Nieuwsbrief F.P.C. de Rooyse Wissel - april 2012

7 jaren geleden


Text only:

  Nieuwsbrief april 2012

Inspectie zeer tevreden over Overmaze


Wederzijdse informatie-uitwisseling in de Regioraad


Basisschool aan de slag met tbs


Werken bij de Rooyse Wissel?


Meer over de tbs-maatregel

De Rooyse Wissel is een particulier forensisch psychiatrisch centrum (F.P.C.), waar voornamelijk tbs-patiënten worden verpleegd en behandeld. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt weer terugkeert in de maatschappij zonder delicten te plegen. De Rooyse Wissel heeft klinieken in Venray en Maastricht en poliklinieken in Tegelen en Maastricht. In totaal biedt de Rooyse Wissel plaats aan iets meer dan 200 patiënten.

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt samengesteld en uitgegeven door de Rooyse Wissel. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de tbs-maatregel in het algemeen en de Rooyse Wissel in het bijzonder. Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar nieuwsbrief@derooysewissel.nl.

Inspectie zeer tevreden over Overmaze De Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) heeft onlangs locatie Overmaze van de Rooyse Wissel doorgelicht. Het doel van de doorlichting is vast te stellen hoe het in de kliniek is gesteld met de rechtspositie en bejegening van tbs-gestelden, de interne veiligheid, de maatschappijbeveiliging en personeel en organisatie. De inspectie is over het geheel zeer tevreden over de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel op de locatie Overmaze. De doorlichting van de locatie maakt duidelijk dat er in een tijdsbestek van een aantal jaren een volwaardige en goed functionerende inrichting staat. ‘Dat is een behoorlijke prestatie, gelet op de reorganisatie waar de Rooyse Wissel in haar totaliteit mee te kampen heeft gehad.’
Op het gebied van interne veiligheid en maatschappijveiligheid voldoet de kliniek aan alle verwachtingen van de inspectie. Voor de rechtspositie en bejegening en personeel en organisatie zijn er enkele aanbevelingen. De aanbevelingen van de inspectie worden opgepakt en opgevolgd. Wederzijdse informatie-uitwisseling in de Regioraad De Rooyse Wissel vindt het belangrijk contact te hebben met omwonenden en andere belanghebbenden, zoals gemeenten, scholen en dorps- en buurtraden. Via de Regioraad informeert de Rooyse Wissel hen proactief over ontwikkelingen binnen de kliniek. Er is een Regioraad in Venray en in Maastricht. De locatiedirecties van de klinieken overleggen vier keer per jaar met de Regioraad.

Tijdens de vergaderingen van de Regioraad in maart (Venray) en april (Maastricht) werd een presentatie gegeven over de externe werkervaringsplekken (EWEP) van de Rooyse Wissel. Zinvolle dagbesteding is een kritieke succesfactor in het voorkomen van recidive. Daarom kunnen patiënten die een begeleid of onbegeleid verlofkader hebben in aanmerking komen voor externe werkervaringsplekken. Hierdoor leren ze een dagritme aan en raken ze bekend met verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, omgaan met autoriteit en tegenslag.


Een patiënt gaat niet in één keer naar buiten om te werken. De patiënt doet eerst ervaring op in de werkzalen van de Rooyse Wissel, waar ze werkzaamheden op het gebied van (onder meer) Hout, Metaal, Consumptief en Montage en Verpakken verrichten. Als de vak- en werknemersvaardigheden toenemen, kan de patiënt solliciteren naar een interne werkervaringsplek, zoals schoonmaken of schilderen binnen de Rooyse Wissel onder regie van de facilitaire dienst. Daarna kan worden gezocht naar een externe werkervaringsplek. Deze laatste stap is alleen mogelijk als de patiënt een onbegeleid verlofkader heeft en heeft laten zien dat hij zich aan de vooraf gestelde verlofdoelen en voorwaarden heeft gehouden. In eerste instantie gaat er altijd een begeleider mee naar ‘buiten’.


De individueel trajectbegeleider van de Rooyse Wissel bekijkt met de patiënt welke mogelijkheden er zijn voor een externe werkervaringsplek. Voor patiënten die een opleiding of cursus volgen, kan een stage een optie zijn. Als een patiënt geen betaalde arbeid kan verrichten of bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan vrijwilligerswerk uitkomst bieden. Sommige patiënten gaan samen met begeleiders (vakkrachten) in de klussenbus op pad om werkzaamheden te verrichten voor onder meer verenigingen, gemeenten en staatsbosbeheer. Voor andere patiënten wordt een werkervaringsplek gezocht om vak- en werknemersvaardigheden te ontwikkelen.
Voorwaarde om tot een goede ‘werkmatch’ te komen, is dat de risicofactoren goed in beeld zijn gebracht. De risicofactoren worden afgezet tegen de uit te voeren werkzaamheden en de omstandigheden bij het bedrijf of de instelling waar de patiënt aan de slag gaat.
Wilt u meer informatie over de externe werkervaringsplekken van de Rooyse Wissel? Neem dan contact op met Gert Bouwes (gbouwes@derooysewissel.nl) of met Sjuul Gommans (sgommans@derooysewissel.nl).

Basisschool aan de slag met tbs Op basisschool ‘de Vlaswei’ in Venray werd onlangs de aftrap gegeven voor het project ‘Tbs’. Doel van het project is kinderen bekend te maken met het begrip ‘tbs’ en met de Rooyse Wissel. Op 7 maart 2012 stonden Peter Hovens en Floor Keijsers (beiden werkzaam bij de Rooyse Wissel) daarom voor de klas in groep 8 van ‘de Vlaswei’. Ze lieten foto’s zien van de Rooyse Wissel, vertelden over het werk wat ze doen en beantwoordden vragen van de leerlingen. En vragen waren er genoeg! “Wat is het ergste wat een patiënt ooit heeft gedaan?” “Mogen patiënten bij elkaar op bezoek komen?” “Mogen patiënten met Oud en Nieuw vuurwerk afsteken?” Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die door de leerlingen werden gesteld. Volgens juf Angela van groep 8 maakte vooral het feit dat patiënten met Oud en Nieuw geen vuurwerk mogen afsteken, veel indruk. Op basis van de presentatie hebben de leerlingen de afgelopen weken muurkranten gemaakt. Deze worden opgehangen bij de Rooyse Wissel en daarmee is het project afgerond.
Zowel de Rooyse Wissel als de basisschool kijken terug op een geslaagd project. Wellicht wordt het project voortgezet op andere scholen in Venray.     Werken bij de Rooyse Wissel?   Meer over de tbs-maatregel    

Medewerkers Tijdsbesteding, Leren en Werken
Locatie Maastricht
Sociotherapeuten
Locatie Maastricht 

  Als de rechter vindt dat een tbs-gestelde veilig kan terugkeren in de maatschappij beëindigt hij de tbs-maatregel. De tbs-kliniek adviseert de rechter hierover, maar de rechter beslist onafhankelijk en kan dus afwijken van het advies van de kliniek.

Een rechter legt bij het beëindigen van een tbs-maatregel meestal voorwaarden op. De tbs-gestelde moet zich dan bijvoorbeeld houden aan een contactverbod, een alcoholverbod of een drugsverbod. De reclassering houdt toezicht. Als de tbs-gestelde zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de rechter besluiten dat hij weer moet worden opgenomen in de kliniek. Deze voorwaarden bij beëindiging kunnen maximaal negen jaar duren.

           

Afmelden - Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door hier te klikken.

 

Derooysewissel.nl

Categorieën: Overige | Diversen
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019