Nieuwsbrief F.P.C. de Rooyse Wissel - november 2012

6 jaren geleden
  • Html
  • Tekst
 
Nieuwsbrief november 2012

Gemeente Maastricht en F.P.C. Overmaze tekenen convenant
De Rooyse Wissel maakt bank voor basisschool
Brug natuurgebied het Schuitwater geopend!
Werken bij de Rooyse Wissel?
Meer over de tbs-maatregel

De Rooyse Wissel is een particulier forensisch psychiatrisch centrum (F.P.C.), waar voornamelijk tbs-patiënten worden verpleegd en behandeld. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt weer terugkeert in de maatschappij zonder delicten te plegen. De Rooyse Wissel heeft klinieken in Venray en Maastricht en poliklinieken in Tegelen en Maastricht.

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt samengesteld en uitgegeven door de Rooyse Wissel. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de tbs-maatregel in het algemeen en de Rooyse Wissel in het bijzonder. Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar nieuwsbrief@derooysewissel.nl.

Gemeente Maastricht en F.P.C. Overmaze tekenen convenant
De Rooyse Wissel vindt het belangrijk contact te hebben met omwonenden en andere belanghebbenden, zoals gemeenten, scholen en dorps- en buurtraden. Via de Regioraad informeert de Rooyse Wissel hen proactief over ontwikkelingen binnen de kliniek. Er is een Regioraad in Venray en in Maastricht. De locatiedirecties van de klinieken overleggen periodiek met de Regioraad.

Onlangs tekenden Gemeente Maastricht (ook deelnemer aan de Regioraad) en F.P.C. Overmaze (locatie van de Rooyse Wissel in Maastricht) een convenant dat het veiligheids- en leefklimaat in de omgeving van de kliniek voldoende moet garanderen. Het convenant werd getekend door burgemeester Onno Hoes en locatiedirecteur van F.P.C. Overmaze Hyacinthe van Bussel. Op 11 oktober werd tijdens de vergadering van de Regioraad het ondertekende convenant gepresenteerd.

In het convenant zijn heldere afspraken opgenomen over onder meer het verlof- en resocialisatiebeleid en de communicatie tussen de kliniek en de Regioraad. De meeste afspraken bestonden al en zijn nu vastgelegd in het convenant. Het convenant wordt elke drie jaar geactualiseerd.

Volgens de leden van de Regioraad is het fijn dat de afspraken nu schriftelijk zijn vastgelegd. Locatiedirecteur Hyacinthe van Bussel gaf aan dat het doel van F.P.C. Overmaze – ervoor zorgen dat patiënten op een veilige en verantwoorde manier kunnen terugkeren in de maatschappij – alleen kans van slagen heeft als er een goede verstandhouding is met de omgeving. Het convenant levert daar een belangrijke bijdrage aan.

De Rooyse Wissel maakt bank voor basisschool
Basisschool ‘de Kruudwis’ in Venray bestond onlangs 25 jaar en ter ere daarvan werd het schoolplein opgeknapt. De school wilde graag een grote, houten bank plaatsen op het schoolplein en vroeg de Rooyse Wissel om deze bank te sponsoren. En dat is gebeurd!
Patiënten van de Rooyse Wissel werkten, als onderdeel van hun behandeling, samen met hun werkbegeleiders een aantal maanden aan de bank. Want hoewel alles binnen de Rooyse Wissel in het teken van de behandeling staat, bestaat het programma van de patiënten uit meer dan alleen therapie. Een groot gedeelte van de dag volgen de patiënten activiteiten in het kader van tijdsbesteding, leren en werken. Houtbewerking is daar een onderdeel van.

Inmiddels staat de bank te pronken op het schoolplein. Vrijdag 16 november werd de bank door locatiedirecteur van de Rooyse Wissel Hyacinthe van Bussel officieel ‘overhandigd’ aan de basisschool. Alle leerlingen van groep 4 namen plaats op de bank en daarmee was de overhandiging een feit. Als dank voor de sponsoring kreeg de Rooyse Wissel uit handen van basisschooldirecteur Gerda Maathuis een prachtige foto van alle leerlingen en leraren van ‘de Kruudwis’.

Brug natuurgebied het Schuitwater geopend!

De Rooyse Wissel heeft op verzoek van Staatsbosbeheer een nieuwe brug ontworpen en vervaardigd voor natuurgebied het Schuitwater (in Noord-Limburg, tussen Swolgen, Broekhuizen en Broekhuizenvorst). De oude brug werd ruim anderhalf jaar geleden afgesloten, omdat het niet langer verantwoord was om de brug te gebruiken.

Op dinsdag 30 oktober werd de nieuwe brug "De Wissel" feestelijk geopend door patiënten en medewerkers van de Rooyse Wissel, medewerkers van Staatsbosbeheer en enkele ondernemers die ook een bijdrage leverden aan de brug.
Sinds 2011 werken Staatsbosbeheer en de Rooyse Wissel samen in het kader van de externe werkervaringsplekken (EWEP). Staatsbosbeheer biedt patiënten passende klussen aan, zoals het zagen van dennen op heideterreinen en het opknappen van wandelpaden. Onlangs maakten ze de brug voor het Schuitwater. 

Na de ingebruikname van de brug “De Wissel” kan eindelijk het mooiste stuk van de wandelroute door het moerasbos weer gelopen worden. Ook een keer over de nieuwe brug lopen? Volg dan vanaf de parkeerplaats aan de Horsterweg in Broekhuizen de witte N95-wandelroute. De ongeveer 9 kilometer lange wandeling leidt u vanzelf over “De Wissel” heen.

 
  Werken bij de Rooyse Wissel?   Meer over de tbs-maatregel  
 
GZ-psycholoog / orthopedagoog
Locatie Venray
 
In het voorjaar van 2013 organiseert de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de negende keer de Nationale Open Dag. Veel instellingen openen die dag hun poorten voor het Nederlands publiek. Houd de website van DJI in de gaten voor meer informatie over de datum van de Nationale Open Dag en de inschrijfmogelijkheden.
De Rooyse Wissel neemt dit jaar geen deel aan de Nationele Open Dag, maar overweegt om op een ander tijdstip een eigen Open Dag te organiseren voor belangstellenden. Meer informatie daarover volgt via deze nieuwsbrief en onze website.
 
         

Afmelden - Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door hier te klikken.

 

Deel deze nieuwsbrief op

Gerelateerde nieuwsbrieven

Derooysewissel.nl

Categorieën: Overige | Diversen
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

© 2019