Nieuwsbrief C&C

5 jaren geleden


Text only:

Klik hier voor een online versie als u deze mail niet goed kan lezen.

Nieuwsbrief Cursusonderwijs & Contractactiviteiten

22 november 2012 

Start groene cursussen

Binnenkort start weer een aantal cursusactiviteiten op De Groene Welle. Binnen de volgende activiteiten is nog plek voor enkele open inschrijvingen: Verlengingsbijeenkomsten Gewasbescherming                          &nbs...Lees verder »

  

Nieuwe cursus 'Bouwen in het groen'

C&C heeft samen met de afdeling bouw van het Deltion College in Zwolle een aantal cursussen ontwikkeld rondom bouwen in het groen. Grofweg is het onderscheid te maken tussen metselen en timmeren.De cursus Metselen (vier dagen) bestaat uit drie onderdelen: Funderingen (halve dag), Terras (halve dag) en Metselen (drie dagen). Deze onderdelen zij...Lees verder »

  

NIEUW: cursus 'Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling & Inrichting'

Bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen in het stedelijk en landschappelijk gebied wordt men regelmatig geconfronteerd met situaties waarin de Flora- en Faunawet en de Habitatrichtlijnen van toepassing zijn en inmiddels ook de gedragscode 'Ruimtelijke Ontwikkeling & Inrichting. Dit betekent vaak dat standaardoplossingen niet toegepast kunnen...Lees verder »

  

Nieuwe cursus 'Werken op de Begraafplaats'

Naar aanleiding van concrete vragen uit het werkveld heeft C&C, in samenspraak met het werkveld, een nieuwe, praktische cursus ontwikkeld voor groenmedewerkers die werkzaam zijn op een begraafplaats. Het is een vierdaagse cursus, met name gericht op het groene onderhoud op begraafplaatsen. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan d...Lees verder »

  

Toolboxservice van C en C

De ARBO-wetgeving schrijft werkoverleg met betrekking tot veiligheid en gezondheid voor. Daarnaast is het volgens de huidige VCA-richtlijn verplicht om als werkgever minimaal 10 keer per jaar een toolboxmeeting te organiseren voor de medewerkers. Een succesvolle toolboxmeeting begint met een goede voorbereiding. Voor velen is het elke maand een he...Lees verder »

  

Verhuur ruimtes op De Groene Welle

De afgelopen jaren is De Groene Welle regelmatig benaderd door verschillende instanties en organisaties met de vraag of het mogelijk is om 's avonds,  incidenteel of structureel, een vergaderruimte  en/of lokaal  te huren. Ons gebouw is relatief nieuw en heeft een grote variatie aan ruimtes (qua grootte en inrichting),...Lees verder »

  

C&C organiseert verlengingsbijeenkomst gewasbescherming tijdens Mechanisatie Businessdagen Noord in de Evenementenhal te Hardenberg

Van 27 tot en met 29 november vinden de Mechanistatie Businessdagen Noord plaats in de Evenementenhal in Hardenberg. Tijdens dit evenement organiseert C&C op woensdag 28 november van 14.00 - 17.00 uur een verlengingsbijeenkosmt gewasbescherming speciaal voor de loonwerk/akkerbouwsector. Tijdens de bijeenkomst wordt men voorg...Lees verder »

  

C&C present op Dag van de Openbare Ruimte

Op 10 en 11 oktober jl. heeft wederom de vakbeurs Dag van de Openbare Ruimte plaats gevonden in de Expo Houten. C&C van De Groene Welle was ook dit jaar vertegenwoordigd op deze beurs. De medewerkers van C&C vonden de beurs zeer waardevol. Het is één van de manieren om de ontwikkelingen in de markt bij te houden. Daarn...Lees verder »

  

Diplomering Niveau 1 Plantenteelt op Handelskwekerij De Buurte


 

Op 7 november hebben 10 medewerkers van Handelskwekerij De Buurte uit Oene het niveau 1 diploma Plantenteelt ontvangen. Zij zijn door verschillende docenten van De Groene Welle en medewerkers van De Buurte intensief begeleid om tot dit mooie resultaat te komen. Het bijzondere aan deze opleiding was de mix van nationaliteiten. Naast Nederlandse, bes...Lees verder »

 » Meer informatie?» Wie is de Groene Welle?Klik hier om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Groenewelle.nl

Categorieën: Scholing | Studies | Opleidingen School | Studie | Diploma
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018