Het laatste nieuws omtrent btw: suppletieaangiften btw vanaf 2018 alleen nog digitaal

10 maanden geleden


Text only:

Btw-nieuwsbrief januari 2018
Het laatste nieuws omtrent btw
Bekijk de online versie van dit bericht.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

Btw-nieuwsbrief januari 2018
Beste relatie,
Met deze btw-nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het meest actuele nieuws omtrent btw. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan staan wij voor u klaar. 
Met vriendelijke groet, 
Jos Maaskant (Belastingadviseur)
Jos Philips (Btw-adviseur)
Suppletieaangiften btw vanaf 2018 alleen nog digitaal
De Belastingdienst heeft aangekondigd dat vanaf 2018 suppletieaangiften btw alleen nog digitaal kunnen worden ingediend. De papieren versies worden dan niet meer als suppletieaangifte gezien. Dat betekent dat als u een vrijwillige verbetering via een brief indient, de fiscus de mogelijkheid heeft u te beboeten. Immers, de wet schrijft voor dat de suppletieaangifte moet worden ingediend op de voorgeschreven wijze. Nu dat alleen nog maar digitaal kan, geldt het op andere manier indienen van een correctie in de btw niet als een suppletieaangifte. Recente jurisprudentie geeft aan dat de rechter streng omgaat met de formele bepalingen.
Het is dus van belang dat u, zodra u een omissie in de eerder ingediende aangiften constateert, u direct een suppletieaangifte indient en dit op voorgeschreven wijze (dus vanaf heden digitaal via uw beveiligde omgeving op de website van de Belastingdienst) doet. Dit geldt ook voor belastingjaren voor 2018!
 
Postbusadres op factuur voldoende voor aftrek van voorbelasting
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de vragen beantwoord van het Duitse Bundesfinanzhof over de factuurvereisten voor de aftrek van voorbelasting. De Duitse rechter wilde weten of een factuur voldoet aan de eis van het ‘volledige adres’ wanneer de presterende ondernemer alleen zijn postbus vermeldt en niet zijn bedrijfsadres. Het Hof van Justitie van de Europese Unie besliste dat de btw-richtlijn zo moet worden uitgelegd dat de aftrek van voorbelasting niet mag worden geweigerd als op de factuur het postbusadres is vermeld.
Bouwvakkers werken in België; vaak btw-registratie noodzakelijk!
Nederlandse bouwvakkers werken geregeld in België als zzp'ers of als onderaannemers. Vaak is hun opdrachtgever een Nederlandse aannemer. Het zijn dan werkzaamheden aan onroerende zaken. Voor deze diensten geldt een verleggingsregeling, maar alleen als de opdrachtgever een in België gevestigde ondernemer is. Een Nederlandse aannemer is dat in de regel niet en dus kan de verleggingsregeling niet worden toegepast.
Conclusie is dat de Nederlandse zzp'er of onderaannemer zich in België dient te registreren voor de btw.
Escaperooms belast met 6% btw
De Belastingdienst heeft na landelijk overleg het standpunt ingenomen dat het toegang verlenen tot een escaperoom belast is tegen het btw-tarief van 6%. Hierbij geldt de voorwaarde dat de voorziening ‘permanent voor vermaak’ moet zijn ingericht. Dat is - volgens de Belastingdienst - in ieder geval zo als hij per jaar minstens twee maanden achter elkaar geopend is. Een escaperoom die tijdelijk is opgebouwd in een zaal voldoet dus niet aan de eisen voor het verlaagde tarief.
Levering wedstrijdshirt en drankmunten delen in 6%-tarief obstacle run
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de levering van wedstrijdshirts en drankmunten niet zijn belast tegen het normale tarief, maar delen in het verlaagde btw-tarief van de obstacle run.
Een ondernemer organiseert meerdere keren per jaar een zogenoemde obstacle run. Dit is een sportevenement waarbij hardlopen wordt gecombineerd met het overwinnen van diverse obstakels. De deelnemers aan deze obstacle run krijgen een wedstrijdshirt en een drankje (bier of frisdrank) bij de finish. De ondernemer heeft naast het mogen deelnemen aan de obstacle run ook over het verstrekken van het wedstrijdshirt en een drankje het verlaagde btw-tarief toegepast. De inspecteur heeft na een boekenonderzoek vastgesteld dat het algemene btw-tarief van toepassing is en legt een naheffingsaanslag op.
Het hof beschouwt het wedstrijdshirt en het drankje als elementen die het karakter en de sfeer van dit type sportevenement onderstrepen en voor de modale consument aantrekkelijke extra’s zijn. De bijkomstige status van het wedstrijdshirt en het drankje wordt voorts bevestigd door de inkoopprijzen en, voor het wedstrijdshirt, door de omstandigheid dat dit niet los te koop is. De conclusie van het hof luidt dat het gelegenheid geven tot sportbeoefening de hoofdprestatie is en dat het wedstrijdshirt en het drankje bijkomende elementen zijn die het fiscale lot van de hoofdprestatie delen.
Verhuur ligplaatsen in jachthaven 6% btw?
De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van btw. Er geldt een uitzondering op deze vrijstelling voor de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen. Op die verhuur is in beginsel het 21% btw-tarief van toepassing. In een procedure die nu bij de Hoge Raad ligt, is de vraag of het lage tarief van de omzetbelasting van toepassing is wanneer het gaat om de verhuur van een ligplaats in een jachthaven. Dit zou dan moeten kunnen worden aangemerkt als ‘het recht gebruik te maken van sportaccommodaties’. Hierop is het 6% tarief van toepassing.
De advocaat-generaal (A-G) is van mening af dat de terbeschikkingstelling van een ligplaats in een jachthaven met de bijbehorende gemeenschappelijke faciliteiten een dienst is voor de sportbeoefening, voor zover het gaat om een vaartuig dat objectief gezien geschikt is voor de beoefening van sport.
Het is zinvol om - ter behoud van rechten - begin 2018 bezwaar te maken tegen de aangifte over het laatste kwartaal 2017!
Btw-scan
Wilt u ervan verzekerd zijn dat u geen fiscale risico's loopt? Onze btw-specialisten kunnen een btw-scan bij u uitvoeren waarbij risico's en mogelijkheden in kaart worden gebracht. Wilt u hierover met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op.
Heeft u vragen over deze onderwerpen of andere vragen over btw? Neem dan contact op met onze btw-specialisten Jos Maaskant of Jos Philips. Te bereiken via telefoonnummer 0113 - 23 94 00.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

 

Over Schipper


Nieuws


Vestigingen & Contact


Downloads


Links


Disclaimer© 2011 - 2018

Schipper Groep


Aanmelden

   |   

Voorkeuren aanpassen

   |   

Afmelden

schippergroep.nl

Categorieën: Belastingen Diensten | Vakmensen Financieel Raadgevend Zakelijke goederen
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder 7 t/m 13 jaar

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018