Nieuwsbrief F.P.C. de Rooyse Wissel - december 2011

7 jaren geleden
  • Html
  • Tekst
 
Nieuwsbrief december 2011

Wederzijdse informatie-uitwisseling in de Regioraad

Open Dagen 2011 een groot succes

Werken bij de Rooyse Wissel?

Meer over de tbs-maatregel

De Rooyse Wissel is een particulier forensisch psychiatrisch centrum (F.P.C.), waar voornamelijk tbs-patiënten worden verpleegd en behandeld. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt weer terugkeert in de maatschappij zonder delicten te plegen. De Rooyse Wissel heeft klinieken in Venray en Maastricht en poliklinieken in Tegelen en Maastricht. In totaal biedt de Rooyse Wissel plaats aan iets meer dan 200 patiënten.

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt samengesteld en uitgegeven door de Rooyse Wissel. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de tbs-maatregel in het algemeen en de Rooyse Wissel in het bijzonder. Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar nieuwsbrief@derooysewissel.nl.

Wederzijdse informatie-uitwisseling in de Regioraad

De Rooyse Wissel vindt het belangrijk contact te hebben met omwonenden en andere belanghebbenden, zoals gemeenten, scholen en dorps- en buurtraden. Via de Regioraad informeert de Rooyse Wissel hen proactief over ontwikkelingen binnen de kliniek. Er is een Regioraad in Venray en in Maastricht. De locatiedirecties van de klinieken overleggen vier keer per jaar met de Regioraad.

Maandag 12 december verzorgden Politie Limburg-Noord (Basiseenheid Venray) en de Rooyse Wissel tijdens de vergadering van de Venrayse Regioraad een presentatie over verlof en onttrekkingen. Verlof is een belangrijk behandelinstrument binnen de tbs-behandeling. Zonder verlof is het niet mogelijk om de patiënt voor te bereiden op zijn terugkeer in de samenleving. In Venray vonden in 2010 9700 verlofbewegingen (alle verloven van patiënten bij elkaar opgeteld) plaats. Vier keer vond er tijdens die verlofbewegingen een onttrekking plaats en kwam de patiënt niet of niet op tijd terug van zijn verlof.

Van een onttrekking is sprake als een patiënt zich tijdens een begeleid verlof onttrekt aan het toezicht van de begeleider of tijdens een onbegeleid verlof zijn verlofafspraken niet nakomt. Bij een onttrekking doen de Rooyse Wissel en de politie (KLPD en Groep Opsporing Onttrekkingen) er alles aan om de patiënt zo snel mogelijk terug te brengen naar de kliniek. Vaak lukt dat ook.

Als een patiënt binnen 24 uur wordt opgespoord, kan hij terug naar de kliniek. Als het langer duurt voordat hij is gevonden, wordt hij vaak overgeplaatst naar het Huis van Bewaring. Is de patiënt langer dan 7 dagen weg, dan wordt zijn tbs-maatregel opgeschort. Hij gaat dan terug naar de gevangenis en de rechter bepaalt wat er met de patiënt gaat gebeuren. 

Open Dagen 2011 een groot succes

Op de locatie in Maastricht werden dit jaar voor het eerst Open Dagen georganiseerd. Op verzoek van de Regioraad werd er op donderdag 29 september een Open Avond voor buurtbewoners georganiseerd. Ruim dertig buurtbewoners waren aanwezig. Zaterdag 5 november bezochten honderd mensen de locatie in Maastricht in het kader van de Nationale Open Dag.

Patiënten spelen een belangrijke rol bij de Open Dagen. Zij kunnen immers het beste vertellen hoe het is om in een tbs-kliniek te verblijven en te worden behandeld. En alleen zij kunnen de tbs-patiënt een menselijk gezicht geven. Een patiënt vertelt: “Veel bezoekers kwamen wat terughoudend binnen. Sommige mensen twijfelden of ze me een hand moesten geven. Maar naarmate de avond vorderde, zag je de mensen ontdooien. Het mooist vond ik de reacties achteraf. Mensen wensten me succes met mijn behandeling en studie en bedankten me voor de informatie. Iemand zei zelfs: ‘Het zijn net normale mensen.’ Op sommige momenten waren de Open Dagen best confronterend. Bijvoorbeeld wanneer er uitleg werd gegeven over het beveiligen van de maatschappij en de ernstige problematiek van de patiënten die intensieve behandeling noodzakelijk maakt. Op dat moment ben je je (pijnlijk) bewust van je plek als patiënt. Desondanks kijk ik met een voldaan gevoel terug op de Open Dagen. Iedere verandering begint met een andere manier van bekijken...”

 
  Werken bij de Rooyse Wissel?   Meer over de tbs-maatregel  
 

Hoofd Behandeling
Locatie Venray en Maastricht
Psychiater
Meerdere locaties

Vaktherapeut Muziek-Beeldend
Locatie Maastricht

 

De tbs-maatregel zoals we die nu kennen, stamt uit 1988. De Psychopatenwetten werden toen afgeschaft en de rechtbank kon een dader alleen nog tbs opleggen voor een misdrijf waarvoor een gevangenisstraf van vier jaar of meer geldt. Lichtere misdrijven kwamen niet langer in aanmerking voor tbs.

De rechtbank kan een dader ook een gemaximeerde of voorwaardelijke tbs-maatregel opleggen. Bij een gemaximeerde tbs geldt een maximale behandelduur van vier jaar. Bij een voorwaardelijke tbs kan de rechter de dader bepaalde voorwaarden opleggen, zoals toezicht accepteren of het ondergaan van een bepaalde behandeling. Als de dader zich aan deze voorwaarden houdt, krijgt hij geen dwangverpleging opgelegd.

 
         

Afmelden - Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door hier te klikken.

 

Deel deze nieuwsbrief op

Gerelateerde nieuwsbrieven

Derooysewissel.nl

Categorieën: Overige | Diversen
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

© 2019