ICTRecht nieuwsbrief maart 2016

3 jaren geleden


Text only:

Direct uw juridische documenten op orde
Bekijk deze email in uw browser


Privacy Shield, een garantie voor het recht op privacy of een wassen neus?


Eindelijk heeft de Europese Commissie details bekend gemaakt over de opvolger van Safe Harbor, namelijk Privacy Shield. Is uw data nu wel beter beschermd tegen de Amerikaanse overheid?
Eerder schreven wij al over het Privacy Shield en de bedenkingen bij dit nieuwe verdrag. Maar wat zijn nu de belangrijkste verschillen tussen deze verdragen?
Ten eerste worden er strengere eisen gesteld aan bedrijven in Amerika. Er zal meer toezicht worden gehouden en er zullen sancties volgen als er niet volgens de wet- en regelgeving wordt gehandeld. Bij een aantal vormen van persoonsgegevensverwerking moet een opt-out geboden worden aan individuen, maar dat is lang niet bij alle vormen het geval. Max Schrems schrijft al dat de voorgestelde wijze gaat leiden tot een gemakkelijke manier om dataverkeer vrij te verwerken.


Lees verder


Dinsdag 22 maart
De Europese privacyverordening
Dinsdag 24 maart
Wat is de impact van de meldplicht datalekken?
Donderdag 24 maart
Masterclass software licenties - 6 PO
Dinsdag 12 april
Actualiteiten ICT & Recht - 3 PO

Gratis middagtraining 'Wat is de impact van de meldplicht datalekken?'


Sinds 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Met 'datalek' bedoelt de wet iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn niet alleen een hack van een ICT-systeem dat persoonsgegevens bevat, maar ook het verlies van een USB-stick met persoonsgegevens, het per abuis versturen van bestanden met persoonlijke gegevens en de diefstal van een laptop of mobiele telefoon.
Tijdens het seminar komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Introductie op de wet bescherming persoonsgegevens;
Wanneer en voor wie geldt de meldplicht;
Hoe en waar dient u een datalek te melden;
Hoe verkleint u de kans op datalekken;
Hoe informeert u uw medewerkers over de meldplicht datalekken;
Wat zijn de sancties voor het niet voldoen aan de meldplicht.
Deze training wordt op 24 maart gegeven en is gratis!
 
Schrijf u nu in

De geheimhoudingsovereenkomst, wat moet u weten?


Stel, u heeft een goed idee of zelfs al een volledig uitgewerkt concept. U verwacht veel geld te kunnen verdienen met het idee, maar u bent bang dat een derde er met uw idee vandoor gaat. Deze bezorgdheid is ook gegrond, aangezien er bedrijven zijn die beschikken over meer kennis en kapitaal om uw goede idee snel op de markt te brengen. Betekent dit nu dat u nooit goede ideeën moet delen met anderen? Nee, een geheimhoudingsovereenkomst biedt namelijk uitkomst.
Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel een Non Disclosure Agreement, afgekort NDA, genoemd. In een geheimhoudingsovereenkomst spreken twee (of meer) partijen af om bepaalde informatie geheim te houden. In de ICT-wereld is een geheimhoudingsovereenkomst heel gebruikelijk, zo wordt het document ook weleens de Silicon Valley handshake genoemd.


Lees verder

Middagtraining Actualiteiten ICT en recht (3 PO)


Op 12 april organiseert ICTRecht weer haar middagtraining actualiteiten voor advocaten en bedrijfsjuristen. ICT-jurist Arnoud Engelfriet praat u bij over relevante rechtspraak, wetgeving en andere juridische ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal. U ontvangt 3 PO; Mis deze middag niet! € 275,- excl. btw.
 
Schrijf u nu in

Whatsapp in de gezondheidszorg, gemak voor de zorgverlener of rampzalig voor de privacy?


Ook in de zorg wordt er veel overleg gepleegd over behandelplannen, uitvoering van zorg en de voortgang van een patiënt. Twee zorgverleners weten immers meer dan één! Voldoet uw manier van communiceren echter wel aan de wettelijke eisen?
Gisteren werd bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens zorgverleners oproept te stoppen met het gebruik van Whatsapp. Het gebruik van Whatsapp is natuurlijk een zeer snelle en toegankelijke manier om te communiceren met  collega’s over een patiënt. Maar de medische gegevens van een patiënt zijn bijzondere persoonsgegevens en aan gegevensdeling hiervan worden strenge eisen gesteld. Daarnaast speelt het medisch beroepsgeheim een belangrijke rol bij deze gegevens. Dit beroepsgeheim speelt een grote rol in de behandelingen van artsen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten etc.


Lees verder

Overig nieuws


Het sociaal domein, blijf scherp op privacy!
Bewerker of verantwoordelijke? Bewerker, wees actief!
Wet hergebruik: een machinaal leesbaar formaat
Merken noemen bij ICT aanbestedingen (1)
Merken noemen bij ICT aanbestedingen (2)
Merken noemen bij ICT aanbestedingen (3)
 

LezersvraagOnlangs zijn diverse winkelketens failliet gegaan. Hun webwinkels zijn nog wel open, vaak wel met waarschuwingen dat ze failliet zijn. Geldt de wet koop op afstand nog bij die webwinkels?
De Wet koop op afstand (iets preciezer: artikel 6:230o BW) kent geen uitzondering voor het geval de leverancier failliet is. Ook de Faillissementswet zegt nergens dat consumentenrechten vervallen als je iets koopt bij een winkel die failliet is. In theorie geldt het recht om binnen 14 dagen je bestelling ongedaan te maken dus ook gewoon bij een failliete webwinkel.
Echter, in de praktijk is dat recht er eigenlijk niet meer. De leveranciers van de webwinkel zullen niet meer leveren, en de kans dat er nog voorraad is waaruit aan jou geleverd wordt, is dus vrij klein. Er is nog een juridische escape door te betogen dat sprake is van een 'boedelvordering', maar ook je daarop beroepen is erg complex. Bestellen bij een failliete webwinkel is dus alleen aan te raden als achterafbetaling af te spreken is.


ICTRecht.nl
Email
Twitter
LinkedIn
Weblog
U ontvangt deze nieuwsbrief van juridisch adviesbureau ICTRecht BV omdat u zich daarvoor heeft ingeschreven.
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit of update uw inschrijfvoorkeuren.
Ons contactadres is: ICTRecht B.V.
Sarphatistraat 610-612
1018 AV, Amsterdam
Netherlands
KvK-inschrijving 34216164 - Btw-nummer NL8223.30.040.B01

Ictrecht.nl

Categorieën: Advocaten
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019