Laden...

Nieuwsbrief Bolswards Nieuwsblad: 6

By Bolswardsnieuwsblad.nl received 1 jaar geleden

Categorieën: Kranten Media
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 14 t/m 18 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder 7 t/m 13 jaar
  • Html
  • Tekst

Nieuwsbrief Bolswards Nieuwsblad: 6

Súdwest-Fryslân sluit zich aan bij statiegeldalliantie Start Kerkbalans en open huis Martinikerk COLUMN | School KNMI geeft code geel af voor kans op gladheid Forse uitbreiding voor SRA Bolsward Sijtske Sjoerdsma-de Jong viert haar honderdste verjaardag: ‘Wat is dit moai, net?’

Súdwest-Fryslân sluit zich aan bij statiegeldalliantie

Posted: 17 Jan 2018 01:49 AM PST

SNEEK/BOLSWARD – Súdwest-Fryslân sluit zich als eerste Friese gemeente aan bij de landelijke statiegeldalliantie. Bij deze alliantie zijn al meer dan honderd Nederlandse organisaties, verenigingen, gemeenten en bedrijven aangesloten. Zij roepen de regering op statiegeld in te voeren op alle plastic drankflesjes en blikjes.

,,Enkele tientallen gemeenten elders in Nederland zijn ons al voorgegaan”, zegt de pas aangetreden wethouder Erik Faber, die duurzaamheid in portefeuille heeft. ,,Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Het is – na hondenpoep – de grootste ergernis van inwoners. Het staat slordig, het is slecht voor het milieu en het kost de gemeente veel geld.”

Voorkomen is beter dan genezen, zegt hij. ,,Invoering van statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes draagt flink bij aan de vermindering van zwerfafval. De praktijk in landen als Noorwegen en Duitsland laat dat ook zien.”

Súdwest-Fryslân heeft al sinds 2015 een zwerfafvalbeleid. Zo zijn er gastlessen en andere activiteiten op basisscholen, worden leerlingen in het voortgezet onderwijs uitgedaagd na te denken over het zwerfafvalprobleem (en daarvoor creatieve oplossingen te bedenken in het kader van de Waste Battle), zijn er ‘himmeldagen’ voor jong en oud, en worden diverse initiatieven in de steden en dorpen ondersteund.

Verder besteedt de gemeente aandacht aan zogeheten snoeproutes: de routes tussen scholen en supermarkten waar vaak veel rotzooi ligt. In samenwerking met scholen en Team Handhaving worden hier controles gedaan.

Start Kerkbalans en open huis Martinikerk

Posted: 17 Jan 2018 12:54 AM PST

BOLSWARD – De actie ‘Kerkbalans’ start op zaterdag 20 januari. Dit is een jaarlijks terugkerende actie van kerken in Nederland om onder de aangesloten leden bijdragen te werven voor de instandhouding van de Kerk en de Gemeente.

In Bolsward gaat de actie Kerkbalans van start met klokgelui vanuit de Martinikerk. Ruim 50 medewerkers worden dan uitgezonden in de Martinigemeente met brieven en antwoordenveloppen voor de noodzakelijke financiële bijdragen voor 2018. Zij komen om 13.00 uur naar de Martinikerk, waar klokkenluider ds. Hans Ariesen de klokken in beweging zal zetten.

Dit is tevens het startsein voor een Open Huis van de Martinigemeente in de Martinikerk. Vanaf 13.15 uur worden in de kerk rondleidingen gehouden in kleine groepen. Zo is het mogelijk om achter de schermen van het pas gerestaureerde Hinsz-orgel te kijken, waarbij onder andere ‘ Pûsterstrappers’ bezig zijn en het orgel bespeeld wordt door onze organisten. Ook kan er, via een smalle wenteltrap in de consistorie, gekeken worden boven in de gewelven van de kerk.

Verder zijn er een aantal ervaren gidsen aanwezig die veel kunnen vertellen over de bijzonderheden in de kerk. In een zijbeuk van de kerk is een expositie ingericht met werkstukken van gemeentelid Evert Esselink. En er is een kleine boekenmarkt ingericht, waarvan de opbrengst bestemd is voor het restauratiefonds.

De Martinigemeente wil zich presenteren als een gemeente waarin Gods Woord centraal staat. Zij wil voor iedereen een open gemeente zijn, met de Martinikerk als een Open Kerk, voor iedereen toegankelijk. Op zaterdag 20 januari is er van 13.00 – 17.00 uur Open Huis. Iedereen is welkom. Een unieke gelegenheid om meer te zien van de Martinikerk en kennis te maken met de Martinigemeente.

COLUMN | School

Posted: 17 Jan 2018 12:53 AM PST

Soms tref je iemand die levendig vertelt over de herinneringen die hij heeft aan de tijd dat hij drie of vier jaar oud was. Onbegrijpelijk. Alles voor mijn zeventiende is weg. Gewoon verdwenen, uit zichzelf, maar vaak ook bewust verdrongen. Nu ik wat ouder word, kruipen er af en toe weer flarden van gitzwarte souvenirs voorbij. Vage herinneringen van mijn middelbare school bijvoorbeeld.

Tot een jaar geleden wist ik alleen nog waar het gebouw had gestaan, maar steeds manifester drong het instituut dat in mijn beleving de pedagogiek van een vlindertuin nauwelijks ontsteeg, zich in mijn herinneringen op. Ik zag de in nicotine en teer gemarineerde, gedrongen docentjes weer die noodgedwongen een les annuleerden omdat ze hun boek waren vergeten. Die zeven sigaretten per les rookten en die vanaf hun podiumpje orde hielden door gummetjes te gooien, die de boosdoeners moesten terug brengen. Ik zag de door geelbruine vingers omklauwde opschrijfboekjes waarin onze vorderingen in cijfers waren vertaald en de ogen vol vrolijkheid als die vorderingen enigszins tegenvielen. Het was een school die chronische amnesie in de hand werkte: je wilde zo snel mogelijk alles vergeten. En ook toen al heette dat onderwijs.

De reden dat mijn brein dat stugge slijm begon op te hoesten was een ontmoeting, een jaar geleden, met een klasgenootje van toen. Hij zei dat hij een reünie wel zag zitten. Ik vroeg me oprecht af of er veertig jaar en zeven sigaretten per uur later, nog wel een leraar kon leven. En mocht dat wonderlijk genoeg zo zijn, ik zeg bij deze af.

Ruben Korfmaker.

KNMI geeft code geel af voor kans op gladheid

Posted: 16 Jan 2018 06:25 AM PST

GRONINGEN/DRENTHE/FRYSLÂN – Het KNMI waarschuwt dat dinsdagmiddag vanaf 16.00 uur code geel geldt. Er is kans op lokale gladheid door winterse buien.

De verwachting van het KNMI is, dat de sneeuw dinsdagavond in het midden, oosten en zuiden van het land blijft liggen. In het Oosten is dinsdagnacht en woensdagmorgen bovendien kans op gladheid door bevriezing van het wegdek.

Code geel: Wees alert

Het KNMI verstuurt code geel (‘wees alert’) meestal op zijn vroegst 48 uur voordat het weersverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden. Het is na code groen (geen bijzonderheden) het laagste alarmniveau. Code oranje betekent ‘wees voorbereid’ en code rood ‘onderneem actie’.

Forse uitbreiding voor SRA Bolsward

Posted: 16 Jan 2018 03:54 AM PST

BOLSWARD – ,,Noord-Nederland is het walhalla van de roestvrijstaal industrie”, vertelt Klaas de Vries van SRA Bolsward. Daarmee heeft hij niets teveel gezegd, want het 18 jaar oude bedrijf heeft de wind flink in de zeilen. Om aan de groeiende vraag naar tank- en apparatenbouw te voldoen, werd vorige week gestart met de bouw van een forse uitbreiding van het huidige bedrijfspand aan De Marne 27A.

In het jaar 2000 besloten Klaas de Vries en Jan Hoekstra de sprong in het diepe te wagen door voor zichzelf te beginnen. In het bedrijfsverzamelgebouw op de Marne vond de start van SRA plaats. ,,We begonnen met 1 unit, maar binnen enkele jaren hadden we al drie units in gebruik.”

In 2004 werd dan ook het huidige bedrijfspand van circa 900 vierkante meter in gebruik genomen. Door de gestaag groeiende orderportefeuille werd uitbreiding echter noodzakelijk. ,,We bouwen er 650 vierkante meter bij, maar belangrijker is dat dit deel een hoogte krijgt van 14.5 meter. Nodig om aan de vraag van grotere tanks en silo’s te voldoen.”

Als alles volgens planning verloopt hopen De Vries en Hoekstra eind april de uitbreiding in gebruik te kunnen nemen. Daarna treedt een volgende fase van verbouw aan. Op het bestaande kantoorgedeelte van SRA wordt een verdieping bijgebouwd, waar in de loop van dit jaar de kantoren hun plek krijgen.

Al met al investeert SRA dit jaar zo’n 650.000 euro in nieuw- en verbouw en groeit het aantal medewerkers met 4 fte’s tot een totaal van 18. De uitbreiding en verbouw vindt plaats onder toezicht van architektenbureau Penta uit Harlingen en wordt uitgevoerd door de firma Bakker uit Workum. Verder werken ook Agricola Bouw en Installatiebedrijf Van der Weerd aan de uitbreiding mee.

Sijtske Sjoerdsma-de Jong viert haar honderdste verjaardag: ‘Wat is dit moai, net?’

Posted: 16 Jan 2018 02:41 AM PST

WOMMELS – ,,Wat is dit moai, net?”. Het is een zin die Sijtske Sjoerdsma-de Jong uit Wommels meerdere malen zal herhalen. Ze is het stralende middelpunt op vrijdag 12 januari, de dag van haar honderdste verjaardag.

De versieringen op de deur van haar appartement in wooncentrum Nij Stapert verraden het al: hier wordt vandaag een bijzondere dag gevierd. Of anders zijn het wel de slingers die binnen zijn opgehangen en de tafel vol met kaarten en bloemen. Mocht er dan nog enige twijfel bestaan, dan is er nog de feestelijke speld met het getal honderd daarop die de jarige voor de gelegenheid opheeft. Ze wijst er op: ,,Hûndert jier”, benadrukt ze nog even. Voor haar staat een advocaatje; volgens haar het geheim om een eeuw oud te worden. En hoewel ze fysiek en geestelijk veel heeft moeten doorstaan de laatste jaren, geniet ze volop van haar verjaardag.

Want de ruimte is verder gevuld met haar kinderen die ze zo liefheeft, en hun wederhelften. Het bezoek ontroert haar. ,,Ik ha sokke leave bern”, zegt ze voortdurend. Ook waarnemend burgemeester Magda Berndsen komt haar felicitaties overbrengen.

De wieg van de jarige stond honderd jaar geleden in Berltsum. Net bekomen van de Eerste Wereldoorlog moet de familie een groot verlies verwerken: tweelingbroer Heerke overlijdt aan de gevolgen van de Spaanse griep. Sijtske overleeft het wel. Want ze is sterk, zo blijkt later.

In 1948 trouwt ze met Jan Sjoerdsma, de landarbeider die ze acht jaar eerder leerde kennen. Het echtpaar blijft altijd in hun geboortedorp wonen. Daar krijgen ze vier kinderen, zeven kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.

Om gezondheidsredenen verhuizen ze in 2004 naar Wommels. Hier vieren ze vier jaar later nog hun zestigjarig huwelijk, maar in datzelfde jaar overlijdt Jan op 91-jarige leeftijd. Een volgende grote klap komt drie maanden later als zoon Gooitsen (54) eveneens het leven laat.

Zelf blijft ze, ondanks alle ellende om haar heen, kranig. Verschillende tia’s en een hartaanval krijgen haar niet klein. Het zorgt er hoogstens voor dat ze in een rolstoel belandt. Ook geestelijk gaat het de laatste jaren minder. Ze wisselt goede dagen af met mindere, maar op een dag als deze is ze scherp en bij de les. ,,Wat is dit moai, net?”

Yme Gietema.

Deel deze nieuwsbrief op

Laden...

Gerelateerde nieuwsbrieven

© 2019