Nieuwsbrief 10 mei 2017

11 maanden geleden


Text only:

BDO Nederland | Accountants & (belasting)adviseurs | Nieuwsbrief 10 mei 2017
Mocht het bericht niet leesbaar zijn, ga dan naar de online versie.
Nieuwsbrief
10 mei
2017
Beste
John Do,
Hierbij ontvangt u de BDO nieuwsbrief van 10 mei. U leest hierin het laatste nieuws van BDO over de onderwerpen waarvoor u zich heeft aangemeld.
 
 
Fiscaal nieuws | Btw
Kan btw op saneringskosten voor een ander in aftrek komen?

Heeft een ondernemer recht op aftrek van de btw op kosten die hij uiteindelijk wel om puur zakelijke redenen maakt, maar die ten goede komen aan een derde? Lees het in deze casus.


 Lees meer
 
 
 
Fiscaal nieuws | Loon- & Premieheffing
Het digitale personeelsdossier

Met het digitaliseren van uw personeels- en salarissystemen beperkt u de papieren dossiers. Op den duur komen deze papieren dossiers zelfs helemaal te vervallen. Maar blijft u bij het digitaal opslaan en verwerken van personeelsgegevens voldoen aan de wettelijke administratieve verplichtingen?


 Lees meer
 
 
 
HR
Werknemerloket is vernieuwd

Met het Werknemerloket hebben uw werknemers inzicht in persoonlijke gegevens, salarisspecificaties en verlofregistraties. De omgeving van Werknemerloket is vernieuwd en voor alle gebruikers vanaf iedere device beschikbaar.


 Lees meer
 
 
 
Juridische zaken
Ondernemer of werknemer in Duitsland?

Een arbeidsrelatie kan juridisch gezien op verschillende wijzen worden vormgegeven. Het (fiscale) belang van een juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie is belangrijk. Alleen bij een arbeidsovereenkomst moet de opdrachtgever sociale lasten inhouden en betalen, terwijl de opdrachtnemer alleen bij een overeenkomst van opdracht (onder voorwaarden) recht heeft op de fiscale ondernemersfaciliteiten.


 Lees meer
 
BDO reageert op conceptwetsvoorstel registratie UBO-informatie

Op 31 maart jl. maakte de wetgever het conceptwetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden’ openbaar. Inmiddels heeft BDO op het voorstel gereageerd.


 Lees meer
 
 
 
Branche | Maatschappelijke organisaties
ANBI'S: tijdige publicatie over 2016 vereist

Instellingen die zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut, worden aangemerkt als een ANBI. Deze status brengt allerlei fiscale voordelen met zich mee, maar aan de kwalificatie zijn ook diverse voorwaarden gesteld.


 Lees meer
 
Is uw maatschappelijke organisatie fiscaal in control?

Maatschappelijke organisaties staan steeds meer in de belangstelling van de Belastingdienst. En worden daarom ook steeds vaker geconfronteerd met vragen over de fiscale positie. Bent u op de hoogte van de eventuele fiscale risico’s die uw organisatie loopt?


 Lees meer
 
 
 
Branche | Zorg
Aanvraagronde Subsidieregeling praktijkleren voor zorginstellingen

Biedt u als zorginstelling praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aan leerlingen of studenten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de RVO.


 


 Lees meer
 
Ingrijpende wijzigingen in de privacywetgeving voor zorgaanbieders

De meest ingrijpende verandering op het gebied van privacywetgeving is de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018. Maar daar blijft het niet bij. Per 1 juli 2017 wijzigt de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. Dat heeft een aantal gevolgen voor zorgaanbieders.


 Lees meer
 
Inhoudsopgave
 
Btw

 
Loon- & Premieheffing

 
HR

 
Juridische zaken

 
Maatschappelijke organisaties

 
Zorg

 
Nieuws over BDO
Gemeenten missen leiderschap om succesvol te veranderen
Nieuwe BDO-member firm in Aruba 
EVENEMENTEN
Check de agenda op onze website voor actuele informatie over onze evenementen.
 
 
VOLG BDO ONLINE
  Twitter

  LinkedIn

  Facebook

  Google +
 
CONTACT
  Contactformulier

  Adviesgesprek aanvragen

  Offerte aanvragen

  Contact over werken bij BDO

 
MIJN PROFIEL
Naam: John Do
E-mail: newsletter@newslettercollector.com
  Gegevens wijzigen

  Afmelden

Juridische mededeling | www.bdo.nl    
 
nieuwe
perspectieven
© 2017 BDO Nederland | Accountants & (belasting)adviseurs

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018