Nieuwsbrief OmgevingsWeb 5 juni 2015

3 jaren geleden


Text only:

Nieuwsbrief OmgevingsWeb. Duidelijkheid, éénvoud en met recht omgeven. OmgevingsWeb.
Mail niet goed leesbaar?
Lees de nieuwsbrief dan in uw browser.

    


Krijgt u de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb nog niet? Geef hier uw mailadres door!


Selectie nieuws 5 juni 2015


Klik hier voor het volledige nieuws

Hoe de gemeenteraad ineens de hoofdrol speelt bij het verlenen van omgevingsvergunningen


Max Seelen, Patres | jurisprudentie
‘Carte blanche’-vvgb’s leiden juist tot een rol die de raad niet had willen spelen
Je zou het bijna vergeten. Maar de hoofdregel bij omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan (en ik heb het hier alleen over de ‘grote’ afwijkingen) is toch echt dat B&W deze omgevingsvergunningen alleen kunnen verlenen, wanneer de gemeenteraad hierover zijn zegen heeft gegeven. En dit gebeurt met een verklaring van geen bedenkingen (artikel 6.5, eerste lid Besluit omgevingsrecht).
Achterliggende gedachte hierbij is dat de raad een bijzondere bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beleid hieromtrent (in de zin van artikel 2.27 Wabo).
Lees verder
    

Modelverordening kwaliteit VTH voor zomer gereed


VNG | nieuwsbericht
Met een verordening kwaliteit VTH komt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering daar te liggen waar deze hoort: namelijk het bevoegd gezag van deze taken: gemeenten en provincies. Er komen geen kwaliteitscriteria meer in de wet te staan. De modelverordening is Wabo-breed opgesteld en gaat uit van toepassing van de kwaliteitscriteria 2.1. De commissie heeft ingestemd met de uitgangspunten van de modelverordening.
Lees verder
    

Schultz ontvangt uitgebreide lijst met amendementen Omgevingswet van Kamer


IPO | nieuwsbericht
Afgelopen maandag vond het langverwachte wetgevingsoverleg over de Omgevingswet plaats in de Tweede Kamer. Het IPO, de VNG en Unie van Waterschappen hadden hier via een gezamenlijk brief in april al op aangedrongen. Maandag was de eerste termijn van de Kamer en hierin gaven vrijwel alle fracties de minister en haar ambtelijke staf complimenten voor het verrichte werk. Het wetsontwerp mag op brede steun in de Kamer rekenen. Dit valt mede te verklaren doordat de regering met twee nota’s van wijziging tegemoet is gekomen aan een deel van de wensen van de Kamer.. De filosofie achter de wet: minder regels, meer ruimte voor privaat initiatief en één omgevingsvergunning in plaats van honderden kent veel draagvlak in het parlement.
Lees meer
    

Gerelateerde info:


Antwoorden op vragen gesteld eerste termijn wetgevingsoverleg over Omgevingswet
Conceptverslag en amendementen van wetgevingsoverleg Omgevingswet
Nieuwe Omgevingswet roept veel vragen op
Agenda met stukken over wetgevingsoverleg Omgevingswet 1 juni 2015
Nota naar aanleiding van het nader verslag en tweede nota van wijziging Omgevingswet
Tweede Kamer ontvangt nota n.a.v nader verslag van minister Schultz
Tweede nota van wijziging Omgevingswet openbaar! De belangrijkste aanpassingen op een rij
Inbreng Neprom Rondetafelgesprek Omgevingswet
Inbreng Mooiwaarts Hoorzitting Tweede Kamer Omgevingswet
“De Omgevingswet betekent een cultuuromslag voor ons allemaal”
Inbreng Bouwend Nederland rondetafelgesprek Omgevingswet

Trap er niet in! Wie in 2015 nog een nieuwbouwwoning met energierekening koopt, koopt een kat in de zak.


Ellen van Acht, KUUB | nieuwsbericht
Als we tien, twintig of dertig jaar geleden hadden geweten wat we nu weten, hadden we de zaken heel anders aangepakt. Dat geldt zeker in de woningbouw. Een woning staat gemiddeld zo’n honderd jaar, en eigenlijk worden we dus honderd jaar lang geconfronteerd met de consequenties van onze foute beslissingen uit het verleden. Neem asbest. Het leek vroeger een goede keus als bouwmateriaal: sterk, slijtvast en goedkoop. Al in de jaren ’30 werd er gewaarschuwd voor de gezondheidsgevaren van asbest en in 1975 was het “onomstotelijk” duidelijk dat het materiaal schadelijk was. Toch werd er nog tot 1993 volop met asbest gewerkt. Nu moeten wij deze foute keuze uit het verleden herstellen. Een kostbare zaak, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de woningeigenaar ligt. Een woning die niet met de meeste recente kennis is gebouwd, blijkt een kat in de zak voor de koper.
Lees meer
    De Concurrent en de Ladder voor duurzame verstedelijking


Erika Samuels Brusse - van der Linden, CMS | jurisprudentie
Ondernemers komen vaak op tegen de komst van een concurrerende ontwikkeling omdat zij vrezen voor omzetderving of concurrentievervalsing. Alhoewel concurrentiebelangen geen rol spelen in de ruimtelijke ordening wordt een concurrent wel als belanghebbende aangemerkt en kan op die manier opkomen tegen het besluit of bestemmingsplan dat voorziet in een concurrerende ontwikkeling. Sinds de invoering van het relativiteitsbeginsel in de Awb per 1 januari 2013 zijn de argumenten die daarbij door een concurrent kunnen worden aangevoerd ingrijpend beperkt.
Lees meer
    

 


Nieuwe vragen en antwoorden op LinkedIn
Vergunningsvrij bouwen oké, maar hoe groot mag dat dan?


Hoe groot is het (achter) erf (gebied)?


De hier betreffende gemeente wil dat een inrichtingsplan volgens tekening wordt uitgevoerd. Deze tekening is goedgekeurd als onderdeel van de omgevingsvergunning voor een hoofdgebouw.
Het geldende bestemmingsplan geeft duidelijk een 'bouwvlak' aan (met als omschrijving wonen) en verder een onbenoemde stippellijn en buiten het bouwvlak de omschrijving natuur! De inrichtingstekening overschrijd het bouwvlak, de onbenoemde stippellijn en ligt ook voor een deel op het gebied wat is aangemerkt als natuur. De gemeente wil het bestemmingsplan als leidraad hanteren voor het bepalen van het (achter) erf (gebied).
Naar mijn interpretatie van uitspraken van de RvS is voor het bepalen van het (totale) erf de feitelijke situatie van belang en omdat de gemeente wil dat het totale inrichtingsplan zal worden uitgevoerd is daarmee ook gelijk dit gehele gedeelte erf geworden... Vervolgens kan dan het achtererfgebied worden vastgesteld enz.


Nu mijn vraag; Deelt u mijn zienswijze of ???


Graag uw reactie en alvast bedankt voor de moeite.
Lees de 27 reacties of reageer (3 nieuwe reacties)


Door Ferry van der WaalNieuwe vragen en antwoorden op het forum


Procedure zienswijze bestemmingsplan
Goedemiddag,
Volgens de Wet ruimtelijke ordening, mag iedereen tijdens de voorbereiding van een bestemmingsplan, een zienswijzen indienen, binnen 6 nadat het bestemmingsplan terinzage is gelegd.
De gemeenteraad moet, nadat de termijn van 6 weken van terinzageligging is verlopen, binnen 12 weken een beslissing nemen omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan.


Nu heb ik een zienswijze ingediend en de 12 weken(na einde terinzageligging) is inmiddels ruimschoots verlopen. Bijna 20 weken inmiddels en heb nog steeds geen reactie op mijn zienswijze ontvangen.
Inmiddels geprobeerd de gemeente hierover te spreken, maar wordt steeds van het kasje naar de muur gestuurd.
De 12 weken die in de Wet ruimtelijke ordening zijn opgenomen, waarbinnen de gemeente moet reageren, staat er volgens mij niet voor niks. Weet iemand of er een procedure bestaat, waarmee ik de gemeente hierover op haar vingers kan tikken?
Alvast bedankt,
Arjan
Lees de 1 reactie of reageer


---------------


Gemeente legt WABO naast zich neer.
Gemeente heeft in 2013 beleid aangenomen, waarbij ze uitging van n uitgebreide aanvraag procedure.
Vervolgens heeft de wetswijziging wabo nov 14, ertoe geleid dat voor de betreffende aanvraag een reguliere procedure volstaat.


Deze ben ik ingegaan, ik voldoe volledig aan de door de gemeente opgestelde toetsingscriteria en het bouwbesluit. Uiteindelijk is de aanvraag geweigerd. Omdat de gemeente vind dat er in de reguliere procedure te weinig inspraak is voor de belanghebbenden, is er sprake van een bijzondere omstandigheid.


Mogen ze dit op deze grond afwijzen?
Lees de 3 reacties of reageer (0 nieuwe reacties)
Bereik uw doelgroep naar ruim 6.900 abonnees,
8.100 Linkedin inschrijvers, 250.000 pagina bezoeken en 30.000 unieke bezoekers per maand.

(Bron: Google Analytics, sept 2014)volg ons op LinkedIn | volg ons op Twitter | volg ons op Facebook

Netwerk OmgevingsWeb


OmgevingsWeb
Vergunningvrij Bouwen
Bouwen
Duurzaam bouwen
Startpagina Wabo
LinkedIn GroepOver OmgevingsWeb


Wat is OmgevingsWeb
Partners OmgevingsWeb
Aanmelden gratis nieuwsbrief
Disclaimer

Contact met OmgevingsWeb


Mail OmgevingsWeb
Adverteren of mail met Edwin Kort
Artikel insturen
Stel inhoudelijke vraagBeheer uw gegevens op de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb via:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-login.aspx
Klik op de volgende link om u uit te schrijven:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-unsubscribe.aspx?s=10135&l=1&e=Nnewsletter@newslettercollector.com&p=86724

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018