Nieuwsbrief 6 De Letselschade Raadsdag 2017 special

1 jaar geleden


Text only:

De Letselschade Raadsdag 2017

Stichting De Letselschade Raad


De Letselschade Raad werkt met alle betrokken partijen aan een beter proces van afwikkeling van letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid, respect en verbetering van het schaderegelingsproces. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.


Donderdag 16 november 2017


De Letselschade Raadsdag, jaarcongres voor professionals in letselschade
Donderdag 16 november 2017 van 9.30 tot 15.30 uur Theater Figi te Zeist
In een snel veranderende wereld krijgt ook de letselschadebranche te maken met vele nieuwe ontwikkelingen. Binnen De Letselschade Raad spannen alle partijen zich gezamenlijk in om de afwikkeling van letselschadezaken nog verder te verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar te houden. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan uiteenlopende projecten. Daarnaast staat er nog veel op stapel voor de (nabije) toekomst. 
Tijdens De Letselschade Raadsdag van 2017 wordt u geïnformeerd over de resultaten en stand van zaken van deze projecten. Zowel het plenaire programma als de parallelsessies geven inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen in de letselschadebranche.
Als bezoeker van de Raadsdag krijgt u bovendien een primeur: een toelichting op het stappenplan en de financiele paragraaf van de Handreiking Zorgschade.
In het plenaire ochtendprogramma licht drs. Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad, een aantal lopende projecten toe. Zij presenteert de Handreiking Traumatisch Hersenletsel en vertelt over toetsbaarheid van belangenbehartigers en verzekeraars, over transparantie met betrekking tot buitengerechtelijke kosten en over de kwaliteitseisen die verbonden zijn aan inschrijving in het Register Letselschade. Tevens belicht zij een aantal speerpunten voor de toekomst.
Ook wordt u geïnformeerd over het medisch beoordelingstraject bij letselschadezaken, de Medische Paragraaf bij de GBL, de stand van zaken van de GOMA 2.0 en de Aanbeveling Eén Medisch Adviseur.
Een belangrijke mijlpaal voor De Letselschade Raad is het voltooien van de Handreiking Zorgschade. Erwin Audenaerde staat stil bij het traject van totstandkoming van de Handreiking en de processtappen die daarin worden beschreven.
Hoogtepunt van de dag is de overhandiging van de Handreiking Zorgschade aan de Minister van Veiligheid & Justitie door de voorzitter van De Letselschade Raad, mr. Tjibbe Joustra.
In het middagdeel van het congres heeft u de keuze uit vier parallelsessies: “De Letselschade Richtlijnen; totstandkoming, werkmethodiek en actualiteiten”, "Brainstorm Herziening GBL" en “Het Register Letselschade”. Op "Het Letselschade Plein" kunt u met elkaar kennismaken, een (zakelijke) bespreking voeren, netwerken of gewoon even bijpraten met een oud-collega.
Prof.mr. Siewert Lindenbergh zal de dag afsluiten met zijn eigen visie op de toekomst van het aansprakelijkheidsrecht, rekening houdend met innovaties en ontwikkelingen in de maatschappij en op juridisch gebied.
Doelgroep
Professionals die in hun dagelijks werk of studie te maken hebben met de afwikkeling van letselschadezaken. 
Aanmelden is nu mogelijk!
Klik hier voor meer informatie over het programma, de sprekers, kosten en aanmelding 
Graag tot 16 november!
De Letselschade Raad
 
Contact
De Letselschade Raad
Postbus 93309
2509 AH Den Haag
info@deletselschaderaad.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Deletselschaderaad.nl

Categorieën: Advocaten
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018