Nieuwsbrief 6 november 2015

3 jaren geleden


Text only:

 
Nieuwsbrief 6 november 2015
 

Dit is de nieuwsbrief van de gemeente Amersfoort. Op www.amersfoort.nl staat deze week voor u het volgende nieuws:


Inloopbijeenkomst over plannen voor nieuwbouw in Liendert
Er zijn nieuwbouwplannen voor plekken (die vrij komen) aan de Pelikaanstraat, de Trekvogelweg en de Wiekslag. En om het park aan de Wiekslag te vernieuwen. Over dit alles verzorgen de gemeente Amersfoort en de Alliantie dinsdag 10 november een inloopbijeenkomst. Deze wordt gehouden van 17.00 uur tot 19.00 uur in de Groene Stee, Wiekslag 92.
›› Lees meer
Leden gezocht voor adviesraad en participatieteam Sociaal Domein
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet, kortweg het Sociaal Domein. De gemeente is op zoek naar leden voor het Participatieteam en voor de Adviesraad Sociaal Domein.
›› Lees meer
Denk mee over de bereikbaarheid van Vathorst en Hooglanderveen
Wat is er nodig om Vathorst en Hooglanderveen goed bereikbaar te houden? Deze vraag staat centraal tijdens twee openbare bijeenkomsten waarin iedereen kan meedenken. De bijeenkomsten worden gehouden op de woensdagavonden 11 november en 9 december van 19.30 tot 21.30 uur in De Bron, Oceaan 12. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
›› Lees meer
Partiële herziening De Lichtenberg – appartementen en deelgebied langs ’t Weitje
De “Partiële herziening De Lichtenberg – appartementen en deelgebied langs ’t Weitje” is op dinsdag 13 oktober 2015 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen komen voort uit zienswijzen en daarnaast zijn enkele ambtshalve wijziging vastgesteld. In paragraaf 3 van de zienswijzennota zijn alle wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht opgesomd.
Omdat het plan gewijzigd is vastgesteld moest het eerst worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. De provincie heeft het goedgekeurd. Het plan ligt ter inzage en is open voor beroep in de periode tussen vrijdag 6 november 2015 tot en met donderdag 17 december.
›› Lees meer
Veel bekeken op de website
›› Digitaal loket
›› Wijken
›› Ondernemen
›› Bekendmakingen
›› Actuele werkzaamheden
 

Over AmersfoortMail


Vragen
Heeft u vragen aan de gemeente Amersfoort? Op onze site vindt u de contactgegevens of stuur een e-mail naar mailto:info@amersfoort.nl


Verschijning
Wekelijks versturen wij AmersfoortMail. Niet altijd zijn er over alle onderwerpen nieuwsberichten. Omdat wij de nieuwsbrief op maat samenstellen, kan het voorkomen dat u de digitale nieuwsbrief minder frequent ontvangt. Dat is afhankelijk van de interessegebieden die u heeft opgegeven.


Bekijk uw interessegebieden.


 
 
> Wijzigen gegevens
Wilt u uw gegevens of uw interessegebieden wijzigen?
›› Wijzigen gegevens
> Direct afmelden
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
›› Direct afmelden
 
 

Amersfoort.nl

Categorieën: Overheid Gemeente Informatie
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018