Nieuwsbrief 7 december 2016

1 jaar geleden


Text only:

BDO Nederland | Accountants & (belasting)adviseurs | Nieuwsbrief 7 december 2016
Mocht het bericht niet leesbaar zijn, ga dan naar de online versie.
Nieuwsbrief
7 december
2016
Beste
John Do,
Hierbij ontvangt u de BDO nieuwsbrief van 7 december. U leest hierin het laatste nieuws van BDO over de onderwerpen waarvoor u zich heeft aangemeld.
 
 
Fiscaal nieuws | Inkomstenbelasting
Vervallen tijdsklemmen kapitaalverzekering eigen woning

In de Tweede Kamer is een amendement aangenomen waarin wordt voorgesteld om de fiscale tijdsklemmen (15 en 20 jaar) voor een KEW, SEW en BEW te laten vervallen. Dat betekent dat mensen met een spaar- of beleggingshypotheek per jaar 10% boetevrij kunnen aflossen. Verder kan het restant in één keer afgelost worden als het gespaarde of belegde vermogen gelijk is aan de resterende hypothecaire geldlening.


 Lees meer
 
 
 
Fiscaal nieuws | Internationaal belastingrecht
Multilateraal instrument ter aanpassing belastingverdragen aangenomen door meer dan 100 landen

Op 24 november 2016 hebben meer dan 100 landen het zogenoemde multilateraal instrument aangenomen. De MLI is een multilateraal verdrag waarmee (verouderde) belastingverdragen in lijn kunnen worden gebracht met de meest recente verdragsbepalingen die de OESO tegen belastingontwijking heeft ontwikkeld.


 Lees meer
 
 
 
Fiscaal nieuws | Loon- & Premieheffing
Minimum (jeugd)lonen en lage-inkomensvoordeel met ingang van 2017

Met ingang van 2017 gaat de Wet tegemoetkomingen loondomein van kracht. Hiermee komt er een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen en het lage-inkomensvoordeel. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om voor deze subsidiemogelijkheden in aanmerking te komen?


 Lees meer
 
Wiebes verlengt overgangstermijn Wet DBA

Op 18 november stuurde staatssecretaris Wiebes een brief aan de Tweede Kamer inzake de Wet DBA. Hierin kwam het verlengen van de overgangstermijn en de begrippen 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding' aan bod. BDO Legal en de Adviesgroep Loon- en Premieheffing vatten hun gezamenlijke visie over dit onderwerp samen.


 Lees meer
 
 
 
Accountancy
Commissarisbijeenkomst in teken van Management Reporting

Op 29 november organiseerde BDO in samenwerking met het Instituut van Internal Auditors een bijeenkomst voor commissarissen en toezichthouders. Deze avond stond in het teken van Management Reporting.


 Lees meer
 
 
 
Juridische zaken
BDO Legal lanceert transitievergoeding tool

Wilt u zien of u bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd bent? En zo ja wat de hoogte daarvan is? Vul dan onze transitievergoeding tool in.


 Lees meer
 
Voorgestelde uitbreiding kraamverlof voor partners

Onlangs is een wetsvoorstel gepubliceerd waarin wordt voorgesteld om het kraamverlof voor partners uit te breiden met ingang van 1 januari 2019. De Eerste Kamer moet zich nog buigen over het voorstel. Wat betekent de uitbreiding voor u wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen?


 


 Lees meer
 
Voorgenomen wijzigingen Evaluatiewet WNT

In het voorjaar van 2016 is het ontwerp van de Evaluatiewet WNT ter consultatie opengesteld. Deze consultatie is inmiddels afgerond. Het is nu wachten op de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Om als WNT-instelling goed voorbereid te zijn op de invoering van de wet, zetten wij de voorgenomen wijzigingen op een rij.


 Lees meer
 
 
 
Branche | Zorg
Dossier Zorg - zoek de kracht van de driehoek

De decentralisaties in het sociaal domein hebben onder zorginstellingen tot veel frustratie geleid. In de derde uitgave van Dossier, een publicatie over grote thema’s in de zorg, duikt BDO dieper in de transitiedriehoek, kortweg de driehoek.


 Lees meer
 
De Wkkgz: heeft u aan al uw verplichtingen voldaan?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) treedt gefaseerd in werking. Bent u op de hoogte van de verschillende verplichtingen waaraan u per 1 januari 2016, 1 juli 2016 of 1 januari 2017 moet voldoen? We zetten ze voor u op een rij.
 


 Lees meer
 
Inhoudsopgave
 
Inkomstenbelasting

 
Internationaal belastingrecht

 
Loon- & Premieheffing

 
Accountancy

 
Juridische zaken

 
Zorg

 
EVENEMENTEN
Check de agenda op onze website voor actuele informatie over onze evenementen.
 
 
VOLG BDO ONLINE
  Twitter

  LinkedIn

  Facebook

  Google +
 
CONTACT
  Contactformulier

  Adviesgesprek aanvragen

  Offerte aanvragen

  Contact over werken bij BDO

 
MIJN PROFIEL
Naam: John Do
E-mail: newsletter@newslettercollector.com
  Gegevens wijzigen

  Afmelden

Juridische mededeling | www.bdo.nl    
 
nieuwe
perspectieven
© 2016 BDO Nederland | Accountants & (belasting)adviseurs

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018