Nieuwsbrief OmgevingsWeb 4 juni 2015

2 jaren geleden


Text only:

Nieuwsbrief OmgevingsWeb. Duidelijkheid, éénvoud en met recht omgeven. OmgevingsWeb.
Mail niet goed leesbaar?
Lees de nieuwsbrief dan in uw browser.

    


Krijgt u de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb nog niet? Geef hier uw mailadres door!


Selectie nieuws 4 juni 2015


Klik hier voor het volledige nieuws

Antwoorden op vragen gesteld eerste termijn wetgevingsoverleg over Omgevingswet


Schultz van Haegen, Rijksoverheid | kamervragen
Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de minister van Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Economische Zaken, aan de schriftelijke beantwoording van de vragen die gesteld zijn in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg Omgevingswet d.d. 1 juni 2015.
Lees verder en download de vragen en antwoorden
    

Gerelateerde info:


Conceptverslag en amendementen van wetgevingsoverleg Omgevingswet
Nieuwe Omgevingswet roept veel vragen op
Agenda met stukken over wetgevingsoverleg Omgevingswet 1 juni 2015
Nota naar aanleiding van het nader verslag en tweede nota van wijziging Omgevingswet
Tweede Kamer ontvangt nota n.a.v nader verslag van minister Schultz
Tweede nota van wijziging Omgevingswet openbaar! De belangrijkste aanpassingen op een rij
Inbreng Neprom Rondetafelgesprek Omgevingswet
Inbreng Mooiwaarts Hoorzitting Tweede Kamer Omgevingswet
“De Omgevingswet betekent een cultuuromslag voor ons allemaal”
Inbreng Bouwend Nederland rondetafelgesprek Omgevingswet

Filmpje van het Congres Omgevingsweb


Redactie, OmgevingsWeb | filmpje
Omgevingsweb heeft op donderdag 23 april de eerste editie van het Congres Omgevingsweb plaatsgevonden, een evenement speciaal bedoeld voor iedereen werkzaam op het brede terrein van omgevingsrecht, zowel juridisch, beleidsmatig als uitvoerend. Het Congres Omgevingsweb stond in het teken van informatie en interactie. In de ochtend werden actuele thema's omtrent het Omgevingsrecht op een rijtje gezet door diverse experts. In de middag werden de vragen die in de ochtend waren ontstaan nader besproken in een workshop-setting.
Lees verder
    

Parkeren en ruimte


Redactie, Omgevingsweb | nieuwsbericht
Groei van het aantal voertuigen in de afgelopen decennia een steeds grotere stempel gaan drukken op de ruimtelijke omgeving. In het boek Parkeren en ruimte wordt parkeren binnen de kaders van diverse ontwikkelingen geplaatst en wordt er gekeken naar de ruimtelijke context. Het boek is onmisbaar voor iedereen die zich met parkeervraagstukken bezighoudt. Zo worden er handvatten gegeven hoe parkeren ruimtelijk kan worden ingepast, hoe het gebruik kan worden gereguleerd en welke wettelijke kaders op parkeren van toepassing zijn.
Lees meer
    

Gerelateerde info:


Let op de parkeernormen!
Parkeernormen moeten voortaan in bestemmingsplan worden opgenomen
Reparatiewet BZK en regeling parkeren in bestemmingsplan
Grondslag stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening per 29 november 2014 vervallen
Stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening vervallen sneller dan u denkt
Parkeervoorschrift bouwverordening per 1 juli 2018 vervallen!!

Beperkte beoordeling luchtkwaliteit bij plattelandswoning?


mw. mr. Franca Damen | jurisprudentie
Sinds de uitspraak van de Afdeling van 4 februari 2015 heb ik al diverse artikelen geschreven naar aanleiding van nieuwe jurisprudentie over plattelandswoningen. Desondanks zie ik aanleiding om hierover thans wederom een artikel te schrijven, en wel naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling van 13 mei 2015 (201310447). Daarin lijkt sprake te zijn van een (wel erg) beperkte beoordeling van de luchtkwaliteit bij het toestaan van plattelandswoningen.
Lees meer
    

Gerelateerde informatie:


Alle artikelen van mw. mr. Franca Damen
Vergunning voor plattelandswoning vernietigd
Beoordeling plattelandswoning in strijd met Wet luchtkwaliteit
Het relativiteitsvereiste: een praktische uiteenzettingOnteigening voor een omgevingsvergunning; Nbw-vergunning


Wouter van de Wetering, KienhuisHoving | regelgeving
KB 23 april 2015, nr. 2015000738 (Gemeente Nunspeet). Eerste onteigening op basis van een omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan (art. 2.12, 1e lid, onder a, ten derde Wabo); het ontbreken van een Nbw-vergunning staat niet aan onteigening in de weg.
Lees meer
    Tevredenheid over overheidsdienstverlening weer licht gestegen


Rijksoverheid | nieuwsbericht
Burgers en bedrijven digitaliseren. Spullen worden online gekocht en verkocht, mensen communiceren via e-mail, Skype of social media. Ook de overheid digitaliseert: men kan online communiceren met de overheid en diensten afnemen. Organisaties zijn druk bezig hun digitale dienstverleningsaanbod te vergroten en te verbeteren. En de tevredenheid van burgers en ondernemers over de dienstverlening van de overheid is dit jaar licht toegenomen. Dat blijkt uit twee onderzoeken die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft laten uitvoeren.
Lees meer
    Kamer toont grote betrokkenheid bij nieuwe erfgoedwet


IPO | nieuwsbericht
Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet) toonde de Tweede Kamer een grote betrokkenheid. Op hoofdlijnen krijgt de wet steun van de Kamer, maar op onderdelen als regionaal en lokaal erfgoed, het afstoten van cultuurgoederen door overheden en andere publieke instellingen, ensembles en mobiel erfgoed wenste de Kamer verdergaande bescherming dan de wet op dit moment beschrijft. Hierop werd dan ook een groot aantal amendementen en moties ingediend.
Lees meer
    

Nieuwe vragen en antwoorden op LinkedIn
Vergunningsvrij bouwen oké, maar hoe groot mag dat dan?


Hoe groot is het (achter) erf (gebied)?


De hier betreffende gemeente wil dat een inrichtingsplan volgens tekening wordt uitgevoerd. Deze tekening is goedgekeurd als onderdeel van de omgevingsvergunning voor een hoofdgebouw.
Het geldende bestemmingsplan geeft duidelijk een 'bouwvlak' aan (met als omschrijving wonen) en verder een onbenoemde stippellijn en buiten het bouwvlak de omschrijving natuur! De inrichtingstekening overschrijd het bouwvlak, de onbenoemde stippellijn en ligt ook voor een deel op het gebied wat is aangemerkt als natuur. De gemeente wil het bestemmingsplan als leidraad hanteren voor het bepalen van het (achter) erf (gebied).
Naar mijn interpretatie van uitspraken van de RvS is voor het bepalen van het (totale) erf de feitelijke situatie van belang en omdat de gemeente wil dat het totale inrichtingsplan zal worden uitgevoerd is daarmee ook gelijk dit gehele gedeelte erf geworden... Vervolgens kan dan het achtererfgebied worden vastgesteld enz.


Nu mijn vraag; Deelt u mijn zienswijze of ???


Graag uw reactie en alvast bedankt voor de moeite.
Lees de 24 reacties of reageer (0 nieuwe reacties)


Door Ferry van der WaalNieuwe vragen en antwoorden op het forum


Gemeente legt WABO naast zich neer.
Gemeente heeft in 2013 beleid aangenomen, waarbij ze uitging van n uitgebreide aanvraag procedure.
Vervolgens heeft de wetswijziging wabo nov 14, ertoe geleid dat voor de betreffende aanvraag een reguliere procedure volstaat.


Deze ben ik ingegaan, ik voldoe volledig aan de door de gemeente opgestelde toetsingscriteria en het bouwbesluit. Uiteindelijk is de aanvraag geweigerd. Omdat de gemeente vind dat er in de reguliere procedure te weinig inspraak is voor de belanghebbenden, is er sprake van een bijzondere omstandigheid.


Mogen ze dit op deze grond afwijzen?
Lees de 3 reacties of reageer (3 nieuwe reacties)


---------------


Ladder voor Duurzame Verstedelijking
Hallo,
Vraagje over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking / artikel 3.1.6 Bro:
Helder is dat de Ladder bij opname van uitwerkingsplicht of wijzigingsmogelijkheid in een bestemmingsplan na 1 oktober 2012 moet. M.i. is niet helder hoe dat zit bij het effectueren van die uitwerking of wijziging. En of hierin nog een verschil zit bij een moederplan voor 1 oktober 2012 of erna. Artikel 1.1.1 lid 3 lijkt te duiden op ja; een Ladder onderbouwing is nodig bij een uitwerkingsplan of wijzigingsplan. Ik ben benieuwd hoe u dit ziet en of u actuele jurisprudentie kent op dit vlak.
Alvast bedankt!
Lees de 1 reactie of reageer (1 nieuwe reactie)


Bereik uw doelgroep naar ruim 6.900 abonnees,
8.100 Linkedin inschrijvers, 250.000 pagina bezoeken en 30.000 unieke bezoekers per maand.

(Bron: Google Analytics, sept 2014)volg ons op LinkedIn | volg ons op Twitter | volg ons op Facebook

Netwerk OmgevingsWeb


OmgevingsWeb
Vergunningvrij Bouwen
Bouwen
Duurzaam bouwen
Startpagina Wabo
LinkedIn GroepOver OmgevingsWeb


Wat is OmgevingsWeb
Partners OmgevingsWeb
Aanmelden gratis nieuwsbrief
Disclaimer

Contact met OmgevingsWeb


Mail OmgevingsWeb
Adverteren of mail met Edwin Kort
Artikel insturen
Stel inhoudelijke vraagBeheer uw gegevens op de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb via:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-login.aspx
Klik op de volgende link om u uit te schrijven:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-unsubscribe.aspx?s=10135&l=1&e=Nnewsletter@newslettercollector.com&p=86724

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018