Nieuwsbrief nr 2 De Letselschade Raad - april 2017

1 jaar geleden


Text only:

Stichting De Letselschade Raad


De Letselschade Raad werkt met alle betrokken partijen aan een beter proces van afwikkeling van letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid, respect en verbetering van het schaderegelingsproces. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.


Impressie lancering Register Letselschade,
15 maart 2017


Voor zo’n 50 aanwezigen opende Victor Jammers, in zijn hoedanigheid van bestuurslid van De Letselschade Raad en oud-bestuurslid van de voormalige Stichting Keurmerk Letselschade, de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het nieuwe Register Letselschade. Hij noemde de fusie tussen De Letselschade Raad en de Stichting Keurmerk Letselschade, die op 1 januari 2017 werd geëffectueerd, zeker geen eindpunt maar een stap naar de volgende mijlpaal in het belang van mensen met letselschade.
Lees verder

GOMA Symposium ‘JUST TRUST’ – vrijdagmiddag 12 mei a.s.


Sprekers vanuit verschillende disciplines lichten deze middag het thema ‘vertrouwen’ toe. Waarom is vertrouwen belangrijk, wat gebeurt er als vertrouwen ontbreekt en hoe kan het worden hersteld? Wat is de relatie tussen vertrouwen en transparantie? Hoe verhoudt de GOMA zich tot dit thema?
U kunt zich nu inschrijven voor het GOMA Symposium op 12 mei a.s. via www.deletselschaderaad.nl

Donderdag 16 november 2017: reserveer de datum!


De jaarlijkse Letselschade Raadsdag vindt plaats op donderdag 16 november. Meer informatie over het programma en de sprekers volgt te zijner tijd.

Training Werken met de GBL en de Medische Paragraaf


Op 6 november 2017 organiseert De Letselschade Raad weer een training Werken met de GBL en de Medische Paragraaf. Voor meer informatie en aanmelden zie www.deletselschaderaad.nl.

Nieuwe website De Letselschade Raad


Onlangs is de nieuwe website van De Letselschade Raad ‘live’ gegaan. De website wordt continu aangevuld!
Contact
De Letselschade Raad
Postbus 93309
2509 AH Den Haag
info@deletselschaderaad.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Deletselschaderaad.nl

Categorieën: Advocaten
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018