Nieuwsbrief OmgevingsWeb 3 juni 2015

3 jaren geleden


Text only:

Nieuwsbrief OmgevingsWeb. Duidelijkheid, éénvoud en met recht omgeven. OmgevingsWeb.
Mail niet goed leesbaar?
Lees de nieuwsbrief dan in uw browser.

    


Krijgt u de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb nog niet? Geef hier uw mailadres door!


Selectie nieuws 3 juni 2015


Klik hier voor het volledige nieuws

Conceptverslag en amendementen van wetgevingsoverleg Omgevingswet


Tweede Kamer | nieuwsbericht
De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 1 juni 2015 overleg gevoerd met mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu over de Omgevingswet. Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.
Lees verder en download het verslag en de amendementen
    

Gerelateerde info:


Nieuwe Omgevingswet roept veel vragen op
Agenda met stukken over wetgevingsoverleg Omgevingswet 1 juni 2015
Nota naar aanleiding van het nader verslag en tweede nota van wijziging Omgevingswet
Tweede Kamer ontvangt nota n.a.v nader verslag van minister Schultz
Tweede nota van wijziging Omgevingswet openbaar! De belangrijkste aanpassingen op een rij
Inbreng Neprom Rondetafelgesprek Omgevingswet
Inbreng Mooiwaarts Hoorzitting Tweede Kamer Omgevingswet
“De Omgevingswet betekent een cultuuromslag voor ons allemaal”
Inbreng Bouwend Nederland rondetafelgesprek Omgevingswet

Archivering in het kader van Omgevingswet


VNG | nieuwsbericht
Gemeenten moeten werk maken van digitaal werken en digitaal archiveren. Dat staat in het rapport 'Verkenning Omgevingswet & Archivering’. Het rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van I&M en opgesteld door adviesbureau PBLQ HEC. Het onderzoek is begeleid door deskundigen vanuit de verschillende overheden, waaronder VNG en KING.
Lees meer
    

Onjuiste bekendmaking kan toch tijdig zijn


mw. mr. Franca Damen | jurisprudentie
De wet bepaalt dat een besluit dat tot een of meer belanghebbenden is gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201406992) volgt dat een onjuiste tenaamstelling in een besluit kan leiden tot een onjuiste bekendmaking van dat besluit. Dat behoeft echter niet tot de conclusie te leiden dat het besluit niet tijdig bekend is gemaakt.
Lees meer
    

Gerelateerde informatie:


Alle artikelen van mw. mr. Franca Damen
Vergunning van rechtswegeSamenvatting advies ontwerpbesluit toelaatbare geluidsbelasting woonschepen


Raad van State | nieuwsbericht
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De wijzigingen hebben betrekking op de toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen. Het advies is op 2 juni 2015 openbaar gemaakt.
Lees meer
    Vergunninghouder is niet degene aan wie vergunning is verleend


mw. mr. Franca Damen | jurisprudentie
Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201406744) blijkt dat onder een “vergunninghouder” in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet moet worden verstaan degene aan wie de vergunning ooit is verleend. Het begrip “vergunninghouder” moet in ruime zin worden opgevat.
Lees meer
    

Gerelateerde informatie:


Alle artikelen van mw. mr. Franca Damen

Nieuwe vragen en antwoorden op LinkedIn
Vergunningsvrij bouwen oké, maar hoe groot mag dat dan?


Hoe groot is het (achter) erf (gebied)?


De hier betreffende gemeente wil dat een inrichtingsplan volgens tekening wordt uitgevoerd. Deze tekening is goedgekeurd als onderdeel van de omgevingsvergunning voor een hoofdgebouw.
Het geldende bestemmingsplan geeft duidelijk een 'bouwvlak' aan (met als omschrijving wonen) en verder een onbenoemde stippellijn en buiten het bouwvlak de omschrijving natuur! De inrichtingstekening overschrijd het bouwvlak, de onbenoemde stippellijn en ligt ook voor een deel op het gebied wat is aangemerkt als natuur. De gemeente wil het bestemmingsplan als leidraad hanteren voor het bepalen van het (achter) erf (gebied).
Naar mijn interpretatie van uitspraken van de RvS is voor het bepalen van het (totale) erf de feitelijke situatie van belang en omdat de gemeente wil dat het totale inrichtingsplan zal worden uitgevoerd is daarmee ook gelijk dit gehele gedeelte erf geworden... Vervolgens kan dan het achtererfgebied worden vastgesteld enz.


Nu mijn vraag; Deelt u mijn zienswijze of ???


Graag uw reactie en alvast bedankt voor de moeite.
Lees de 24 reacties of reageer (4 nieuwe reacties)


Door Ferry van der WaalNieuwe vragen en antwoorden op het forum


Gemeente legt WABO naast zich neer.
Gemeente heeft in 2013 beleid aangenomen, waarbij ze uitging van n uitgebreide aanvraag procedure.
Vervolgens heeft de wetswijziging wabo nov 14, ertoe geleid dat voor de betreffende aanvraag een reguliere procedure volstaat.


Deze ben ik ingegaan, ik voldoe volledig aan de door de gemeente opgestelde toetsingscriteria en het bouwbesluit. Uiteindelijk is de aanvraag geweigerd. Omdat de gemeente vind dat er in de reguliere procedure te weinig inspraak is voor de belanghebbenden, is er sprake van een bijzondere omstandigheid.


Mogen ze dit op deze grond afwijzen?
Lees de reacties of reageer


---------------


Volume van bijbehorend bouwwerk
In stukken over omgevingsvergunningen wordt voortdurend gesproken over oppervlakten.


Maar wat wordt er gedaan met het volume van een bijbehorend bouwwerk? In bestemmingsplannen staat altijd een bepaling over hoe groot het volume van een woning mag zijn.
Wordt het volume van een nieuw bijbehorend bouwwerk opgeteld bij het al aanwezige volume?


Bijvoorbeeld, als je een aanbouw wil plaatsen met een toilet en een buitendeur waarvan het oppervlak en de overige kenmerken voldoen aan de richtlijnen voor vergunningvrij bouwen, kan de bouw dan alsnog afgekeurd worden omdat het volume van de woning plus het volume van de aanbouw groter worden dan het maximale volume zoals bepaald in het bestemmingsplan?
Lees de 2 reacties of reageer (0 nieuwe reacties)


Bereik uw doelgroep naar ruim 6.900 abonnees,
8.100 Linkedin inschrijvers, 250.000 pagina bezoeken en 30.000 unieke bezoekers per maand.

(Bron: Google Analytics, sept 2014)volg ons op LinkedIn | volg ons op Twitter | volg ons op Facebook

Netwerk OmgevingsWeb


OmgevingsWeb
Vergunningvrij Bouwen
Bouwen
Duurzaam bouwen
Startpagina Wabo
LinkedIn GroepOver OmgevingsWeb


Wat is OmgevingsWeb
Partners OmgevingsWeb
Aanmelden gratis nieuwsbrief
Disclaimer

Contact met OmgevingsWeb


Mail OmgevingsWeb
Adverteren of mail met Edwin Kort
Artikel insturen
Stel inhoudelijke vraagBeheer uw gegevens op de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb via:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-login.aspx
Klik op de volgende link om u uit te schrijven:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-unsubscribe.aspx?s=10135&l=1&e=Nnewsletter@newslettercollector.com&p=86724

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018