Nieuwsbrief OmgevingsWeb 10 juni 2015

3 jaren geleden


Text only:

Nieuwsbrief OmgevingsWeb. Duidelijkheid, éénvoud en met recht omgeven. OmgevingsWeb.
Mail niet goed leesbaar?
Lees de nieuwsbrief dan in uw browser.

    


Krijgt u de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb nog niet? Geef hier uw mailadres door!


Selectie nieuws 10 juni 2015


Klik hier voor het volledige nieuws

Conceptverslag wetgevingsoverleg Omgevingswet


Tweede Kamer | nieuwsbericht
De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 8 juni 2015 vervolgoverleg gevoerd over:
- het wetsvoorstel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) (33962);
- Nota naar aanleiding van het verslag (33962, nr. 12);
- Nota van wijziging (33962, nr. 13);
- Nota naar aanleiding van het nader verslag (33962, nr. 23);
- Tweede nota van wijziging (33962, nr. 24);
Lees verder en download het verslag en amendementen
    

Gerelateerde info:


Omgevingswet krijgt steun
Vervolg van debat over Omgevingswet op maandag 8 juni
Antwoorden op vragen gesteld eerste termijn wetgevingsoverleg over Omgevingswet
Conceptverslag en amendementen van wetgevingsoverleg Omgevingswet
Nieuwe Omgevingswet roept veel vragen op
Agenda met stukken over wetgevingsoverleg Omgevingswet 1 juni 2015
Nota naar aanleiding van het nader verslag en tweede nota van wijziging Omgevingswet
Tweede Kamer ontvangt nota n.a.v nader verslag van minister Schultz
Tweede nota van wijziging Omgevingswet openbaar! De belangrijkste aanpassingen op een rij
Inbreng Neprom Rondetafelgesprek Omgevingswet
Inbreng Mooiwaarts Hoorzitting Tweede Kamer Omgevingswet
“De Omgevingswet betekent een cultuuromslag voor ons allemaal”
Inbreng Bouwend Nederland rondetafelgesprek Omgevingswet

Uitgaan van vertrouwen tussen overheden bij Omgevingswet


IPO | nieuwsbericht
Op 8 juni werd vervolg gegeven aan het wetgevingsoverleg van de Omgevingswet met een 1e termijn van de regering en een termijn van de Tweede Kamer. Minister Schultz- Van Haegen (IenM, VVD) liet in haar reactie om mondelinge vragen van de Kamer en op de vele ingediende amendementen weten dat de Omgevingswet in haar ogen om niets minder dan een ‘stelselwijziging’ gaat: de Omgevingswet houdt wat haar betreft eerst en vooral een verandering in de bestuurlijke werkwijze en bestuurscultuur inhoudt.
Lees verder
    

Jaarwerkplan Bodem+ 2015


Rijksoverheid | nieuwsbericht
Voor de eerste keer presenteert Bodem+ het Jaarwerkplan Bodem+ in de vorm van een online magazine. Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormt Bodem+ een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen. Dat doet Bodem+ bijvoorbeeld door het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van instrumenten en het vervullen van een vraagbaakfunctie.
Lees meer
    

Onderbouwing sprinkler als gelijkwaardheid Bouwbesluit voor grotere brandcompartimenten


Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften | regelgeving
Voor de nieuwbouw van een bedrijfscomplex is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Het complex bestaat voor een groot deel uit distributiemagazijn (industriefunctie) en bevat verder een kantoor- en bijeenkomstfunctie. Het complex heeft een min of meer vierkant grondoppervlak van ca. 60.000 m2 en is opgedeeld in vier kwadranten die elk 60 minuten brandwerend van elkaar zijn gescheiden. Het gehele complex is ca. 14 m hoog. Het aantal bouwlagen varieert, per kwadrant, van één (distributieruimte over de volle hoogte) tot vier bouwlagen. Daardoor varieert de gebruiksoppervlakte per brandcompartiment tussen de 19.000 m2 en 58.000 m2.
Lees meer
    

 


Nieuwe vragen en antwoorden op LinkedIn
Brandcompartimering plafond juridisch en bouwbesluit


Wij komen regelmatig i.v.m. herinrichting winkels het volgende probleem tegen. Bij nieuw concept van inrichting worden de bestaand systeemplafonds verwijderd en laten we de achterliggende constructie (meestal oud stucwerk) zichtbaar. verlichting, leidingen en kabels blijven gewoon zichtbaar in de ruimte. Het zijn bijna altijd situaties met op begane grond een winkel met daarboven woningen en of appartementen. Dus moet er een brandcompartimering zijn tussen de twee functies. Het bouwbesluit geeft twee mogelijkheden: bestaande bouw of (gedeeltelijk) verbouw. bij bestaande bouw is norm 30 minuten en bij verbouw 60 minuten of 90 min als vloer verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m.
Vraag 1: wat is in kader van bouwbesluit van toepassing. We gaan plafond niet echt veranderen. wel zullen bestaande schroeven worden verwijderen en gaatjes gestopt en weer nieuwe worden aangebracht. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de bestaande constructie zelf volgens huidige normen niet de 30 minuten brandwerendheid voor bezwijken haalt. b.v. stucwerk op riet, enkele gipsplaat od. Moeten we dit beoordelen als bestaande bouw of verbouw?
Onze opdrachtgever is huurder van de winkel.
Wie is verantwoordelijk (juridisch en financieel) voor de evt aanpassingen die nodig zijn. Soms is er een eigenaar van winkel en bovenwoning. Maar er zijn ook situaties met een eigenaar van winkel en tweede eigenaar van de bovenwoning. In hoeverre heeft mijn opdrachtgever als huurder hier enige verantwoordelijkheid. Is het bv voldoende om richting de eigenaren aan te geven wat we hebben aangetroffen? tijdens de herinrichting van de winkel is het beste moment om dit plafond brandwerend aan te passen.
Lees de reacties of reageer


Door Dick van der HeijdenVergunningsvrij bouwen oké, maar hoe groot mag dat dan?


Hallo, graag leg ik de volgende casus aan jullie voor. De eigenaar van een woning wil deze graag verbouwen, zodanig dat aan de zijde van zijn buurman, eigenaar van een gemeentelijk monument, een uitbreiding staat gepland. Het plan is al getoetst door de gecombineerde commissie van Welstand en monumenten, die een negatief advies uitbracht vanwege aantasting van het bouwhistorische karakter van het monument. De architect wil het bewuste gebouwdeel buiten de aanvraag laten en dit onder de vergunningsvrije regeling realiseren. Het is toch zo dat ook vergunningsvrije werken moeten voldoen aan de redelijke eisen van Welstand? Als dit niet het geval is, dan kunnen wij achteraf toch handhavend optreden? Kunnen wij hier preventief handelen zodat repressief handelen straks niet nodig is? Of gaat de regeling zo ver dat bebouwing bij monumenten altijd vergunningplichtig is, ook als deze op het belendende perceel is gepland?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Lees de 2 reacties of reageer (2 nieuwe reacties)


Door Andre van der HeijdenMeest efficiente manier om EPC=0,4 te behalen


Uit een recent onderzoek zijn de resultaten gepresenteerd waarmee op de meest efficiente manier een EPC van 0,4 behaald kan worden. Het advies is:
Rc waarden conform Bouwbesluit. vloer 3,5, gevel 4,5 en dak 6m2K/W met zachte isolatie ivm betere aansluiting tpv koudebruggen
Detailering conform SBR details
HR++ beglazing
HR 107 combi cv ketel met hoge temperatuur radiatoren
Ventilatie met natuurlijke toevoer en CO2 gestuurde mechanische afvoer
Een luchtdichtheid qv10 van 0,4 die goed realiseerbaar zou zijn
4m2 PV panelen
Bent u overtuigd dat dit momenteel de meest efficiente manier is om een EPC=0,4 te behalen?
Lees de 3 reactie of reageer (2 nieuwe reacties)


Door Andre van der HeijdenNieuwe vragen en antwoorden op het forum


Vergunning(vrij) zonnepanelen
Geachte heer/mevrouw,
Aangenomen dat de plaatsing van zonnepanelen niet vergunningvrij is op grond van artikel 2, onder 6 van Bijlage II van het Bor, kan de plaatsing van deze panelen op een plat dak van een vergunningvrij bouwwerk in het achtererfgebied dan vergunningvrij zijn op grond van artikel 3, onder 1, van Bijlage II van het Bor, indien het totale bouwwerk, inclusief zonnepanelen, niet hoger is dan 5 meter?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Lees de reacties of reageer


---------------


Badkamer in bijbehorend bouwwerk
Wanneer een bijbehorend bouwwerk geheel of gedeeltelijk buiten de 4 meter zone valt en daardoor functioneel ondergeschikt moet zijn, mag er dan wel een badkamer in geplaatst worden?
Als er in het hoofdgebouw al een badkamer is, ook al is die kleiner?
Lees de 1 reactie of reageer (0 nieuwe reactie)


---------------


Zonnepanelen via buren
Een kavel wordt gesplitst voor de bouw van een tweede woning. Bij de bestaande woning wordt een schuur gebouwd. Op deze schuur komen zonnepanelen t.b.v. de EPC voor de nieuwbouw woning. Mag dat?
Lees de reacties of reageer
Bereik uw doelgroep naar ruim 6.900 abonnees,
8.100 Linkedin inschrijvers, 250.000 pagina bezoeken en 30.000 unieke bezoekers per maand.

(Bron: Google Analytics, sept 2014)volg ons op LinkedIn | volg ons op Twitter | volg ons op Facebook

Netwerk OmgevingsWeb


OmgevingsWeb
Vergunningvrij Bouwen
Bouwen
Duurzaam bouwen
Startpagina Wabo
LinkedIn GroepOver OmgevingsWeb


Wat is OmgevingsWeb
Partners OmgevingsWeb
Aanmelden gratis nieuwsbrief
Disclaimer

Contact met OmgevingsWeb


Mail OmgevingsWeb
Adverteren of mail met Edwin Kort
Artikel insturen
Stel inhoudelijke vraagBeheer uw gegevens op de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb via:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-login.aspx
Klik op de volgende link om u uit te schrijven:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-unsubscribe.aspx?s=10135&l=1&e=Nnewsletter@newslettercollector.com&p=86724

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018