Nieuwsbrief OmgevingsWeb 2 juni 2015

3 jaren geleden


Text only:

Nieuwsbrief OmgevingsWeb. Duidelijkheid, éénvoud en met recht omgeven. OmgevingsWeb.
Mail niet goed leesbaar?
Lees de nieuwsbrief dan in uw browser.

    


Krijgt u de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb nog niet? Geef hier uw mailadres door!


Selectie nieuws 2 juni 2015


Klik hier voor het volledige nieuws

Nieuwe Omgevingswet roept veel vragen op


Tweede Kamer | nieuwsbericht
Met een groot aantal vragen begint de Kamer de mondelinge behandeling van de nieuwe Omgevingswet, waarin bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving worden gebundeld.

Het omgevingsrecht ligt vast in tientallen wetten voor bodem, bouwen, geluid, infrastructuur, milieu, monumentenzorg, natuur, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Het kabinet wil daar meer samenhang in brengen en komt met een nieuwe Omgevingswet. Met de wet hoopt het dat besluiten over projecten sneller en beter kunnen worden genomen. Een liberale wet, volgens Veldman (VVD), waarmee de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de gebruikers van de ruimte komt te liggen. Ook De Vries (PvdA) is enthousiast: er komt meer ruimte voor een integrale afweging van belangen, en duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving staan centraal.
Lees verder


    

Gerelateerde info:


Agenda met stukken over wetgevingsoverleg Omgevingswet 1 juni 2015
Nota naar aanleiding van het nader verslag en tweede nota van wijziging Omgevingswet
Tweede Kamer ontvangt nota n.a.v nader verslag van minister Schultz
Tweede nota van wijziging Omgevingswet openbaar! De belangrijkste aanpassingen op een rij
Inbreng Neprom Rondetafelgesprek Omgevingswet
Inbreng Mooiwaarts Hoorzitting Tweede Kamer Omgevingswet
“De Omgevingswet betekent een cultuuromslag voor ons allemaal”
Inbreng Bouwend Nederland rondetafelgesprek Omgevingswet

Beter een ‘verre’ appellant, dan een slechte buur


Max Seelen, Patres | jurisprudentie
Beroepsgronden over het Bouwbesluit zijn nauwelijks te duchten

Wanneer de technische kwaliteit van je bouwplannen in de procedure voor de omgevingsvergunning ter discussie wordt gesteld, dan hoop ik voor jou dat dit niet door je buurman gebeurt. Althans, wanneer het gaat om de voorschriften van het Bouwbesluit over brandveiligheid en constructieve veiligheid.
Lees meer


    

Gerelateerde info:


Wat betekent het ‘relativiteitsvereiste’ nu voor al onze omgevingsbesluiten? Een cursusje in 2 minuten
Geen belanghebbende brandveiligheid wanneer je geen directe buur bent

Categorieën gevallen waarin geen VVGB is vereist


mw. mr. Franca Damen | jurisprudentie
Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201404980) volgt dat een besluit van een gemeenteraad waarin is bepaald dat slechts een verklaring van geen bedenkingen is vereist voor ruimtelijke relevante ontwikkelingen van enige omvang waarover niet eerder door de gemeenteraad een inhoudelijk standpunt is ingenomen, danwel politiek gevoelige ontwikkelingen, onverbindend is.
Lees meer
    

Gerelateerde informatie:


Alle artikelen van mw. mr. Franca Damen
Aanwijzing categorieën gevallen waarin geen VVGB is vereist
Algemene verklaring van geen bedenkingen gesneuveld
Verklaring van geen bedenkingenBeïnvloeding van de rechter


mr. M.F.H.M. van Haastert (Michiel), Nysingh | jurisprudentie
Er wordt wat af geprocedeerd.
Dat zou het gevolg (kunnen) zijn van de toenemende mondigheid. Mensen willen hun (juridisch) gelijk halen. Daarbij komt dat het aantal regels lijkt toe te nemen, regels die niet altijd voor zich spreken en dus aanleiding kunnen geven tot soms hevige debatten. De rechterlijke macht heeft het zwaar te verduren. De werkdruk is hoog, de uitspraken worden niet altijd (goed) begrepen en soms in de media breed uitgemeten.
Lees meer
    

Gerelateerde info:


Alle artikelen van NysinghWat is de rol van CE bij kwaliteitsborging in de bouw?


IBK | nieuwsbericht
Welke rol kan de productinformatie van CE-gemarkeerde bouwproducten spelen in de private kwaliteitsborging? In het rapport Rapport deel A en B, CE-markering en Private kwaliteitsborging geeft dr. ir. C.C.A.M. van den Thillart antwoord op deze vraag. Op basis van een bespreking van de eisen die CE aan toepassing stelt en een aantal pilots komt Van den Thillart tot de volgende conclusies en aanbevelingen:
Lees meer
    Vrijstellingsbevoegdheid mag niet leiden tot nieuwe bestemming


mw. mr. Franca Damen | jurisprudentie
Op 19 mei 2015 (ECLI:NL:RBOVE:2015:2410) heeft rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan waaruit volgt dat het niet is toegestaan om een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik te verlenen op grond van een vrijstellingsbevoegdheid in een bestemmingsplan, waardoor aan gronden (impliciet) een nieuwe bestemming wordt toegekend. Dat is enkel toegestaan op grond van een wijzigingsplan.
Lees meer
    

Gerelateerde informatie:


Alle artikelen van mw. mr. Franca Damen

Nieuwe vragen en antwoorden op LinkedIn
Vergunningsvrij bouwen oké, maar hoe groot mag dat dan?


Hoe groot is het (achter) erf (gebied)?


De hier betreffende gemeente wil dat een inrichtingsplan volgens tekening wordt uitgevoerd. Deze tekening is goedgekeurd als onderdeel van de omgevingsvergunning voor een hoofdgebouw.
Het geldende bestemmingsplan geeft duidelijk een 'bouwvlak' aan (met als omschrijving wonen) en verder een onbenoemde stippellijn en buiten het bouwvlak de omschrijving natuur! De inrichtingstekening overschrijd het bouwvlak, de onbenoemde stippellijn en ligt ook voor een deel op het gebied wat is aangemerkt als natuur. De gemeente wil het bestemmingsplan als leidraad hanteren voor het bepalen van het (achter) erf (gebied).
Naar mijn interpretatie van uitspraken van de RvS is voor het bepalen van het (totale) erf de feitelijke situatie van belang en omdat de gemeente wil dat het totale inrichtingsplan zal worden uitgevoerd is daarmee ook gelijk dit gehele gedeelte erf geworden... Vervolgens kan dan het achtererfgebied worden vastgesteld enz.


Nu mijn vraag; Deelt u mijn zienswijze of ???


Graag uw reactie en alvast bedankt voor de moeite.
Lees de 20 reacties of reageer (1 nieuwe reactie)


Door Ferry van der WaalZomaar, ter ondersteuning en om niet al te moedeloos te worden.


Keurig berichtje van de VBWTN ontvangen. "Meer duidelijkheid over de bandbreedte van de invoering Wkb". Meteen op geklikt en naar de site van iBK. Binnen onze vakgroep (die allemaal toch wel in het vak zitten) meteen maar even voor gaan zitten. We zien de eerste aanvraag al binnen komen zonder een bijbehorende benodigde bouwbesluittoets. "Meneer de ambtenaar moet u eens goed luisteren", klinkt het verontwaardigd vanuit de goed bedoelde, maar inmiddels complete verdwaalde burger; 'Ik weet niet wat een meerlaags bijbehorend bouwwerk is, maar de schuur is 5,10 meter en dus ingewikkelder dan een schuur van 4,95 meter. Of was het nu anders om? Weet u het nog, meneer (of natuurlijk mevrouw) de ambtenaar. Ik heb nu een Bouwbesluit berekening nodig of niet?" "Als ik de schuur naar 4,95 breng, dan hoeft het van de gemeente niet meer?, klinkt het hoopvol. "Ja, meneer", hoor ik mijzelf zeggen, "als u de schuur verlaagd naar 4,95 meter dan hoeft geen bouwbesluit toets meer, maar is het Bouwwerk ook vergunningvrij. Houdt u er dan wel rekening mee, dat vergunningvrij niet regelvrij is. U moet nog wel aan het Bouwbesluit voldoen", geef ik nog vol enthousiasme mee. "Dit bijbehorende bouwwerk hangt aan de zogenaamde onderkant van Gevolgsklasse 1, is voor u heel gunstig". "Wablief....? de onderkant waarvan?" "Ach meneer laat maar, de minster heeft dat in zijn wijsheid bedacht' De aanvrager geeft al lopend vanaf de balie zijn vrouw een arm en nog net hoor ik ze zeggen; "We hoeven nergens meer aan te voldoen en aanvragen hoeft ook al niet mee, hij heeft het zelf gezegd" Met weemoed denk ik wel eens terug aan 1992. Een carport 20 m2 en 2,70 meter hoog is vergunningvrij. .....'s Avonds op weg naar huis zie ik overal oranje bouwzeil liggen en stapeltjes bakstenen, zal wel vergunningvrij zijn en aan het Bouwbesluit voldoen. Het zal wel aan mij liggen.
Lees de 5 reacties of reageer (2 nieuwe reacties)


Door Ferry van der WaalMantelzorg en apart huisnummer


Hoe gaan jullie om met mantelzorg wooneenheden en huisnummering?
Mantelzorg is in mijn optiek het verzorgen van mensen met beperking bij ouders of kinderen. Helemaal goed! Maar nu de rest. Op 1 huisadres wordt gekeken naar totale inkomen van het "gezin". Dit heeft dus te maken met uitkeringen. Ik krijg nu heel vaak de vraag of een mantelzorgwoning een apart huisnummer kan krijgen, vaak vanwege die uitkering business. De mantelzorg unit is aangesloten op de bestaande woning. De mantelzorgwoning heeft geen aparte meterkast oid.
Het functioneerd dus niet op zichzelf. De bag zegt dat een verblijfsruimte een huisnummer moet krijgen. De bor zegt dat een mantelzorg unit moet kunnen.


Wie heeft de oplossing voor het toekennen van een nieuw adres?
Lees de 9 reacties of reageer (1 nieuwe reactie)


Door Ferry van der Waal

Nieuwe vragen en antwoorden op het forum


Volume van bijbehorend bouwwerk
In stukken over omgevingsvergunningen wordt voortdurend gesproken over oppervlakten.


Maar wat wordt er gedaan met het volume van een bijbehorend bouwwerk? In bestemmingsplannen staat altijd een bepaling over hoe groot het volume van een woning mag zijn.
Wordt het volume van een nieuw bijbehorend bouwwerk opgeteld bij het al aanwezige volume?


Bijvoorbeeld, als je een aanbouw wil plaatsen met een toilet en een buitendeur waarvan het oppervlak en de overige kenmerken voldoen aan de richtlijnen voor vergunningvrij bouwen, kan de bouw dan alsnog afgekeurd worden omdat het volume van de woning plus het volume van de aanbouw groter worden dan het maximale volume zoals bepaald in het bestemmingsplan?
Lees de 2 reacties of reageer (2 nieuwe reacties)


---------------


Uitbreiding op begane grond onder 1ste verdieping
Een rechthoekig deel van de eerste verdieping van onze woning steekt buiten de begane grond uit. Er onder is een open ruimte die aan twee zijden door de buitenmuren van de begane grond worden begrensd. Het overhangende gedeelte steunt bovendien met de punt op de schuur die verder vrij staat van de woning.


Het betreffende oppervlak is circa 3 bij 7 meter.


Wanneer ik aan de twee open zijdes een muur plaats onstaat een gesloten ruimte van ongeveer 2 meter 30 hoog.


Als ik het Bor goed begrijp zou een dergelijk ruimte, wanneer die tegen de woning aangebouwd zou worden, een bijbehorend bouwwerk zijn dat in aanmerking komt voor vergunning vrij bouwen.


Maar is dat ook het geval nu dezelfde ruimte zich onder de eerste verdieping bevindt?


Bijzonder dank aan diegene die hier een juridisch houdbare uitspraak over kan doen.
Lees de reacties of reageer
---------------
Procedure zienswijze bestemmingsplan
Goedemiddag,


Volgens de Wet ruimtelijke ordening, mag iedereen tijdens de voorbereiding van een bestemmingsplan, een zienswijzen indienen, binnen 6 nadat het bestemmingsplan terinzage is gelegd. De gemeenteraad moet, nadat de termijn van 6 weken van terinzageligging is verlopen, binnen 12 weken een beslissing nemen omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan.


Nu heb ik een zienswijze ingediend en de 12 weken(na einde terinzageligging) is inmiddels ruimschoots verlopen. Bijna 20 weken inmiddels en heb nog steeds geen reactie op mijn zienswijze ontvangen. Inmiddels geprobeerd de gemeente hierover te spreken, maar wordt steeds van het kasje naar de muur gestuurd. De 12 weken die in de Wet ruimtelijke ordening zijn opgenomen, waarbinnen de gemeente moet reageren, staat er volgens mij niet voor niks. Weet iemand of er een procedure bestaat, waarmee ik de gemeente hierover op haar vingers kan tikken?


Alvast bedankt,
Lees de reacties of reageer


Bereik uw doelgroep naar ruim 6.900 abonnees,
8.100 Linkedin inschrijvers, 250.000 pagina bezoeken en 30.000 unieke bezoekers per maand.

(Bron: Google Analytics, sept 2014)volg ons op LinkedIn | volg ons op Twitter | volg ons op Facebook

Netwerk OmgevingsWeb


OmgevingsWeb
Vergunningvrij Bouwen
Bouwen
Duurzaam bouwen
Startpagina Wabo
LinkedIn GroepOver OmgevingsWeb


Wat is OmgevingsWeb
Partners OmgevingsWeb
Aanmelden gratis nieuwsbrief
Disclaimer

Contact met OmgevingsWeb


Mail OmgevingsWeb
Adverteren of mail met Edwin Kort
Artikel insturen
Stel inhoudelijke vraagBeheer uw gegevens op de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb via:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-login.aspx
Klik op de volgende link om u uit te schrijven:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-unsubscribe.aspx?s=10135&l=1&e=Nnewsletter@newslettercollector.com&p=86724

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018