Nieuwsbrief nr 5 De Letselschade Raad - juni 2017

1 jaar geleden


Text only:

Stichting De Letselschade Raad


De Letselschade Raad werkt met alle betrokken partijen aan een beter proces van afwikkeling van letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid, respect en verbetering van het schaderegelingsproces. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.


Jaarverslag over 2016 van De Letselschade Raad


Benieuwd naar de activiteiten van De Letselschade Raad in 2016?
Klik op onderstaande afbeelding om het jaarverslag te lezen!


Antwoord Minister Blok n.a.v. vragen Tweede Kamer


N.a.v. berichtgeving dat de opstelling van verzekeraars bij letselschade zou verharden, zijn vanuit de Tweede Kamer vragen gesteld aan de Minister van V&J. Op 29 mei jl. beantwoordde de Minister deze vragen, waarbij hij ook inging op de GBL.
Lees hier de brief van Minister Blok van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel Vergoeding Affectieschade 


Op 9 mei jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Vergoeding Affectieschade met algemene stemmen aangenomen. Nu volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Lees hier meer over het wetsvoorstel. 

Donderdag 16 november 2017: reserveer de datum!


De jaarlijkse Letselschade Raadsdag vindt plaats op donderdag 16 november.
Meer informatie over het programma en de sprekers volgt te zijner tijd.

Cursusreeks ‘Aansprakelijkheid in medische zaken’


De Letselschade Raad organiseert in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch een aantal trainingen op het gebied van medische aansprakelijkheid.
Meer informatie en aanmelden: http://www.kerckebosch.nl

Training Werken met de GBL en de Medische Paragraaf


Op 6 november 2017 organiseert De Letselschade Raad weer een training Werken met de GBL en de Medische Paragraaf.
Meer informatie en aanmelden.
Contact
De Letselschade Raad
Postbus 93309
2509 AH Den Haag
info@deletselschaderaad.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Deletselschaderaad.nl

Categorieën: Advocaten
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018