Nieuwsbrief #8 - maart 2019

4 maanden geleden
  • Html
  • Tekst
Nieuwsbrief van de ChristenUnie/SGP Den Haag
View this email in your browser
Nieuwsbrief ChristenUnie/SGP Den Haag Jaargang 5, nummer 8, maart 2019
20 maart mag u weer naar de stembus. Deze keer voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. In aanloop daar naartoe organiseert de ChristenUnie Den Haag e.o. 18 maart een interessante en gezellige debatavond over klimaat en energie met Carla Dik, Oda Kok (projectleider kennis- en praktijkcentrum Energietransitie bij de Haagse Hogeschool), Pieter Grinwis en vele anderen met pubquiz én borrel in Schlemmer. Klik hier voor meer informatie. Het klimaat is hot. Komt allen!
Vreugdevuren Scheveningen
De beelden van de jaarwisseling op Scheveningen staan bij ons allen op het netvlies. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar de schade is groot. Op initiatief van de ChristenUnie/SGP is hierover in de raad gedebatteerd. Nog niet over de gang van zaken in aanloop naar de jaarwisseling, want daarnaar loopt momenteel een onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Wél hebben we de burgemeester aan de tand gevoeld over de crisiscommunicatie vanaf 1 januari en de schade-afhandeling.  Raadslid Pieter Grinwis:  “Wanneer het rapport van de OvV verschijnt, zullen we over de gehele zaak debatteren. Want het vuur op Scheveningen mag dan wel zijn gedoofd, de politieke vonkenregen is nog maar net begonnen.” Heeft u nog een reactie of een tip? Mail dan naar christenunie-sgp@denhaag.nl
Sluiting Bronovo
Eind december kwam ineens de mededeling van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) dat het Bronovo-ziekenhuis mogelijk zou gaan sluiten. Drie weken later werd duidelijk dat het Bronovo inderdaad tussen 2022 en 2024 zal sluiten, en de zorg grotendeels naar het Westeinde verhuist. Fractievertegenwoordiger Judith Klokkenburg debatteerde erover: “Als ChristenUnie/SGP vinden we het voor de bewoners van Scheveningen, Duindorp en Benoordenhout heel erg dat ‘hun’ ziekenhuis verdwijnt. Als gemeenteraad kunnen we hier echter niet zoveel aan doen. We hebben ons ervoor ingezet dat er wel iets van zorg op deze locatie blijft, bijvoorbeeld een polikliniek. Daarnaast hebben we ons ingezet voor een soepele overgang van de verlos- en kraamafdeling én voor een bereikbaar Westeinde-ziekenhuis."
Voor een stad waar het wonen goed is
Gisteravond kwam met het vaststellen van de Woonagenda een eind aan een hele serie woondebatten in de Haagse raad. De Haagse ChristenUnie/SGP opende deze serie in november met een Discussienota ‘Voor een woonstad met toekomst’. Deze lokale nota is door de ChristenUnie inmiddels ook landelijk vertaald in een actieplan. Enkele voorstellen werden gelijk in december al overgenomen door Wethouder Revis (VVD), zoals meer zorg- en uitstroomwoningen, gemengd bouwen op zand en veen en zorgen dat middelduur gebouwde huurwoningen middelduur blijven. Tijdens de behandeling in de raad heeft Pieter Grinwis nog een aantal resultaten kunnen boeken, zoals het bouwen van ‘kooplater-woningen’ voor starters, een zelfbewoningsplicht voor nieuw te bouwen koopwoningen en een verbod op woningsplitsing. 
Sluiting stadsdeelkantoren
Je kind dichtbij huis aangeven? Voor je paspoort naar het stadsdeelkantoor om de hoek? Dat is er binnenkort niet meer bij. Vanaf 1 juli 2019 kan dit alleen nog in het Centrum of Escamp. De ChristenUnie/SGP vindt het treurig dat de overige stadsdeelkantoren geen service meer verlenen. Tijdens het debat liet de wethouder snel merken: dit is niet terug te draaien. Hoe triest we dit ook vinden voor bereikbare dienstverlening, focussen we ons graag op oplossingen en wilden we toch kijken hoe dienstverlening dichtbij kan blijven. In een aantal steden werkt men al met digitale loketten. Je kunt dan naar je eigen stadsdeelkantoor en daar via de digitale weg zaken regelen met een ambtenaar. Lees hierover meer op onze website.
Wijkcontactpersonen
Omdat we als kleine fractie niet overal in de stad aanwezig kunnen zijn, zoeken we vrijwilligers die onze ‘oren en ogen’ willen zijn in de stad. Regelmatig wordt er in de raad gedebatteerd over problematiek en kansen in de diverse wijken. Het is voor de fractie dan fijn om informatie van bewoners zelf te hebben. Daarom zijn we op zoek naar leden die als contactpersoon willen fungeren. Onze vrijwilliger Monique Rog gaat de komende tijd leden benaderen met de vraag wie ons wil helpen. Wilt u niet benaderd worden? Geef dit dan aan middels een mail naar christenunie-sgp@denhaag.nl Wilt u zich juist al aanmelden? Dat kan bij Monique Rog, via Monique.rog@xs4all.nl 
Nieuwe medewerker
Beleidsmedewerker Simon Fritschij heeft ons verlaten voor een nieuwe baan. Na een sollicitatieprocedure hebben we Mirjam van der Ploeg kunnen aannemen.
Schriftelijke vragen
De afgelopen weken heeft de ChristenUnie/SGP voor verschillende onderwerpen aandacht gevraagd door schriftelijke vragen aan het college te stellen. Hier een overzicht:
Vragen van vervoersarmoede naar fietsrijkdom 
Vragen over invloed wijkteams op Wmo-zorggebruik 
Vragen over gladheidsbestrijding in woonwijken en parken 
Vragen over reclamezuilen Den Haag 
Vragen over overlast Weimarstraat e.o. Zie ook bijbehorend artikel op de website. 
Ook een idee voor schriftelijke vragen? Laat het ons weten! Mail naar christenunie/sgp@denhaag.nl.
In deze nieuwsbrief informeren we u over het werk van de ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad van Den Haag.  Op onze website en via Facebook en Twitter blijft u ook op de hoogte van ons raadswerk. 
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD  Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403
Copyright © ChristenUnie/SGP Den Haag. All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP.

This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Deel deze nieuwsbrief op

Christenunie.nl

Categorieën: Politiek | Politieke Partij
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

© 2019