Nieuwsbrief 21 december 2016

1 jaar geleden


Text only:

BDO Nederland | Accountants & (belasting)adviseurs | Nieuwsbrief 21 december 2016
Mocht het bericht niet leesbaar zijn, ga dan naar de online versie.
Nieuwsbrief
21 december
2016
Beste
John Do,
Hierbij ontvangt u de BDO nieuwsbrief van 21 december. U leest hierin het laatste nieuws van BDO over de onderwerpen waarvoor u zich heeft aangemeld.
 
 
Fiscaal nieuws | Btw
Onderaanneming bij zorgboerderij ook vrijgesteld van btw

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat btw-vrijstelling voor dagbesteding, arbeidstraining en dagopvang ook van toepassing is op de zorgprestaties door een onderaannemer. Welke gevolgen heeft dit voor u of uw organisatie?


 Lees meer
 
Notariële akte van levering is geen factuur voor de btw

Voor de btw geldt dat elk document waarin de ene ondernemer een betaling vordert van een andere ondernemer wordt gezien als factuur. Geldt dit ook voor een notariële akte van levering?


 Lees meer
 
 
 
Fiscaal nieuws | Inkomstenbelasting
Stemming Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer uitgesteld

De stemming inzake het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer in de Eerste Kamer is onverwacht uitgesteld. De Staatssecretaris van Financiën heeft een brief geschreven waarin hij aanbeveelt om de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen. Wat heeft dit uitstel voor gevolgen?


 Lees meer
 
Telefonisch ingetrokken bezwaarschriften alsnog in behandeling

Is uw bezwaarschrift in de periode van 9 november 2009 tot en met 1 november 2016 door de Belastingdienst telefonisch ingetrokken? Dan is het wellicht zinvol om de behandeling van het bezwaar alsnog plaats te laten vinden.


 Lees meer
 
Leidt de verhoging van schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017 tot actie in 2016?

Vanaf 1 januari 2017 wordt de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd. De vrijstelling van € 100.000 geldt dan ook voor schenkingen aan anderen dan kinderen. Wat betekent dit voor u en welke actie is gewenst?


 Lees meer
 
 
 
Fiscaal nieuws | Internationaal belastingrecht
Dividendbelastingpositie cooperaties in beweging

De dividendbelastingpositie van coöperaties is in ontwikkeling. In een recente brief heeft de Staatssecretaris van Financiën kamervragen beantwoord. Daarbij heeft hij aangegeven dat het streven is om een wetsvoorstel over deze problematiek in de eerste helft van 2017 op internet ter consultatie aan te bieden.


 Lees meer
 
 
 
Accountancy
WNT: sectorale normen 2017 gepubliceerd

Het algemeen bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor 2017 is vastgesteld op € 181.000. Voor verschillende sectoren, waaronder zorg, woningcorporaties en onderwijs, is een verlaagd bezoldigingsmaximum van toepassing dat afhankelijk is van de toepasselijke klasse.


 Lees meer
 
 
 
Juridische zaken
Bereken gevolgen ORT-schikkingsregeling met quickscan

Het nieuwe cao-akkoord voor de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondsheidszorg (VVT) 2016-2018 heeft grote invloed op alle zorginstellingen als het gaat om onregelmatigheidstoeslag (ORT).


 Lees meer
 
 
 
Ondernemen binnen familiebedrijven
Anders - thema: innovatie

Het laatste relatiemagazine Anders (voor het mkb en familiebedrijven in het bijzonder) van 2016 staat in het teken van thema innovatie.


 Lees meer
 
 
 
Branche | Maatschappelijke organisaties
Helft maatschappelijke organisaties heeft impact activiteiten onvoldoende in beeld

Uit onderzoek van BDO blijkt dat bijna de helft van de maatschappelijke organisaties onvoldoende weet wat de impact is van de activiteiten op de stakeholders. Een opvallende uitkomst, want het belang om resultaten inzichtelijk te maken is de afgelopen jaren gegroeid. Heeft u uw impact voldoende in beeld? BDO ontwikkelde de Relevantiescan, die u direct antwoord geeft op deze vragen.


 Lees meer
 
 
 
Branche | Woningcorporaties
Woningcorporaties: bespaar door slimme inkoop

De strategie van woningcorporaties is de afgelopen jaren bijgesteld, veranderd en weer aangepast op de gewijzigde marktomstandigheden. Maar heeft u daarbij ook uw inkoopbeleid en –processen tegen het licht gehouden? Handelen uw leveranciers in lijn met uw nieuwe strategie? En hoeveel inkoopmedewerkers zijn bevoegd én bekwaam?


 Lees meer
 
 
 
Branche | Zorg
Teruggaafverzoek energiebelasting? Let op btw-aftrek

Algemeen nut beogende instelling of sociaal belang behartigende instellingen kunnen energiebelasting terugvragen bij de Belastingdienst. Ook de btw kan worden teruggevraagd. Benieuwd aan welke voorwaarden uw instelling moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen?


 Lees meer
 
Digitale toegang tot patiëntgegevens, een zegen of een nachtmerrie?

Afgelopen oktober is het wetsvoorstel elektronische cliëntrechten aangenomen in de Eerste Kamer. Onder andere zorginstellingen worden verplicht om medische gegevens digitaal te verstrekken aan de patiënt. Een zegen voor de patiënt, maar is dit ook zo voor zorginstellingen?


 Lees meer
 
Wat betekent de nieuwe zorgbrede governancecode voor uw positie en aansprakelijkheid?

Per 1 januari 2017 wordt de nieuwe zorgbrede governancecode van kracht. Wat is er precies veranderd en wat betekent dit voor de positie en aansprakelijkheid van de bestuurder en toezichthouder? Tijdens onze eerste ‘op weg naar huis-bijeenkomst’ in het nieuwe jaar voor bestuurders en toezichthouders in de zorg staan we uitgebreid stil bij deze vragen.


 Lees meer
 
Te weinig samenwerking in het sociaal domein

Decentralisatie in het sociaal domein dwingt gemeenten, woningcorporaties en zorgverleners bij elkaar aan tafel. Dat gaat lang niet altijd soepel. Is een goede samenwerking nog wel mogelijk? BDO'er en zorgexpert Frank van der Lee ging in gesprek met Eelco Damen van Cordaan.


 Lees meer
 
Inhoudsopgave
 
Btw

 
Inkomstenbelasting

 
Internationaal belastingrecht

 
Accountancy

 
Juridische zaken

 
Ondernemen binnen familiebedrijven

 
Maatschappelijke organisaties

 
Woningcorporaties

 
Zorg

 
Nieuws over BDO
Wereldwijde omzet BDO stijgt met 8 procent naar 6,8 miljard euro 
EVENEMENTEN
Check de agenda op onze website voor actuele informatie over onze evenementen.
 
PUBLICATIE
Anders - thema innovatie
 
 
VOLG BDO ONLINE
  Twitter

  LinkedIn

  Facebook

  Google +
 
CONTACT
  Contactformulier

  Adviesgesprek aanvragen

  Offerte aanvragen

  Contact over werken bij BDO

 
MIJN PROFIEL
Naam: John Do
E-mail: newsletter@newslettercollector.com
  Gegevens wijzigen

  Afmelden

Juridische mededeling | www.bdo.nl    
 
nieuwe
perspectieven
© 2016 BDO Nederland | Accountants & (belasting)adviseurs

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018