteld, waardoor er geen aftrek van btw op de bouw en aanleg van sportparken meer mogelijk is.
Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren wordt een (subsidie?)regeling in het leven geroepen. Het is nog niet duidelijk hoe deze regeling eruit komt te zien. De vrijstelling gaat niet gelden voor instellingen die winst beogen. De grote vraag is ook in hoeverre de nieuwe vrijstelling gevolgen gaat krijgen voor de herziening van btw die in het verleden in aftrek is gebracht op bijvoorbeeld de aanleg van een sportpark.
Wijziging kleine ondernemingsregeling (KOR)
De staatssecretaris heeft het wetvoorstel tot wijziging van de kleine ondernemingsregeling (KOR) in de Wet OB voor internetconsultatie aangeboden.
In het wetsvoorstel wordt een nieuwe regeling geïntroduceerd die per 1 januari 2020 in werking moet treden. Er wordt een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB) van btw voorgesteld. Met de OVOB kunnen ondernemers zelf bepalen of zij gebruik willen maken van de regeling. De kern van de OVOB is dat een ondernemer, die onder de nog te bepalen omzetgrens blijft en ervoor kiest om de OVOB toe te passen, geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers. Daar staat tegenover dat hij de btw die andere ondernemers hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. Ondernemers die voor toepassing van de OVOB kiezen, zijn als hoofdregel ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen met betrekking tot de door hen verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland.
De regeling gaat - in tegenstelling tot de KOR - ook voor rechtspersonen gelden. Alhoewel toepassing van de nieuwe regeling vrijwillig is, zal de KOR komen te verdwijnen. Het kan gebeuren dat de ondernemer in de loop van een kalenderjaar, al dan niet verwacht, een dusdanig hoge omzet genereert dat hij boven de omzetgrens uitkomt. In dat geval voldoet hij bij het verrichten van de omzetgrensoverschrijdende prestatie niet meer aan de voorwaarden. Dit betekent dat alle leveringen en diensten die worden verricht na die overschrijding en de omzetgrensoverschrijdende handeling zelf niet langer onder de vrijstelling vallen. Vanaf dat moment gaan de normale btw-regels gelden.
Verhuur kajuitzeiljacht belast met 6% btw
Bedrijven mogen voortaan volgens het gerechtshof onder voorwaarden kajuitzeiljachten tegen het lage btw-tarief verhuren. 
 
De rechtbank in ’s-Hertogenbosch oordeelde in hoger beroep dat met de verhuur van kajuitzeiljachten, met de daarbij behorende begeleiding, gelegenheid gegeven wordt tot sportbeoefening vanuit een sportlocatie. Voor open zeilboten, waterskiën, surf- en SUP-planken deed de rechtbank in 2016 in deze zaak al uitspraak dat deze onder voorwaarden onder het lage btw-tarief vallen. De rechtbank vindt dat de fysieke inspanning bij het zeilen in een kajuitzeiljacht als sport is aan te merken. Dat niet iedere huurder deelneemt aan zeilwedstrijden doet niets af aan die inspanning en het sportieve karakter van zeilen in een kajuitzeiljacht. Ook zeilers die ontspannend varen, zijn aan het sporten.
Op grond van de btw-richtlijn mag het verlaagde btw-tarief toegepast worden op het verlenen van het recht gebruik te maken van een sportaccommodatie. Watersportbedrijven die zich kwalificeren als sportlocatie en aanvullende, op de sport toegespitste, dienstverlening leveren, kunnen door de uitspraak nu ook voor kajuitzeiljachten het lage btw-tarief doorberekenen.
Vereenvoudiging teruggaaf btw op zonnepanelen
De Belastingdienst past zijn werkwijze aan voor particulieren die btw willen terugvragen over zonnepanelen. Hierdoor wordt het voor iedereen die de afgelopen jaren zonnepanelen heeft aangeschaft, mogelijk alsnog de btw terug te vragen (tenzij een eerder verzoek daartoe al is afgewezen).
Meer info vindt u op de website van de Belastingdienst.
Btw-scan
Wilt u ervan verzekerd zijn dat u geen fiscale risico's loopt? Onze btw-specialisten kunnen een btw-scan bij u uitvoeren waarbij risico's en mogelijkheden in kaart worden gebracht. Wilt u hierover met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op.
Vragen?
Heeft u vragen over deze onderwerpen of andere vragen over btw? Neem dan contact op met onze btw-specialisten Jos Maaskant of Jos Philips via telefoonnummer 0113 - 23 94 00.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

 

Over Schipper


Nieuws


Vestigingen & Contact


Downloads


Links


Disclaimer© 2011 - 2018

Schipper Groep


Aanmelden

   |   

Voorkeuren aanpassen

   |   

Afmelden

schippergroep.nl

Categorieën: Belastingen Diensten | Vakmensen Financieel Raadgevend Zakelijke goederen
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder 7 t/m 13 jaar

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018