Laden...

Nieuwsbrief Bolswards Nieuwsblad: 6

By Bolswardsnieuwsblad.nl received 1 jaar geleden

Categorieën: Kranten Media
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 14 t/m 18 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder 7 t/m 13 jaar
  • Html
  • Tekst

Nieuwsbrief Bolswards Nieuwsblad: 6

Zwembad Vitaloo krijgt tijd om problemen om te lossen, Bolswarders aan zet Plannen Sporthart voor kleedgebouw voorlopig in de ijskast Jong en oud aan de start bij 32e Wintertrimloop Makkum COLUMN | Zwembadsoap Súdwest-Fryslân krijgt lof van VluchtelingenWerk Nederland VVV Bolsward bij it Gysbert Japicxhûs

Zwembad Vitaloo krijgt tijd om problemen om te lossen, Bolswarders aan zet

Posted: 24 Jan 2018 02:35 AM PST

BOLSWARD – Zwembad Vitaloo krijgt voorlopig de tijd om met behulp van vrijwilligers open te blijven. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen Súdwest-Fryslân, exploitant Optisport en Sporthart Bolsward.

Met behulp van laatstgenoemde partij zijn twee bestuursleden gevonden voor de stichting Ons Zwembad, de stichting die strijdt voor behoud van het bad in Bolsward. Het is een positief keerpuntje in de financiële impasse. Dat is echter pas het begin: het bestuur is pas volledig als er vier mensen aangesteld zijn. En dan moeten de afgesproken wekelijkse zestig uren vrijwilligerswerk nog ingevuld worden.

Een korte voorgeschiedenis: het zwembad heeft al jaren moeite om de financiën rond te krijgen. In overleg met Súdwest-Fryslân en Optisport is besloten dat Vitaloo jaarlijks 100.000 euro moet besparen en dit gat op moet vullen met vrijwilligerswerk. Van de uitvoering komt tot dusver echter weinig terecht en Optisport betaalt jaarlijks de salarissen van het personeel dat zij daarom in moet huren. Gevolg: er ontstaat een onhoudbare situatie. De gemeente en Optisport zijn in 2016 een contract voor vijf jaar overeengekomen. Dat wordt verlengd met nog eens een half decennium als geen van de partijen dit opzegt, maar het college is geen voorstander om de afspraak in de huidige vorm -er gaat jaarlijks een forse subsidie naar het zwembad en de gemeente betaalt een verplichte compensatievergoeding- te verlengen. Met de voorzichtige eerste stappen naar een nieuw bestuur lijkt er een begin gemaakt met de uitvoering van de afspraken die al enkele jaren geleden gemaakt zijn.

Operationeel manager Maarten Frazer is dan ook optimistisch gestemd over de conversaties met eerder genoemde partijen. ,,We hebben een goed gesprek gehad over hoe we nu verder willen. Ik heb er een goed gevoel bij, maar we hebben wel tijd nodig.” Hij erkent dat de bal nu deels bij de Bolswarder gemeenschap ligt: ,,Als we het zwembad willen behouden, zullen we daar met zijn allen voor moeten vechten.”

Sporthart Bolsward fungeerde in dit geheel als de katalysator die het graag wil zijn om dergelijke processen op gang te helpen. Eind vorig jaar riep toenmalig wethouder Durk Stoker de hulp van de stichting in. ,,We hebben ons afgevraagd: kan dit er nog bij? Maar het is toch een belangrijk onderdeel van ons plan. Toen zijn we begonnen met de gesprekken”, vertelt Sjoerd IJdema namens Sporthart. ,,We willen eerst het bestuur compleet hebben voordat we beginnen. Dat is nu voor de helft ingevuld, maar we zoeken bijvoorbeeld nog een voorzitter.”

Plannen Sporthart voor kleedgebouw voorlopig in de ijskast

Posted: 24 Jan 2018 01:47 AM PST

BOLSWARD – Hoewel het voor het publiek misschien niet direct zichtbaar is, werkt Sporthart Bolsward op de achtergrond hard door om de sportvoorzieningen in de stad naar een hoger plan te tillen. Eén van de eerste grote puzzelstukken die het hoopte te leggen, was de realisatie van een nieuw, gezamenlijk kleedgebouw op sportcomplex Het Bolwerk.

Tot op de vierkante meter is geïnventariseerd hoeveel ruimte de verschillende verenigingen nodig hebben, dit is door de Antea Group verwerkt in een professionele schets en voorgelegd aan de deelnemende partijen. Het kostenplaatje van twee miljoen euro en de exploitatiekosten waren hen echter te gortig, waardoor de plannen voorlopig de ijskast in kunnen. Sjoerd IJdema, één van de leden van Sporthart: ,,Het is jammer, maar het heeft geen gevolgen voor ons plan op lange termijn. Wij hebben het proces gefaciliteerd, maar het blijft hun project. De clubs beslissen zelf”, benadrukt hij.

Sporthart Bolsward organiseert op woensdag 31 januari een inspiratieavond in het Marne college (aanvang: 20.00 uur), toegankelijk voor geïnteresseerde Bolswarders.

 

Jong en oud aan de start bij 32e Wintertrimloop Makkum

Posted: 24 Jan 2018 01:41 AM PST

MAKKUM Het openingswoord was zaterdag bij de 32e Open Makkumer Winter Trimloop aan de jeugdige deelnemers. Zij vetrokken om 10.30 uur voor hun rondje van 1200 of 2500 meter door Makkum. Bij de jongens kwam Jiri Heppener uit Bolsward als eerste binnen op de kortste afstand. Jesse Roorda was in zijn eigen dorp de snelste over 2,5 kilometer. Anthe Troost en Femke Dijkstra kwamen als eerste over de finish bij de meisjes.

Bij de heren (10 kilometer) was Riekele Kobes uit Leeuwarden net als vorig jaar de snelste. Hij noteerde een tijd van 34.36, ruim voor Paul Geertsma (35.20) en Marcel Adema (37.29). De Utrechtse Evelien van Leeuwen legde bij de dames het parcours als snelste af: 43.06, een kleine minuut sneller dan de 44.01 van Judith van der Meer uit Dronrijp. Een derde plaats was er voor Inge van Schaick uit Leeuwarden (46.26). De route leidde onder meer door de haven van Makkum en deels over het strand.

COLUMN | Zwembadsoap

Posted: 24 Jan 2018 01:36 AM PST

Het is weer eens zo ver. Het zwembad in Bolsward ligt weer onder vuur. Dat is inmiddels een regelmatig terugkerend verschijnsel. Zelfs toen Bolsward Bolsward nog was werd er geregeld in het stadhuis over het zwembad gesteggeld omdat het te duur zou zijn. Er zijn acties gevoerd, constructies bedacht, bezuinigingen verzonnen, maar nog altijd kan het bad in Bolsward het hoofd niet zelf boven water houden. Ook de bestuurders in Sneek vinden dat er nog altijd teveel geld zomaar in het Bolswarder zwemwater wordt gepompt.

Er zou, zo is in 2016 afgesproken, structureel 100.00 euro moeten worden bezuinigd. Dat bedrag wordt echter bij lange na niet gehaald. Een optie was om het zwembad met vrijwilligers draaiende te houden, maar dat blijkt toch lastiger dan gedacht. Dus moet er bij exploitant Optisport voor een lieve duit personeel worden ingehuurd.

Het contract met de exploitant loopt nog 2020, maar de gemeente voelt nu al aan haar water dat de verlenging daarvan geen goede zaak is. Zij moet Optisport daar tijdig, en dat is dus dit jaar, over informeren. Dus komt er weer een onderzoek naar de toekomst van ons zwembad, maar de uitkomst daarvan is al bekend: sluiten die handel. Dan komt er weer actie en worden er gesprekken gevoerd worden met de Stichting Ons Zwembad Bolsward en Sporthart Bolsward. En wie weet, komt er dan toch weer een oplossing om het zwembad open te houden. Tot het weer mis gaat en het hele circus weer opnieuw begint.

Max van den Broek.

Súdwest-Fryslân krijgt lof van VluchtelingenWerk Nederland

Posted: 23 Jan 2018 06:30 AM PST

SNEEK De campagne ‘Van vluchteling tot fierljepper’ van de gemeente Súdwest-Fryslân valt in de smaak bij VluchtelingenWerk Nederland. ,,Een goed verhaal en goed bedacht”, aldus de jury, die de campagne nomineerde voor de VluchtelingenWerk Award 2017.

Naast Súdwest-Fryslân waren er nominaties voor Utrecht, Eindhoven en Dalfsen, dat uiteindelijk de prijs in de wacht sleepte. ,,We feliciteren Dalfsen, maar zijn natuurlijk reuze trots op de nominatie”, zegt wethouder Stella van Gent. ,,Die laat zien dat wij als gemeente ons beleid tot uitdrukking laten komen in een succesvolle en werkende aanpak. De nominatie is een steun in de rug.”

De campagne ‘Van vluchteling tot fierljepper’ laat zien welke stappen een vluchteling als statushouder allemaal doorloopt. ,,Hiermee levert de gemeente een grote bijdrage aan het creëren van draagvlak”, aldus directeur Dorine Manson van VluchtelingenWerk Nederland. ,,Alle relevante organisaties worden betrokken bij de problematiek rondom de vluchteling, maar de gemeente houdt de regie.”

De gemeente heeft binnen de campagne een duidelijk eigen accent gelegd in de aanpak: het verminderen van schulden van vluchtelingen. ,,Een vaak onderschat fenomeen dat de integratie langdurig kan hinderen”, zegt Manson. ,,Door dit aan te pakken kan er sneller gebouwd worden aan een nieuwe toekomst. Het is bewonderenswaardig dat de gemeente ondanks een beperkt aantal statushouders ten opzichte van gemeenten met meer inwoners het onderwerp op de agenda houdt, ook door het nieuwe college. Een mooi voorbeeld voor andere kleinere gemeenten en een prachtig voorbeeld van Friese burgerzin.”

VVV Bolsward bij it Gysbert Japicxhûs

Posted: 23 Jan 2018 03:10 AM PST

BOLSWARD – Bolsward heeft sinds maandag weer een eigen VVV kantoor bij it Gysbert Japicxhûs aan de Wipstraat. 

Al jarenlang verstrekte men naast de tekstwinkel en het museum, toeristische informatie. Met de behoefte aan professionaliteit en een groter bereik naar de gasten toe, is er de samenwerking gerealiseerd met de VVV Zuidwest Friesland.

Bij de VVV worden de bezoekers en inwoners geïnformeerd over de vele mogelijkheden die Bolsward en omgeving te bieden heeft aan inwoners en bezoekers. Evenementen die in Bolsward plaatsvinden worden op het landelijke VVV Netwerk op internet en de VVV App aangekondigd. Plaatselijke verenigingen en organisaties kunnen gratis hun evenement aanmelden voor plaatsing op deze items. Grote jaarlijkse evenementen staan ook vermeld in het VVV Magazine voor heel Zuidwest Friesland dat in februari in de VVV winkels gratis verkrijgbaar is.

In de winkel is een ruim assortiment aan gidsen, kaarten en brochures over de regio verkrijgbaar. Ook souvenirs en typische Bolswarder producten zijn in de winkel ruim voorhanden. In de tekstwinkel kan men ook een eigen Friese kaart voor een bijzondere gelegenheid laten maken en vertalingen in het Fries laten schrijven.

Het servicegehalte voor inwoners en gasten wordt compleet gemaakt met de verkoop van Arriva buskaarten en het oplaadpunt voor de OV-chipkaart met reisinformatie.

Deel deze nieuwsbrief op

Laden...

Gerelateerde nieuwsbrieven

© 2019