Laden...

Nieuwsbrief Bolswards Nieuwsblad: 5

By Bolswardsnieuwsblad.nl received 1 jaar geleden

Categorieën: Kranten Media
Leeftijd: 7 t/m 13 jaar 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder
  • Html
  • Tekst

Nieuwsbrief Bolswards Nieuwsblad: 5

Reüniecommissie Trije Yn Ien Gaast zoekt oud-leden, anekdotes en beeldmateriaal Tjerkwerder Skieppersturt voor Alie Poelstra COLUMN | 2018: het jaar van de ambities 750 kilo aardappelen voor voedselbank Zorgorganisatie Patyna start opleidingstraject

Reüniecommissie Trije Yn Ien Gaast zoekt oud-leden, anekdotes en beeldmateriaal

Posted: 10 Jan 2018 04:20 AM PST

GAAST Kaatsvereniging Trije Yn Ien Gaast-Ferwoude bestaat dit jaar 25 jaar. De vereniging wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft daarom de Merkepartij van 13 juli 2018 omgedoopt tot Jubileum-Merkepartij.

Dit wordt een partij voor leden en oud-leden. Het plan is om in verschillende klassen te gaan kaatsen, met een gewone kaatsbal (dus niet met zachte bal). Hoe het programma er verder uit komt te zien, wordt te zijner tijd bekend gemaakt. Een en ander wordt georganiseerd in samenwerking met de tentcommissie van Dorpsfeest Gaast.

Om iedereen persoonlijk op de hoogte te houden en uit te nodigen voor deze jubileumpartij, is de reüniecommissie op zoek naar de e-mail adressen van vooral de oud-leden. Uiteraard wordt hiervoor de eigen administratie gebruikt, maar vooral als het gaat om oud-leden is niet van iedereen het actuele e-mail adres bekend. Ook is de commissie op zoek naar foto’s en ander beeldmateriaal, anekdotes, noem maar op.

Speciaal voor deze reünie is daarom het volgende e-mail adres opengesteld: tryeynien25@gmail.com. Een bericht via de Facebook-pagina (KvTijeYnIen) kan ook.

Tjerkwerder Skieppersturt voor Alie Poelstra

Posted: 10 Jan 2018 04:19 AM PST

TJERKWERD Traditiegetrouw werd in Tjerkwerd tijdens het nieuwjaarsbal de Skieppesturt uitgereikt in dorpshuis It Waltahûs. Dit jaar viel deze eer ten deel aan Alie Poelstra.

Deze hoogste dorpsonderscheiding bestaat uit een heuse schapenstaart met een gecalligrafeerde oorkonde.

Die ‘Sturt’ ontleent haar naam aan de bijnaam van de dorpsgenoten: Skieppesturten. Al vele jaren is die verstrekt aan uiteenlopende besturen, werkgroepen en individuele bewoners die zich sterk hebben gemaakt voor dorpsactiviteiten in de breedste zin van het woord.

Vorig jaar bestond de dorpskrant 40 jaar. Zij vierde haar jubileum toen met het verschijnen van een fullcolour glossy waarin al die personen de revue passeerden. Dit jaar is daar een ‘nagelnije Skieppesturt’ aan toegevoegd. Gerben Wijnja zei namens de redactie in zijn toespraak: ,,It sil dy mar oerkomme: setst neat fermoedzjend nei it Waltahûs ta om te hearen wa’t de Skieppesturt krijt en dan bist sels de gelokkige. En dan noch wol yn it Kulturele Jier 2018, in jier dat stiiffol stiet fan de meast yndrukwekkende aktiviteiten. Noch wol mei in Kulturele Haadstêd fan Europa, mei Ljouwert en it omlizzend plattelân derby. Yn dat jier skiednis skriuwe is tige bysûnder. En dat is ek it krijen fan de Skieppesturt.”

Voor de toekenning van de hoogste dorpseer stijgt de spanning in de feestzaal tot een hoogtepunt als de kwaliteiten van de betreffende persoon worden gememoreerd. Wijnja: ,,Dit jier giet de priis nei in bysûnder persoan. In frou dy’t fan wanten wit, dy’t al in jiermannich aktyf is en boppedat hielendal by de ynventaris fan it doarp heart, fan it doarpshûs ek.”

De redactie is van mening dat het aktief deel uitmaken van zo’n gemeenschap een voorrecht is die gewaardeerd dient te worden. Dit jaar kwam die grote eer toe aan Alie Poelstra van de Waltaweg die als het ware als geen ander hart heeft voor het dorp Tjerkwerd, die liefst overal bij betrokken wil zijn, zo mogelijk nooit een vergadering overslaat en de handen uit de mouwen wil steken als vrijwilligster van het dorpshuis. Met haar 78 jaar maakte ze nog schoon en assisteert bij bardiensten. 45 jaar lang was ze lid van het Kerkkoor. Ze is lid van alle verenigingen in het dorp, komt trouw naar de 60+ Soos een neemt elke week nog deel aan de ‘fitness foar froulju’. En vorig jaar was ze 12 ½ jaar vrijwilligster in Avondrust te Makkum. Gerben Wijnja: ,,En dit barren jûn is ek soksawat: it moaiste wat it doarpslibben yn Tsjerkwert jaan kin.”

Vervolgens werd haar door de redactie de Schapenstaart omgehangen en kreeg ze een oorkonde. Het applaus in de zaal was geweldig. Haar familie kwam opeens ook tevoorschijn, vanachter de coulissen. En omdat ze net jarig was geweest, zette de muziek toepasselijk in waarop een ieder uit volle borst meezong. Tranen biggelden toen even over haar wangen. Dat ze dit nog mocht meemaken. Dolblij met de onderscheiding begaf ze zich later op de avond onder haar dorpsgenoten om het feest verder te vieren.

COLUMN | 2018: het jaar van de ambities

Posted: 10 Jan 2018 04:18 AM PST

We zijn los: 2018 is begonnen. Dit jaar zal moeten blijken of de mooie plannen die vorig jaar gepresenteerd zijn ook uitgevoerd zullen worden. Zal de Lidl aan Snekerstraat er komen? Krijgt het prachtige stadhuis eindelijk een nieuwe bestemming? Lukt het Sporthart Bolsward om de mooie ambities om te zetten in concrete plannen? Wordt ‘onze’ Sander de Rouwe de nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân? Kortom, aan uitdagingen geen gebrek.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders, nu nog aangevoerd door waarnemende burgemeester Magda Berndsen, stelt in hun recent gepresenteerde bestuursakkoord dat de stad Bolsward met zijn regiovoorzieningen van groot belang is voor de gemeente. Ze leren het wel daar in Sneek. Het nieuwe bestuur wil zelfs serieus kijken naar de realisatie van een aquaduct ter vervanging van de brug over het Kruiswater. Een optie die vele jaren onbespreekbaar was, maar die veel Bolswarders, die nu nog gebukt gaan onder het lawaai van de snelweg en stank van de uitlaatgassen, als muziek in de oren zal klinken.

2018 wordt ook het jaar van het beeld. In mei wordt de Leeuwarden opgedrongen vleermuisfontein van 4 meter breed en 2,70 meter hoog op het Broereplein geparkeerd. Al kleiner dan het oorspronkelijk ontwerp was, want door geldgebrek is het bassin rondom het water spugende dier al wegbezuinigd. Wat dat betreft gaat het dus de goede kant op. Nu de rest van het beeld nog.

Kortom, 2018 wordt voor Bolsward het jaar om alle mooie ambities te realiseren.

Max van den Broek.

750 kilo aardappelen voor voedselbank

Posted: 10 Jan 2018 04:17 AM PST

WORKUM In de maand december hebben de klanten van Boele’s Friet Fabriek de voedselbank flink gesteund.

Voor elke verkochte puntzak friet of afhaal werd 1 kilo aardappelen verzameld voor de voedselbank. Deze actie heeft de voedselbank 750 kg aardappelen opgeleverd. Vlak voor de kerst is er al een gedeelte van deze aardappelen bij de voedselbank gebracht, zodat deze in de december voedselpakketten meegenomen kon worden. De vrijwilligers van de voedselbank in Balk waren hier uiteraard zeer content mee. In overleg met deze vrijwilligers zal in januari en februari de overige kilogrammen gebracht worden. ,,Vanwege het enthousiasme van onze klanten en de mensen van de voedselbank zullen we deze actie ook in december 2018 houden”, aldus Robbert Boele van de Friet Fabriek.

Zorgorganisatie Patyna start opleidingstraject

Posted: 10 Jan 2018 04:07 AM PST

WORKUM Zorgorganisatie Patyna start binnenkort met het opleidingstraject ‘Op Stap’. Ruim 20 nieuwe zorgmedewerkers krijgen een speciale interne opleiding met als doel een nieuwe carrière als zorgmedewerker.

Alle deelnemers van dit traject zijn uitkeringsgerechtigden, waarvan een aantal met een achtergrond als statushouder. Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een ervaren persoonlijke buddy, een werkbegeleider, die hem of haar elke dag de knaapjes van het vak leert. De ‘ouderwetse’ meester-gezel methode wordt zo nieuw leven ingeblazen.

Deelnemende partijen zijn zorgorganisatie Patyna, Pastiel, als schakelorganisatie tussen gemeente en werkgevers en opleidingsinstituut ROC Friese Poort.

De aftrap van dit project is dinsdag in zorgcentrum Nij Mariënacker in Workum.

Deel deze nieuwsbrief op

Laden...

Gerelateerde nieuwsbrieven

© 2019