Leer de juridische en fiscale aspecten van anterieure overeenkomsten

2 jaren geleden


Text only:

Wolters Kluwer
Bekijk de online versie.
 
Juridisch
 
Fiscaal & Accountancy
 
Overheid
 
Incompany
 

 Anterieure overeenkomsten


Heeft de Grondexploitatiewet geleid tot een grotere regierol voor gemeenten en tot nieuwe afspraken? Hoe verhoudt de anterieure overeenkomst zich tot het exploitatieplan? Wat zijn de fiscale consequenties?


Tijdens deze studiedag zullen sprekers ingaan op de verschillende samenwerkingsvormen en de juridische aspecten hiervan aan de hand van concrete casusposities.


27 september 2016, BCN Utrecht CS


                                           


Meer informatie
 

Basiscursus Pachtrecht


Deze tweedaagse basiscursus behandelt alle pachtrechtelijke onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor uw (advies)praktijk, zodat u alle kernthema's van het pachtrecht beheerst om uw praktische werkzaamheden op dit gebied goed te kunnen uitoefenen.


6 en 13 oktober 2016, Regardz WTC, Arnhem
 


12 PO punten
Meer informatie
 
 

Basiscursus omgevingsrecht


Na één dag heeft u een compleet beeld van de belangrijke wetten binnen het omgevingsrecht. U bent in staat om de huidige wetgeving, Wro en Wabo, toe te passen en onderscheid te maken tussen de verschillende onderdelen van de wet. Ook krijgt u een blik in de toekomst, zodat u goed voorbereid bent op de veranderingen die gaan komen.


17 november 2016, BCN Utrecht CS


                
Meer informatie
 
Scheiden van wonen en zorg

De scheiding van wonen en zorg heeft zowel technische als juridische gevolgen en is van grote invloed op het gebruik van zorgvastgoed. U krijgt inzicht in de transitiewetgeving van AWBZ naar Wlz, Zvw en Wmo.
Verder hoort u alles over de herontwikkeling van bestaand zorgvastgoed en worden de juridische aspecten van de scheiding van wonen en zorg uitgebreid behandeld.


11 oktober 2016, BCN Amsterdam Arena
 


                             
Meer inforrmatie
 
 
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

U heeft als beleidsadviseur steeds directer te maken met het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Uw bestuur geeft u steeds meer een rol als adviseur  en vertrouwenspersoon. Hiermee krijgen uw adviezen steeds vaker politiek gewicht. Hoe gaat u hier mee om?


In onze training ‘Politiek-bestuurlijke sensitiviteit’ krijgt u grip op het vaak grillige besluitvormingsproces.


13 oktober 2016, BCN Utrecht CS
 


                                 
Meer informatie
 
Ook interessant voor u:

Grip op meldplicht datalekken
6 oktober 2016, BCN Amsterdam Arena
Fiscale aspecten van reorganisatie
12 oktober 2016, BCN Utrecht CS
IT aanbestedingen
13 oktober 2016, BCN Utrecht CS
Procederen in het huurrecht
8 november 2016, BCN Utrecht CS
Actualiteiten en trends in het huurrecht
17 november 2016, BCN Utrecht CS


Van perfectionist naar optimalist
15 september 2016 - Utrecht


Mindfulness voor de juridische praktijk
3 november 2016 - Amsterdam Zuid Oost


Effectief beïnvloeden en overtuigen in de juridische praktijk
29 september 2016 – BCN Utrecht Daltonlaan


Trusted legal advisor
4 oktober 2016 – BCN Amsterdam Arena


Meer opleidingen
 
Incompany
Wilt u een cursus samen met uw collega’s volgen? Wilt u werken aan specifieke thema’s in uw organisatie? Dan is een incompany cursus de ideale oplossing.
Neem contact op met:
Daniëlla Karsijns
Adviseur Incompany
0570 64 74 00
Daniella.Karsijns@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.nl/incompany
 
Voorkeuren
Wist u dat wij voor elk vakgebied een nieuwsbrief versturen met actuele cursussen, opleidingen en congressen? Geef hier uw voorkeur aan!
 
Voorkeuren
 
 
opleidingen@wolterskluwer.com
 
Klantenservice
 
@WKLegalOpl
 
 
0570 - 64 74 00
 
LinkedIn
 
@WKTaxAccounting
Wat vindt u van deze e-mail?
 
Wel relevant
Niet relevant
Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven.
Copyright © Wolters Kluwer 2016
 

Binnenlandsbestuur.nl

Categorieën: Overheid Politiek | Politieke Partij
Leeftijd: 7 t/m 13 jaar 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019