Laden...

Nieuwsbrief Bolswards Nieuwsblad: 6

By Bolswardsnieuwsblad.nl received 1 jaar geleden

Categorieën: Kranten Media
Leeftijd: 7 t/m 13 jaar 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder
  • Html
  • Tekst

Nieuwsbrief Bolswards Nieuwsblad: 6

COLUMN | Jap Bank Waar staan straks de brievenbussen in Súdwest-Fryslân? (+kaart) Online geldplannen helpen inwoners Súdwest-Fryslân Pollepleats Westhem tweede in verkiezing populaire Friese trouwlocaties Markt voorlopig nog op Nieuwmarkt Dirk Kuperus beste Wall Baller in Kimswerd

COLUMN | Jap Bank

Posted: 31 Jan 2018 12:00 AM PST

Koartlyn hiene we noch mailkontakt oer âlde foto’s fan Blauhús en syn artikel yn dizze krante oer de stoepepeal fan Jonkershuzen. Mar ynienen stie syn rouadvertinsje yn e krante: Jacob Ysbrand Galama (1923-2018). Galama wie fan 1947 oant 1971 kassier fan de Coöperatieve Raiffeisen – Boerenleenbank Blauwhuis, letter wie ‘r adjunkt-direkteur yn Boalsert. Jo krigen net samar kredyt fan Galama, mar mei de sparwike wie it altyd feest op e bank, myn favorite kadoke wie de bouplaat.

Jacob Galama, yn de folksmûle ‘Jap Bank’, wie njonken kassier, ek bestjoerlik aktyf; meastal as foarsitter, faak mei syn fêste bankemployee Zus Witteveen as ponghâlder. Dit span regele ek de EHBO, en dat wie mar goed ek.

Op in dei batste ik boartsjendewei troch in rút, it like mâl, der wie al gau in grutte plasse bloed. Us heit fytste streekrjocht nei de bank om help. Om tiid te winnen sprong Galama op heit syn fyts, EHBO koffer ûnder de snelbiners, rjochting slachtoffer. We wennen oan in feart mei brechje, hjir oankommen skeat Jap Bank mei fyts en al de ûnderwâl yn, de fyts hie blokjes en gjin weromtraaprem. It is doe gelokkich goed ôfrûn mei ús beiden.

Mei de Blauhúster reüny yn 1999 krigen alle gasten in badge om de namme der op te skriuwen. Galama sette der ‘Jap Bank’ op: “Want fan Jacob Ysbrand Galama hawwe se yn Blauhús noch nea heard”. Oant ferline wike dus, doe stie syn offisjele namme yn e krante.

Sicco Rypma.

Waar staan straks de brievenbussen in Súdwest-Fryslân? (+kaart)

Posted: 30 Jan 2018 09:00 PM PST

BOLSWARD – PostNL past in februari in gemeente Súdwest-Fryslân het netwerk van brievenbussen aan. Bekijk via deze link een interactieve kaart met de locaties waar vanaf begin maart de post afgegeven kan worden.


Reden verandering
De reden voor de aanpassing is dat in Nederland steeds minder post verstuurd wordt. Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijdert of verplaatst PostNL naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk.

Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet  voorschrijft en ook met mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden dan ook staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Bij het bepalen van de locaties houden wij rekening met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de Postwet.

Veranderingen
Vanaf 17 februari 2018 voert PostNL de eerste veranderingen in het netwerk van brievenbussen in Friesland door. In de gemeente Súdwest-Fryslân blijven 88 brievenbussen, verdwijnen 19 brievenbussen en komen er 4 nieuwe brievenbussen bij. De aanpassingen zijn begin maart 2018 gerealiseerd.

In Bolsward verdwijnen de oranje bussen aan de Nanne Reijnstraat, Bauke de Vriesstraat, Dr. Joost Halbertsmastraat, Bargefenne en Friezenburg. Daar staat de komst van een brievenbus bij de Poiesz -op het Peter van Thaborplein- tegenover.

Online geldplannen helpen inwoners Súdwest-Fryslân

Posted: 30 Jan 2018 05:34 AM PST

SNEEK/BOLSWARD Súdwest-Fryslân helpt haar inwoners bij het maken van een financieel plan. Deze online dienst is gratis beschikbaar via internet. Zo’n 150 inwoners maken er inmiddels gebruik van.

Via dit Startpunt Geldzaken kan gekozen worden uit vijf geldplannen. Zo kan de gebruiker het geldplan kiezen dat het beste bij hem past. De geldplannen geven de gebruiker inzicht in zijn inkomsten en uitgaven. En ze kunnen helpen bij het rondkomen en het voorkomen van geldzorgen.

Het gebruik van de geldplannen is anoniem; er zijn geen persoonsgegevens nodig. De gemeente kan dus niet zien wie de plannen invult. Ze ziet alleen hoeveel plannen er per soort zijn ingevuld. ,,Zo weten we dat zo’n 150 inwoners vorig jaar een geldplan hebben gebruikt”, zegt wethouder Stella van Gent. ,,Een groot deel doet dit om slimmer om te gaan met het inkomen. Zo zien ze op tijd in dat er iets moet gebeuren, voordat er problemen ontstaan. Het is geweldig dat mensen zelf via zo’n plan werken.”

De vijf geldplannen zijn gemaakt door onder andere het Nibud en de Vereniging Eigen Huis. De gemeente is blij dat de plannen worden gebruikt. Ze weet als geen ander hoe ingewikkeld problemen met geld en schulden kunnen worden als inwoners dit niet op tijd aanpakken.

,,Door de inzet van deze geldplannen kunnen dit soort situaties worden voorkomen”, zegt Van Gent. ,,Daarom is het ook zo belangrijk dat we investeren in de aandacht en bekendheid van deze geldplannen. Zo kunnen mensen zelf grip op hun geld houden of krijgen.”

Pollepleats Westhem tweede in verkiezing populaire Friese trouwlocaties

Posted: 30 Jan 2018 04:36 AM PST

AMSTERDAM – Het platform Toptrouwlocaties heeft de top tien populairste trouwlocaties van Nederland en provinciale top drie’s bekend gemaakt. In Friesland eindigde De Pollepleats in Westhem op de tweede plaats, achter Tsjerke in Terherne. Het Sneker Lokaal55 sluit de top drie. 

Alle drie hebben deze locaties grote aantrekkingskracht op bruidsparen uit Friesland, maar zeker ook daarbuiten. ,,Ongeveer 75% van onze bruidsparen komt van buiten de eigen provincie; dat is mede te danken aan het grote aantal slaapplaatsen dat wij bieden”, aldus Wiepkje Hoekstra van de Pollepleats. ,,Zelfs love-birds uit België, Engeland en Duitsland weten onze locatie te vinden. Bijzondere plekken als De Pollepleats dragen volgens mij heel goed bij aan algehele Friesland promotie”. Zaterdag is het van 11.00 tot 16.00 uur op de locatie aan De Kat 20 in Westhem.

De grote winnaar is Kasteel De Hooge Vuursche. Deze bijzondere trouwlocatie kreeg landelijk van gebruikers de meeste aanvragen via het platform Toptrouwlocaties en is ook provinciewinnaar in de provincie Utrecht.

Toptrouwlocaties is één van de grootste trouwplatformen in Nederland. Naast de trouwlocatie zoekmachine Toptrouwlocaties.nl, vijf evenementen (Open Toptrouwlocatie Route) per jaar en een unieke blog, is de organisatie ook uitgever van het Nationaal Trouwonderzoek en het Trouwboek, The Big Book, for the Big Day. Jaarlijks vinden één op de drie bruidsparen, ongeveer 17.500 stellen, hun trouw- en/of feestlocatie op het platform van Toptrouwlocaties.

 

Markt voorlopig nog op Nieuwmarkt

Posted: 30 Jan 2018 03:15 AM PST

BOLSWARD De weekmarkt verhuist pas eind februari terug naar het Marktplein en de Appelmarkt. Tot die tijd staan de kramen elke donderdag, net zoals afgelopen maanden, op de Nieuwmarkt.

Dit heeft alles te maken met de vertraging aan de herinrichting van de Appelmarkt en het Marktplein. De zittreden die geplaatst worden in het plein, worden pas begin februari geleverd. Daarna duurt het nog zo’n twee weken om deze te plaatsen. De gemeente heeft de planning daarom bijgesteld: het was de bedoeling dat de werkzaamheden medio januari zouden zijn afgerond.

Tot die tijd blijft het hekwerk staan, waardoor er niet genoeg ruimte is om alle kramen onder brengen.

Dirk Kuperus beste Wall Baller in Kimswerd

Posted: 30 Jan 2018 02:19 AM PST

KIMSWERD – In Kimswerd is zondag het open toernooi Wall Ball georganiseerd. Jong en oud, dames en heren, beginnelingen en muurkaatsers met jaren ervaring, iedereen sport in een gezellige ambiance waarbij plezier voorop staat.

Vier rondes met een andere maat en een andere tegenstander en een vijfde verrassende ronde. Vier spelers speelden een singlepartij, de rest werd door het zelf getrokken lot bepaald. Aan het einde van middag kon Dirk Kuperus de prachtige krans, gemaakt door Feikje van der Duim, mee naar Bolsward nemen. Kuperus had alle vijf partijen gewonnen en was daarmee de terechte winnaar.

Janny Yntema, Miranda Scheffer en Jurjen Fokkema wonnen ook een appeltaart. Peter Huisman ontving de aanmoedigingsprijs. Afgelopen vrijdag voor het eerst leren muurkaatsen en zondag werd hij per ronde beter. Wall Ball is laagdrempelige sport en heerlijk om te spelen. Sybren Leijenaar kreeg de poedelprijs.

Uitslag:
1e prijs: Dirk Kuperus (Bolsward)
2e prijs: Janny Yntema (Witmarsum)
3e prijs: Miranda Scheffer (Menaam)
4e prijs: Jurjen Fokkema (Kimswerd)
Poedel: Sybren Leijenaar (Exmorra)

Deel deze nieuwsbrief op

Laden...

Gerelateerde nieuwsbrieven

© 2019